ADI
SOYADI
NU.
: ……………...……………
: …………………………..
: …………………………..
5.SINIF
MATEMATİK
DOĞAL SAYILAR TEST SINAVI
www.tufanegitim.com
ALDIĞI PUAN
…………………
Salih Cengiz
1. Aşağıdakilerden hangisi “ Üç yüz yedi milyon yüz doksan altı” sayısının
rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 370000096
B) 307010196
C) 307000196
D) 30709600
2.
Yandaki sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sekiz yüz otuz yedi milyon yüz dokuz bin sekiz yüz bir
B) Sekiz yüz otuz yedi milyon yüz doksan bin bir
C) Sekiz yüz otuz yedi milyon yüz doksan bin yüz sekiz
D) Sekiz yüz yetmiş üç milyon yüz dokuz bin sekiz yüz bir
3.
Yandaki abaküste gösterilen sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 3413723
B) 3153723
C) 3143623
D) 3243623
4.
Rakamları birbirinden farklı 7 basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 9 876 543
B)1 002 345
C)1 234 567
D) 1 023 456
5.
Yandaki sayıda aynı rakamların basamak değerleri aşağıdaki hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A) 40 000 000 – 4000 – 4
B)40 000 – 4000 – 4
54204364
C) 40 000 000 – 400 – 40
D)40 000 – 4000 – 40
6.
9, 3, 0, 7, 2 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı
en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 079
B) 20 379
C) 20 739
837109801
D) 20 973
7.
Birler, binler ve milyonlar basamaklarında 7 rakamı bulunan yedi basamaklı
en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7 000 770
B)7 007 007
C)7 707 707
D)7 770 007
8.
Birler bölüğü 205, milyonlar bölüğü 903, binler bölüğü rakamları farklı üç
basamaklı en büyük sayı olan dokuz basamaklı sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 987 903 205
B) 903 205 987
C) 903 987 205
D) 931 023 205
1
4, 2, 1, 9, 3
9.
Yukarıdaki rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 20 000’den küçük en
büyük beş basamaklı sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 19 432
B)19 423
C)21 493
D) 21 943
10. 45 – 36 – 35 – 26 – 25 – 16 – örüntüsünü devam ettirecek sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 24
B)16
C)15
D) 7
3, 0, 1, 8, 7
11. Kutudaki rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük
ve en küçük sayının toplamı kaçtır?
A) 88 798
B) 88 697
C)96 678
D) 97 688
12. Bir çiftçi pazara1. gün 9688 kg, ikinci gün birinci günden 125 kg fazla buğday
götürdü. Çiftçi pazara iki günde kaç kg buğday götürmüştür?
A) 9813
B)13 388
C)18 805
D)19 501
13. Yandaki örüntülerde kuralı +3, x 2 olan
örüntü hangisidir?
A) I
B) II
C)III
D) IV
I)
II)
III)
IV)
3 – 6 – 12 – 14 – 28
4 – 7 – 14 – 17 – 34
10 – 13 – 39 – 42 – 84
12 – 15 – 18 – 21 – 24
14. 798 325 sayısında 8, 3 ve 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 8305
B)8035
C)8005
D) 835
15. Yandaki işlemlerin hangisi doğru değildir?
A) IV
B) III
C)I
D) II
I)
II)
III)
IV)
+
899
218
366
408
376
1275
584
742
784
=3
=2
=8
= 0 şeklinde şifrelendirilmiştir.
16. Yukarıda verilenlere göre 233 082 sayısının şifrelendirilmiş şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
2
Download

1. Aşağıdakilerden hangisi “ Üç yüz yedi milyon yüz doksan altı