FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI II
Güneş Elektrik Dönüşüm Sistemlerinin Kurulum ve İşle6lmesinde Olası Riskler ve Değerlendirilmesi 18 Şubat 2014
Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, M. Akif Ersoy Salonu
ÇALIŞTAY PROGRAMI
14:00 – 15:45 11:30 – 13:00 10:00 – 11:15 08:30 -­‐ 09:30 Kayıt Açılış Konuşmaları 09:30 -­‐ 10:00 Dr. Abdullah ZARARSIZ FMO Yöne6m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aynur ERAY HaceGepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Ar-­‐Uy Merkezi Prof. Dr. Murat TUNCER HaceGepe Üniversitesi Rektörü Dr. SelahaEn ÇİMEN Enerji ve Tabii Kaynaklar Müsteşar Yardımcısı I. OTURUM -­‐ GENEL OTURUM – Prof. Dr. H. Yılmaz KAPTAN
Türkiye Enerji Gündemi ve Yol Haritası Prof. Dr. Şener OKTİK GENSED Başkanı FV Modül Üre6m Tesisi Kurulumunda ve Osman ÖZBERK İşle6lmesindeki Riskler SOLARTÜRK GES YaSrımlarında Risk Yöne6mi Mustafa ATİLLA HALK ENERJİ Enerji Sektöründe İh6yaç Analizi Yaşar ÇELİK OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 11:15 -­‐ 11:30 Ara II. OTURUM – TEKNİK OTURUM – SebahaEn ÖZ
Güneş Enerji Santrallerinin Tasarımından Hakan ERKAN Kurulumuna Riskler GENSED FV Sistem Proje Ve Başvurularında Karşılaşılan Nagehan ABACILAR Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye Elektrik DağıSm Anonim Şirke6 Armağan AKGÜL Lisanssız Üre6m Tesisleri BağlanS Kriterleri Başkent Elektrik DağıSm Anonim Şirke6 FV Modül, inverter ve Şebeke BağlanSları ile ilgili Sadık ESİM Standartlar ve TSE’nin Üstlendiği Rol TSE SORU-­‐CEVAP KESİMİ 13:00 – 14:00 Öğle Yemeği III. OTURUM – HUKUK VE FİNANS OTURUMU – Süleyman BOŞÇA
FV Sistemlerin Kurulumunda Saha Tespi6 ve İdari Şadi BÜYÜKKEÇECİ İzinler GÜNDER FV Sistem Bileşenlerinin Ticare6nde İthalat SadeEn AKDOĞAN MevzuaS ve Riskler Sonsuz Gümrük Müşavirliği Türkiye’de enerji üre6mi ve altyapısında Serkan ÖZDEMİR/Serdar ÇATAKÇI karşılaşılan finansal riskler ve çözüm önerileri TKB FV Sistemlerin Fizibilite ve Projelendirilmesinde Mustafa SALMAN Finansal Riskler ve Deneyimler TurSEFF FV Sistemlerin Kurulumunun Yasal Altyapısı Süleyman BOŞÇA Enerji Hukuku AraşSrma Ens6tüsü SORU-­‐CEVAP KESİMİ 15:45 – 16:00 Ara IV. OTURUM – DEĞERLENDİRME OTURUMU PANEL – Prof. Dr. Şener OKTİK
16:00 – 17:30 ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı -­‐ Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Dene6mi Genel Müdürlüğü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye Kalkınma Bankası TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Enerji Hukuku AraşSrma Ens6tüsü ÇALIŞTAY DANIŞMA KURULU
Dr. Abdullah ZARARSIZ
Prof. Dr. Aynur ERAY
Mustafa YILMAZ Prof. Dr. H. Yılmaz KAPTAN Prof. Dr. Şener OKTİK
SebahaEn ÖZ
Prof. Dr. Demir İNAN
Birsen TURGU Bilal ŞİMŞEK
Sadık ESİM
Süleyman BOŞÇA
Serkan ÖZDEMİR
Serdar ÇATAKÇI Tuğrul ATASOY Mustafa ATİLLA
Osman ÖZBERK İbrahim OCAK Mehmet ULUSOY Cenk YILDIRIM Fizik Mühendisleri Odası
H. Ü. Yeni ve Temiz Enerji AraşSrma ve Uygulama Merkezi
EPDK H. Ü. Yeni ve Temiz Enerji AraşSrma ve Uygulama Merkezi
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Temiz Enerji Vak_
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
TEDAŞ Genel Müdürlüğü
Türk Standartlar Ens6tüsü Enerji Hukuku AraşSrma Ens6tüsü
TKB
TKB
ENERJİSA Halk Enerji
SOLARTÜRK EKOSOLAR BMD SOLAR ALFA SOLAR ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Aynur ERAY (Başkan)
Dr. Abdullah ZARARSIZ Bulut ULUSOY
Türkay YOLDAR Orkun ÇORUH
Figen ÇEVİK
Öznur BEKAR
Gülin ACAROL ZİLANLI Gözde BAYAZIT Taha Alperen KEŞKÜŞ AlaaEn CİNDARİK H.Ü. Yeni ve Temiz Enerji AraşSrma ve Uygulama Merkezi
Fizik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
H.Ü. Yeni ve Temiz Enerji AraşSrma ve Uygulama Merkezi
H.Ü. Yeni ve Temiz Enerji AraşSrma ve Uygulama Merkezi
H.Ü. Yeni ve Temiz Enerji AraşSrma ve Uygulama Merkezi
H.Ü. Yeni ve Temiz Enerji AraşSrma ve Uygulama Merkezi
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
Download

buradan - Yeni ve Temiz Enerji Uygulama Araştırma Merkezi (YETAM)