İNTİFANIN SÜRESİNİN KISALTILMAS; intifa hakkı sahibi ile kuru
mülkiyet sahibinin talepleri üzerine, intifa hakkının ilk tesis edilirken
belirlenen süresinin, resmi senet düzenlenerek kısaltılması işlemidir.
GEREKLİ BELGELER
AÇIKLAMALAR
1-)Kimlik Belgesi
İntifa hakkı sahibinin ile kuru mülkiyet
Sahibinin veya yetkili temsilcisinin kimlik
belgesi
2-)İşlemde temsil var ise temsile ilişkin
Belge
Vekaletname, yetki belgesi vb.
3-)Zorunlu deprem sigortası
Bina nitelikli taşınmazlarda
İŞLEMİN MALİ YÖNÜ
TAPU HARCI: Bu işlem için 492 SY. Harçlar Kanunu (IV) sayılı tarifenin 13-c
pozisyonu gereği, her yıl belirlenen tutarda, harç alınır
DÖNER SERMAYE: Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlenen tarifeye göre
ücret alınır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
1 / 32
“Başvuru Fişleri” ekranında talep edilen işlem için başvuru oluşturulurken,
(Ekle)
butonuna basılır, “Başvuran T.C. Kimlik” bölümüne başvuran kişinin T.C. numarası yazılır
butonuna basılır MERNİS de kayıtlı olan bilgiler “Başvuran Adı-Soyadı” ve “Başvuran
Adresi” bölümlerine düşer. MERNİS de kayıtlı olan adres bilgisinden farklı bilgi girilmek
istenir ise
bölümüne
işareti konulur adres bilgisi
manuel olarak girilebilir. “Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım)” kısmında bulunan
butonu kullanılarak “Zemin Tespit” ekranına gidilir. İşleme konu taşınmaz bilgilerinin
girişi yapılarak sorgulaması yapılır. Sorgulama sonucu tespit edilen taşınmaz,
butonu ile
seçilerek “Başvuru Fişleri” ekranına getirilir. Başvurunun tamamlanabilmesi için diğer ilgili
alanların da girişi de yapılır.
kayıt altına alınır.
(Kaydet) ve
(Uygula) butonlarına basılarak başvuru
(Çıkış) butonuna basılarak ilgili ekrandan çıkılır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
2 / 32
Havalesi yapılan başvuruya ulaşabilmek için, ilgili personelin “TAKBİS – TM Fonksiyonları”
modülünde "İşlemler" bölümünden “Başvuru Monitörü” bölümü seçilir. “Başvuru Monitörü”
ekranı açılır.
İkinci yol olarak ekranın sağ alt köşesinde bulunan küçük ekrandan “Yeni Başvuru” bölümü
Mouse ile çift tıklanır, “Başvuru Monitörü” ekranı açılır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
3 / 32
“Başvuru Monitörü” ekranında yapılmak istenen işlem seçilerek
butonuna basılır,
“İşlem” seçeneği seçilerek “İşlem Tanımı Başlama Şekli Seçimi” ekranı açılır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
4 / 32
“İşlem Tanımı Başlama Şekli Seçimi” ekranından yapılmak istenilen uygun işlem seçilir,
butonuna basılarak “İşlem Monitörü” açılır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
5 / 32
1. Aşama “ Başlama Belgelerinin Alınması”
İşlem monitörü ekranı
ekranı açılır.
butonu ile çalıştırıldığında "Başlama Belgelerinin Alınması"
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
6 / 32
Açılan "İşlem Belge Tanımları" ekranında
(ekle) butonu ile aktif hale gelen kutucuklara
gerekli bilgiler yazılır. Bunlar işleme konu, intifa hakkı tesisinde düzenlenen resmi senede ait
tarih-yevmiye bilgileridir. Ardından önce
bilgiler kaydedilir ve
(kaydet) sonra
(uygula) butonlarına basılıp
butonu ile ekrandan çıkılır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
7 / 32
2. Aşama “ Tapu Bölümü Seçimi”
Aşama çalıştırıldığında açılan ''Zemin Tespiti'' ekranında, ''Yer Kriteri'' sekmesi seçilerek
işleme konu ada-parsel ve varsa bağımsız bölüm numarası yazılır,
yapılır.
butonu ile sorgulaması
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
8 / 32
Sorgulama sonucu ekrana gelen taşınmaz seçilerek
butonuna basılır, “Zemin Hisse
Malikleri” ekranından taşınmaz maliki seçilir. Ekranın sağ üst kısmındaki "İrtifak" kısmına
tıklandığında "İrtifak Kontrol Ekranı" açılır. Bu ekranda işlem yapılacak olan intifa hakkı
seçilir ve
butonuna basılarak “İşlem Giren” ekranına atılır. “İşlem Giren” ekranından
işleme alınan intifa hakkının yanlış atılması durumunda,
(sil) butonu ile silinip doğru
intifa hakkı işleme alınabilir. İntifa hakkı seçimi tamamlandıktan sonra
basılarak ilgili ekranlardan çıkılır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
butonuna
9 / 32
3. Aşama “ Taraf ve Kimlik Tespiti"
Aşama çalıştırıldığında ''İşlem giren göster'' ekranında işlemdeki taşınmaz seçilerek
butonu ile taraf kimlik tespitinin yapılacağı ''işlem taraflarının belirlenmesi '' ekranına geçilir.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
10 / 32
''Malik'' ve ''Hak lehtarı'' kısımları sistem tarafından otomatik olarak ekrana gelir. Kişiler tek
tek seçilerek
butonu ile temsil tipi belirlenir. Kişi bizzat gelmiş ise ''bizzat'' seçeneği
seçilir ve kişinin kimlik bilgileri girişi yapılır.
Bu işlemde intifa hakkı sahibi tüzel kişidir. ''Temsilcisi gelmiş'' ibaresi seçilerek temsilci
girişinin yapılacağı ekrana geçilir.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
11 / 32
"Yeni Temsil Eden Ve Temsil Edilen/ler Girişi" ekranında ilk olarak "temsil tipi" seçilir. Aynı
ekranda yetki belgesi (yok ise imza sirküleri) satırındaki
butonuna basıldığında yetki
belgesi bilgilerinin girileceği "İşlem Belge Tanımları" ekranı açılır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
12 / 32
(ekle) butonuna basılarak kutucuklar aktif hale getirilir. Yetki belgesinin girişi yapıldıktan
sonra da önce
(kaydet) sonra da
(uygula) butonlarına basılır.
"Yeni Temsil Eden Ve Temsil Edilen/ler Girişi" ekranına dönülür.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
Butonu ile tekrar
13 / 32
"Temsil eden bilgileri" kısmında
(ekle) butonuna basılarak temsilci kişi tipi seçilir.
"Temsil eden kişi/tüzel kişilik" satırındaki
butonu ile "Kişi Sorgulama" ekranına gidilir.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
14 / 32
Sorgulama sonucu ekrana gelen kişi seçilir,
butonu ile ekrandan çıkılır, "Yeni Temsil
Eden Ve Temsil Edilen/Ler Girişi" ekranına dönülür.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
15 / 32
"Yeni temsil eden ve temsil edilen/ler girişi" ekranında
(uygula) butonuna basılıp,
butonu ile "İşlem Taraflarının Belirlenmesi" ekranına geçilir.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
16 / 32
"İşlem Taraflarının Belirlenmesi" ekranına dönüldüğünde tüm taraflara ait kimlik tespit işlemi
tamamlanmış ise,
butonuna basılıp,
butonu ile ekrandan çıkılır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
17 / 32
4. Aşama “ Şerh, Beyan ve İrtifak Hakları Kontrolü "
Aşama çalıştırıldığında eğer taşınmaz üzerinde herhangi bir takyidat bulunmuyorsa, ekrana
gelen uyarıya "Tamam" denilerek işlem monitörü ekranına dönülür.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
18 / 32
5. Aşama “ Tescile Esas Bilgilerin Alınması "
"SBI Tescil" ekranında alt kısımda intifanın süresinin olduğu kısımda, süre kısalınca kalacak
olan süre yazılır.
Butonu ile kaydedilip,
butonu ile ekrandan çıkılır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
19 / 32
6. Aşama “ Vergi/Harç İşlemleri "
Aşama çalıştırıldığında "İşlem Harç" ekranı açılır. Bu ekranda
pasif olan
görülebilir.
butonu aktif hale gelir ve
butonuna basıldığında
butonuna basıldığında harç makbuzu bilgileri
Butonundan makbuz örnekleri çıktısı alınabilir.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
20 / 32
Butonundan makbuz örnekleri çıktısı alınabilir.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
21 / 32
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
22 / 32
“Vergi / Harç İşlemleri” aşamasından çıkıldığında işlemle ilgili akit randevusu ayarlanmak
üzere “Randevu Saati Seç” ekranı açılır. Aktin alınacağı tarih ve saat yazıldıktan sonra, “Akit
Tipi” ve “Akit Masası” seçilir ve
butonu ile ekrandan çıkılır. Akit randevusu onaylanmak
üzere ilgili Müdür Yardımcısı’nın ekranına gönderilmiş olur.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
23 / 32
7. Aşama “ Resmi Senet "
''Resmi Senet-Tescil İstem Belgesi Oluştur'' ekranında
butonu ile Resmi Senet/ Tescil
İstem Belgesi oluşturulur. Eğer akit müdürlük dışında bir adreste alınacaksa ''Dairede mi ?''
kutucuğundaki işaret kaldırılır ve akit adres bilgisi girilir.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
24 / 32
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
25 / 32
8. Aşama “ Onay/İmza "
"Tamam" denilerek devam edilir.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
26 / 32
9. Aşama “ Yevmiye "
Aşama çalıştırıldığında ilk olarak ''Harç Makbuz Kontrolü'' ekranı açılır. İşlem harçlarının
yatırılmış olması halinde, bu ekranda harç bilgileri görüntülenir.
(Çıkış) Butonu
kullanılarak ilgili ekranlardan çıkılır ve otomatik olarak “Yevmiye Oluştur” ekranı açılır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
27 / 32
''Yevmiye Oluştur'' ekranında
butonu ile işleme yevmiye numarası alınır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
28 / 32
10. Aşama “ Tescil"
“Tescil” ekranı açıldığı anda herhangi bir butona basılmadan sistem tescil aşamasını
gerçekleştirir ve tescilin tamamlandığına dair uyarıyı ekranda gösterir. “Tamam” butonuna
basılır.
(çıkış) butonuna basılarak ilgili ekrandan çıkılır. İşlem monitörü ekranında
(uygula) butonuna basılarak bu aşamanın tamamlanması ve bir sonraki aşamaya geçilmesi
sağlanır.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
29 / 32
11. Aşama “ Rapor ve Belgeler"
“İşlem Rapor ve Belgeler” ekranında yazdırılmak istenen ilgili bölüm seçilir ve
butonu ile ''Tapu Senedi Yazdırılabilecek Hisseler'' ekranına geçilir.
Butonu ile tapu
senedi yazdırılır. Eğer tapu senedi içinde edinim sebebi kısmında farklı bir şey yazmak istenir
ise
alana yazılabilir.
kutucuğu işaretlendiğinde aşağı kısımda açılacak
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
30 / 32
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
31 / 32
"Rapor ve Belgeler" aşamasından çıkıp
butonuna basıldığında gelen uyarı ekranında
"Evet" tuşuna basılıp çıkıldığında “İŞLEM TAMAMLANMIŞTIR” uyarısı gelir. "Tamam"
tuşuna basıldığında işlem monitörü ekranı da kapanır ve işlem tamamlanmış olur.
Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.4.2.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00
32 / 32
Download

Untitled