HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU
DERS KONU KAPSAMI (2007-2008)
BÖLÜMÜN ADI
DERSİN ADI
: MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ
: ÖLÇME BİLGİSİ I
Haftada Ders Saati : 5
Toplam Ders Saati : 80
ÖĞRETİM
HAFTASI
DERS
SAATİ
1
5
1. GENEL VE TEMEL ÖLÇME BİLGİSİ
a. Ölçme Bilgisinin Tanımı ve Tarihçesi
b. Ölçmenin Amacı ve Türleri
c. Ölçme Yüzeyi, Hesap Türleri
d. Düşey ve Yatay Doğrultular ve Yüzeyler
2. ÖLÇÜ BİRİMLERİ VE BU BİRİMLERLE DÖRT İŞLEM, DÖNÜŞÜMLER
2
5
3. YANILGILAR ( HATALAR )
a. Yanılgı Tanımı ve Türleri
b. Yanılgı Kaynakları ve Giderilmeleri
c. Yanılgı Kuralları
d. Yanılgı Ölçütleri ve Hesaplanmaları
3
5
4. BASİT ÖLÇÜ ALETLERİ VE BASİT YATAY ÖLÇMELER
a. Basit Ölçü Aletleri, Jalon, Jalon Sehpası, Çekül, Çelik Şerit Metreler,
Sayma Çubukları, Dik İnmeye veya Çıkmaya Yarayan Aletler
b. Dik Açıların Aplikasyonu ( Dik İnmek veya Dik Çıkmak )
c. Doğruların Aplikasyonu
d. Uzunlukların Ölçülmesi, Yatay ve Eğik Ölçü Yöntemleri, Eğik Ölçülen
Uzunlukların Yataya İndirgenmesi
e. Uzunlukların Ölçülmesinde Engelli Durumlar
f. Uzunlukların Ölçülmesinde Yanılgılar
g. Basit Ölçü Aletleriyle Detay Alımı, Dik Alım Yöntemi ( Ortogonal Metot),
Bağlama Yöntemi ( Üçgenleme ) , Ölçü Kontrolleri, Ölçü Krokileri,
Ölçülerin Çizimi.
4
5
5. UZUNLUK ÖLÇÜMÜ
a. Dolaysız, Mekanik Uzunluk Ölçümü ve Araçları
b. Dolaylı Uzunluk Ölçümü
(1) Optik Uzunluk Ölçümü ve İlkeleri,
(2) Elektronik ve Elektro -Optik Uzunluk Ölçümü
5
5
6. ELEKTRONİK UZUNLUK ÖLÇMELERİ
a. Temel Kavramlar
b. Elektronik Uzunluk Ölçme ilkeleri
c. Elektromanyetik Dalgaların Yayılma İlkeleri
d. Elektromanyetik Dalgalarda Yayılma Hızı
KONU
78
DERSİN ADI : ÖLÇME BİLGİSİ I
ÖĞRETİM
HAFTASI
DERS
SAATİ
6
5
7
5
8
5
KONU
7. ATMOSFERDE IŞIK VE MİKRODALGALAR
a. Atmosferde Işık Dalgaları
b. Atmosferde Mikrodalgalar
8. METEOROLOJİK VERİLERİN ÖLÇÜLMESİ
b. Isı Ölçümü
c. Nem Ölçümü
d. Basınç Ölçümü
9. ELEKTRONİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİNİN İNDİRGENMESİ
a. Fiziksel İndirgemeler
b. Geometrik İndirgemeler
10. ELEKTROMANYETİK UZUNLUK ÖLÇÜMÜNDE HATA KAYNAKLARI
a. Genel
b. Alet Hataları
c. Reflektör Hataları
11. ALETLERİN KALİBRASYONU VE AYAR KONTROLERİ
a. Kalibrasyon
b. Ayar Kontrolleri
12. ELEKTRONİK UZUNLUK ÖLÇERLERİN SINIFLANDIRILMASI
a. Elektrooptik Uzunluk Ölçerlerin Sınıflandırılması
(1) Ölçme Uzunluğuna Göre
(2) Ölçme Hassasiyetine Göre
b. Reflektör Türleri
c. Güç Kaynakları
13. MİKRODALGALI UZUNLUK ÖLÇERLER
a. Mikrodalgalı Uzaklık Ölçerlerde Yansıma Etkileri
b. Alet Sabitleri
9
2
3
UYGULAMA
ARA SINAV
10
5
14. AÇI KAVRAMLARI
a. Yatay Açı
b. Düşey Açı
c. Açı Ölçümü Araçları:
(1) Yapısı ve Temel Parçaları
(2) Düzeçler ve Türleri
(3) Düzeç Ayarları
(4) Ölçü Dürbünleri ve Optik Kurallar
(5) Mercekler ve Kusurları
(6) Okuma Düzenleri ve türleri
(7) Yatay ve Düşey Bölüm Daireleri
d. Alet Eksenleri, Alet Eksen Hataları ve Giderilmeleri
e. Alet Özellikleri, Hedef Özellikleri, Ölçüm Zamanları
79
DERSİN ADI : ÖLÇME BİLGİSİ I
ÖĞRETİM
HAFTASI
DERS
SAATİ
11
5
15. AÇI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
a. Açı Ölçüm Yöntemleri
b. Doğrultu Yöntemiyle Açı Ölçümü
c. Ölçü Karnesi Tanzimi ve Karne Hesapları
d. Elektronik Açı Ölçümü
12
5
16. KOORDİNAT SİSTEMLERİ
a. Düzlem Koordinat Sistemi
b. Temel Problemler
c. Düzlem Koordinat Sistemleri Arasında Dönüşümler
13
5
17. KESTİRME ÖLÇÜM VE HESAPLARI
a. İlerden Kestirme ve Yandan kestirme Yöntemleri
(1) Genel Yöntem
(2) Semtlere İllerden Kestirme
(3) Taban Açıları İle İlerden Kestirme
(4) Hesap Uygulamaları
b. Geriden Kestirme
(1) Kaestner Yöntemi
(2) Collins Yöntemi
(3) Cassini Yöntemi
14
5
18. ÜÇGENLEME
a. Tanım, Üçgenleme Türleri
b. Arazi Türleri ve Üçgenleme Kuralları
c. Nokta Yeri Seçimi
d. Nokta Yapımı
e. Ölçüm İşlemleri
15
5
19. MERKEZ DIŞI ÖLÇÜMLER VE MERKEZE İNDİRGEME
a. Merkez Dışı İşaretleme ve Türleri
b. Merkeze İndirgeme hesabı
c. Merkeze İndirgeme Elemanlarının Hesabı
d. Merkez Dışı Ölçülen Uzaklıkların Merkeze İndirgenmesi
16
2
UYGULAMA
3
ARA SINAV
KONU
80
Download

HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU