T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
ACELE
06/06/2014
Sayı : 59947035/841.02.01/2303852
Konu : 2014/2 nci Üç Aylık Yurtiçi Burs Ücreti
........................ VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : İlköğretim ve Orta Öğretim Kuramlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği.
İliniz merkez ve diğer ilçelerdeki Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaöğretim
kuramlarında öğrenim gören burslu öğrencilerin 2014 yılı 2 nci üç aylık yurt içi burs
ücretleri; 01 Nisan-30 Haziran 2014 tarihleri dikkate alınarak, 1900 (burs göstergesi)
rakamının 0,076998 olan memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu 3 aylık olarak
hesaplanmış ve bir öğrenciye net 438,89 TL ödenmek üzere, 2014 yılı Merkezi Yönetim
Bütçesi kuramsal kodu 13.01.32.00, fonksiyonel kodu 09.2.1.00, finans kodu 1, ekonomik
kodu 05.4 olan ortaöğretim hizmetleri tertibinden (Ek-2)'deki cetvelde tarihi ve numarası
yazılı ödenek gönderme belgesi ile okulların bağlı bulundukları saymanlık/mal
müdürlüklerine gönderilmiştir.
Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardaki e-Burs modülünden sorumlu kişi;
http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki e-Burs Modülünden burs işlemlerine girip, sırasıyla
"burslu öğrenciler" "öğrenci bilgileri" "yazdır" butonunu tıklatıp, "burslu öğrenci listesi",
"2014/2 nci dönem ödenek dağıtım cetveli "nin çıktısını Genel Müdürlüğümüzün
http://ogm.meb.gov.tr adresindeki “Duyurular” bölümünde yayınlanan 2014/2 nci üç aylık
ödenek gönderme yazısı ile birlikte ödeme emri belgesine ekleyerek harcama birimine teslim
edecektir.
Okul müdürlükleri burslu öğrencilerin Nisan, Mayıs ve Haziran 2014 aylarına ait
yurtiçi burs ücretlerinin ilgili saymanlıklardan alınmasını ve “2014/2 nci Dönem Burslu
Öğrenci Listesi”nde isimleri bulunan öğrencilere ödenmesini sağlayacaklardır.
İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, ödeme yapacak okul müdürlüklerine rehberlikte
bulunarak, öğrencilerin mağdur olmamaları ve yurtiçi burs ücretlerinin geciktirilmeden
13/06/2014 tarihine kadar ödenmesi için gereken tedbirleri alacaklardır.
Gereğini rica ederim.
Ercan TÜRK
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM
B. Plânı
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Atatürk Blv. No:98 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Güller BÜYÜKKUZUKIRAN-Şef
Tel: (0 312) 413 15 90
Faks: (0 312)418 07 39
Download

2014/2. Dönem Üç Aylık Yurtiçi Burs Ücretleri ilgili muhasebe