By the way: At www.heidelberg.de/wahlen, this
brochure, the bylaws of the AMR and the election regulations can be downloaded and are available in other
languages too.
Türkçe
Heidelberg‘te yaşayan değerli yabancı bay
ve bayanlar,
sizleri yaklaşan seçim için kendi Yabancılar Meclisinizi /
Göçmenler Meclisinizi seçmeye çağırıyoruz. Yakında seçimi
olacak olan Heidelberg Şehri Yabancılar Meclisi / Göçmenler
Meclisi secilecek 14 yabancı üyeden ve Heidelberg’te bulunan dört kişilik yüksek okul temsilcisi veya bilimsel araştırma
yapan kurumdan ve Heidelberg’te oturumları olan ve
seçme hakkı bulunan iki kişilik ilticacı olan kişilerden ve
Büyükşehir Belediye Başkanından, Dahili kültürel Merkezininin yöneticisi olan bir kişiden ve ayrıca danışma mahiyetinde
olan ve Belediye Meclisine seçilen beş kişiden oluşmaktadır.
Yabancılar Meclisi / Göçmenler Meclisi Heidelberg’te ikamet
etmekte olan yabancıların çıkarlarını temsil eder. Yabancılar Meclisi / Göçmenler Meclisi Belediye Meclisine yabancıları ilgilendiren konularda danışmanlık yapar. Yabancılar
Meclisi / Göçmenler Meclisi' nin seçilmiş olunan üyeleri
örnek olarak verilecek olunursa Belediye Meclisinin çeşitli
komisyonlarında yer alıp, buralarda yabancıları temsilen
danışmanlık yaparlar. Bunlara ek olarak Yabancılar Meclisi / Göçmenler Meclisi fahri olarak girişimleri ve birlikte
yaşanılan dahili kültürel konuları destekler. Sizler 14
kişiden oluşan bu şehrin Yabancılar Meclisi / Göçmenler
Meclisi temsilcilerinizi genel olarak, doğrudan doğruya,
kendi iradenizle, eşit ve gizli oy kullanarak seçmiş olacaksınız.
Bizim sizlerden ricamız bu şansınızı kullanmanız, seçime
gitmeniz ve Heidelberg Yabancılar Meclisi' nin / Göçmenler
Meclisi' nin üyelerini gelecek beş yıllık bir süre için seçmenizdir.
Dr. Eckart Würzner Büyükşehir Belediye Başkanı
Wolfgang Erichson
Belediye Başkanı
ve
Yabancılar / Göçmenler Meclisi Yönetim Kurulu
Seçim ile ilgili Bilgilendirme
Kimler oy kullanabilir?
Yabancılar Meclisi nin / Göçmenler Meclisi nin üyelerinin
seçimi için yabancı olarak sizlerin oy kullanma hakkına sahip
olabilmeniz için aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekmektedir ( Seçim 29 Haziran 2014 tarihinde ):
–– Sizler 16 veya daha büyük yaşta iseniz ve birinci veya esas
ikametgah adresiniz olarak en azında üç aydan itibaren
Heidelberg’te ikamet etmekte iseniz. En son ikametgah
kaydı ise 29 Mart 2014 tarihidir.
–– Eğer Heidelberg’ten taşınmş iseniz ve üç sene dolmadan
yani 29 Mart 2014 tarihinden sonra tekrar Heidelberg’e
taşınmış iseniz. Eğer tek ikametgah adresi olarak burada
ikamet etmekte olduğunuzu ispat ederseniz, bu durumda buraya taşınır taşınmaz oy kullanma hakkına sahipsiniz ve başvuru yaparak seçim listesine alınırsınız. Tabiki
sizin seçme hakkınız taşınmadan ve statü değişiminde
halen geçerli ise.
–– Eğer sizler Alman Vatandaşı değilseniz, ve seçme
hakkınızdan men edilmemiş iseniz.
Kimler oy kullanamaz?
Sizler ve aile mensuplarınız aşağıda belirtilen şartlarda oy
kullanamazsınız:
–– Eğer seçim günü olan 29.06.2014 tarihinde 16 yaşından
küçük iseniz,
–– Heidelberg’te ikametiniz yok ise veya burayı sadece ikinci
bir ikamet adresi olarak vermiş iseniz,
–– Eğer sizler Alman Vatandaşı iseniz,
–– Eğer sizlerin seçme hakkınız elinizden alınmiş ise,
–– Şayet sizin her türlü sorunlarınızı bir bakımcı üstlenmiş ise.
Seçme hakkına sahip olmanız durumunda sizler seçim
listelerine kaydedilirsiniz ve en geç 5 Haziran 2014 tarihine
kadar sizlere seçme kartınız gönderilecektir. Gönderilecek
seçim duyurusu kartında seçimin hangi günde, nerede ve
hangi saatte olacağı konusunda bilgiler bulunmaktadır.
Lütfen oy kullanmaya gelirken birlikte seçim duyurusu kartını
ve pasaportunuzu/kimliğinizi getirmeyi unutmayınız. Şayet
sizler seçim günü önemli nedenlerden dolayı oy kullanmaya
gelemiyecek veya oy sandığı yerine ulaşamıyacak olursanız,
bu durumda oyunuzu kullanıp mektup yolu ile de yollayabilirsiniz. Bunun için sizler size gönderilmiş olunan seçim kartının
C: Kumulieren: Einem/einer Bewerber/-in
können Sie bis zu 3 Stimmen geben.
Wenn Sie jmd. 3 oder 2 Stimmen geben
wollen, schreiben Sie die Zahl „3“ oder „2“
hinter den Namen. Achtung: Sie haben
insgesamt nur 14 Stimmen!
arka kısmında olan mektupla seçim kartı için gerekli olan
başvuru belgesini doldurup Stadt Heidelberg, Bürgeramt,
- Wahldienststelle -, Bergheimer Str. 69, 69115 Heidelberg
adresine gönderirsiniz. Gerekli olan belgeleri sizler
www.heidelberg.de/wahlen İnternet adresinde de
bulabilirsiniz.
C: Cumulating: You can give up to 3
votes to one candidate. If you want to give
3 or 2 votes to somebody please write
the number ”3” or “2” after the name.
Please note: You have a maximum of 14
votes only!
Veya sadece ikamet ettiğiniz yerin Halkla İlişkiler
( Bürgeramt ) Dairesine gidersiniz. Mektupla oy kullanma
belgelerini Pazartesi olan 02.06.2014 tarihinden itibaren
Heidelberg Şehrinde bulunan her Bürgeramt’tan alabilirsiniz. İsterseniz orada hemen oy da kullanabilirsiniz.
Lütfen oy kullanmaya gelirken beraberinizde seçim
duyurusu kartını ve pasaportunuzu/kimliğinizi getirmeyi
unutmayınız.
Bunun dışında sorularınız var ise lütfen bizler ile
ilişki kurun:
Stadt Heidelberg, Bürgeramt, - Wahldienststelle -,
Bergheimer Str. 69, 69115 Heidelberg,
Telefon 06221 58-13580, ve -13541 veya E-Mail yolu ile:
[email protected]
Oy nasil Kullanilir?
Sizler 14 yabancı üyeyi Yabancılar Meclisi’ne / Göçmenler
Meclisi’ne seçmiş olacaksınız. Bunun için sizin 14 oyunuz
bulunmaktadır. Oy pusulası blokunda oy pusulaları ile birlikte
bir kaç tane seçim listeleri bulunmaktadır. Bu listelerde bulunan
tüm adayları seçebilirsiniz. Unutmayınızki siz bir adaya en fazla
3 oy verme hakkına sahipsiniz. Oyunuzu başka listelerde yer
alan kişilere de verebilirsiniz ( Örneğe bakınız ). DİKKAT: Sizin
toplam olarak sadece 14 oyunuz vardır!
Bunun dışında: www.heidelberg.de/wahlen sitesinde
katlanmış kağıt, Yabancılar Meclisinin/Göçmenler Meclisinin
oluşmasına ilişkin tüzük ve seçim kuralları diğer dillerde de
yayınlanmıştır.
A
B
C
D
E
A: Ohne Kreuz = jeder 1 Stimme: Wenn
Sie einen Stimmzettel ohne jegl. Kennzeichnung abgeben, erhält jede/r Bewerber/in auf diesem Zettel 1 Stimme.
A: No mark = one vote for each candidate. If you hand in a ballot paper without
any marking, each candidate of this
ballot paper gets one vote.
A: Çarpı işareti koymadan = her adaya
bir oy: Eğer sizler bir oy pusulasına herhangi bir işaret veya rakam koymadan bu pusulayı veriseniz bu durumda bu pusulada
bulunan her aday bir oy almış olur.
B: X = 1 Stimme: Wenn Sie einem/einer
Bewerber/-in eine Stimme geben wollen,
machen Sie ein Kreuz hinter dem Namen,
tragen den Namen ein oder kennzeichnen
den Namen auf sonstige eindeutige Weise
ausdrücklich als gewählt.
B: X = 1 vote: If you want to give one vote
to one candidate, please make a cross after
the name or add the name to a nomination
list or mark the name in any other unambiguous way as voted for.
B: X = oy: Eğer sizler bir adaya bir oy
vermek istiyorsanız bu durumda bu adayın
adının yazılı olduğu yerin karşısına bir çarpi
işareti koyarsınız veya adayın adını yazarsınız veya oy vereceğiniz adayın adını açık bir
şekide belirtirsiniz.
Foto: Steffen Diemer
C: Biriktirme: Bir adaya en fazla 3 oy
verebilirsiniz. Sizler eğer bir adaya iki veya
üç oy vermek istiyorsanız, bu durumda
adayın isminin karşısına “3” veya “2”
rakamlarını yazarsınız. Dikkat: sizin toplam
olarak sadece 14 oyunuz vardır!
D: Panaschieren: Sie können Namen von
verschiedenen Wahlvorschlägen auf 1
Stimmzettel übertragen oder Stimmen auf
mehreren Stimmzetteln abgeben. Wenn Sie
Bewerber/innen aus anderen Wahlvorschlägen wählen wollen, schreiben Sie auf die
freien Zeilen dieses Stimmzettels die Namen
dieser Bewerber/ innen. Achtung: Sie
haben insgesamt nur 14 Stimmen!
D: Cross-voting: You can copy names
from several nomination lists onto
one ballot paper or hand in several ballot
papers. If you want to vote for candidates
from other nomination lists please copy
the names of these candidates into the
empty lines of your preferred ballot paper.
Please note: You have a maximum of 14
votes only!
D: Karma aday seçimi: Sizler değişik
listelerdeki adayların adlarını bir liste
oluşturarak oy pusulasına aktarabilirsiniz. Veya oylarınızı çeşitli listelerde bulunan
adaylara verebilirsiniz. Sizler eğer diğer
listelerden bazı adayları seçmek istiyorsanız, bu durumda bu listede boş bırakılmış
olunan satırlara seçmek istediğiniz adayların
isimlerini yazarsınız. Dikkat: Sizin toplam
olarak sadece 14 oyunuz vardır!
E: Kumulieren und Panaschieren: Sie
können auch den von anderen Listen übertragenen Bewerber(n)/innen bis zu 3
Stimmen geben. Achtung: Sie haben
insgesamt nur 14 Stimmen!
E: Cumulating and cross-voting: You can
also give up to 3 votes to candidates copied
from other nomination lists. Please note:
You have a maximum of 14 votes only!
E: Biriktirme ve karma aday seçimi:
Sizler diğer listelerden aktardığınız adaylara
kişi başına en fazla 3 oy verebilirsiniz.
Dikkat: Sizin toplam olarak sadece 14
oyunuz vardır!
Wahl des
Ausländerrates/
Migrationsrates
der Stadt
Heidelberg
Sonntag
29. Juni 2014
8-18 Uhr
www.heidelberg.de/wahlen
Liebe ausländische Einwohnerinnen und Einwohner,
es ist wieder soweit! Sie sind aufgerufen, Ihren Ausländerrat / Migrationsrat (AMR) zu wählen. Der zukünftige AMR der Stadt
Heidelberg setzt sich zusammen aus den 14 zu wählenden
ausländischen Mitgliedern, vier Angehörigen einer Hochschule
oder einer wissenschaftlichen Einrichtung mit Sitz in Heidelberg
und zwei Mitgliedern aus der Gruppe der in Heidelberg lebenden Flüchtlinge als stimmberechtigte Mitglieder sowie dem
Oberbürgermeister, einer leitenden Person aus dem Interkulturellen Zentrum und fünf Gemeinderätinnen / Gemeinderäten
als beratende Mitglieder.
Der AMR vertritt die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen / Einwohner Heidelbergs. Er berät den Gemeinderat in
Fragen, die ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger betreffen.
Mitglieder des AMR sind zum Beispiel als beratende Vertreterinnen / Vertreter in verschiedenste gemeinderätliche Ausschüsse
eingebunden. Zudem unterstützt und fördert der AMR ehrenamtliches Engagement beim interkulturellen Zusammenleben.
Als ausländische Bürgerin /ausländischer Bürger Heidelbergs
sind Sie aufgerufen, in allgemeiner, unmittelbarer, freier,
gleicher und geheimer Wahl die 14 zu wählenden ausländischen Mitglieder des AMR dieser Stadt zu bestimmen.
Wir bitten Sie: Nutzen Sie diese Chance, machen Sie von
Ihrem Wahlrecht Gebrauch und bestimmen Sie die Zusammensetzung des AMR für die nächsten fünf Jahre mit!
Dr. Eckart Würzner Oberbürgermeister Wolfgang Erichson
Bürgermeister
sowie
der Vorstand des Ausländerrates / Migrationsrates
Wahlinformation
Wer darf wählen?
Bei der Wahl zum AMR sind Sie als ausländische Einwohnerin /
ausländischer Einwohner wahlberechtigt, wenn Sie am Wahltag
(29. Juni 2014):
–– 16 Jahre oder älter sind und seit mindestens drei Monaten
Ihre alleinige Wohnung oder Hauptwohnung in Heidelberg
haben. Letzter Zuzugstag war der 29. März 2014.
–– oder aus Heidelberg weggezogen sind bzw. Ihre Hauptwohnung nach außerhalb verlegt haben und vor Ablauf von drei
Jahren – jedoch nach dem 29. März 2014 – wieder nach
Heidelberg zurückgezogen sind oder hier wieder Ihre Hauptwohnung begründet haben. Dann sind Sie sofort mit der
Rückkehr wahlberechtigt und werden auf Antrag ins Wählerverzeichnis eingetragen, sofern bei Ihnen das Wahlrecht
bereits beim Wegzug bzw. Statuswechsel gegeben war.
–– und zudem nicht die deutsche Staatsangehörigkeit innehaben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Wer darf nicht wählen?
Sie und Ihre Familienangehörigen dürfen nicht wählen, wenn
–– Sie am Wahltag ( 29.06.2014 ) jünger als 16 Jahre alt sind,
–– Sie nicht in Heidelberg gemeldet sind oder hier nur eine
Nebenwohnung haben,
–– Sie die deutsche Staatsbürgerschaft innehaben,
–– Ihnen das Wahlrecht entzogen wurde oder
–– eine Betreuerin / ein Betreuer Ihre Angelegenheiten regelt.
Als Wahlberechtigte / Wahlberechtigter sind Sie in einem Wählerverzeichnis eingetragen und erhalten spätestens am 5. Juni 2014
eine Wahlbenachrichtigung zugesandt. Diese Benachrichtigung
enthält Informationen über den Wahltag, den Wahlort sowie
die Wahlzeit. Bitte bringen Sie zur Wahl die Wahlbenachrichtigung und Ihren Pass, Ausweis oder Identitätsnachweis mit.
Wenn Sie am Wahltag verhindert sind oder das Wahllokal für
Sie nur schwer zu erreichen ist, können Sie Ihre Stimme(n) ganz
einfach per Briefwahl abgeben. In diesem Fall füllen Sie bitte den
Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen aus, den Sie auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung
finden, und schicken diesen zurück an die Stadt Heidelberg,
Bürgeramt, - Wahldienststelle -, Bergheimer Str. 69,
69115 Heidelberg. Die notwendigen Unterlagen finden Sie
auch online unter: www.heidelberg.de/wahlen
Oder gehen Sie einfach in Ihr Bürgeramt! Briefwahlunterlagen erhalten Sie ab Montag, 02.06.2014, in jedem Bürgeramt der Stadt Heidelberg. Sie können dort auch sofort
wählen. Bitte bringen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung
sowie Ihren Pass, Ausweis oder Identitätsnachweis mit.
Haben Sie noch Fragen?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: Stadt Heidelberg,
Bürgeramt, - Wahldienststelle -, Bergheimer Str. 69,
69115 Heidelberg, Telefon 06221 58-13580 und -13541 oder
per E-Mail an [email protected]
encourage the peaceful coexistence of the different cultural
groups. As you are a foreign resident of Heidelberg, we
would like to ask you to take part in this direct, universal,
free, equal and secret ballot to determine which 14 foreigners should represent the AMR of this city.
We ask you to take advantage of this opportunity –
make use of your right to vote and help determine the
composition of the AMR of the Stadt Heidelberg for the
next five years!
Dr. Eckart Würzner Mayor Wolfgang Erichson
Deputy Mayor
as well as
Wie wird gewählt?
Sie wählen die 14 ausländischen Mitglieder in den AMR. Deshalb haben Sie 14 Stimmen. Sie können alle Bewerberinnen /
Bewerber aus den Wahlvorschlägen wählen. Dabei haben Sie
die Möglichkeit, einer Bewerberin / einem Bewerber bis zu drei
Stimmen zu geben und / oder Ihre Stimmabgaben auf mehrere
Wahlvorschläge zu verteilen ( Beispiel siehe Abb. ). Aber Achtung:
Sie dürfen insgesamt nicht mehr als 14 Stimmen abgeben!
Übrigens: Unter www.heidelberg.de/wahlen werden das
vorliegende Faltblatt, die Satzung für den AMR sowie die
Wahlordnung auch in anderen Sprachen veröffentlicht.
The Board of the Foreigners' Council / Migration Council
Voting Information
Who is allowed to vote?
As a foreign resident, you are eligible to vote in the elections
for the AMR if you are
–– 16 years or older on the election day ( 29 June 2014 ):
Dear foreign citizens of Heidelberg,
–– and have had your sole or main place of residence in
Heidelberg for at least the last three months. The final
day for a move to the city to be eligible for voting was
29 March 2014.
it is time to elect the members of the Council for Foreigners
and Migrants (AMR) once again. The future AMR of the Stadt
Heidelberg will consist of 14 elected foreigners, four members
of a university or scientific institution based in Heidelberg and
two members of the group of refugees living in Heidelberg as
members with voting rights, plus the Mayor, a senior person
from the Intercultural Centre and five local councillors as
advisory members.
–– or you moved out of Heidelberg or relocated away
from Heidelberg and before three years had elapsed
– however after 29 March 2014 – returned to Heidelberg
or re-established your main residence here. In this case
you are immediately eligible to vote on your return and
will be entered in the electoral roll on request as long as
you were eligible to vote when you moved away from
Heidelberg or on your change of status.
The AMR represents the interests of foreign residents in
Heidelberg. It advises the City Council on matters affecting
foreign citizens. Members of the AMR sit in on a variety of
City Council committee meetings for example, as advisors.
The AMR also supports and promotes voluntary work to
–– and you also do not hold German citizenship and are not
excluded from the right to vote.
English
Who is not allowed to vote?
You and your family members are not allowed to vote if
–– you are younger than 16 years of age on the election
day ( 29 June 2014 ),
–– you are not registered in Heidelberg or only have a
secondary residence here,
–– you hold German citizenship,
–– you have lost the right to vote or
–– a carer looks after your affairs.
As an eligible voter, you have been registered on an electoral roll and will receive a polling card by 5 June 2014 at
the latest. This card will show the day, place and time of
the election. Please bring the polling card together with
your passport or proof of identity to the election. If you are
unable to vote in person on the election day or it is difficult
for you to reach the polling station, you can register your
vote(s) by sending a postal vote. In this case, please
complete the application for the issue of a ballot paper
with postal vote documents on the back of the polling
card and return this to the Stadt Heidelberg, Bürgeramt,
- Wahldienststelle -, Bergheimer Str. 69, 69115 Heidelberg.
The necessary documentation is also available online at:
www.heidelberg.de/wahlen
Or simply go to your local administrative office
(Bürgeramt)! You can obtain postal vote documents
at any Bürgeramt of the Stadt Heidelberg from
Monday, 2 June 2014. You can also vote there immediately. Please bring your polling card as well as
your passport or proof of identity.
Any questions?
Please contact us at: Stadt Heidelberg, Bürgeramt,
- Wahldienststelle -, Bergheimer Str. 69, 69115 Heidelberg,
telephone 06221 58-13580 and -13541 or by e-mail at
[email protected]
How will voting be carried out?
You are voting to elect the 14 foreign members of the
AMR. So you therefore have 14 votes. You can vote for all
the applicants nominated. If you wish, you can give one
applicant up to three votes or distribute your votes over
several nominated applicants (see illustration shown).
However, please remember that you are only allowed to
cast 14 votes in total!
Download

Wahl des Ausländerrates/ Migrationsrates der Stadt Heidelberg