İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
HEDEF ÜLKE
ABD
Ahmet CANLI
Dış Ticaret Uzmanı
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi
Nisan 2014
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
AJANDA
 ABD’ye İhracat Fırsatları
 ABD Genel Ticari Durum
 Türkiye’nin ABD’ye İhracatı
 ABD GTS Programı
 Neden ABD?
 Potansiyel Ürünler
 ABD Pazarına Girişte Öneriler
 Kaynaklar
 Masa Başı Pazar Araştırması
 Ekonomi Bakanlığının İhracatçılara Sunduğu
Hizmetler
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
ABD’NİN DÜNYADAKİ KONUMU (2012)
 Nüfus (3. sırada)
%4,5
 GSYİH (1. sırada)
%18,8
 İthalat (1. sırada)
%12,8
 İhracat (2. sırada)
%8,6
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
ABD’nin Dış Ticareti (milyar $)
2.500
2.263
2.165
2.331
1.966
2.000
1.602
1.500
2.334
1.480
1.300
1.546
1.579
1.277
İthalat
1.057
İhracat
1.000
500
0
2008
Kaynak: ITC Trademap
2009
2010
2011
2012
2013
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
ABD’nin İthalatında Başlıca Ürünler
Petrol ve doğalgaz
Otomotiv
Makine ve cihazlar
Elektrikli makine ve cihazlar
17%
20%
Tarım ve gıda
2%
13%
2%
Tekstil & hazır giyim
Değerli taş & mücevherat
3%
3%
Demir-çelik ve ürünleri
3% 5%
6%
13%
13%
Eczacılık ürünleri
Organik kimyasallar
Mobilya
Diğer
Kaynak: ITC Trademap, www.trademap.org
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
ABD’nin Eyalet Bazında İthalatı
Bin USD
Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
Türkiye – ABD Ticari İlişkileri (milyon $)
25.000
20.000
15.000
10.000
İhracat
İthalat
Hacim
Denge
5.000
0
-5.000
-10.000
-15.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
Türkiye – ABD Ticari İlişkileri
2011
2012
2013
Türkiye’nin İhracatında
ABD’nin Yeri *
7.Sıra
9.Sıra
7.Sıra
Türkiye’nin İhracatında
ABD’nin Payı *
3,41%
3,68%
3,70%
2011
2012
2013
ABD’nin İthalatında
Türkiye’nin Yeri **
45.Sıra
45.Sıra
41.Sıra
ABD’nin İthalatında
Türkiye’nin Payı**
0,24%
0,28%
0,30%
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
ABD’ye İhracatımızda Başlıca Ürünler
Otomotiv
Demir-çelik ve ürünleri
16%
21%
Tekstil & hazır giyim
14%
4%
Tarım ve gıda
Makine ve cihazlar
5%
5%
Hava taşıtları
11%
11%
13%
Doğaltaşlar
Halı
Diğer
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
ABD’NİN İTHALATINDA TÜRKİYE;
o Bakır teller ve kablolarda 1.
o Yaprak tütün ve
o Demir-çelikten çubuklarda 1.
döküntülerinde 2.
o Dokunmuş halılar ve
dokumaya elverişli
maddelerden diğer yer
kaplamalarında 2.
o Kurutulmuş meyvede 1.
o Sentetik ve suni liflerden
o
o
o
o
ipliklerde 1.
Boratlar ve perboratlarda 1.
Bor oksitleri ve borik
asitlerde 1.
Sentetik/suni filament
ipliklerinde 1.
Krom oksitleri ve
hidroksitlerinde 1.
o Diğer ateşli silahlarda 3.
o İşlenmiş doğal taşlarda 4.
o Pamuklu mensucatta 4.
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
Eyalet Bazında Ülkemizin İhracatı
Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı
Bin USD
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
İhracatta Hedef Eyaletler
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
Eyaletler ve Potansiyel Ürünler
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
ABD GTS PROGRAMI
 1 Ocak 1976 yılından bu yana ABD, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere
önceden belirlenmiş bir ürün listesi çerçevesinde GTS (Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi – GSP: Generalized System of Preferences) uygulamaktadır.
 GTS’den faydalanan ürünler için ABD’ye ithalatta gümrük tarife oranı sıfırdır.
GTS uygulamasından yararlanan ABD’li ithalatçı;
Ülkemiz menşeli malları daha ucuza ithal eder.
GTS uygulamasından yararlanan TÜRK ihracatçısı;
Rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü kazanır.
*ABD, GTS programını her yıl gözden geçirir ve yeniler. Mevcut durumda GTS
sisteminin süresi 31 Temmuz 2013 tarihinde bitmiştir. Şu an için ithalatçılar
gümrük vergilerini ödemektedir ancak program yenilendiğinde ithalatçı 31
Temmuz’dan itibaren ödediği vergileri geri isteme hakkına sahiptir. Bu durum
sistemin gözden geçirilmesi ile ilgili olağan bir uygulamadır.
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
GTS Çerçevesinde Hangi İhracat Gümrükten Muaf
Uygulamaya Tabidir?
 Ürün GTS kapsamındaki ürünler listesinde bulunmalıdır.
 Söz konusu ülke o madde özelinde GTS uygulamasına tabi
olmalıdır.
 ABD’ye doğrudan sevkiyatı yapılmalıdır.
 Ürün başka bir ülkeden gidecekse de kapalı bir konteyner içinde
gönderilmelidir.
 Ürün katma değer şartına uygun olmalıdır.
 GTS uygulamasından yararlanmayı talep etmek ABD’li
ithalatçının sorumluluğudur.
GTS uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için
http://www.ibp.gov.tr/assets/diger/gts_gsp_kilavuzu.pdf adresini
ziyaret edebilirsiniz.
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
RAKAMLARLA GTS
2012 yılında
 ABD GTS kapsamında toplam 19 milyar dolar ithalat yapmıştır
(tüm dünyadan).
 Türkiye ABD’ye GTS kapsamında 1,1 milyar dolar ihracat
yapmıştır (%6 pay)
 Türkiye’den ABD’ye yapılan ihracatın yalnızca %20’si GTS
kapsamındadır.
 Türkiye GTS’den en fazla yararlanan ülkeler sıralamasında 7.
 1. Hindistan (GTS kapsamında 4,5 milyar dolar ihracat)
 2. Tayland (GTS kapsamında 3,7 milyar dolar ihracat)
 3. Brezilya (GTS kapsamında 2,3 milyar dolar ihracat)
 GTS kapsamındaki toplam ürün sayısı 4.975
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
NEDEN ABD?
•Dünyanın en büyük ekonomisi
•En kalabalık 3. ülkesi
•Siyasi sorunsuzluk
•Dünyanın en büyük ithalatçısı
•Dünyanın en büyük tüketim harcaması
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
NEDEN ABD?
 Hemen hemen tüm ürünler için açık pazar
 Güçlü olduğumuz ürünlerde ihracatı sektör geneline yayma
imkanı
 GSP-GTS Rejimi’nden faydalanma imkanı
 Üçüncü ülkelerde müteahhitlik alanındaki işbirliği imkanları
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
NEDEN ABD?
 Alternatif üretici ve ürün düşüncesine açıklık
 Nüfusun etnik çeşitliliği
 Farklı eyaletler - farklı imkanlar
 Şeffaf ithalat politikası
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
ABD’YE İHRACATTA
POTANSİYEL
ÜRÜNLER
-Sanayi Ürünleri
-Tarım&Gıda Ürünleri
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
POTANSİYEL SANAYİ ÜRÜNLERİ
•Otomotiv Ana ve Yan Sanayi
•Kimya Sanayi
•Demir & Çelik
•Tekstil ve Hazır Giyim
•İş ve Maden Makineleri
•İnşaat Malzemeleri
•Mobilya
•Doğal Taşlar
•Mutfak Eşyaları
•Elektrikli Makineler ve Kablolar
•Altın & Mücevherat
•Beyaz Eşya
•Deri ve Deri Mamulleri
•Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri
•Ambalaj Malzemeleri
•Takım Tezgahları
•Gemi İnşa Sanayi
21
İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
 Yaklaşık 21 milyar dolar değerinde ithalat*
 En önemli tedarikçiler Japonya (%20 pay), Kanada
(%12 pay), Almanya (%11 pay) ve Çin (%10 pay)
 Ülkemizin 2013 yılı ihracatı 42 milyon dolar
ve pazarda %0,2 paya sahip*
 Gümrüksüz ihracat imkanı
 8431, 8474, 8429 ve 8428 GTİPli ürünlerde
ihracat potansiyeli yüksek
 ABD’de düzenlenen iş ve inşaat makineleri ile ilgili
kamu
ihalelerine
dair
bilgi
almak
için
www.governmentbids.com internet adresi ziyaret
edilebilir.
* 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431 ve 8474 GTİP kodları esas alınmıştır.
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke
Masaları-I DaireTARIM
BaşkanlığıVE
POTANSİYEL
•Şekerli Ve Çikolatalı Mamuller
•Meyve Suyu
•Kurutulmuş Sebzeler ve Karışımları
•Zeytinyağı
•Tütün
•Tatlı Bisküviler
•Baharat
•Organik Tarım Ürünleri
•Bulgur
•Kuru Meyveler
•Mercimek
•Sert Kabuklu Meyveler
23
GIDA ÜRÜNLERİ
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
Öneriler
 Pazara uzun vadeli bir bakış açısı ile yaklaşılmalı, sabırlı olunmalı
 Yerinde pazar araştırması, sektörel heyetler ve fuarlara katılım
 ABD’de fiziken bulunmak (ofis/depo açmak)
 Müşterilere 7/24 hizmet sunabilmek
 Markalı ve kaliteli ürünlerle rekabet
 GTS’den etkin şekilde faydalanılması
 Geri dönüştürülebilir & çevre dostu ambalajlama
 Satış sonrası hizmet kalitesi ve şirket web sayfası
 Özellikle nihai tüketiciye yönelik ürünlerde e-ticaretten faydalanılması
 Meslek kuruluşları arasında işbirliği anlaşması imzalanması
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
MASA BAŞI PAZAR ARAŞTIRMASI
 Dış Ticaret Verileri
 www.trademap.org (Ülke-Ürün Bazında Ticaret Verileri) (üyelik gerekmektedir ancak
ücretsizdir)
 www.trade.gov (ABD ve Eyalet Bazında Ticaret Verileri)
 http://dataweb.usitc.gov (ABD ve Gümrük Bölgeleri Bazında Ticaret Verileri) (üyelik
gerekmektedir ancak ücretsizdir)
 Global Trade Atlas (ABD ve Eyalet Bazında Ticaret Verileri) (ücretli üyelik
gerektirmektedir)
 Gümrük Tarife Oranları
 http://hts.usitc.gov/ (Gümrük Tarife Cetveli ve Tarife Oranları)
 http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp (Ürün Bazında Tarife Oranları)
 İthalat Prosedürleri, İthalatta Gerekli Belgeler
 http://madb.europa.eu/ (AB Kaynaklı Ücretsiz Veritabanı)
 Sektör ile İlgili Bilgiler
 www.trade.gov (Sektör ve Eyalet Profilleri)
 Harvard Clustering Map (Sektör Kümelenmesi)
 Euromonitor (ücretli üyelik gerektirmektedir)
 İthalatçı Adresleri
 Müşavirlikler ve İBP (www.ibp.gov.tr)
ABD’deki Ticaret
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I
Daire Başkanlığı
Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz

Vaşington Ticaret Müşavirliği
Adres:Turkish Embassy Office
Of the Commercial Counsellor
2525 Massachusetts Avenue, N.W.
Washington, DC 20008 / U.S.A.
Tel: 00 1 202 612 67 80-81
Faks: 00 1 202 238 06 29
E-posta: [email protected]

Houston Ticaret Ataşeliği
Adres : Turkish Consulate General
Office of the Commercial Attaché
One Riverway
777 South Post Oak Lane
Suite 1375
Houston, TX 77056-U.S.A
Tel: 00 1 713 850 73 75
Fax:00 1 713 850 72 82
E-posta: [email protected]

Los Angeles Ticaret Ataşeliği
Adres: Turkish Consulate General
Office of the Commercial Attache
6380 Wilshire Blvd. Suite: 1710
Los Angeles CA 90048
Tel : 00 1 323 852 1894
Fax : 00 1 323 852 1896
E-posta : [email protected]



New York Ticaret Ataşeliği
Adres: Turkish Consulate General
Office Of The Commercial Attache
825 3rd Ave 5th Floor,
New York,NY 10022
United State of America
Tel: 001 212 687 15 30-31
Faks: 001 212 684 20 78
E-posta: [email protected]
Şikago Ticaret Ataşeliği
Adres: Turkish Consulate General
Office of the Commercial Attache
444 N Michigan Ave. Suite:2930
Chicago, IL 60611 USA
Tel:001 312 410 90 05 /07
Faks:001 312 410 90 06
E-posta: [email protected]
San Francisco Ticaret Ataşeliği
Adres : Turkish Consulate General
Office of the Commercial Attaché
One Embarcadero Center Suite1130
San Francisco CA 94111
United State of America
Tel: + 1 415 362 10 35
Faks: + 1 415 362 10 36
E-posta: [email protected]

Boston Ticaret Ataşeliği
Adres :Turkish Consulate General
Office of the Commercial Attache
31 Saint James Ave. Suit 840,
Boston 02116 / USA
Tel : 001 857 991 1684
Faks: 001 857 991 1686
E-posta: [email protected]

Miami Ofisi
Adres:Office of the Commercial
Attache
1001 Brickell Bay Drive, Suite 2016,
Miami, FL 33131 / U.S.A.
Tel: +1 305 379 5420
Faks: +1 305 379 5421
E-posta: [email protected]

Seattle Ofisi
Adres :Office of the Commercial
Attache,
2033 6th Ave .Suite 990, Seattle,
WA 98121 / U.S.A
Tel: +1 206 441 4323
Faks: +1 206 448 0368
E-posta : [email protected]
Ekonomi Bakanlığının
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I
Daire Başkanlığı
İhracatçılara
Sunduğu Hizmetler
 Bilgi Desteği
 Ticaret Müşavirleri
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=ulkeler&country=9CB2574F-D8D38566-4520E5F323FA11CE
 Ülke Masaları
http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm
 Finansal Destek (İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ)
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=78D45D5F-19DB-2C7D3DEB92A25DCCD64F
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
İhracatta Devlet Yardımları
 Bakanlığımız Pazara Giriş Komitesi’nin kararı ile ABD, 2014-15
döneminde “Hedef Ülkeler” arasındadır.
 “2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde tüm Hedef ve
Öncelikli Ülkeler için +%10 puan ilave destek sağlanmaktadır.
 “2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, ABD,
2014 yılı Fuar Hedef Ülkeler listesinde de bulunmaktadır. ABD’deki
fuarlara katılımda %50 destek oranına +%20 puan ilave destek
verilmektedir.
 Genel ve Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti faaliyetlerinde de
sektörlerin özelliklerine göre Hedef ve Öncelikli Ülkeler üzerinde
yoğunlaşılmaktadır.
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
Fuarlara Katılım
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=fuarlar
Milli Katılım
 2013 yılında ABD’de düzenlenen 10 fuar “Milli Düzeyde İştirak
Edilecek Fuarlar” kapsamına alınmıştır.
 2014 yılında ise ABD’de düzenlenen 9 fuara firmalarımızın milli katılım
organizasyonu çerçevesinde katılımı destek kapsamına alınmıştır.
Bireysel Katılım
 2013 yılında ABD’de düzenlenen 388 fuar, 2014 yılında ise 252 fuar
“Bireysel Katılımı Desteklenen Yurtdışı Fuarlar Listesi’nde yer almıştır.
Prestijli Fuarlar
 2014 yılında ABD’de 57 fuar, ‘Prestijli Fuarlar Listesi’ne alınmıştır.
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
Ülke Masaları-I Daire Başkanlığı
TEŞEKKÜRLER…
Ahmet CANLI
Dış Ticaret Uzmanı
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi
[email protected]
Nisan 2014
Download

Sunum 2 (Ahmet Canlı, Ekonomi Bakanlığı)