İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI
İLAN TARİHİ
:
12.06.14
SON BAŞVURU TARİHİ
:
27.06.14
SINAV TARİHİ
:
Unvan Değişikliği sınavının tarih, yer ve saati biriminize ayrıca duyurulacaktır.
DERS NOTLARI
:
Unvan Değişikliği sınavı konu başlıkları ayrıca bildirilecektir.
15.03.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete ile bazı maddelerinde değişiklik yapılan "Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" gereğince ekte dökümü bulunan kadrolara Ünvan Değişikliği
suretiyle atama yapılacaktır.
BAŞVURULARIN YAPILIŞI
Adaylar Unvan Değişikliği Sınavı'na katılma isteklerini Unvan Değişikliği Başvuru dilekçesi ile bildireceklerdir. Başvuru dilekçesi ile birlikte başvuracakları ünvanla ilgili
mezuniyet belgelerini mezuniyet belgesinin onaylı bir suretini, Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından alınmış Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans diploması olanların
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan denklik belgelerini (ibraz etmeleri zorunludur), başvurularına ekleyerek, kapalı zarf içinde şahsen personel Daire Başkanlığı'na
teslim edeceklerdir.
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SURETİYLE ATAMA YAPILACAK KADROLAR
KADRO BİRİMİ
SINIFI
ÜNVANI
DERECE
ADET
ATAMADA ARANACAK ŞARTLAR
Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Avukatlık stajını tamamlamış olmak.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
A.H.S.
Avukat
5
1
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
A.H.S.
Avukat
6
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
G.İ.H.
Programcı
6
1
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAK.
G.İ.H.
Programcı
8
1
En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı
bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek
öğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı
programcı sertifikasına sahip olmak.
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAK.
G.İ.H.
Programcı
9
2
En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin
uygulanmasını bildiğini belgelemek.
DENEYSEL TIP ARAŞ.ENSTİTÜSÜ
S.H.S.
Veteriner Hekim
2
1
Fakülte veya Yüksekokulların ilgili bölümünden mezun
olmak.
657 Sayılı Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Başhemşire
1
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Başhemşire
1
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Biyolog
1
1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
S.H.S.
Biyolog
3
1
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
S.H.S.
Biyolog
3
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Biyolog
4
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Biyolog
4
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Biyolog
5
2
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Diyetisyen
1
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Diyetisyen
3
1
Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların hemşirelik
bölümünden mezun olmak. Hemşire kadrosunda çalışıyor
olmak
657 Sayılı Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olmak.
3.derece kadroları tercih edenler için; 657 Sayılı Yasanın
68/B maddesi şartlarını taşımak.
Fakülte veya Yüksekokulların ilgili bölümünden mezun
olmak.
657 Sayılı Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SURETİYLE ATAMA YAPILACAK KADROLAR
KADRO BİRİMİ
SINIFI
ÜNVANI
DERECE
ADET
ATAMADA ARANACAK ŞARTLAR
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu
Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
olmak.
Avukatlık stajını tamamlamış olmak.
4.derece kadroyu tercih edenler için; 657 Sayılı Yasanın
68/B maddesi şartlarını taşımak.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Fizyoterapist
4
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Fizyoterapist
5
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Fizyoterapist
7
1
VETERİNER FAK.
S.H.S.
Hayvan Sağ.Memuru
3
1
VETERİNER FAK.
S.H.S.
Hayvan Sağ.Memuru
5
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Hemşire
4
1
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
S.H.S.
Hemşire
4
2
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
S.H.S.
Hemşire
4
3
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK.
S.H.S.
Hemşire
4
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Hemşire
4
3
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK.
S.H.S.
Hemşire
5
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Hemşire
5
2
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Hemşire
5
2
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Hemşire
6
2
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Hemşire
6
2
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
S.H.S.
Hemşire
6
1
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK.
S.H.S.
Hemşire
7
1
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
S.H.S.
Hemşire
7
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Hemşire
7
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Hemşire
7
1
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
S.H.S.
Hemşire
7
1
En az Veteriner Sağlık Lisesi'nden mezun olmak.
3.derece kadroyu tercih edenler için; 657 Sayılı Yasanın
68/B maddesi şartlarını taşımak.
Fakülte, Yüksekokul veya Sağlık Meslek Liselerinin
Hemşirelik veya Sağlık memurluğu Bölümü mezunu
olmak.
4.derece kadroyu tercih edenler için; 657 Sayılı Yasanın
68/B maddesi şartlarını taşımak.
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SURETİYLE ATAMA YAPILACAK KADROLAR
KADRO BİRİMİ
SINIFI
ÜNVANI
DERECE
ADET
ATAMADA ARANACAK ŞARTLAR
Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Avukatlık stajını tamamlamış olmak.
Sağlık Meslek Lisesi Laboratuvar Bölümü veya Meslek
Liselerinin Kimya Bölümü mezunu olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Laborant
3
3
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Laborant
3
1
FEN FAKÜLTESİ
S.H.S.
Laborant
3
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Laborant
5
2
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Laborant
5
3
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK.
S.H.S.
Laborant
6
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Laborant
6
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Odyolog
3
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Odyolog
5
2
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Odyolog
5
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Odyolog
7
2
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Odyolog
7
1
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
S.H.S.
Pedagog
1
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Pedagog
2
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Psikolog
1
1
Ü.HASTANELER BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
S.H.S.
Psikolog
6
2
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK.
S.H.S.
Psikolog
7
1
3.derece kadroya tercih edenler için; 657 Sayılı Yasanın
68/B maddesi şartlarını taşımak.
Fakülte veya Yüksekokulların ilgili bölümünden mezun
olmak.?
Odyoloji alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
3.derece kadroyu tercih edenler için; 657 Sayılı Yasanın
68/B maddesi şartlarını taşımak.
Eğitim Fakültelerinin Öğretmen yetiştirme programları
veya Mesleki Eğitim Fakültelerinin Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi Öğretmenliği programı mezunu olmak.
657 Sayılı Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak.
1.derece kadroyu tercih edenler için; 657 Sayılı Yasanın
68/B maddesi şartlarını taşımak.
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SURETİYLE ATAMA YAPILACAK KADROLAR
KADRO BİRİMİ
SINIFI
ÜNVANI
DERECE
ADET
ATAMADA ARANACAK ŞARTLAR
Nükleer Enerji
Mühendisliği,
Fizik Mühendisliği
ve Fizik
Hukuk
Fakültesi mezunu
olmak.
Lisans mezunu
olup; stajını
Sağlıktamamlamış
Fiziği, Radyasyon
Avukatlık
olmak.Onkolojisi
Fiziği, Radyoloji ve Nükleer Tıp konularında Yüksek
Lisans yapmış olmak.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Sağlık Fizikçisi
7
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Sağlık Teknikeri
3
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Sağlık Teknikeri
4
4
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK.
S.H.S.
Sağlık Teknikeri
5
2
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Sağlık Teknikeri
5
2
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Sağlık Teknisyeni
4
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
S.H.S.
Sağlık Teknisyeni
5
1
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
S.H.S.
Sağlık Teknisyeni
11
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
S.H.S.
Sosyal Çalışmacı
2
1
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK.
S.H.S.
Sosyal Çalışmacı
5
1
DENEYSEL TIP ARAŞ.ENSTİTÜSÜ
S.H.S.
Veteriner Sağlık Teknisyeni
9
1
Lise ve dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların
ilgi bölümünden mezun olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
T.H.S.
Arkeolog
7
1
Fakülte veya Yüksekokulların Arkeoloji bölümünden
mezun olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAK.
T.H.S.
Fizikçi
1
1
FEN FAKÜLTESİ
T.H.S.
Fizikçi
5
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
T.H.S.
İstatistikçi
1
1
İki veya üç yıl süreli mesleki veya yüksek öğrenim mezunu
olmak.
3.ve 4. derece kadroları tercih edenler için; 657 Sayılı
Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
Lise ve dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların
ilgi bölümünden mezun olmak.
4. derece kadroları tercih edenler için; 657 Sayılı Yasanın
68/B maddesi şartlarını taşımak.
Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
2. derece kadroları tercih edenler için; 657 Sayılı Yasanın
68/B maddesi şartlarını taşımak.
Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu olmak.
1.derece kadroları tercih edenler için; 657 Sayılı Yasanın
68/B maddesi şartlarını taşımak.
Fakülte veya Yüksekokulların ilgili bölümünden mezun
olmak.
657 Sayılı Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SURETİYLE ATAMA YAPILACAK KADROLAR
KADRO BİRİMİ
SINIFI
ÜNVANI
DERECE
ADET
ATAMADA ARANACAK ŞARTLAR
Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
mezunu olmak.
Avukatlık stajını tamamlamış olmak.
1.ve 3. derece kadroları tercih edenler için; 657 Sayılı
Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
Ü.HASTANELER BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
T.H.S.
Kimyager
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
T.H.S.
Kimyager
3
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
T.H.S.
Kimyager
5
1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
T.H.S.
Kütüphaneci
5
1
KÜTÜPHANE VE DÖK.DAİ.BŞK.
T.H.S.
Kütüphaneci
7
1
YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİ.BŞK.
T.H.S.
Mimar
1
1
YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİ.BŞK.
T.H.S.
Mühendis
1
2
CERRAHPAŞA TIP FAK.
T.H.S.
Mühendis
1
2
ORMAN FAKÜLTESİ
T.H.S.
Mühendis
1
1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
T.H.S.
Mühendis
3
1
YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİ.BŞK.
T.H.S.
Mühendis
5
2
CERRAHPAŞA TIP FAK.
T.H.S.
Ressam
1
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
T.H.S.
Tekniker
3
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
T.H.S.
Tekniker
3
3
YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİ.BŞK.
T.H.S.
Tekniker
5
2
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
T.H.S.
Tekniker
7
1
TEKNİK BİLİMLER M.Y.O.
T.H.S.
Tekniker
8
1
Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların bilgi ve belge
yönetimi bölümü, kütüphanecilik bölümü veya eşdeğeri
diğer bölümlerinden mezun olmak.
Fakülte veya Yüksekokulların ilgili bölümünden mezun
olmak.
657 Sayılı Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
Mühendislik Fakültesi mezunu olmak.
1.ve 3. derece kadroları tercih edenler için; 657 Sayılı
Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
Lise ve dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların
ilgi bölümünden mezun olmak.
657 Sayılı Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
İki veya üç yıl süreli mesleki veya yüksek öğrenim mezunu
olmak..
3.derece kadroları tercih edenler için; 657 Sayılı Yasanın
68/B maddesi şartlarını taşımak.
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SURETİYLE ATAMA YAPILACAK KADROLAR
KADRO BİRİMİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
SINIFI
T.H.S.
ÜNVANI
Teknisyen
DERECE
ADET
ATAMADA ARANACAK ŞARTLAR
3
1
Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Avukatlık stajını tamamlamış olmak.
VETERİNER FAK.
T.H.S.
Teknisyen
3
1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
T.H.S.
Teknisyen
3
2
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
T.H.S.
Teknisyen
3
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
T.H.S.
Teknisyen
4
1
VETERİNER FAK.
T.H.S.
Teknisyen
4
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
T.H.S.
Teknisyen
4
1
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
T.H.S.
Teknisyen
4
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
T.H.S.
Teknisyen
4
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
T.H.S.
Teknisyen
7
1
CERRAHPAŞA TIP FAK.
T.H.S.
Teknisyen
7
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
T.H.S.
Teknisyen
7
1
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK.
T.H.S.
Teknisyen
7
1
YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİ.BŞK.
T.H.S.
Teknisyen
7
1
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
E.Ö.H.
Öğretmen
1
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
E.Ö.H.
Öğretmen
2
1
Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, teknik Lise
veya Kız Teknik Lisesi mezunu olmak.
3.ve 4. derece kadroları tercih edenler için; 657 Sayılı
Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
657 Sayılı Yasanın 68/B maddesi şartlarını taşımak.
Download

kadro ve unvanlar için tıklayınız - İstanbul Üniversitesi | Personel