Download

1. Aşağıdakilerden hangisi “ Üç yüz yedi milyon yüz doksan altı