TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Tezli-Tezsiz İşletme Yüksek Lisans programına
12 Ocak / 24 Şubat 2014 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI
1- Lisans mezunu olmak,
2- Tezli programa başvurmak isteyen adayların son üç yıl içerisinde yapılmış olan Akademik Personel ve
Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’na girmiş ve Eşit Ağırlık (E.A.)’tan en az 55 puan veya ALES taban
puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen GMAT (450) ya da GRE (610)(Q) sınavlarından eş değer
puan almış olmak. (ALES belgesi son 3(üç) yıl içerisinde, GMAT veya GRE belgesi son 5(beş) yıl
içerisinde alınmış olmalıdır.)
 Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmaz.
BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ
12 Ocak -24 Şubat 2014
26 Şubat-28 Şubat 2014
05 Mart 2014
Lisansüstü programa başvuru tarihleri
Kayıtların yapılması ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi
Bahar yarıyılı derslerin başlaması
KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru formu,
2- Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,
3- ALES sınav sonuç belgesi, GRE veya GMAT sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi (tezli programlar
için) https://sonuc.osym.gov.tr,
4- Resmi lisans not döküm belgesi (transkript) aslı ve fotokopisi,
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- Erkek öğrenci adaylar için, ilgili askerlik şubesinden son 6 (altı) ay içinde alınmış ‘Askerlik Durum
Belgesi’ aslı ve fotokopisi ( Kayıt tarihinden önce bakaya durumunda olan erkek öğrenci adayların, ilgili
askerlik şubelerine sevk-tehir teklifi yapılmaz.)
7- Bir kurumda çalışılıyor ise kurum kimlik fotokopisi,
8- 2 adet vesikalık fotoğraf (6x4 cm ebadında),
9- Yüksek lisans eğitimi başvuru bedeli olan 100,00 TL’nin Denizbank/Ankara Şubesi nezdindeki
TR 91 0013 4000 0050 6766 5000 12 numaralı hesaba ödendiğine ilişkin banka dekontu. (Yüksek lisans
eğitimi başvuru bedeli ödemesi yapılırken, ‘T.C Kimlik No’ ve ‘Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Başvuru
Bedeli’ olduğu belirtilmelidir.)
10- Yüksek lisans eğitim ücreti ödemesinin, Denizbank/Ankara Şubesi nezdindeki TR 3100 1340 0000 5067
6650 0025 numaralı hesaba yapıldığına ilişkin banka dekontu. (Yüksek lisans eğitim ücreti ödemesi
yapılırken, ‘T.C. Kimlik No’ ve ‘Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Eğitim Ücreti’ olduğu belirtilmelidir.)
 Kayıt yaptıracak adaylar, yüksek lisans eğitim ücreti ödemesinin tamamını, Enstitü öğrenci
İşlerine şahsen gelmek suretiyle, ‘Bonus’ ve ‘World’ özelliği taşıyan kredi kartıyla da (peşin veya en fazla
9 eşit taksit şeklinde ) yapabilirler.
AÇIKLAMALAR
1- Başvuruda istenilen belgelerin asılları getirildiği takdirde fotokopilerine, Enstitümüzde ‘aslı gibidir’ onayı
yapılır. İstenilen belgelerin aslı ibraz edilmez ise noter onaylı suretleri istenir.
2-Ödenmiş olan başvuru ücreti iade edilmez.
3- Adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile başvuru kabul edilmez.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TEL
: 0 312 342 84 59
FAKS : 0 312 384 14 32
ADRES : İstanbul Cad. Elif Sok. No:4 06070 Akköprü / ANKARA
WEB : [email protected]
Download

türk hava kurumu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme