E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012 , 2013ve 2014 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
14.30
15.15
15.30
16.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Temel İstatistik
Prof.Dr.Y.AKBAŞ (D-1)
Yabacı Dİl-I
Okt.F. ÖZCAN
(D-9)
“
“
Fizik-I
Yrd.Doç.Dr.G.UTLU
D-1
Botanik
Doç.Dr.G.ŞENOL
D-9
Matematik-I
Öğr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-1
“
“
“
“
“
11.30
12.15
13.30
14.15
SALI
Bilgisayar
A-Grubu
Doç.Dr.Ö.TUNCAY (Lab-1)
Genel Kimya
Doç.Dr.H.AKAT
D-9
“
“
Uyg
Lab-1
Uyg
D-9
“
“
16.30
17.15
Moleküler Biyoloji
Yrd.Doç.Dr.B.ÇAKIR
B-2
AİİT-I (B-2)
Okt.M. UYSAL
Bilgisayar
B-Grubu
Doç.Dr.Ö.TUNCAY ( Lab-1)
“
“
“
Türk Dili-I (B-2)
(Öğr.Gör.E. ŞENGEL)
Uyg
Lab-1
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Prof.Dr.N.OKUR+Yrd.Doç.Dr.B.YAĞMUR
B-1
09.30
10.15
CUMA
**Ekonomi
Prof.Dr.A.OLGUN D-9
**Tarım Ekonomisi
Prof.Dr.A.OLGUN D-10
“
“
Uyg
D-10
*Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
(D-1-2-3-10 İş-1)
“
10.30
11.15
11.30
12.15
Uyg
B-1
Bitki Koruma
Prof.Dr.N.YOSUN+Prof.Dr.E.DURMUŞOĞLU (B-2)
“
Uyg
D-9
“
“
“
“
13.30
14.15
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.E.ÖZEKER+Prof.Dr.H.İLBİ
B-2
****Tarla Bitkileri Tarımı
Prof.Dr.H.SOYA+Doç.Dr.H.GEREN
Böl.Ders
****Tarla Bitk. Yetiş İlk.
Prof.Dr.H.SOYA+Doç.Dr.H.GEREN
C-6
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
“
***Tarımsal
Mekanizasyon
Prof.Dr.H.YALÇIN
(TM ANFİ)
“
Genetik Kaynaklar ve Islaha Giriş
B-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
C-6
Bitki Koruma
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
“
Prof.Dr.Adalet MISIRLI+Eftal DÜZYAMAN
16.30
17.15
***Tarım
Makineleri
Böl.Ders
Uyg
TM ANFİ
“
(*):Üniverste Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
(**), (***), (****) Fakülte Seçmeli Ders Grupları : Öğrenciler bu gruplarda yer alan derslerden en az Bir Ders seçeceklerdir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji
Yrd.Doç.Dr.B.ÇAKIR
Böl.Ders
Genel Bağcılık
Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ
Böl.Ders
‘‘
‘‘
Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonu Fizy.
Doç.Dr.F.ŞEN+Doç.Dr.Ö.TUNCAY
Böl.Ders
Uyg.
Böl.Ders
Böl.Ders
Uyg.
‘‘
‘‘
‘‘
Kalite Güvence Sistemleri
Prof.Dr.U.AKSOY+Doç.Dr.F.ŞEN
Böl.Ders
Mantar Yetiştirme
Prof.Dr.Y.TÜZEL
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
‘‘
‘‘
Genel Seracılık
Prof.Dr.Y.TÜZEL Böl.Ders
Uyg.
Böl.Ders
16.30
17.15
‘‘
‘‘
*Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
*Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
***Bahçe Bitkileri Besin Mad.
Noksanlıkları ve Gübrelen. (Böl.Ders)
***İşletme Yönetimi ve Ürün
Pazar.(Prof.Dr.A.OLGUN) (C-2)
***Gübreler ve Bahçe Bit. Gübre. (C-3)
***Organik Gıda Üretimi (Böl.Ders)
PERŞEMBE
Kültür Sebzeleri I.
Prof.Dr.D.EŞİYOK
Böl.Ders
CUMA
**Bahçe Ürünlerinin Pazara Hazırlanması.
Bahçe Bitkileri Islahı
(Doç.Dr.F.ŞEN+Doç.Dr.Ö.TUNCAY)
Böl.Ders
Böl.Ders
“
Uyg
“
“
“
Uyg
Uyg
Uyg
“
Ilıman İklim meyve Türleri I.
Prof.Dr.S.HEPAKSOY+Prof.Dr.E.ÖZEKER
+Doç.Dr.M.İSFENDİYAROĞLU Böl.Ders
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
“
“
“
Subtropik İklim Meyve Türleri
Yrd.Doç.Dr.H.Z.CAN
Böl.Ders
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
**Meyve Sebze Kurutma Tekniği
“
“
“ “
Uyg
Uyg
Diploma Tezi
Böl.Ders
“
“
“
Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ+Prof.Dr.İDUMAN+Doç.Dr.F.ŞEN
(Uyg) Böl.Ders
“
Meyve Sebze Kurutma Tekniği
“
Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ+Prof.Dr.İDUMAN+Doç.Dr.F.ŞEN
Böl.Ders
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
(**):Bölüm Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan en az BİR Ders seçeceklerdir.
(***):Fakülte Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan en az BİR Ders seçeceklerdir.
1
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012 VE 2013 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
Bilgisayar
Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
A-Grubu Lab-1
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Türk Dili-I(C-2)
Öğr.Gör.E.ERİNCİK
CUMA
Genel Kimya
Doç.Dr.N.AKGÜL
D-2
Yabancı Dil-I(D-2)
Okt.O. YARDİBİ
“
“
“
“
Bilgisayar Uyg
Lab-1
Temel İstatistik
Prof.Dr.H.ATIL
İş-1
Uyg
D-2
“
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Fizik-I
Doç.Dr.B.BAĞCI (D-10)
Botanik
Doç.Dr.L.AKTAŞ (D-9)
“
“
“
Bilgisayar
Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
B-Grubu Lab-2
Matematik-I
Öğr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-2
“
“
Zooloji
Doç.Dr.K.ÇİÇEK (D-10)
AİİT-I(D-9)
Okt.G.MAT
Bilgisayar Uyg
Lab-2
“
“
“
(*) : Temel Mühendislik Seçmeli Ders Grubu-I. Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**) : Temel Mühendislik Seçmeli Ders Grubu-II. Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bahçe Bitkileri Tarımı
Prof.Dr.İ.DUMAN
B-2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Prof.Dr.B.OKUR+Prof.Dr.N.MORDOĞAN
D-9
“
“
PERŞEMBE
***Üniversite Seçmeli Ders Grubu
(D-1-2-3-10 İş1)
Uyg
B-2
“
Uyg
İş-1
Uyg
“
Genel Entomoloji
Prof.Dr.F.TURANLI
İş-3
“
“
16.30
17.15
*Ekonomi
Doç.Dr.S.GÜMÜŞ
Böl.Ders
“
“
“
Tarla Bitkileri Tarımı
Prof.Dr.E.BAYRAM+Doç.Dr.F.A.TONK
D-10
14.30
15.15
15.30
16.15
CUMA
*Tarım Ekonomisi
Doç.Dr.S.GÜMÜŞ
İş-1
“
**Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.E.ÖZEKER
+Prof.Dr.H.İLBİ ( D-10)
**Tarımsal Ekoloji
Doç.Dr.M.K.BOZOKALFA
Böl.Ders
Genel Entomoloji (Uyg)
Prof.Dr.F.TURANLI
Böl.Ders
Taksonomi İlkeleri
Prof.Dr.S.TEZCAN
D-9
“
“
“
“
Uyg
D-10
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Uyg)
D-9
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu I: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu II: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(***):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
Nematoloji
Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
Böl.Ders
11.30
12.15
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Mikoloji (Uyg)
Böl.Ders
Uygulamalı Entomoloji I (Uyg)
Böl.Ders
“
“
CUMA
Hayvansal Zararlılar
PROF.Dr.Y.KARSAVURAN
Böl.Ders
Mikoloji
Prof.Dr.P.K.TEKSÜR
Böl.Ders
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
“
Uyg
Böl.Ders
Uygulamalı Entomoloji-I
Böl.Ders
“
“
Bitki Virolojisi
Prof.Dr.M.GÜMÜŞ (Böl.Ders)
*Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
*Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
Bitki Bakteriyolojisi
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN
Böl.Ders
Bitki Bakteriyolojisi (Uyg)
Böl.Ders
“
“
“
“
“
“
16.30
17.15
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Bitki Virüs Hastalıkları
Bitki Zararlıları Entegrasyonu-I
Biyolojik Savaşa Giriş
Prof.Dr.N.TOSUN+Prof.Dr.E.DURMUŞOĞLU
Prof.Dr.S.ERKAN+Prof.Dr.M.GÜMÜŞ
Prof.Dr.E.DURMUŞOĞLU
Prof.Dr.Z.YOLDAŞ+Prof.Dr.H.ÖZAKTAN+Prof.Dr.F.YILDIZ
Böl.Ders
Böl.Ders
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
**Bitki Hekimliği
Böl.Ders
Yabancı Otlar ve Mücadelesi
Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
Böl.Ders
“
“
“
Prof.Dr.S.ERKAN+Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
Bitki Virüs Hastalıkları
Uyg.
Böl.Ders
“
**Organik Tarım ve Bitki Koruma
Prof.Dr.S.TERCAN+Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
Böl.Ders
“
* Üniversite Seçmeli Ders Grubu
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
**Bitki Koruma Tarihi ve Organizasyonu
“
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN+Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
“
Diploma Tezi
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
“
Biyolojik Savaşa Giriş
Uyg.
Böl.Ders
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
(**): Seçmeli Ders Grubu öğrenci en az BİR ders alacaktır.
2
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 1.SINIF (2011,2012 VE 2013 YILI GİRİŞLİLER)
1 SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Jeomorfoloji
Prof.Dr.H.UYSAL
D-1
09.30
10.15
SALI
Türk Dili-I(D-2)
Okt.M.İNCE
ÇARŞAMBA
“
Matematik
Öğr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-4
“
10.30
11.15
Botanik
Doç.Dr.A.EŞİZ
D-3
11.30
12.15
13.30
14.15
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
“
SALI
Bitki Sosyolojisi
Doç.Dr.Ç.Ç.HEPCAN
PD-2
Örtü Bitkileri
Prof.Dr.T.B.YILDIRIM
PD-2
“
“
Bitki Materyali II
Doç.Dr.Ç.Ç.HEPCAN
PD-2
“
Temel Tasarım (Uyg)
PD-1
“
“
Bilgisayar Bilgisi
Prof.Dr.Ş.HEPCAN
Lab-3
“
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Kaynak Analizi
Prof.Dr.E.NURLU
PD-2
Bitkisel Tasarım (Uyg)
PD-4
“
Peyzaj Mim. Çiz. Tekniği
Prof.Dr.M.B.ÖZKAN
PD-1
“
“
“
Peyzaj Ekolojisi
Prof.Dr.T.B.YILDIRIM
PD-2
Peyzaj Mim. Çiz. T (Uyg)
PD-1
“
“
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan 1 ders seçeceklerdir.
3.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Maket Tekniği
Prof.Dr.E.V.KÜÇÜKERBAŞ
PD-1
PERŞEMBE
CUMA
Kentsel Rekreasyon Alan Planlama
Prof.Dr.M.B.ÖZKAN
PD-2
“
“
Proje-I
Prof.Dr.B.T.TAHTA PD-1
Uyg
PD-1
***Fidanlık Tekniği
Doç.Dr.B.GÜLGÜN
PD-5
“
Uyg
PD-1
“
Peyzaj Mühendisliği
Prof.Dr.Ş.HEPCAN
PD-2
“
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
11.30
12.15
Peyzaj Onarım Tekniği
Prof.Dr.B.T.TAHTA
PD-1
14.30
15.15
15.30
16.15
CUMA
Bitkisel Tasarım
Prof.Dr.T.B.YILDIRIM
PD-4
“
*Üniversite Seçmeli Ders Grubu
(D-1-2-3-10 İş1)
Bitki Materyali II (Uyg)
PD-2
09.30
10.15
10.30
11.15
13.30
14.15
“
“
Bilgisayar Bilgisi (Uyg)
Lab-3
“
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
CUMA
Yabancı Dil-I (D-1)
Ok.G. SMİLES
“
2.SINIF
PAZARTESİ
11.30
12.15
14.30
15.15
15.30
16.15
“
Meteoroloji-Klimatoloji
Doç.Dr.E.AKKUZU
PD-5
AİİT-I (D-1)
Dr.O.ÇANAKLI
“
09.30
10.15
10.30
11.15
13.30
14.15
“
PERŞEMBE
Temel Tasarım
Prof.Dr.E.KÜÇÜKERBAŞ
PD-1
16.30
17.15
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu grupta yer alan derslerden en az 1 ders seçeceklerdir.
(***)Bu dersi SADECE daha önce dersi alıp başarısız olan öğrenciler alacaktır.
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
4.SINIF
PAZARTESİ
Diploma Tezi (A)
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
**Kentsel ve Kırsal Ekoloji
Doç.Dr.Ç.HEPCAN
PD-1
Diploma Tezi (B)
**Çevre Psikolojisi
Doç.Dr.E.M.TRUE
PD-5
Proje III
“
**İç Mekân Bit. Tas.
Doç.Dr.B.GÜLGÜN
PD-1
“
**Grafik Anlatım Tek.
Prof.Dr.E.KÜÇÜKERBAŞ
PD-4
“
“
“
**Çevresel Etki ve
Değerlendirme
Prof.Dr.E.NURLU
“
*Kent Ekosistemi
Prof.Dr.A.KAPLAN
PD-2
Prof.Dr.A.KAPLAN+Prof.Dr.Ş.HEPCAN+Doç.Dr.E.M.TRUE
PD-1
“
“
“
**Uygulamalı Bitkisel Tasarım
Prof.Dr.T.B.YILDIRIM
*Üniversite Seçmeli Dersleri
**Bil. Destekli Tasarım I(A grubu)
Prof.Dr.B.T.TAHTA (PD-3)
*Üniversite Seçmeli Ders Grubu
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
Proje III (Uyg)
PD-1
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
“
“
“
“
**Çevre Mez. ve Yön.
Prof.Dr.E.NURLU
PD-4
Bil. Destekli Tasarım I(B grubu)
PD-3
“
“
“
“
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az 1 ders seçeceklerdir.
(**): Seçmeli Ders Grubu öğrenci en az 4 ders alacaktır.
3
SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012 VE 2013 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
Bilgisayar
Doç.Dr.G.KAVAS
Lab-2 A-Grubu
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
“
“
Uyg
Lab-2
A-Grubu
Botanik
Doç.Dr.H.DEMİRAY
D-10
“
“
Fizik-I
Yrd.Doç.Dr.G.UTLU
D-4
Bilgisayar
Lab-3
B-Grubu
14.30
15.15
15.30
16.15
PERŞEMBE
CUMA
Türk Dili-I(C-3)
Öğr.Gör.E. ŞENGEL
“
Yabancı Dil-I(C-2)
Ok.Petek G.UNGAN
“
Temel İstatistik
Prof.Dr.H.ATIL
C-6
“
“
Genel Kimya
Doç.Dr.N.A.SELÇUKİ
D-4
Matematik-I
Örg.Gör.A.GÜRTUNCA
D-2
“
“
Uyg
Lab-3 (B-Grubu)
Uyg
D-4
AİİT-I(D-10)
Dr.P.BÖKE
“
“
“
16.30
17.15
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
*Tarımsal
Mekanizasyon
Prof.Dr.H.BİLGEN
TM ANFİ
*Tarım
Makineleri
Böl.Ders
ÇARŞAMBA
“
“
Uyg
TM ANFİ
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
CUMA
**Bitki Koruma İlkeleri
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN+Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
**Bitki Koruma
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN+Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
Böl.Ders
****Üniversite Seçmeli Ders Grubu
(D-1-2-3-10 İş1)
Uyg
C-4
Ekonomi (Doç.Dr.Ö.K.UYSAL)
D-9
PERŞEMBE
Genel Mikrobiyoloji
Doç.Dr.H.KESENKAŞ
C-4
“
“
“
Uyg
“
“
“
“
Laboratuar Tekniği
Doç.Dr.C.KARAGÖZLÜ
Böl.Ders
Gıda Bilim ve Teknolojisi
Prof.Dr.N.AKBULUT
C-Çizim Sal
“
“
“
“
Uyg
C-2
Uyg
“
“
“
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
***Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Prof.Dr.M.BOLCA+Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
C-2
Uyg
D-9
***Toprak ve Bitki Besleme Esasları
Prof.Dr.M.BOLCA+Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(***):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(****):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Süt Kimyası ve Biyokimyası
Prof.Dr.Ö.KINIK
Böl.Ders
10.30
11.15
Süt Mikrobiyolojisi
Doç.Dr.G.KAVAS
Böl.Ders
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
SALI
“
*Gıda Mevzuatı
Doç.Dr.G.KAVAS
Böl.Ders
“
Gıda Katkı ve Yardımcı Maddeleri
Doç.Dr.G.ÜNAL
Böl.Ders
Temel Hesaplama Teknikleri
Prof.Dr.Ö.KINIK
Böl.Ders
“
“
Beslenme ve Süt Ürünleri
Prof.Dr.S.AKALIN
Böl.Ders
**Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
*Süt Ürünleri Pazarlaması
Prof.Dr.A.OLGUN (B-1)
“
Depolama ve Soğutma Tekniği
Prof.Dr.Ö.KINIK (Böl.Ders)
“
“
“
“
“
“
16.30
17.15
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Yoğurt ve Benz. Fermente Süt
Ürün.Tek.
Prof.Dr.S.AKALIN
Böl.Ders
ÇARŞAMBA
Süt End. Kalite Kont-II
Prof.Dr.G.OYSUN
Böl.Ders
Uyg
“
“
PERŞEMBE
CUMA
Koyulaş.Süt ve Süttozu Tek.
Prof.Dr.H.UYSAL
Böl.Ders
*Süt İşletmelerine Dizayn
Doç.Dr.C.KARAGÖZLÜ
Böl.Ders
Diploma Tezi
Böl.Ders
“
“
“
Süt End. Gıda Güven. Sistemleri
Doç.Dr.G.ÜNAL
Böl.Ders
Krema ve Tereyağı Tek.
Doç.Dr.N.DİNKÇİ
Böl.Ders
*Süt Ürünlerinde Ambalaj
Doç.Dr.H.KESENKAŞ
Böl.Ders
“
“
*Süt İşletme Mühendisliğinde Özel Konular
Doç.Dr.G.KAVAS
Böl.Ders
“
**Üniversite SeçmeliDers Grubu
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
“
“
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
“
“
“
Süt Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon
Doç.Dr.G.KAVAS
Böl.Ders
*Süt ve Süt Ürünlerinde Mikro Besin Öğeleri
Prof.Dr.Ö.KINIK
Böl.Ders
“
“
“
“
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012 VE 2013 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Fizik-I
Doç.Dr.M.GERÇEKLİOĞLU
D-4
Genel Kimya
Doç.Dr.H.TÜRKMEN
D-4
“
“
PERŞEMBE
CUMA
Yabancı Dil-I (İş-1)
Ok.Ş. ÖZÇELEBİ
“
Botanik
Doç.Dr.M.GEMİCİ
D-4
Uyg
D-4
“
“
Türk Dili-I (C-3)
Öğr.Gör.İ. CAN
Matematik-I
Ögr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-1
“
“
“
“
Bilgisayar
A-Grubu
Prof.Dr.F.IŞIN (Lab-3)
Temel İstatistik
Prof.Dr.H.ATIL
C-2
AİİT-I (D-10)
Dr.M.A.DURMUŞ
Bilgisayar
B-Grubu
Lab-5
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Uyg
Uyg
Lab-5
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
*Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
ÇARŞAMBA
(Seçmeli) D-9
Tarım Ekonomisi İstatistiği
Prof.Dr.B.MİRAN
Böl.Ders
“
“
Uyg
D-9
Gıda Bilim ve Teknolojisi
Prof.Dr.N.AKBULUT
D-2
Prof.Dr.Y.KURUCU+Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
PERŞEMBE
***Üniversite Seçmeli Ders Grubu
(D-1-2-3-10 İş1)
“
“
Uyg
İş-2
“
“
“
Hayvan Yetiş. Ve Besleme
Bitki Koruma
Prof.Dr.P.K.TEKSÜR+Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
İş-2
*Toprak ve Bitki Besleme Esasları
Prof.Dr.Y.KURUCU+Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
(Seçmeli) Böl.Ders
Prof.Dr.N.KOŞUM+Prof.Dr.H.B.MALAYOĞLU
İş-1
CUMA
Tarımsal Sulama ve Drenaj
Doç.Dr.Y.S.KURTTTAŞ
İş-2
Gıda Bilim ve Teknolojisi
Uyg
Böl.Ders
“
**Tarımsal
Mekanizasyon
Prof.Dr.H.YALÇIN
“
**Tarım
Makineleri
Böl.Ders
(TM ANFİ)
14.30
15.15
15.30
16.15
“
“
“
“
Uyg
İş-1
Uyg
Böl.Ders
Uyg
Uyg
TM ANFİ
“
“
“
“
16.30
17.15
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptanBİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptanBİR ders seçeceklerdir.
(** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
*Türkiye Ekonomisi
Prof.Dr.M.YERCAN
2. Kat Top.Sal.
PERŞEMBE
*Tarımsal Kuruluşlar ve
Organizasyon
Prof.Dr.N.DEMİRBAŞ
Böl.Ders
CUMA
Üretim Ekonomisi
Prof.Dr.Ş.IŞIN
Böl.Ders
*Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Prof.Dr.M.BOYACI
Bölüm Ders
“
“
“
“
Kırsal Sosyoloji
Prof.Dr.M.BOYACI
Böl.Okuma Sal.
*Tarım Sistemleri
Prof.Dr.T.ÖZKAYA
Böl.Ders
Tarım Hukuku
Prof.Dr.F.IŞIN
Böl.Ders
Uyg
*İnovasyon Sürecinde Liderlik ve
Yaratıcılık
2. Kat Top. Sal.
“
“
“
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
Tarımsal Kooperatifçiliği
Prof.Dr.M.YERCAN
Böl.Ders
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
“
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Uyg
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan İki ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Kırsal Kalkınma
Doç.Dr.S.GÜMÜŞ
İş-1
“
*Seracılık Ekonomisi
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
C-4
Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Prpf.Dr.G.SANER
Böl.Okuma Salonu
“
“
(Uyg.)
Böl.Okuma Salonu
Tarım Politikası
Prof.Dr.C.ABAY
Böl.Okuma Sal.
“
Tarımsal Değerleme ve Bilirkişilik
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
C-2
“
“
“
*Tarım Sigortaları
Prof.Dr.G.SANER
C-3
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
Diploma Tezi
Böl. Okuma Sal.
“
“
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
“
“
*Ekonomik Bütünleşmeler ve Tarımı
Prof.Dr.F.IŞIN Böl.Okuma Sal.
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu grupta yer alan derslerden en az İKİ ders seçeceklerdir.
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
5
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012 VE 2013 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Bilgisayar
Yrd.Doç.Dr.H.YÜRDEM
A-Grubu Lab-3
Yabancı Dil-I(D-4)
Ok.S. ERKAN
“
“
Uyg
Lab-3
Türk Dili-I(C-3)
Öğr.Gör.S. YALÇIN
Botanik
Doç.Dr.E.AKÇAM ( C-6)
“
“
“
Genel Kimya
Doç.Dr.Tamer
KARAYILDIRIM(D-2)
Fizik-I
Prof.Dr.M.ÇAPAR
D-4
14.30
15.15
15.30
16.15
“
“
AİİT-I (B-1)
Dr.P. BÖKE
Bilgisayar
B-Grubu (Lab-4)
“
“
“
“
Uyg
D-2
Temel İstatistik
Doç.Dr.Ç.TAKMA
C-3
Matematik-I
Ögr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-3
Uyg
Lab-4
“
“
“
“
16.30
17.15
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Prof.Dr.B.OKUR+Prof.Dr.Ö.L.ELMACI
D-10
**Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
(D-1-2-3-10 İş1)
“
“
Uyg
D-10
“
“
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.H.BİLGEN
TM ANFİ
14.30
15.15
15.30
16.15
CUMA
Ekonomi
Doç.Dr.Z.K.BEKTAŞ
İş-3
Malzeme Bilgisi
Doç.Dr.B.ÇAKMAK
İş-2
“
“
Uyg
İş-3
Termodinamik
Prof.Dr.R.C.AKDENİZ (İş-2)
“
Mühendislik Matematiği
Yrd.Doç.Dr.Elgin KILIÇ
D-2
*Gıda Bilim ve Tekn.
Doç.Dr.C.KARAGÖZLÜ
D-4
“
*Süt ve Ürünleri
Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL ( Böl.Ders)
Bitki Koruma
Prof.Dr.Z.YOLDAŞ+Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
D-4
“
“
“
“
“
Uyg
TM ANFİ
Uyg
D-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
Uyg
D-4
“
“
“
“
“
16.30
17.15
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
09.30
10.15
10.30
11.15
ÇARŞAMBA
Akışkanlar Mekaniği
Prof.Dr.V.DEMİR (Böl.Ders)
“
“
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
Yrd.Doç.Dr.E.GÜLLSOYLU
Böl.Ders
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
Sera Mekanizasyonu
Prof.Dr.V.DEMİR
Böl.Ders
*Termik Motorlar
Prof.Dr.H.YALÇIN
Böl.Ders
*Toprak Mekaniği
Prof.Dr.E.ÇAKIR
Böl.Ders
“
“
“
**İklimlendirme Tekniği
Prof.Dr.C.AKDEMİZ
Böl.Ders
**Mesleki İngilizce
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
Böl.Ders
“
“
“
CUMA
Makina Elemanları
Doç.Dr.B.ÇAKMAK
Böl.Ders
Tarımsal Elektrifikasyon
Yrd.Doç.Dr.H.YÜRDEM
Böl.Ders
“
Mukavemet
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU (Böl.Ders)
***Fakülte Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Fakülte Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
“
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu- : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Bölüm Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(***):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VI: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Tarım Makinaları Müh. Esasları –I
Yrd.Doç.Dr.E.GÜLSOYLU+Prof.Dr.E.AYKA
S+Prof.Dr.F.ALAYUNT
TM-1
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
CUMA
Tarım Makinaları İşletme ve Bakım Tekniği
Prof.Dr.H.BİLGEN
TM-1
“
Tarım Makinaları Yöneylem Araştırması
Prof.Dr.K.O.SINDIR TM-1
UYG
“
“
Uyg
“
PERŞEMBE
Tarım Trakktörleri
Yrd.Doç.Dr.E.GÜLSOYLU
TM-4
*Bahçe Tarımı
Mekanizasyonu
Prof.Dr.E.AYKAS
Böl.Ders
*Risk Yönetimi
Prof.Dr.F.N.ALAYUNT
Böl.Ders
“
“
“
Diploma Tezi
Böl.Ders
“
*** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
Ürün İşleme Tekniği
Prof.Dr.N.F.ALAYUNT
TM-1
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
**Mekanizma Tekniği
Yrd.Doç.D.E.GÜLSOYLU
Böl.Ders
**Ergonomi
Prof.Dr.F.N.ALAYUNT
Böl.Ders
“
“
“
“
Uyg
TM-1
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu- : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Bölüm Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(***):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
6
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012 VE 2013 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Genel Kimya
Yrd.Doç.Dr.H.ERTAŞ İş-2
CUMA
Yabancı Dil-I (D-4)
Ok.S. ŞENKUL
“
Ölçme Bilgisi
Prof.Dr.Ş.AŞIK
B-2
“
“
Uyg
“
“
“
Fizik-I
Doç.Dr.M.GERÇEKLİOĞLU
D-3
Botanik
Doç.Dr.E.AKÇAM (D-9)
Uyg
İş-2
“
“
“
Matematik-I
Örg.Gör.A.GÜRTUNCA
D-1
Temel İstatistik
Prof.Dr.Y.AKBAŞ
D-1
“
“
11.30
12.15
13.30
14.15
AİİT-I (D-3)
Ok.İ. ÇOBAN
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Türk Dili-I(C-2)
Öğr.Gör.M. YILMAZTÜRK
16.30
17.15
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
**Genel Zootekni
Doç.Dr.a.KAYA+Prof.Dr.Z.AÇIKGÖZ
İş-1
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.E.AYKAS
TM ANFİ
Yapı Statiği
Doç.Dr.M.KILIÇ
C-Çizim.Sal
**Hayvan Yetiştirme ve Besleme
***Üniversite Seçmeli Ders
Grubu (D-1-2-3-10 İş1)
“
“
“
Uyg
C-Çizim Sal.
Uyg
Prof.Dr.C.UZMAY+Prof.Dr.Z.AÇIKGÖZ
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
“
Ekonomi
İş-3
Mühendislik Matematiği
Yrd.Doç.Dr.Elgin KILIÇ
D-2
Mühendislik Ölçmeleri
Prof.Dr.M.AVCI
C-4
*Gıda Bilim ve Teknolojisi
Doç.Dr.C.KARAGÖZLÜ C-4
*Süt ve Süt Ürünleri
Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL
Böl.Ders
14.30
15.15
“
“
“
“
“
15.30
16.15
Uyg
İş-3
Uyg
D-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
“
Uyg
İş-1
16.30
17.15
Uyg
“
Uyg
C-4
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(*** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Sulama Suyu Kalitesi
Doç.Dr.Y.S.KURTTAŞ
Böl.Ders
Hidroloji
Doç.Dr.E.AKKUZU
Böl.Ders
“
*Sulamada Programlama
Teknikleri
Prof.Dr.M.A.UL (Böl.Ders)
Sulama Suyu Kalitesi
Uyg.
Böl.Ders
“
“
“
Hidrolik
Prof.Dr.I.H.TÜZEL
Böl.Ders
Hidroloji Uyg.
“
*Kırsal Yerleşim Tekniği
Prof.Dr.H.B.ÜNAL
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SALI
“
Hidrolik Uyg.
**Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
**Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“.
“
“
*Zemin Mekaniği
Prof.Dr.H.B.ÜNALBöl.Ders
“
“
“
“
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu- : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az İKİ ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Yapıların Tasarımı
Prof.Dr.H.B.ÜNAL
Böl.Ders
Proje Çalışmaları-I
Böl.Ders
Arazi Toplulaştırması
Prof.Dr.M.AVCI
Böl.Ders
“
“
“
“
*Sera Yapım Tekniği
Prof.Dr.H.B.ÜNAL
Böl.Ders
Uyg.
Böl.Ders
*Yüzey Sulama Sistemlerinin
Değerlendirilmesi
Prof.Dr.M.A.UL (Böl.Ders)
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
Uyg
Böl.Ders
“
“
Drenaj Sistemlerinin Tasarımı
Prof.Dr.Ş.AŞIK
Böl.Ders
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
Diploma Tezi (A-Grubu)
Böl.Ders
“
“
Uyg
Proje Çalışmaları-I Uyg
Prof.Dr.M.a.UL
Böl.Ders
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
“
Basınçlı Sulama Sistemleri
Prof.Dr.İ.H.TÜZEL
Böl.Ders
“
Uyg.
Böl.Ders
“
“
“
Diploma Tezi (B-Grubu)
Böl.Ders
“
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
7
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012 VE 2013 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Genel Kimya
Doç.Dr.M.ARDA (B-1)
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
SALI
Bilgisayar
Doç.Dr.E.İLTER
A-Grubu (Lab-4)
Uyg
Lab-4
Fizik-I
Yrd.Doç.Dr.M.ÇAPAR D-1
Uyg
B-1
“
Botanik
Doç.Dr.A.ŞENKARDEŞLER
D-3
“
Matematik-I
Örg.Gör.A.GÜRTUNCA
D-1
“
CUMA
Türk Dili-I(C-3)
Öğr.Gör.F. AKPINAR
Yabancı Dil-I(iş-3)
Ok.B. KETENCİ
“
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
“
“
Bilgisayar
B-Grubu
Lab-4
Bilgisayar
B-Grubu
Uyg Lab-4
“
“
16.30
17.15
Temel İstatistik
Doç.Dr.Ç.TAKMA
D-10
“
AİİT-I(C-Çizim Sal.)
Ok.İ.ÇOBAN
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
09.30
10.15
PERŞEMBE
Uys
11.30
12.15
“
CUMA
*Gıda Bilim. Ve Tekn.
Prof.Dr.H.UYSAL
(Böl.Ders)
****Üniversite
Seçmeli Ders Grubu
(D-1-2-3-10 İş-1)
“
10.30
11.15
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
**Ekonomi
Doç.Dr.H.ADANACIOĞLU
Böl.Ders
*Süt ve Süt Ürünleri
Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL (Böl.Ders)
Toprak Bilgisi ve Bitki Besl.
Prof.Dr.Ö.L.ELMACI+Doç.Dr.G.YÖNTER
C-6
“
“
“
Uyg
Uyg
Uyg
C-6
“
“
***Tarım Ekonomisi
Prof.Dr.M.ARTUKOĞLU
D-3
“
**Genel Mikrobiyoloji
Doç.Dr.H.KESENKAŞ
C-2
**Gıda Mikrobiyolojisi
Doç.Dr.G.KAVAS
C-3
Tarımsal Mekanizasyon
Doç.Dr.B.TEKİN
D-3
“
Genetik
Doç.Dr.F.A.TONK
İş-3
“
14.30
15.15
15.30
16.15
“
“
“
Uyg
C-2
Uyg
C-3
Uyg
D-3
16.30
17.15
“
“
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.R.AVCIOĞLU
Böl.Ders
“
“
Uyg
D-3
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(***):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
09.30
10.15
Tohumluk
Prof.Dr.H.SOYA+Doç.Dr.H.GEREN
Bölüm Dersliği
10.30
11.15
“
11.30
12.15
“
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Araştırma Deneme Metodları,
Prof.Dr.M.ALTINBAŞ+Doç.Dr.E.İLTER
Bölüm Dersliği
Yem Bitkileri-I
Prof.Dr.R.AVCIOĞLU
Bölüm Dersliği
“
“
Bitki Doku Kültürleri
Prof.Dr.Z.YILDIRIM
Bölüm Dersliği
Uyg.
Bölüm Dersliği
Uyg
“
“
“
Endüstri Bitkileri-I
Yrd.Doç.Dr.Ö.TATAR
Bölüm Dersliği
“
*Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
Endüstri Bitkileri-I
Uyg.
“
“
“
“
“
16.30
17.15
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
“
*İkinci Ürün Tarımı
Doç.Dr.E.İLTER
(Bölüm Dersliği)
Uyg
“
“
*Kalite ve Depolama
Böl.Ders
13.30
14.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
Çayır Mera-I
Prof.Dr.H.SOYA
Böl.Ders
“
11.30
12.15
14.30
15.15
15.30
16.15
ÇARŞAMBA
*Tohumluk Tescil
Sertifikasyonu
Prof.Dr.H.SOYA+Doç.Dr.B.KIR
(Bölüm Dersliği)
CUMA
Tarla Bitkilerinde Projelendirme
Böl.Ders
Mesleki Uygulamalar-I
(B-Grubu)
Diploma Tezi
Böl.Ders
“
“
“
Mesleki Uygulamalar-I
(A-Gurbu)
Diploma Tezi
Böl.Ders
(Bölüm Dersliği)
“
“
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
“
“
*Sitogenetik
Prof.Dr.Z.YILDIRIM+Doç.Dr.F.AYKUT TONK
Genel Bitki Islahı
Prof.Dr.M.TOSU+Doç.Dr.F.A.TONK
Böl.Ders
“
Uyg
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
“
“
Mesleki Uygulamalar-I
(C-Grubu)
Diploma Tezi
Böl.Ders
“
“
(*): Seçmeli Ders Grubu öğrenci en az BİR ders alacaktır.
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
“
8
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012 VE 2013 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Bilgisayar
Doç.Dr.H.KAYIKÇIOĞLU
A-Grubu Lab-2
Kültür Bitkileri Morfolojisi-I
Prof.Dr.S.HEPAKSOY+Prof.Dr.İ.DUMAN
C-4
“
“
CUMA
Yabancı Dil-I (B-1)
Ok.E. ÜNAL
Genel Kimya
Ok.E.ÜNAL B-1
“
“
Türk Dili-I(İş-2)
Öğr.Gör.M.YILMAZTÜRK
Bilgisayar
Uyg Lab-2
“
“
“
Fizik-I
Yrd.Doç.Dr.Ö.MASALCI İş-2
Bilgisayar
B-Grubu Lab-2
Botanik
Doç.Dr.H.YILDIRIM İş-1
“
Genel Kimya
Uyg (B-1)
“
“
AİİT-I (C-3)
Dr.Ş.S. KİŞİ
“
“
Temel İstatistik
Prof.Dr.A.AKBAŞ ( İş-2)
Bilgisayar (Uyg)
Lab-2
Matematik-I
Ögr.Gör.A.GÜRTUNCA (D-3)
“
“
“
16.30
17.15
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
09.30
10.15
10.30
11.15
Bitki Koruma
**Süt ve Süt Ürünleri
Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL
B-2
“
“
“
***Gıda Bilim. Ve Tekn.
Prof.Dr.H.UYSAL (D-10)
Uyg
B-2
“
“
“
Uyg
Prof.Dr.Z.YOLDAŞ+Yrd.Doç.Dr.İ.C.PAYLAN
CUMA
**Gıda Bilim. Ve Tekn.
Uyg
Böl.Ders
****Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
(D-1-2-3-10 İş1)
“
İş-3
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
Toprak Bilgisi
Prof.Dr.H.UYSAL
B-1
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
*Tarım Ekonomisi
Doç.Dr.A.UZMAY
C-Çizim Sal.
***Tarımsal
Mekanizasyon
Doç.Dr.B.TEKİN
D-3
***Tarım
Makinaları
Böl.Ders
*Ekonomi
Doç.Dr.A.UZMAY
C-6
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
Uyg
D-3
Uyg
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.N.ERYÜCE Böl.Ders
Bitki Koruma (Uyg)
Böl.Ders.
“
“
“
Uy
Tarımsal Ekoloji
Do.Dr.M.K.BOZOKALFA C-3
“
“
“
“
“
(*), (**), (***):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruplardan BİRER ders seçeceklerdir.
(**** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
SALI
*Toprak Minerolojisi
Prof.Dr.M.BOLCA
Böl.Ders
ÇARŞAMBA
Toprak Fiziği
Prof.Dr.B.OKUR
Böl.Ders
"
PERŞEMBE
CUMA
Gübreler ve Gübreleme
Prof.Dr.Ö.L.ELMACI
Böl.Ders
Toprak Genetiği ve
Sınıflandırılması
Prof.Dr.M.BOLCA Böl.Ders
"
"
*Toprak Su Çevre İlişkileri
Doç.dr.S.DELİBACAK
Böl. Ders
Toprak Fiziği
Uyg
Böl.Ders
“
*Mikrobiyoloji
Böl.Ders
Uyg.
Böl.Ders
"
“
Moleküler Biyoloji
Prof.Dr.M.SEÇER
Böl.Ders
Laboratuvar Tekniği ve Analiz
Yöntemleri
Prof.Dr.M.E.İRGET
Böl.Ders
**Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
**Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
“
Uyg
“
“
“
“
16.30
17.15
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu- : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
09.30
10.15
10.30
11.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
CUMA
Verimlilik Analizleri ve Değerlendirmesi
Böl.Ders
"
“
Toprak Kimyası
Doç.Dr.G.YÖNTER+Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
Böl.Ders
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
ÇARŞAMBA
Bahçe ve Sera Bitkilerinin
Gübrelenmesi
Yrd.Doç.Dr.B. YAĞMUR
Böl.Ders
"
“
Toprak ve Su Koruma
Prof.Dr.H.UYSAL
Böl.Ders
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
"
"
“
“
(Uyg.)
Böl.Ders
(Uyg.)
Böl.Ders
“
"
"
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu- : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
*Türkiye Toprakları
Doç.Dr.S.DELİBACAK
Böl.Ders
“
“
Uyg
Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
Prof.Dr.B.OKUR
Böl.Ders
*Üniversite Seçmeli Dersleri
*Araştırma ve
Deneme Metodları
Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
Böl.Ders
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
Diploma Tezi
Böl.Ders
“
9
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012 VE 2013 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Türk Dili-I (D-3)
Ok.T.ÇELEBİ
Yabancı Dil-I (D-3)
Ok.J. T.ÜZREK
09.30
10.15
“
“
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
Zooloji
Örg.Gör.E.DENİZ (D-2)
Fizik-I
Doç.Dr.M.GERÇEKLİOĞLU İş-3
“
“
Botanik
Doç.Dr.A.EŞİZ DEREBOYLU
C-4
Matematik-I
Ögr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-1
“
“
Genel Kimya
Ok.Y.KILKIŞ (D-3)
“
Genel Kimya
D-33 (Uyg)
“
“
“
AİİT-I (C-6)
Ok.G.MAT
Bilgisayar
Doç.Dr.Ç.TAKMA
Lab-3
“
14.30
15.15
“
15.30
16.15
16.30
17.15
Bilgisayar
Uyg Lab-3
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.H.BİLGEN
TM ANFİ
Gıda Bilim ve Tekn.
Uyg
Böl.Ders
09.30
10.15
“
“
****Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
D-6-1-8, İş-1-2-3
10.30
11.15
Tarımsal Mekanizasyon
TM ANFİ
Gıda Bilim ve Tekn.
Prof.Dr.N.AKBULUT
İş-2
“
“
“
“
“
“
***Ekonomi
Prof.Dr.N.DEMİRBAŞ
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGEN
D-3
Toprak ve Bitki Besleme
Esasları
Prof.Dr.S.DELİBACAK+Yrd.Doç.
Dr.B.YAĞMUR
Böl.Ders
**
*Bitki Koruma İlkeleri
C-Çizim Sal
**Toprak Bilimi ve Bitk. Besl.
Doç.Dr.S.DELİBACAK+
Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
İş-1
“
“
“
Uyg
C-Çizim Sal
Uyg
İş-1
**Tarım Ekonomisi
Prof.Dr.N.DEMİRBAŞ
Böl.Ders
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Hayvan Anatomisi ve Fizyolojisi
Prof.Dr.O.YILMAZ
Böl.Ders
***Tarım Ekonomisi
Prof.Dr.N.DEMİRBAŞ
(Seçmeli) C-Çizim Sal
“
“
*Bitki Koruma
*Bitki Koruma İlkeleri
Prof.Dr.F.TURANLI+
Yrd.Doç.Dr.İ.C.PAYLAN
Prof.Dr.N.TOSUN
+Prof.Dr.F.TURANLI
Böl.Ders
Böl.Ders
Uyg
C-Çizim Sal
“
Prof.Dr.N.TOSUN
+Prof.Dr.F.TURANLI
(Uyg) Böl.Ders
*Bitki Koruma
Uyg
Böl.Ders
“
“
Uyg.
Böl Ders
Hayvan Anatomisi ve Fizyolojisi
Böl.Ders
“
“
“
”
“
(*),(**),(***):Fakülte Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu gruplardan BİR ders seçeceklerdir.
(**** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
*Islahın Genetik İlkeleri
Prof.Dr.İ.OĞUZ
Böl.Ders
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Prof.Dr.H.SOYA
Böl.Ders
Üreme Bilgisi ve Yapay Tohumlama
Prof.Dr.N.KOŞUM
Böl.Ders
*Karma Yem Teknolojisi
Prof.Dr.H.B.MALAYOĞLU
Böl.Ders
Yemler Bilgisi
Prof.Dr.Y.ŞAYAN
Böl.Ders
“
“
“
“
“
Uyg
Uyg
*Hayvancılıkta Biyoteknoloji
Prof.Dr.A.ALÇİÇEK+Prof.Dr.G.BİLEN+Prof.Dr.T.TAŞKIN
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
*Moleküler Genetiğin Temelleri
Prof.Dr.İ.OĞUZ
Böl.Ders
Araştırma ve Deneme Metodları
Prof.Dr.Y.AKBAŞ
Böl.Ders
*Bombus Arısı Yetiştiriciliği
Prof.Dr.B.YÜCEL
Böl.Ders
**Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
**Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
“
“
“
*Hayvancılık Organizasyonları
Prof.Dr.T.TAŞKIN+Prof.Dr.N.KOŞUM
Böl.Ders
Uyg
“
“
“
“
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu-II: Öğrenciler bu gruptan İKİ ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
*Hayvancılıkta Mevzuat
Böl.Ders
Hayvan Barınakları
Prof.Dr.A.ALTAN
Böl.Ders
Ruminantların Beslenmesi
Prof.Dr.T.ÇAPÇI
Böl.Ders
“
“
Uyg
*Veri Analizi
Böl.Ders
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
“
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
Hayvan Davranışları ve Refahı
Prof.Dr.S.ÖZKAN
Böl.Ders
“
“
Hayvan Hastalıkları ve Sağlık Koruma
Prof.Dr.O.YILMAZ
Böl.Ders
Ruminantların Beslenmesi
Uyg.
Böl.Ders
“
“
“
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi
Prof.Dr.F.KIRKPINAR+Prof.Dr.Z.AÇIKGÖZ
Böl.Ders
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
*Kanatlı Hayvan Yetiştirme-II
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
Böl.Ders
“
“
“
Diploma Tezi
Böl.Ders
Uyg
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu- : Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu : Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
“
10
2. SINIF ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Marka Yönetimi
Çalışma Psikolojisi
Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi
Köy Sosyolojisi
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr.Işıl KARPAT AKTUĞLU (D-1)
Yrd.Doç.Dr.Suavi TUNCAY (D-2)
Ok. Mehmet İNCE (D-3)
Doç.Dr.Dilek YEŞİLTUNA (İş-1)
Yrd.Doç.Dr.Ebru ÇETİN (D-10)
4.SINIF ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri
İnsan İlişkileri ve İletişim
İnsan Kaynakları Yönetimi
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Yrd.Doç.Dr.Uğur BAKIR (D-1 )
Doç.Dr.Elif YILDIZ (D-2)
Yrd.Doç.Dr.Gül ÇOŞKUN DEGİRMEN (D-1)
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP (İş-1-2-3- C-2-3-4)
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Tarım Makineleri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tarım Makineleri
Zootekni
Tarım Ekonomisi
Bahçe Bitkileri Bitki Koruma, Tarla Bitkileri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zootekni
Tarım Makineleri
Tarla Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Zootekni
Bahçe Bitkileri
Süt Teknoloji
Süt Teknolojisi
Bahçe Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tarla Bitkileri
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Tarla Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bahçe Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarım Ekonomisi
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Bahçe Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi: Yrd.Doç.Dr.İPAYLAN
Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi: Prof.Dr.S.ERKAN,Prof.Dr.H.ÖZAKTAN, Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA,
Gübre Dağıtma Makineleri: Prof.Dr.F.N.ALAYUNT, Doç.Dr.H.GÜLER
Gübreler ve Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi: Yrd.Doç.Dr.Bülent YAĞMUR
Gübreler ve Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi: Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
İyi Tarım Uygulamaları : Prof.Dr.N.TOSUN, Prof.Dr.E.DURMUŞOĞLU, Yrd.Doç.Dr.H.Z.CAN, Prof.Dr.D.ANAÇ
İlaçlama Alet ve Makineleri: Prof.Dr.M.TOZAN, Doç.Dr.H.GÜLER
Organik Hayvancılık: Prof.Dr.F.KIRKPINAR, Prof.Dr.N.KOŞUM
Tarım İşletmelerinin Yönetimi: Doç.Dr.Ş.IŞIN
Tarımda Deneme Planlama ve Değerlendirme: Prof.Dr.A.GÜL, Doç.Dr.Ö.TUNCAY, Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
Ölçme Tekniği: Prof.Dr.Ş.AŞIK
Yersel Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi: Prof.Dr.İ.H.TÜZEL
Hayvan Davranışları: Prof.Dr.S.ÖZKAN, Prof.Dr.T.TAŞKIN
Tarımda Bilişim Teknolojileri: Doç.Dr.B.TEKİN
Mera Yönetimi: Prof.Dr.H.SOYA
Tarımsal Finansman: Prof.Dr.M.ARTUKOĞLU
Tarımsal İnovasyon Sürecinde Liderlik ve Yaratıcılık:Prof.Dr.Murat BOYACI
Tarım Politikaları ve Piyasaları: Doç.Dr.Ayşe UZMAY
2.GRUP (İş-1-2-3- C-2-3-4)
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Paraziter Olmayan Bitki Hastalıkları: Prof.Dr.H.ÖZAKTAN
Tarımsal İşletmelerde Proje Hazırlama Tekniği ve Fizibilite: Prof.Dr.G.SANER
Hayvan Refahı: Prof.Dr.S.ÖZKAN, Prof.Dr.T.TAŞKIN
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Teknikleri: Doç.Dr.Fatih ŞEN
Fonksiyonel Gıdalar ve Sağlık: Doç.Dr.Gülfem ÜNAL
Organik Gıda Üretimi: Doç.Dr.Harun UYSAL
Özel Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği: Prof.Dr.S.HEPAKSOY, Doç.Dr.K.BOZAKALFA
Tarımda Uzaktan Algılama ve CBS: Prof.Dr.Y.KURUCU
Tarla Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı: Prof.Dr.M.TOSUN
Tasarım Bitkilerinin Hastalık ve Zararlıları: Prof.Dr.F.YILDIZ, Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
Örtüaltı Yetiştiriciliği Ekonomisi: Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
Enerji Bitkileri: Doç.Dr.H.GEREN
Organik Tarım İşletmeciliği Ekonomisi: Doç.Dr.Z.BEKTAŞ
Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri: Doç.Dr.M.BOLCA
Plantasyon Tesisi ve Tekniği: Doç.Dr.M.İSFENDİYAROĞLU
Kırsal Yayım: Doç.Dr.B.KARATURHAN, Prof.Dr.M.BOYACI, Prof.Dr.T.ÖZKAYA
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım: Prof.Dr.E.AYKAS, Doç.Dr.B.ÇAKMAK
Çevre Ekonomisi: Prof.Dr.Ela ATIŞ
11
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Peyzaj Mimarlığı
Tarım Makineleri
Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Tarım Ekonomisi
Bahçe Bitkileri Bitki Koruma, Tarla Bitkileri
Tarım Makineleri
Tarım Ekonomisi
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Peyzaj Mimarlığı Prof.Dr.Bahar T.TAHTA, Prof.Dr.Adnan KAPLAN
Termodinamik Prof.Dr.R.Cengiz AKDENİZ
İyi Tarım Uygulamaları Prof.Dr.N.TOSUN, Prof.Dr.E.DURMUŞOĞLU, Yrd.Doç.Dr.H.Z.CAN, Prof.Dr.D.ANAÇ
Hayvan Davranışları Prof.Dr.S.ÖZKAN, Prof.Dr.T.TAŞKIN
Tarım İşletmelerinin Yönetimi Doç.Dr.Ş.IŞIN
Tarımda Deneme Planlama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.GÜL, Doç.Dr.Ö.TUNCAY, Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
Tarımda Bilişim Teknolojileri Doç.Dr.B.TEKİN
Tarımsal Finansman Prof.Dr.M.ARTUKOĞLU
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Tarla Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
2.GRUP
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Tarımda Uzaktan Algılama ve CBS Prof.Dr.Yusuf KURUCU
Bitki Besleme ve Uygulaması
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Teknikleri Doç.Dr.Fatih ŞEN
Plantasyon Tesisi ve Tekniği Doç.Dr.M.İSFENDİYAROĞLU
Tarımsal İşletmelerde Proje Hazırlama Tekniği ve Fizibilite Prof.Dr.G.SANER
Örtüaltı Yetiştiriciliği Ekonomisi Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
Arazi Kalite ve Dereceleme Doç.Dr.M.BOLCA
Hayvan Refahı Prof.Dr.S.ÖZKAN, Prof.Dr.T.TAŞKIN
Enerji Bitkileri Doç.Dr.H.GEREN
Organik Tarım Ekonomisi İşletmeciliği Doç.Dr.Z.BEKTAŞ
Kırsal Yayım Doç.Dr.B.KARATURHAN, Prof.Dr.M.BOYACI, Prof.Dr.T.ÖZKAYA
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Tarım Makineleri
Bitki Koruma
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Tarım Makineleri
Tarım Ekonomisi
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
İlaçlama Alet ve Makineleri Prof.Dr.M.TOZAN, Doç.Dr.H.GÜLER
Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi Prof.Dr.S.ERKAN,Prof.Dr.H.ÖZAKTAN Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
Gübreler ve Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi: Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
2.GRUP
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım Prof.Dr.E.AYKAS, Doç.Dr.B.ÇA
Kırsal Yayım Doç.Dr.B.KARATURHAN, Prof.Dr.M.BOYACI, Prof.Dr.T.ÖZKAYA
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Tarım Makineleri
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bahçe Bitkileri Bitki Koruma, Tarla Bitkileri
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Gübre Dağıtma Makineleri: Prof.Dr.F.N.ALAYUNT, Doç.Dr.H.GÜLER
Bahçe Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi: Yrd.Doç.Dr.İ.PAYLAN
Tarım İşletmelerinin Yönetimi: Doç.Dr.Ş.IŞIN
Yersel Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi: Prof.Dr.İ.H.TÜZEL
Tarımda Deneme Planlama ve Değerlendirme: Prof.Dr.A.GÜL, Doç.Dr.Ö.TUNCAY, Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi: Prof.Dr.S.ERKAN,Prof.Dr.H.ÖZAKTAN Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA,
Tarımsal İnovasyon Sürecinde Liderlik ve Yaratıcılık:Prof.Dr.Murat BOYACI
Tarım Politikaları ve Piyasaları: Doç.Dr.Ayşe UZMAY
2.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarım Ekonomisi
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Özel Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği: Prof.Dr.S.HEPAKSOY, Doç.Dr.K.BOZAKALFA
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Teknikleri: Doç.Dr.Fatih ŞEN
Kırsal Yayım: Doç.Dr.B.KARATURHAN, Prof.Dr.M.BOYACI, Prof.Dr.T.ÖZKAYA
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım: Prof.Dr.E.AYKAS, Doç.Dr.B.ÇAKMAK
Çevre Ekonomisi: Prof.Dr.Ela ATIŞ
12
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
CUMA
Yabacı Dİl-I (D-9)
Okt.Funda ÖZCAN
C-6
09.30
10.15
Matematik
Ögr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-4
“
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.B.TAHTA+Prof.Dr.A.KAPLAN
Botanik
Doç.Dr.S.G.ŞENOL
D-9
“
“
“
“
“
“
Bilgisayar
Doç.Dr.Ö.TUNCAY
Lab-1
Kimya
Doç.D.H.AKAT
D-9
“
“
Uyg
Lab-1
Uyg
D-9
“
“
AİİT-I (B-2)
Okt.Mehmet UYSAL
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Türk Dili-I (B-2)
(Öğr.Gör.E.ŞENGEL)
Genel Ekonomi
Prof.Dr.F.IŞIN
D-2
“
16.30
17.15
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
PERŞEMBE
CUMA
“
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-6
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
ÇARŞAMBA
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.HBİLGEN
Böl.Ders
“
Uyg
İş-2
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN
B-2
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGE+Doç.Dr.F.A.TONK
C-3
“
“
“
Tarım Hukuku
Prof.Dr.F.IŞIN
B-2
Uyg
Böl.Ders
Bitki Koruma
Prof.Dr.M.GÜMÜŞ+Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
D-1
“
“
“
Bitki Besleme
Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
Uyg
D-1
“
“
16.30
17.15
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji
Yrd.Doç.Dr.B.ÇAKIR
Böl.Ders
Genel Bağcılık
Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ
Böl.Ders
“
“
Bahçe Bitkileri Fizyolojisi
Prof.Dr.E.ÖZEKER+Prof.Dr.H.İLBİ
Böl.Ders
Uyg
“
Süs Bitkileri I.
Doç.Dr.M.İSFENDİYAROĞLU
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Mantar Yetiştirme Tekniği
Prof.Dr.Y.TÜZEL
Böl.Ders
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
Uyg
Uyg.
“
“
“
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
15.30
16.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
Kültür Sebzeleri I.
Prof.Dr.D.EŞİYOK
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
ÇARŞAMBA
CUMA
Bahçe Ürünlerinin Pazara Hazırlanması.
Doç.Dr.F.ŞEN+Doç.Dr.Ö.TUNCAY
Böl.Ders
Uyg
Sebze Tohumculuğu
Prof.Dr.H.İLBİ
Böl.Ders
Bahçe Ürünlerinin Pazara Hazırlanması.
Doç.Dr.F.ŞEN+Doç.Dr.Ö.TUNCAY Böl.Ders
Uyg
“
“
Uyg
“
“
Uyg
Ilıman İklim meyve Türleri I.
Prof.Dr.S.HEPAKSOY+Prof.Dr.E.ÖZEKER
Böl.Ders
Subtropik İklim Meyve Türleri
Yrd.Doç.Dr.H.Z.CAN
Böl.Ders
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
“ “
“
“
“
Uyg
“
“
“
“
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
Diploma Tezi
Böl.Ders
“
“
(*):*Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
13
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.B.TAHTA+Prof.Dr.A.KAPLAN
SALI
Türk Dili-I(C-2)
Öğr.Gör.E.ERİNCİK
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Yabancı Dil-I(D-2)
Okt.Orkun YARDİBİ
Kimya
Doç.Dr.N.AKGÜL
D-2
C-6
09.30
10.15
“
Matematik
Ögr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-4
10.30
11.15
Bilgisayar
Uyg
Lab-1
“
Uyg
D-2
“
”
“
“
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
“
“
Botanik
Doç.Dr.L.AKTAŞ
D-9
14.30
15.15
15.30
16.15
Bilgisayar
Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
Lab-2
“
“
Genel Ekonomi
Prof.Dr.F.IŞIN
D-2
AİİT-I(D-9)
Okt.G.MAT
16.30
17.15
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.HBİLGEN
Böl.Ders
“
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-6
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
SALI
“
Uyg
Böl.Ders
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN
B-2
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGE+Doç.Dr.F.A.TONK
C-3
“
“
“
Tarım Hukuku
Prof.Dr.F.IŞIN
B-2
Uyg
Böl.Ders
Bitki Koruma
Prof.Dr.M.GÜMÜŞ+Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
D-1
“
“
“
Bitki Besleme
Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
Uyg
D-1
“
“
16.30
17.15
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Nematoloji
Genel Êntomoloji
Taksonomi İlkeleri
CUMA
Böl.Ders
Böl.Ders
Böl.Ders
11.30
12.15
“
“
“
13.30
14.15
Uyg
Böl.Ders
Genel Fitopatoloji
Böl.Ders
Bitki Virolojisi
Böl.Ders
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Bitki Bakteriyolojisi
Uyg
Böl.Ders
“
“
Böl.Ders
“
“
“
“
16.30
17.15
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Böl.Ders
Böl.Ders
Uygulamalı Entomoloji-II
D-9
“
09.30
10.15
10.30
11.15
“
“
Uyg
Böl.Ders
*Bitki Hekimliği (Seçmeli)
Böl.Ders
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
Bitki Fungal Hastalıkları
Böl.Ders
Bitki Virüs ve Viriod Hastalıkları
Uyg
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
Bitki Virüs ve Viriod Hastalıkları
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
“
“
“
Uyg.
Böl.Ders
“
CUMA
*Tarımsal Üretimde Çevre Sorunları (seçmeli)
Böl.Ders
“
*Organik Tarım ve Bitki Koruma (Seçmeli)
Böl.Ders
“
Bitki Fungal Hastalıkları (Uyg.)
Böl.Ders
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
“
“
Diploma Tezi
Böl.Ders
“
“
“
(*):*Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
(**): Seçmeli Ders Grubu öğrenci en az BİR ders alacaktır.
14
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
1 SINIF
PAZARTESİ
SALI
Jeomorfoloji
Prof.Dr.H.UYSAL
D-1
09.30
10.15
ÇARŞAMBA
Türk Dili-I(D-2)
Ok.M.İNCE
“
Botanik
Doç.Dr.A.EŞİZ
D-3
11.30
12.15
13.30
14.15
CUMA
Yabancı Dil-I (D-1)
Ok.Gülen SMİLES
Matematik
Ok.A.GÜRTUNCA
D-4
“
10.30
11.15
PERŞEMBE
Temel Tasarım
Prof.Dr.V.E.KÜÇÜKERBAŞ
PD-1
“
“
“
“
Temel Tasarım (Uyg)
PD-1
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Meteoroloji-Klimatoloji
Doç.Dr.E.AKKUZU
PD-5
“
Bilgisayar Bilgisi
Prof.Dr.Ş.HEPCAN
Lab-3
“
“
Bilgisayar Bilgisi (Uyg)
Lab-3
AİİT-I (D-1)
Ok.O.ÇANAKLI
“
“
2.SINIF
SAAT
PAZARTESİ
SALI
08.30
09.15
Bitki Sosyolojisi
Doç.Dr.Ç.Ç.HEPCAN
PD-2
Örtü Bitkileri
Prof.Dr.T.YILDIRIM
PD-2
Bitkisel Tasarım
Prof.Dr.T.YILDIRIM
PD-4
“
“
“
09.30
10.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
10.30
11.15
Bitkisel Tasarım (Uyg)
PD-4
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
CUMA
“
Bitki Materyali II
Doç.Dr.Ç.Ç.HEPCAN
PD-2
Kaynak Analizi
Prof.Dr.E.NURLU
PD-2
Peyzaj Mim. Çiz. T.
Prof.Dr.B.ÖZKAN
PD-1
“
Bitki Materyali II (Uyg)
PD-2
“
Peyzaj Ekolojisi
Prof.Dr.T.YILDIRIM
PD-2
“
Peyzaj Mim. Çiz. T (Uyg)
PD-1
“
“
“
16.30
17.15
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Maket Tekniği
Prof.Dr.E.V.KÜÇÜKERBAŞ
PD-1
PERŞEMBE
Kentsel Rek. Alan. Pl.
Prof.Dr.B.ÖZKAN
PD-2
“
“
Proje I
Prof.Dr.B.T.TAHTA
PD-1
Uyg
Fidanlık Tekniği
Doç.Dr.B.GÜLGÜN
PD-5
“
“
“
Peyzaj Mühendisliği
Prof.Dr.Ş.HEPCAN
PD-2
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
Peyzaj Onarım Tek.
Prof.Dr.B.T.TAHTA
PD-1
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
Proje I (Uyg)
PD-1
CUMA
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az 1 ders seçeceklerdir.
4.SINIF
PAZARTESİ
SALI
Diploma Tezi (A)
09.30
10.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Diploma Tezi (B)
**Çevre Psikolojisi
Doç.Dr.E.M.TRUE
PD-5
“
“
CUMA
“
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
**İç Mekân Bit. Tas.
Doç.Dr.B.GÜLGÜN
PD-1
**Grafik Anlatım Tek.
Prof.Dr.E.V.KÜÇÜKERBAŞ
PD-4
**Çevresel Etki Değ.
Prof.Dr.E.NURLU
PD-4
**Kent Ekosistemi
Prof.Dr.A.KAPLAN
PD-2
Proje III
Prof.Dr.A.KAPLAN+Prof.Dr.Ş.HEPCAN+Doç.Dr.E.M.TRUE
PD-1
“
“
“
**Bil. Destekli Tasarım I(A grubu)
Prof.Dr.B.T.TAHTA
PD-3
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve
Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
“
Proje III (Uyg)
PD-1
“
Bil. Destekli Tasarım I(B grubu)
PD-3
“
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
**Çevre Mez. ve Yön.
Prof:Dr.E.NURLU
PD-4
“
“
“
(*):*Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az 1 ders seçeceklerdir. (**): Seçmeli Ders Grubu öğrenci en az 4 ders alacaktır.
15
SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.B.TAHTA+Prof.Dr.A.KAPLAN
C-6
09.30
10.15
SALI
Türk Dili-I(C-3)
Öğr.Gör.Erdinç ŞENGEL
“
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
“
Matematik
Ögr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-4
Botanik
Doç.Dr.H.DEMİRAY
D-10
“
“
“
Bilgisayar
Lab-3
Kimya
Doç.Dr.N.A.SELÇUKİ
D-4
“
“
Uyg
Lab-3
Uyg
D-4
“
“
CUMA
Yabancı Dil-I(C-2)
Ok.Petek G.UNGAN
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Genel Ekonomi
Prof.Dr.F.IŞIN
D-2
AİİT-I(D-10)
Dr.Pelin BÖKE
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.HBİLGEN
Böl.Ders
“
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-6
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
SALI
“
Uyg
Böl.Ders
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN
B-2
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGE+Doç.Dr.F.A.TONK
C-3
“
“
“
Tarım Hukuku
Prof.Dr.F.IŞIN
B-2
Bitki Koruma
Prof.Dr.M.GÜMÜŞ+Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
D-1
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
Bitki Besleme
Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
Uyg
D-1
“
“
16.30
17.15
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Süt Tek. Teknik İngilizce
Doç.Dr.H.KESENKAŞ
Böl.Ders
Süt Kimyası ve Biyokimyası
Prof.Dr.Ö.KINIK
Böl.Ders
“
“
Temel Hesap Tekn.
Prof.Dr.Ö.KINIK
Böl.Ders
“
“
Süt Mikrobiyolojisi
Doç.Dr.G.KAVAS
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Laboratuvar Tekniği
Doç.Dr.C.KARAGÖZLÜ
Böl.Ders
“
Beslenme ve Süt Ürün.
Prof.Dr.S.AKALIN
Böl.Ders
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
Laboratuvar Tekniği
(UYGULAMA)
Depolama ve Soğuk Tekniği
Prof.Dr.Ö.KINIK
“
“
“
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Yoğurt ve Benz. Fermente Süt
Ürün.Tek.
Prof.Dr.S.AKALIN
Böl.Ders
“
“
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Süt End. Kalite Kont-II
Prof.Dr.G.OYSUN
(UYGULAMA)
Böl.Ders
Koyulaş.Süt ve Süttozu
Prof.Dr.H.UYSAL
Tek.
Böl.Ders
Diploma Tezi
Böl.Ders
“
“
“
“
Süt End. Gıda Güven. Sistemleri
Doç.Dr.G.ÜNAL
Böl.Ders
“
“
Süt End. Kalite Kont-II
Böl.Ders
Krema ve Tereyağı Tek.
Doç.Dr.N.DİNKÇİ
Böl.Ders
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
“
“
“
(*):*Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
16
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Peyzaj Mimarlığı
C-6
Kimya
Doç.Dr.H.TÜRKMEN
D-1
09.30
10.15
“
“
10.30
11.15
Botanik
Doç.Dr.M.GEMİCİ
D-4
Uyg
D-1
“
“
Prof.Dr.B.TAHTA+Prof.Dr.A.KAPLAN
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PERŞEMBE
CUMA
Yabancı Dil-I (İş-1)
Ok.Şahika ÖZÇELEBİ
Matematik
Ögr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-4
Türk Dili-I(C-3)
“
Öğr.Gör.İlknur CAN
“
“
“
“
“
Bilgisayar
Lab-3
AİİT-I(D-10)
Dr.M.A.DURMUŞ
“
“
Uyg
Lab-3
Genel Ekonomi
Prof.Dr.F.IŞIN
D-2
“
“
16.30
17.15
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.HBİLGEN
Böl.Ders
“
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-6
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
SALI
“
Uyg
Böl.Ders
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN
B-2
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGE+Doç.Dr.F.A.TONK
C-3
“
“
“
Tarım Hukuku
Prof.Dr.F.IŞIN
B-2
Uyg
Böl.Ders
Bitki Koruma
Prof.Dr.M.GÜMÜŞ+Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
D-1
“
“
“
Bitki Besleme
Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
Uyg
D-1
“
“
16.30
17.15
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Tarım Ekonomisi İstatistiği
Prof.Dr.B.MİRAN
Böl. Ders
CUMA
Üretim Ekonomisi
Prof.Dr.Ş.IŞIN
Böl. Ders
“
“
Ekonomistler İçin
Matematik
Prof.Dr.B.MİRAN
Böl. Ders
Uyg
Böl. Ders
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Kooperatifçilik
Prof.Dr.M.YERCAN
Böl. Ders
“
“
Makro Ekonomi ve Tarım
Prof.Dr.C.ABAY
2. Kat Top. Sal.
Tarımsal Değerleme ve Bilirkişilik
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
2. Kat. Toplantı Salonu
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
“
“
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
PAZARTESİ
SALI
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği
Prof.Dr.N.DEMİRBAŞ
Böl. Okuma Sal.
Tarım İşletmelerinin Analiz ve
Planlaması
Prof.Dr.Ş.IŞIN
Böl. Okuma Sal.
Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Türk
Tarımı
Prof.Dr.F.IŞIN
Böl. Okuma Sal
“
Kırsal Sosyoloji
Prof.Dr.M.BOYACI
Böl. Okuma Sal.
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi)
(D-1)
“
Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Prof.Dr.G.SANER
Böl.Okuma Salonu
Kırsal Kalkınma
Doç.Dr.S.G.GÜMÜŞ
C-2
“
(Uyg.)
Böl.Okuma Salonu
“
Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği
(Uyg.)
Seminer Salonu
“
“
“
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
“
UYG
Böl. Okuma Sal.
“
Diploma Tezi
Böl. Okuma Sal.
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
“
“
“
“
(*):*Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
17
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.B.TAHTA+Prof.Dr.A.KAPLAN
C-6
09.30
10.15
SALI
Türk Dili-I(İŞ-2)
Öğr.Gör.Songül YALÇIN
ÇARŞAMBA
“
Matematik
Öğr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-4
“
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PERŞEMBE
CUMA
Yabancı Dil-I(D-4)
Ok.Suna ERKAN
“
“
Botanik
Doç.Dr.E.AKÇAM
C-6
“
“
“
“
Kimya
Doç.Dr.T.KARAYILDIRIM (D-2)
AİİT-I (B-1)
Dr.Pelin BÖKE
“
Bilgisayar
Lab-4
“
“
Uyg
D-2
Uyg
Lab-4
Genel Ekonomi
Prof.Dr.F.IŞIN
D-2
“
“
“
16.30
17.15
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.HBİLGEN
Böl.Ders
“
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-6
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
SALI
Uyg
Böl.Ders
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN
B-2
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGE+Doç.Dr.F.A.TONK
C-3
“
“
“
“
Tarım Hukuku
Prof.Dr.F.IŞIN
B-2
Uyg
Böl.Ders
Bitki Koruma
Prof.Dr.M.GÜMÜŞ+Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
D-1
“
“
“
Bitki Besleme
Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
Uyg
D-1
“
“
16.30
17.15
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Prof.Dr.V.DEMİR+Yrd.Doç.Dr.H.YÜRDEM
TM-1
MELİORASYON MAKİNALARI
Yrd.Doç.Dr.E.GÜLSOYLU
İş-3
MALZEME BİLGİSİ
Doç.Dr.B.ÇAKMAK
C-2
“
09.30
10.15
TERMODİNAMİK ve
İKLİMLENDİRME
Prof.Dr.C.AKDENİZ Böl.Ders
“
“
10.30
11.15
“
MUKAVEMET ve MAKİNA ELEMANLARI
Doç.Dr.B.ÇAKMAK
TM-1
TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON
Yrd.Doç.Dr.H.YÜRDEM
TM-1
“
“
“
11.30
12.15
13.30
14.15
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
Yrd.Doç.Dr.A.GÜLSOY
D-2
14.30
15.15
15.30
16.15
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
UYG
D-2
“
“
“
“
“
UYGULAMA
“
16.30
17.15
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
SALI
TARIM MAK.
MÜH.ESASLARI I
Yrd.Doç.Dr.E.GÜLSOYLU+Prof.Dr.E.AYKAS+Prof.Dr.F.ALAYUNT
TM-1
BİYOLOJİK MALZEME VE ÜRÜN
İŞLEME TEKNİĞİ
Prof.Dr.F.ALAYUNT
TM-1
TARIM TRAKTÖRLERİ
Yrd.Doç.Dr.E.GÜLSOYLU
TM-4
“
“
Uyg
TM-1
UYG
“
10.30
11.15
11.30
12.15
TARIM MAK.
MÜH.ESASLARI I
TM-1 Uyg
13.30
14.15
“
14.30
15.15
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
15.30
16.15
16.30
17.15
ÇARŞAMBA
“
PERŞEMBE
“
SULAMA MEKANİZASYONU
Prof.Dr.V.DEMİR
TM-1
*Üniversite Seçmeli Dersleri
CUMA
TAR.MEK.
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
Prof.Dr.O.SINDIR
TM-1
“
UYG
DİPLOMA TEZİ
Böl.Ders
“
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
“
“
“
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
18
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Peyzaj Mimarlığı
Kimya
Yrd.Doç.Dr.H.ERTAŞ
İŞ-2
Prof.Dr.B.TAHTA+Prof.Dr.A.KAPLAN
C-6
09.30
10.15
Matematik
Ögr.Gör.A.ALEVGÜRTUNCA
D-4
“
CUMA
“
“
10.30
11.15
Botanik
Doç.Dr.E.AKÇAM
D-9
“
Uyg
İŞ-2
11.30
12.15
“
“
“
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PERŞEMBE
Yabancı Dil-I (D-4)
Ok.Sevgül ŞENKUL
“
“
Bilgisayar
Lab-2
AİİT-I (D-3)
Ok.İbrahim ÇOBAN
“
“
16.30
17.15
Genel Ekonomi
Prof.Dr.F.IŞIN
D-2
Türk Dili-I(C-2)
Öğr.Gör.Müge YILMAZTÜRK
Uyg
Lb-2
“
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.H.BİLGEN
Böl.Ders
“
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-6
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
SALI
“
Uyg
Böl.Ders
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN
B-2
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGE+Doç.Dr.F.A.TONK
C-3
“
“
“
Tarım Hukuku
Prof.Dr.F.IŞIN
B-2
Uyg
Böl.Ders
Bitki Koruma
Prof.Dr.M.GÜMÜŞ+Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
D-1
“
“
“
Bitki Besleme
Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
Uyg
D-1
“
“
16.30
17.15
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
Matematik-II
Öğr.Gör.Dr.A.ALEVGÜRTUNCA
C-6
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
ÇARŞAMBA
Yapı Statiği
Doç.Dr.M.KILIÇ
Böl.Ders
Meteoroloji
Doç.Dr.G.PAMUK
Böl.Ders
CUMA
Hidroloji
Doç.Dr.E.KUZU
D-10
“
Uyg
C-6
Hidrolik
Prof.Dr.İ.H.TÜZEL
Böl.Ders
“
“
Mühendislik Ölçmeleri
Prof.Dr.M.AVCI
Böl.Ders
Mühendislik Ölçmeleri
Uyg.
“
PERŞEMBE
Uyg
Uyg
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
“
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Tarımsal Altyapı Tasarım
Tekniği
Doç.Dr.G.PAMUK
Böl.Ders
“
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Yapıların Tasarımı
Prof.Dr.H.B.ÜNAL
Böl.Ders
Proje Çalışmaları-I
Prof.Dr.M.A.UL
Böl.Ders
Arazi Toplulaştırması
Prof.Dr.M.AVCI
Böl.Ders
Diploma Tezi (B-Grubu)
Böl.Ders
“
“
“
“
Uyg.
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
“
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
*Üniversite Seçmeli Dersleri
Yüzey Sulama Sistemleri
Prof.Dr.M.A.UL
Böl.Ders
Teo.
“
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
Diploma Tezi (A-Grubu)
Böl.Ders
Proje Çalışmaları-I Uyg
Böl.Ders
“
“
“
“
“
Uyg.
Böl.Ders
(*):*Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
19
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Peyzaj Mimarlığı
Kimya
Doç.Dr.M.ARDA
B-1
Prof.Dr.B.TAHTA+Prof.Dr.A.KAPLAN
C-6
09.30
10.15
“
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
Matematik
Ögr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-4
“
“
Kimya
Uyg
B-1
“
“
PERŞEMBE
Türk Dili-I(C-3)
Öğr.Gör.Fatma AKPINAR
CUMA
Yabancı Dil-I(iş-3)
Ok.Berna KETENCİ
“
“
“
“
Botanik
Doç.Dr.A.ŞENKARDEŞLER
D-3
14.30
15.15
“
15.30
16.15
Bilgisayar
Lab-4
Bilgisayar Uyg
Lab-4
16.30
17.15
“
“
Genel Ekonomi
Prof.Dr.F.IŞIN (D-2)
AİİT-I(C-ÇİZİM SAL)
Ok.İ.ÇOBAN
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.HBİLGEN
Böl.Ders
“
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-6
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
SALI
Uyg
Böl.Ders
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.N.OKUR
Böl.Ders
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGE+Doç.Dr.F.A.TONK
C-3
“
“
“
“
Tarım Hukuku
Prof.Dr.F.IŞIN
B-2
Uyg
Böl.Ders
Bitki Koruma
Prof.Dr.M.GÜMÜŞ+Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
D-1
“
“
“
Bitki Besleme
Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
Uyg
D-1
“
“
16.30
17.15
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Moleküler Genetik
Prof.Dr.M.TOSUN
(Bölüm Dersliği)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PERŞEMBE
CUMA
Araştırma Deneme Metodları
Prof.Dr.M.ALTINBAŞ+Doç.Dr.E.İLKER
(Bölüm Dersliği)
“
“
Bitki Doku Kültürleri
Prof.Dr.Z.YILDIRIM
(Bölüm Dersliği)
Araştırma Deneme Metodları
(Uyg.)
(Bölüm Dersliği)
Biyokimya
Prof.Dr.Z.YILDIRIM
(Bölüm Dersliği)
“
“
“
Tarla Tarımı
Yrd.Doç.Dr.M.N.GEVREK
(Bölüm Dersliği)
Tahıllar
Yrd.Doç.Dr.M.N.GEVREK
(Bölüm Dersliği)
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
“
“
“
“
Tarla Tarımı
(Uyg.)
(Bölüm Dersliği)
Tahıllar
(Uyg.)
(Bölüm Dersliği)
“
“
“
“
“
“
16.30
17.15
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Yem Bitkileri-I
Prof.Dr.E.ÇELN
Böl.Ders
*Tohumluk Tescil Sertifikasyonu
Doç.Dr.B.KIR
(Bölüm Dersliği)
“
PERŞEMBE
Çayır Mera-II
Doç.Dr.H.GEREN
Böl.Ders
CUMA
Tarla Bitkilerinde Projelendirme
Böl.Ders
Mesleki Uygulamalar-I
(B-Grubu)
“
“
“
“
*İkinci Ürün Tarımı
Doç.Dr.E.İLKER
(Bölüm Dersliği)
*Sitogenetik
(Bölüm Dersliği)
Mesleki Uygulamalar-I
(A-Gurbu)
(C-Grubu)
“
“
Endüstri Bitkileri-I
Böl.Ders
“
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
Diploma Tezi
Böl.Ders
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
“
Uyg
Moleküler Biyoteknoloji
(Bölüm Dersliği)
“
“
“
“
“
Mesleki Uygulamalar-I
(D-Grubu)
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
(**): Seçmeli Ders Grubu öğrenci en az BİR ders alacaktır.
20
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Yabancı Dil-I (B-1)
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.B.TAHTA+Prof.Dr.A.KAPLAN
CUMA
Kimya
Ok.E.ÜNAL
B-1
Ok.Esra ÜNAL
C-6
Matematik
Ögr.Gör.A.GÜRTUNCA D-4
“
“
“
Türk Dili-I(İş-2)
Kimya
Uyg
B-1
“
“
Öğr.Gör.M.YILMAZTÜRK
“
“
“
Bilgisayar
Doç.Dr.H.KAYIKÇIOĞLU
Lab-2
Botanik
Doç.Dr.H.YILDIRIM
İŞ-1
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
“
AİİT-I (C-3)
Dr.Ş.Sevinç KİŞİ
“
Bilgisayar
Uyg
Lab-2
Genel Ekonomi
Prof.Dr.F.IŞIN
D-2
“
“
16.30
17.15
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.H.BİLGEN
Böl.Ders
“
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-6
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
SALI
Uyg
Böl.Ders
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.N.OKUR
Böl.Ders
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGE+Doç.Dr.F.A.TONK
C-3
“
“
“
“
Tarım Hukuku
Prof.Dr.F.IŞIN
B-2
Uyg
Böl.Ders
Bitki Koruma
Prof.Dr.M.GÜMÜŞ+Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
D-1
“
“
“
Bitki Besleme
Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
Uyg
D-1
“
“
16.30
17.15
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Analitik Kimya
Prof.Dr.E.İRGET
Böl.Ders
PERŞEMBE
CUMA
Gübreler ve Gübreleme
Prof.Dr.Ö.L.ELMACI
Böl.Ders
Toprak Genetiği ve
Sınıflandırılması
Doç.Dr.M.BOLCA
Böl.Ders
Toprak Fiziği
Uyg
Böl.Ders
“
"
"
Analitik Kimya
Uyg.
Böl.Ders
"
Toprak Fiziği
Prof.Dr.B.OKUR
Böl.Ders
Uyg.
Böl.Ders
Uyg.
Böl.Ders
"
"
"
"
Jeoloji ve Jeomorfoloji
Prof.Dr.Y.KURUCU
Böl.Ders
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
"
“
“
“
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Bahçe ve Sera Bitkilerinin
Gübrelenmesi
Doç.Dr.B.YAĞMUR
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
"
Organik Yetiştiricilikte Bitki Besleme
Teknikleri
Prof.Dr.D.ANAÇ
Böl.Ders
11.30
12.15
"
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
*Üniversite Seçmeli Dersleri
16.30
17.15
“
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
Toprak Mekaniği
Prof.Dr.B.OKUR
D-4
Toprak Kirliliği
Prof.Dr.Ö.L.ELMACI
Böl.Ders
“
"
Toprak Etüd ve
Haritalama
Prof.Dr.Y.KURUCU
Böl.Ders
*Üniversite Seçmeli Dersleri
Toprak Verimliliği
Prof.Dr.D.ANAÇ
Böl.Ders
"
"
“
(Uyg.)
Böl.Ders
(Uyg.)
Böl.Ders
“
"
"
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
“
Diploma Tezi
Böl.Ders
“
(*):*Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
21
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.B.TAHTA+Prof.Dr.A.KAPLAN
Türk Dili-I (D-3)
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Yabancı Dil-I (D-3)
Ok.T.ÇELEBİ
Ok.Jale T.ÜZREK
“
“
CUMA
Kimya
Ok.Y.KILKIŞ
D-3
C-6
09.30
10.15
10.30
11.15
“
“
Matematik
Ögr.Gör.A.GÜRTUNCA
D-4
11.30
12.15
13.30
14.15
Kimya
Uyg
D-3
“
“
“
Botanik
Doç.Dr.A.EŞİZ
C-4
14.30
15.15
15.30
16.15
“
Bilgisayar
Lab-2
AİİT-I (C-6)
“
Ok.G.MAT
“
“
“
Genel Ekonomi
Prof.Dr.F.IŞIN
D-2
Bilgisayar
Uyg
Lab-2
“
“
16.30
17.15
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.HBİLGEN
Böl.Ders
“
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-6
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
SALI
Uyg
Böl.Ders
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.N.OKUR
Böl.Ders
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGE+Doç.Dr.F.A.TONK
C-3
“
“
“
“
Tarım Hukuku
Prof.Dr.F.IŞIN
B-2
Uyg
Böl.Ders
Bitki Koruma
Prof.Dr.M.GÜMÜŞ+Doç.Dr.G.KAŞ
KAVALCI D-1
“
“
“
Bitki Besleme
Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
Uyg
D-1
“
“
16.30
17.15
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Islahın Genetik İlkeleri
Prof.Dr.İ.OĞUZ
Böl.Ders
PERŞEMBE
Üreme Bilgisi ve Yapay Tohumlama
Prof.Dr.N.KOŞUM
Böl.Ders
“
CUMA
Hayvan Anatomi ve Fizyoloji
Prof.Dr.O.YILMAZ
Böl.Ders
“
“
Hayvan Besleme Biyokimyası
Prof.Dr.R.ERKEK
Böl.Ders
“
Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması
Prof.Dr.Z.AÇIKGÖZ
Böl.Ders
Uyg.
Böl.Ders
“
Hayvan Anatomi ve Fizyoloji
Böl.Ders
“
Laboratuvar ve Analiz Teknikleri
Prof.Dr.F.KIRKPINAR
Böl.Ders
“
Seçmeli Ders Kuşağı
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Seçmeli Ders Kuşağı
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
Hayvan Davranışları ve Refahı
Prof.Dr.S.ÖZKAN
Böl.Ders
“
“
“
“
“
“
“
Uyg.
Böl.Ders
16.30
17.15
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
09.30
10.15
Hayvan Barınakları
Prof.Dr.A.ALTAN
Böl.Ders
10.30
11.15
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
CUMA
Hayvan Islahı
Prof.Dr.Yavuz AKBAŞ
Böl.Ders
Hayvancılıkta Biyoteknoloji
Prof.Dr.A.ALÇİÇEK+Prof.Dr.G.BİLGN+Prof.Dr.T.TAŞKIN
Böl.Ders
Monogastrik ve Lab. Hayvanlarının
Üretimi
Prof.Dr.T.TAŞKIN+Prof.Dr.H.ÖZELÇAM
Böl.Ders
“
“
“
Uyg.
Böl.Ders
Hayvancılıkta Sağlık Koruma
Prof.Dr.o.YILMAZ
Böl.Ders
Uyg.
Böl.Ders
Uyg
“
“
“
“
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi
Prof.Dr.F.KIRKPINAR+Prof.Dr.Z.AÇIKGÖZ
Böl.Ders
*Üniversite Seçmeli Dersleri
(Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri) (D-1)
(İnsan İlişkileri ve İletişim) (D-2)
Diploma Tezi
Böl.Ders
(İnsan Kaynakları Yönetimi) (D-1)
“
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
*Üniversite Seçmeli Dersleri
“
“
(*):*Üniversite Seçmeli Dersleri: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
22
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2009-2010 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bitki Koruma
Tarım Makineleri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bitki Koruma
Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tarım Makineleri
Zootekni
Tarım Ekonomisi
Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Bahçe Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi: Yrd.Doç.Dr.İ.PAYLAN
Gübre Dağıtma Makineleri: Prof.Dr.F.N.ALAYUNT, Doç.Dr.H.GÜLER
Gübreler ve Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi: Yrd.Doç.Dr.Bülent YAĞMUR
Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi: Prof.Dr.S.ERKAN, Prof.Dr.H.ÖZKATAN Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA,
İyi Tarım Uygulamaları : Prof.Dr.N.TOSUN, Prof.Dr.E.DURMUŞOĞLU, Yrd.Doç.Dr.H.Z.CAN, Prof.Dr.D.ANAÇ
İlaçlama Alet ve Makineleri: Prof.Dr.M.TOZAN, Doç.Dr.H.GÜLER
Organik Hayvancılık: Prof.Dr.F.KIRKPINAR, Prof.Dr.N.KOŞUM
Tarım İşletmelerinin Yönetimi: Doç.Dr.Ş.IŞIN
Tarımda Deneme Planlama ve Değerlendirme: Prof.Dr.A.GÜL, Doç.Dr.Ö.TUNCAY, Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA,Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
Ölçme Tekniği: Prof.Dr.Ş.AŞIK
Yersel Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi: Prof.Dr.İ.H.TÜZEL
Gübreler ve Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi: Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
2.GRUP
İş-1-2-3- C-2-3-4
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Tarım Ekonomisi
Bahçe Bitkileri
Süt Teknoloji
Süt Teknolojisi
Bahçe Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tarla Bitkileri
Bitki Koruma
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bahçe Bitkileri
Tarım Makineleri
Tarım Ekonomisi
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Tarımsal İşletmelerde Proje Hazırlama Tekniği ve Fizibilite: Prof.Dr.G.SANER
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Teknikleri: Doç.Dr.Fatih ŞEN
Fonksiyonel Gıdalar ve Sağlık: Doç.Dr.G.ÜNAL
Organik Gıda Üretimi: Doç.Dr.Harun UYSAL
Özel Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği: Prof.Dr.S.HEPAKSOY, Doç.Dr.K.BOZAKALFA
Tarımda Uzaktan Algılama ve CBS: Prof.Dr.Y.KURUCU
Tarla Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı: Prof.Dr.M.TOSUN
Tasarım Bitkilerinin Hastalık ve Zararlıları: Prof.Dr.F.YILDIZ, Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri: Doç.Dr.M.BOLCA
Plantasyon Tesisi ve Tekniği: Doç.Dr.M.İSFENDİYAROĞLU
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım: Prof.Dr.E.AYKAS, Doç.Dr.B.ÇAKMAK
Kırsal Yayım: Doç.Dr.B.KARATURHAN, Prof.Dr.M.BOYACI, Prof.Dr.T.ÖZKAYA
2.GRUP
4.SINIF ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Teknikleri
İnsan İlişkileri ve İletişim
İnsan Kaynakları Yönetimi
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
Yrd.Doç.Dr.Uğur BAKIR (D-1)
Doç.Dr.Elif YILDIZ (D-2)
Yrd.Doç.Dr.Gül ÇOŞKUN DEGİRMEN (D-1)
23
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
CUMA
Teknik Resim
Doç.Dr.H.GÜLER
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
Kimya
Prof.Dr.E.İRGET
Böl.Ders
Matematik
Öğr.Gör.Dr.A.GÜRTUNCA
D-4
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
Tarımsal Botanik
Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Prof.Dr.M.BOYACI
Böl.Ders
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Uyg
Böl.Ders
16.30
17.15
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGN
İş-2
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Toprak Bilgisi
Prof.Dr.H.UYSAL
C-6
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-Çizim Sal.
CUMA
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.N.ERYÜCE+Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
“
“
“
Tarımsal Ekoloji
Doç.Dr.M.K.BOZOKALFA Böl.Ders
Uyg
C-6
“
“
Malzeme Bilgisi
C-4
“
“
Mühendislik Mekaniği
Uyg C-Çizim Sal.
“
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN C-Çizim
sal
“
14.30
15.15
15.30
16.15
“
Uyg
C-Çizim sal
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN
D-2
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.A.KAPLAN
İş-3
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
C-4
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Doç.Dr.İ.KAYA
C-3
“
“
Uyg
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Uyg Böl.Ders
Uyg
C-3
“
“
“
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
(İngilizce) İş-2
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Mekanizasyon
Türkçe Prof.Dr.E.AYKAS
Böl.Ders
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL
C-6
“
“
“
Uyg
İş-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
*Sebze Olarak Değ. Bitkiler
(Seçmeli) Prof.Dr.D.EŞİYOK
*Sebze Çeşitl Kul. Alan Çeşit Tan.
(Seçmeli) Prof.Dr.İ.DUMAN
Böl.Ders
“ “
“ “
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Böl.Ders
“ “
PERŞEMBE
*Asma Fidanı Yetiştirme Tekniği
Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ
Böl.Ders
“ “
CUMA
Diploma tezi
Bahçe Ürünlerinin Muh. ve
Pazara Hazırlanması
Doç.Dr.F.ŞEN+Doç.Dr.Ö.TUNCAY
“
“
Böl.Ders
“ “
Kültür sebzeleri I
Prof.Dr.İ.DUMAN Böl.Ders
11.30
12.15
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
Bağcılık I.
Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ
“ “
İç Mekan Süs bitk. Ve Kesme Çiçek.
Prof.Dr.E.ÖZZAMBAK
Böl.Ders
“ “
*Topraksız Tarım
Prof.Dr.A.GÜL
Böl.Ders
“
“
*Tropik İklim Meyve Türl.
Yrd.Doç.Dr.H.Z.CAN Böl.Ders
“ “
Subtropik İklim Meyvl.
Yrd.Doç.Dr.Z.CAN
Böl.Ders
“ “
Uyg
“ “
**Sebze Olarak Değ. Filiz Toh.
(Seçmeli)Prof.Dr.D.EŞİYOK
Böl.Ders
“ “
Uyg
Ilıman İklim Meyve Türl.I.
Prof.Dr.S.HEPAKSOY+Prof.Dr.E.ÖZEKER
Böl.Ders
“
“ “
Örtüaltı Sebzeciliği
Prof.Dr.Y.TÜZEL
Meyve Sebze Değerlendirme
(Seçmeli) Prof.Dr.U.AKSOY
Böl.Ders
“ “
“ “
*Üzümsü Meyveler
Doç.Dr.S.KARA
*Ağaçlandırma TekniğiDoç.Dr.M.İSFENDİYAROĞLU
*Meyve Sebze Kurutma Tekniği
Prof.Dr.U.AKSOY+Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ
Böl.Ders
Böl.Ders
“ “
“ “
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az DÖRT kredilik ders seçmek zorundadırlar.
24
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
PERŞEMBE
CUMA
Teknik Resim
Doç.Dr.GH.GÜLER
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
Kimya
Prof.Dr.E.İRGET
Böl.Ders
Matematik
Öğr.Gör.Dr.A.GÜRTUNCA
D-4
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
“
Tarımsal Botanik
Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
“
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Prof.Dr.M.BOYACI
Böl.Ders
“
Uyg
Böl.Ders
16.30
17.15
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
SALI
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGN
İş-2
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Toprak Bilgisi
Prof.Dr.H.UYSAL
C-6
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-Çizim Sal.
CUMA
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.N.ERYÜCE+Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
“
“
“
Tarımsal Ekoloji
Doç.Dr.M.K.BOZOKALFA Böl.Ders
Uyg
C-6
“
“
Malzeme Bilgisi
C-4
“
“
Mühendislik Mekaniği
Uyg C-Çizim Sal.
“
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN C-Çizim sal
“
“
Uyg
C-Çizim sal
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN
D-2
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.A.KAPLAN
İş-3
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
C-4
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Doç.Dr.İ.KAYA
C-3
“
“
Uyg
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Uyg Böl.Ders
Uyg
C-3
“
“
“
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
(İngilizce) İş-2
A-Grubu
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Mekanizasyon
Türkçe Prof.Dr.E.AYKAS
Böl.Ders
Süt ve Süt Ürünleri
Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL
C-6
“
“
“
Uyg
İş-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
“
“
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
(İngilizce) Böl. Ders.
B-Grubu
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Böl.Ders
Prof.Dr.S.TEZCAN+Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
ÇARŞAMBA
Tarla Bitkileri Zararlıları
Böl.Ders Prof.Dr.S.TEZCAN
Böl.Ders
PERŞEMBE
Tarla Bitkileri Hastalıkları
Uyg
CUMA
Mesleki Uygulamalar
Böl.Ders
“
“
“
“
Hastalıların Ekolojisi ve Epidemiyolojisi
Böl.Ders
Prof.Dr.P.K.TEKSÜR
Tarla Bitkileri Zararlıları
Uyg
Böl.Ders
Depolanmış Ürün Hastalık ve Zararlıları
Böl.Ders
Prof.Dr.E.DURMUŞOĞLU+Prof.Dr.P.KINAY
Diploma Tezi
(B Grubu)
Böl. Ders
“
“
“
“
Pestisitler
Böl.Ders
Prof.Dr.N.TOSUN+Prof.Dr.E.DURMUŞOĞLU
Tarla Bitkileri Hastalıkları
Böl.Ders
Prof.Dr.S.ERKAN+Prof.Dr.H.ÖZAKTAN+Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
Zararlıların Ekolojisi ve Epidemiolojisi
Böl.Ders
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN
“
“
“
*-Çiftlik Hayv. Zararlılar Prof.Dr.F.TURANLI
*-Moleküler Bitki Patolojisi Prof.Dr.S.ERKAN
*-Kentsel Entomoloji Prof.Dr.Y.KARSAVURAN
*-Bitki Korumada Biyoteknoloji
Prof.Dr.S.ERKAN
Böl.Ders
Diploma Tezi
(A Grubu)
Böl.Ders
“
“
25
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SÜT TEKNOLOJİSİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
CUMA
Teknik Resim
Doç.Dr.GH.GÜLER
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
Kimya
Prof.Dr.E.İRGET
Böl.Ders
Matematik
Öğr.Gör.Dr.A.GÜRTUNCA
D-4
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
Tarımsal Botanik
Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Prof.Dr.M.BOYACI
Böl.Ders
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Uyg
Böl.Ders
16.30
17.15
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGN
İş-2
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Toprak Bilgisi
Prof.Dr.H.UYSAL
C-6
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-Çizim Sal.
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.N.ERYÜCE+
Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
“
CUMA
“
“
“
Tarımsal Ekoloji
Doç.Dr.M.K.BOZOKALFA
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
Malzeme Bilgisi
C-4
“
“
Mühendislik Mekaniği
Uyg C-Çizim Sal.
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN C-Çizim sal
“
“
Uyg
C-Çizim sal
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN
D-2
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.A.KAPLAN
İş-3
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
C-4
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Doç.Dr.İ.KAYA
C-3
“
“
Uyg
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Uyg Böl.Ders
Uyg
C-3
“
“
“
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
(İngilizce) İş-2
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Mekanizasyon
Türkçe Prof.Dr.E.AYKAS
Böl.Ders
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL
C-6
“
“
“
Uyg
İş-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
İçme Sütü Tek.
Prof.Dr.H.UYSAL Böl.Ders
Dondurma ve Benzeri Ürün.Tek.
Böl.Ders
Doç.Dr.C.KARAGÖZLÜBöl.Ders
PERŞEMBE
CUMA
Süt End.Hijyen ve San.
(UYGULAMA)
“
“
Süt End.Hijyen ve San.
Doç.Dr.G.KAVAS
Süt End. Saf Kültür
Doç.Dr.H.KESENKAŞ Böl.Ders
Diploma Tezi
“
*Süt Biyolojisi
Doç.Dr.G.KAVAS Böl.Ders
“
“
“
“
Süt End. Analiz Yönt
Süt End. Saf Kültür
(UYGULAMA)
Yoğurt ve Benz.Ürün.Tek.
Prof.Dr.S.AKALIN Böl.Ders
(UYGULAMA)
*Süt End. Muh. Tek.
Prof.Dr.Ö.KINIK
(SEÇMELİ)
“
“
“
“
Süt End. Analiz Yönt
PRof.Dr.G.OYSUN Böl.Ders
Mesleki Uygulamalar
Yoğurt ve Benz.Ürün.Tek
(UYGULAMA)
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
26
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Teknik Resim
Doç.Dr.GH.GÜLER
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
Kimya
Prof.Dr.E.İRGET
Böl.Ders
Matematik
Öğr.Gör.Dr.A.GÜRTUNCA
D-4
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
Tarımsal Botanik
Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Prof.Dr.M.BOYACI
Böl.Ders
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Uyg
Böl.Ders
16.30
17.15
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGN
İş-2
Toprak Bilgisi
Prof.Dr.H.UYSAL
C-6
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-Çizim Sal.
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.N.ERYÜCE+Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
09.30
10.15
“
“
“
“
10.30
11.15
Tarımsal Ekoloji
Doç.Dr.M.K.BOZOKALFA
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
Malzeme Bilgisi
C-4
“
“
Mühendislik Mekaniği
Uyg C-Çizim Sal.
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN C-Çizim sal
“
“
Uyg
C-Çizim sal
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN
D-2
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.A.KAPLAN
İş-3
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
C-4
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Doç.Dr.İ.KAYA
C-3
“
“
Uyg
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Uyg Böl.Ders
Uyg
C-3
“
“
“
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
(İngilizce) İş-2
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Mekanizasyon
Türkçe Prof.Dr.E.AYKAS
Böl.Ders
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL
C-6
“
“
“
Uyg
İş-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
09.30
10.15
10.30
11.15
Ekonomistler için Matematik
Böl.Ders Prof.Dr.B.MİRAN
11.30
12.15
13.30
14.15
“
*Maliye
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Tarım Ekonomisi İstatistiği
Böl.Ders
Prof.Dr.B.MİRAN
CUMA
Üretim Ekonomisi
Prof.Dr.ş.IŞIN
Böl.Ders
“
Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişi
Böl.Ders
“
“
Uyg
*İş İdaresi ve Halkla İlişkiler
Uyg
Böl.Ders
2.Kat Toplantı Salonu
Böl.Ders
Tarımsal Kooperatifçilik
Prof.Dr.M.YERCAN
Böl.Ders
“
“
“
Makro Ekonomi ve Tarımı
Prof.Dr.C.ABAY
Böl.Ders
*Uluslar arası Ekonomik İlişkiler
Prof.Dr.F.IŞIN
Böl. Okuma Sal.
Böl.Okuma Salonu
“
“
“
“
Köy Sosyolojisi
Prof.Dr.M.BOYACI
Böl.Okuma Salonu
Uyg
Böl.Ders
“
“
*Tarım Sistemleri
Prof.Dr.T.ÖZKAYA
Böl.Ders
“
“
Diploma Tezi
*Tarımsal Yayım
Prof.Dr.T.ÖZKAYA
Böl.Ders
“
27
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIM MAKİNALARI ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Teknik Resim
Doç.Dr.GH.GÜLER
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
Kimya
Prof.Dr.E.İRGET
Böl.Ders
Matematik
Öğr.Gör.Dr.A.GÜRTUNCA
D-4
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
Tarımsal Botanik
Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Prof.Dr.M.BOYACI
Böl.Ders
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Uyg
Böl.Ders
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGN
İş-2
Toprak Bilgisi
Prof.Dr.H.UYSAL
C-6
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-Çizim Sal.
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.N.ERYÜCE+Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
“
Tarımsal Ekoloji
Doç.Dr.M.K.BOZOKALFA Böl.Ders
“
Uyg
C-6
“
“
“
“
CUMA
“
Malzeme Bilgisi
C-4
Mühendislik Mekaniği
Uyg C-Çizim Sal.
“
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN C-Çizim
sal
“
14.30
15.15
“
15.30
16.15
Uyg
C-Çizim sal
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN
D-2
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.A.KAPLAN
İş-3
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
C-4
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Doç.Dr.İ.KAYA
C-3
“
“
Uyg
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Uyg Böl.Ders
Uyg
C-3
“
“
“
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
(İngilizce) İş-2
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Mekanizasyon
Türkçe Prof.Dr.E.AYKAS
Böl.Ders
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL
C-6
“
“
“
Uyg
İş-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
TARIM TRAKTÖRLERİ
Yrd.Doç.Dr.E.GÜLSOYLU
Tm-4
“
*TERMİK
MOTORLAR
Prof.Dr.H.YALÇIN
Böl. Der
*Sera Mekanizsyonu
Prof.Dr.V.DEMİR
Böl.Ders
UYG
“
“
*TARIMDA ENERJİ KULLANIMI
Böl. Der.
“
KARMA YEM TEKNOLOJİLERİ
Prof.Dr.H.BASMACIOĞLU
C-3
“
BİTKİ KORUMA MAKİNALARI
Prof.Dr.M.TOZAN
Tm-4
“
“
MEKANİK TEKNOLOJİ
Yrd.Doç.Dr.H.YÜRDEM
TM-4
*KONSTRÜKSİYON TEKNİKLERİ
Doç.Dr.B.ÇAKMAK
Böl. Der.
“
“
PERŞEMBE
CUMA
EKİM BAKIM ve GÜBRELEME
MAKİNALARI
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
Tm-4
GRAFİK VE BİLG. DEST. TASARIM
Prof.Dr.E.AYKAS+Doç.Dr.B.ÇASKMAK
LAB.5
“
“
Uyg
UYG
“
“
TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI
Prof.Dr.E.GÜLSOYLU
Tm-4
“
*BİYOLOJİK MALZEME
BİLGİSİ
Prof.Dr.f.ALAYUNT
Böl. Der.
MAKİNE ELEMANLARI
Doç.Dr.B.ÇAKMAK
TM-4
“.
“
DİPLOMA TEZİ
*YATIRIM ANALİZİ
Prof.Dr.K.O.SINDIR
BÖL.DERS
“
“
28
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
CUMA
Teknik Resim
Doç.Dr.GH.GÜLER
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
Kimya
Prof.Dr.E.İRGET
Böl.Ders
Matematik
Öğr.Gör.Dr.A.GÜRTUNCA
D-4
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
Tarımsal Botanik
Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Prof.Dr.M.BOYACI
Böl.Ders
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Uyg
Böl.Ders
16.30
17.15
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGN
İş-2
Toprak Bilgisi
Prof.Dr.H.UYSAL
C-6
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-Çizim Sal.
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.N.ERYÜCE+Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
09.30
10.15
“
“
“
“
10.30
11.15
Tarımsal Ekoloji
Doç.Dr.M.K.BOZOKALFA
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
Malzeme Bilgisi
C-4
“
“
Mühendislik Mekaniği
Uyg C-Çizim Sal.
“
11.30
12.15
13.30
14.15
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN C-Çizim
sal
“
14.30
15.15
15.30
16.15
“
Uyg
C-Çizim sal
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN
D-2
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.A.KAPLAN
İş-3
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
C-4
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Doç.Dr.İ.KAYA
C-3
“
“
Uyg
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Uyg Böl.Ders
Uyg
C-3
“
“
“
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
(İngilizce) İş-2
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Mekanizasyon
Türkçe Prof.Dr.E.AYKAS
Böl.Ders
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL
C-6
“
“
“
Uyg
İş-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Mesleki Uygulamalar
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Yapılar
Prof.Dr.H.B.ÜNAL
Böl.Ders
Proje Çalışmaları-I
Teo
“
“
*Sulamada Programlama
Teknikleri Prof.Dr.M.A.UL
Böl.Ders
Yüzey Sulama Yöntemleri
Prof.Dr.M.A.UL
Böl.Ders
Hidrolik
Prof.Dr.İ.H.TÜZEL
Böl.Ders
Hidrometeoroloji
“
“
“
“
“
Proje Çalışmaları-I Uyg
Böl.Ders
Böl.Ders
“
Ölçme Tekniği
Prof.Dr.M.AVCI
Böl.Ders
Uyg.
Böl.Ders
Diploma Tezi
“
“
“
Uyg.
*Kültürteknik Proje Hazırlama Tekniği
Böl.Ders
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
29
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
PERŞEMBE
CUMA
Teknik Resim
Doç.Dr.GH.GÜLER
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
ÇARŞAMBA
Kimya
Prof.Dr.E.İRGET Böl.Ders
Matematik
Öğr.Gör.Dr.A.GÜRTUNCA
D-4
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
Tarımsal Botanik
Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Prof.Dr.M.BOYACI Böl.Ders
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı
Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGN
İş-2
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Toprak Bilgisi
Prof.Dr.H.UYSAL
C-6
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-Çizim Sal.
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.N.ERYÜCE+Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
“
CUMA
“
“
“
Tarımsal Ekoloji
Doç.Dr.M.K.BOZOKALFA
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
Malzeme Bilgisi
C-4
“
“
Mühendislik Mekaniği
Uyg C-Çizim Sal.
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN C-Çizim sal
“
“
Uyg
C-Çizim sal
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN
D-2
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.A.KAPLAN
İş-3
“
“
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
C-4
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Doç.Dr.İ.KAYA
C-3
“
“
Uyg
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Uyg Böl.Ders
Uyg
C-3
“
“
“
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
(İngilizce) İş-2
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Mekanizasyon
Türkçe Prof.Dr.E.AYKAS
Böl.Ders
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL
C-6
“
“
“
Uyg
İş-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Tarla Deneme Tekniği
Doç.dr.e.İLTER
(Bölüm Dersliği)
09.30
10.15
“
10.30
11.15
Amenajmanı
Tarla Bit. Proje.
CUMA
Diploma Tezi
Tarla Bit. Proje.
Diploma Tezi
Çayır Mer’a
(Uyg.)
(Bölüm Dersliği)
14.30
15.15
15.30
16.15
“
*Tarla Ürünlerinde Kalite ve
Depolama
(Bölüm Dersliği)
Prof.Dr.E.ÇELEN
“
*Organik Tarım
Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
(Bölüm Dersliği) (Seçmeli)
(Bölüm Dersliği)
“
Genel Bitki Islahı
“
“
Doç.Dr.E.İLTER
(Bölüm Dersliği)
“
Yem Bitkileri
Yöntemleri
Prof.Dr.Z.YILDIRIM (Bölüm Dersliği)
Prof.Dr.H.SOYA (Bölüm Dersliği)
11.30
12.15
13.30
14.15
Doku Kültürü
“
“
“
“
“
“
“
“
*Sitogenetik
Böl.Ders
Yem Bitkileri
Prof.Dr.E.ÇELEN
(Bölüm Dersliği)
“
“
“
“
Genel Bitki Islahı
Uyg
30
16.30
17.15
“
“
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TOPRAK ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
CUMA
Teknik Resim
Doç.Dr.GH.GÜLER
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
Kimya
Prof.Dr.E.İRGET
Böl.Ders
Matematik
Öğr.Gör.Dr.A.GÜRTUNCA
D-4
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
Tarımsal Botanik
Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Prof.Dr.M.BOYACI
Böl.Ders
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Uyg
Böl.Ders
16.30
17.15
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGN
İş-2
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Toprak Bilgisi
Prof.Dr.H.UYSAL
C-6
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-Çizim Sal.
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.N.ERYÜCE+Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
“
“
“
“
Tarımsal Ekoloji
Doç.Dr.M.K.BOZOKALFA
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
Malzeme Bilgisi
C-4
“
“
Mühendislik Mekaniği
Uyg C-Çizim Sal.
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
CUMA
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN C-Çizim sal
“
“
Uyg
C-Çizim sal
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN
D-2
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.A.KAPLAN
İş-3
“
“
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
C-4
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Doç.Dr.İ.KAYA
C-3
“
“
Uyg
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Uyg Böl.Ders
Uyg
C-3
“
“
“
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
(İngilizce) İş-2
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Mekanizasyon
Türkçe Prof.Dr.E.AYKAS
Böl.Ders
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL
C-6
“
“
“
Uyg
İş-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Biyokimyası
Prof.Dr.M.ŞEÇER
Böl.Ders
*Moleküler
BiyolojiProf.Dr.M.ŞEÇER
Böl.Ders
"
PERŞEMBE
CUMA
*Toprak Mineralojisi
Prof.Dr.M.BOLCA
Böl.Ders
“
"
Toprak Kimyası
Doç.Dr.G.YÖNTER+Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
(Uyg.)
*Toprak Biyokimyası
Prof.Dr.N.OKUR
(Seçmeli)
*Mesleki-I
Uygulamalar
Böl.Ders
Toprak
Kimyası
(Zorunlu)
Böl.Ders
“
“
Toprak Mekaniği ve Tekn
Prof.Dr.B.OKUR Böl.Ders
Tarla Deneme Tekniği
Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
Böl.Ders
“
"
“
“
Toprak Fiziği
Prof.Dr.B.OKUR
(Böl.Ders
Gübreler ve Gübreleme
Prof.Dr.Ö.L.ELMACI
(Böl.Ders
Toprak Genetiği ve
Sınıflandırılması
Prof.Dr.M.BOLCA
"
“
"
Toprak Fiziği
(Uyg.)
Gübreler ve Gübreleme
(Uyg.)
Toprak Genetiği ve
Sınıflandırılması
(Uyg.)
Diploma Tezi
"
“
"
“
31
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ZOOTEKNİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
CUMA
Teknik Resim
Doç.Dr.GH.GÜLER
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
Kimya
Prof.Dr.E.İRGET
Böl.Ders
Matematik
Öğr.Gör.Dr.A.GÜRTUNCA
D-4
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
Tarımsal Botanik
Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRKAN
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Prof.Dr.M.BOYACI
Böl.Ders
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Uyg
Böl.Ders
16.30
17.15
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Genetik
Prof.Dr.G.BİLGN
İş-2
Toprak Bilgisi
Prof.Dr.H.UYSAL
C-6
Mühendislik Mekaniği
Doç.Dr.H.GÜLER
C-Çizim Sal.
Bitki Fizyolojisi
Prof.Dr.N.ERYÜCE+Prof.Dr.B.ÇOKUYSAL
Böl.Ders
09.30
10.15
“
“
“
“
10.30
11.15
Tarımsal Ekoloji
Doç.Dr.M.K.BOZOKALFA
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
Malzeme Bilgisi
C-4
“
“
Mühendislik Mekaniği
Uyg C-Çizim Sal.
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
Genel Mikrobiyoloji
Prof.Dr.H.ÖZAKTAN C-Çizim sal
“
“
Uyg
C-Çizim sal
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
Prof.Dr.Y.KARSAVURAN
D-2
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr.A.KAPLAN
İş-3
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
C-4
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Doç.Dr.İ.KAYA
C-3
“
“
Uyg
Böl.Ders
Tarım Ekonomisi ve İşlet.
Uyg Böl.Ders
Uyg
C-3
“
“
“
Tarımsal Mekanizasyon
Prof.Dr.A.DEĞİRMENCİOĞLU
(İngilizce) İş-2
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Mekanizasyon
Türkçe Prof.Dr.E.AYKAS
Böl.Ders
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
Doç.Dr.G.ÜNAL
C-6
“
“
“
Uyg
İş-2
Uyg
Böl.Ders
Uyg
C-6
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
*Kürk Hayvancılığı
Prof.Dr.T.TAŞKIN
Böl.Ders
Yem ve Yem Teknolojisi
Prof.Dr.Y.ŞAYANN
Böl.Ders
Üreme Bilgisi ve Yapay Tohumlama
Böl.Ders
Prof.Dr.N.KOŞUM
Anatomi ve Fizyoloji
Prof.dr.O.YILMAZ
Böl.Ders
Diploma Tezi
Böl.Ders
“
“
“
“
“
Uyg.
Uyg.
Hayvan Besleme Biyokimyası
Prof.Dr.R.ERKEK
Böl.Ders
“
Tavuk Yetiştirme
Prof.Dr.Ö.ALTAN+Prof.Dr.S.YALÇIN
Böl.Ders
*Karma Yem Teknolojisi
Prof.Dr.H.BASMACIOĞLU
Böl.Ders
“
*Veri Analizi
Prof.Dr.H.ATIL
Böl.Ders
“
“
Tavuk Yetiştirme
Uygulama
Çiftlik Hayvanlarının Genetiği
Prof.Dr.İi.OĞUZ
Böl.Ders
Sığır ve Manda Yetiştirme
Prof.Dr.Can
UZMAY+Doç.Dr.A.KAYA+Doç.Dr.İ.KAYA
Böl.Ders
“
*Domuz Yetiştirme
Prof.Dr.N.KOŞUM
Böl.Ders
“
“
“
“
“
Hayvan Davranışları
Prof.Dr.S.ÖZKAN
Böl.Ders
*Yem Analiz ve Değerlendirme
Tekniği
Prof.Dr.H.ÖZELÇAM
Böl.Ders
*At Yetiştirme
Doç.Dr.İ.KAYA
Böl.Ders
Uyg.
32
16.30
17.15
“
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
PEYZAJ MİMARLIĞI PROGRAMI 1.SINIF (3+1)
SAAT
08.30
09.15
1.
SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Jeomorfoloji
Prof.Dr.H.UYSAL
D-3
Türk Dili
Okt.M.İNCE
D-3
Pey. Mim. T. İlk
Prof.Dr.A.KAPLAN
Böl.Ders
Temel Tasarım
Prof.dr.E.V.KÜÇÜKERBAŞ
PD-1
Ölçme Tekniği
Prof.Dr.Ş.AŞIK
PD-5
09.30
10.15
“
“
“
“
“
10.30
11.15
Tasarı Geometri
Prof.Dr.A.KAPLAN
Böl.Ders
Botanik
Doç.Dr.A.E.DEREBOYLU (D-3)
Pey. Mim. T. İlk (Uyg)
Böl.Ders
Temel Tasarım (Uyg)
PD-1
Ölçme Tekniği (Uyg)
PD-5
“
“
“
“
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
Meteoroloji-Klimatoloji
Doç.Dr.E.AKKUZU (PD-5)
“
AİİT-I (D-1)
Dr.O.ÇANAKLI
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiII, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Bitki Sosyolojisi
Doç.Dr.Ç.Ç.HEPCAN
PD-2
Örtü Bitkileri
Prof.dr.T.B.YILDIRIM
PD-2
Bitkisel Tasarım
Prof.Dr.T.B.YILDIRIM
PD-4
“
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
Bitkisel Tasarım (Uyg)
PD-4
“
Bitki Materyali II
Doç.Dr.Ç.Ç.HEPCAN
PD-2
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
“
Peyzaj Ekolojisi
Prof.Dr.T.B.YILDIRIM
PD-2
Peyzaj Mim. Çiz. T (Uyg)
PD-1
“
“
“
SALI
ÇARŞAMBA
3.SINIF
PAZARTESİ
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PERŞEMBE
CUMA
Kentsel Rek. Alan. Pl.
Prof.Dr.B.ÖZKAN PD-2
“
Proje I
Prof.Dr.B.T.TAHTA PD-1
Çev. Etki Değ.
Prof.Dr.E.NURLU PD-2
“
Peyzaj Onarım Tek.
Prof.dr.B.T.TAHTA
PD-1
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
Peyzaj Mim. Çiz. T.
Prof.Dr.B.ÖZKAN
PD-1
Bitki Materyali II (Uyg)
PD-2
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
Kaynak Analizi
Prof.Dr.E.NURLU
PD-2
Proje I (Uyg)
PD-1
“
Peyzaj Mühendisliği
Prof.Dr.Ş.HEPCAN
PD-2
Maket Tekniği
Prof.Dr.E.V.KÜÇÜKERBAŞ
PD-4
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az 7 kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
*Tas. Bit. Hast ve Zar.
Prof.Dr.F.YILYIZ
Böl.Ders
*İç Mekân Bit. Tas.
Doç.Dr.B.GÜLGÜN
PD-1
“
Diploma Tezi (A)
PERŞEMBE
CUMA
*Çevre Psikolojisi
Doç.Dr.E.M.TRUE
PD-5
Mesleki Uyg. I
A-Grubu
PD-4
“
“
“
“
*Grafik Anlatım Tek.
Prof.Dr.E.V.KÜÇÜKERBAŞ
PD-4
Fidanlık Tekniği
Doç.Dr.B.GÜLGÜN
PD-2
*Kent Ekosistemi
PD-2
Proje III
Prof.Dr.A.KAPLAN+Prof.Dr.Ş.HEPCAN+Doç.Dr.E.M.TRUE
PD-1
“
*Çevre Mez. ve Yön.
Prof.Dr.E.NURLU
PD-4
Diploma Tezi (B)
“
“
“
“
PD-5
*Bil. Destekli Tasarım I
Prof.Dr.B.T.TAHTA
(A grubu) PD-3
Mesleki Uyg. I
B-Grubu
Böl.Ders
Proje III (Uyg)
PD-1
“
Peyzaj Mim. Sulama
PD-5
“
Bil. Destekli Tasarım I
(B grubu) PD-3
“
Peyzaj Mimarlığı Deontolojisi
Doç.Dr.E.M.TRUE
“
*Tas. Bit. Besl.
“
33
Böl.Ders
16.30
17.15
“
“
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az 10 kredilik ders seçmek zorundadırlar.
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
15.30
16.15
16.30
17.15
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
SALI
PERŞEMBE
CUMA
Sulama ve Drenaj
Böl.Ders
Bitki Biyokimyası
“
“
Böl.Ders
Bitki Fizyolojisi
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Böl.Ders
“
Uyg
Tarım Sistemleri
Böl.Ders
Sebze Yetiştirme İlkeleri
Böl.Ders
“
“
Tarım Hukuku
Tarımsal
Mekanizasyon
(ZM İle Birlikte)
“
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
“
“
“
“
Uyg
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
(ZM İle Birlikte)
“
Uyg
Meyve Yetiştirme-II
Böl.Ders
Böl.Ders
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşletme
(ZM İle Birlikte)
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarım Ürünlerinin Muhafazası
Böl.Ders
“
“
Uyg
(ZM İle Birlikte)
Uyg
“
“
“
Uyg
Endüstri Bitkileri-I
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Tohumluk Bilimi
Böl.Ders
Böl.Ders
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
SALI
Sebze Olarak Değ. Bitkiler
(Seçmeli)
Sebze Çeşitl Kul. Alan Çeşit
Tan. (Seçmeli)
“ “
“ “
Genel seracılık
“ “
Bahçe Ürünlerinin Muh. ve
Pazarlaması
“ “
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Doku Kültürü
(Seçmeli
Mesleki Uygulamalar
“ “
“ “
Kültür sebzeleri I.
“ “
“ “
“ “
Topraksız Tarım
(Seçmeli
Subtropik İklim Meyvl
Teo
Meyve Sebze Değ. Çeşit Bilimi
(Seçmeli)
“
“
“
Uyg
CUMA
İç Mekan Süs Bitkileri ve
Kesme Çiçek (Teo)
(Seçmeli)
“ “
Üzümsü Meyveler
(Seçmeli
“
“
Tarımsal Yayım
“ “
İç Mekan Süs Bitkileri ve
Kesme Çiçek Uyg (Seçmeli)
Tropik İklim meyve Türl.
Deneme Tekniği
(Seçmeli)
Sebze Olarak Değ. Filiz Tohl.
(Seçmeli)
“ “
“ “
Ilıman İklim Meyve Türl.I.
“
“
Gıda Bilim ve Teknolojisi
“ “
Diploma Tezi
34
(Seçmeli
16.30
17.15
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az ÜÇ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
SALI
PERŞEMBE
CUMA
Sulama ve Drenaj
Böl.Ders
Bitki Biyokimyası
“
“
Böl.Ders
Bitki Fizyolojisi
10.30
11.15
“
Uyg
Tarım Sistemleri
11.30
12.15
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Böl.Ders
“
“
Böl.Ders
Sebze Yetiştirme İlkeleri
Tarım Hukuku
Tarımsal
Mekanizasyon
(ZM İle Birlikte)
“
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
Böl.Ders
“
“
“
“
Uyg
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
(ZM İle Birlikte)
“
Uyg
Meyve Yetiştirme-II
Böl.Ders
Böl.Ders
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşletme
(ZM İle Birlikte)
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarım Ürünlerinin Muhafazası
Böl.Ders
“
“
Uyg
(ZM İle Birlikte)
Uyg
“
“
“
Uyg
Endüstri Bitkileri-I
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Tohumluk Bilimi
Böl.Ders
Böl.Ders
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
SALI
Süs Bitkileri Hastalık ve
Zararlıları
Böl.Ders
ÇARŞAMBA
Tarla Bitkileri Zararlıları
Böl.Ders
PERŞEMBE
CUMA
Tarla Bitkileri Hastalıkları
Uyg
Tarımsal Yayım
(TE. Böl.Dersliği)
“
“
“
“
Hastalıların Ekolojisi ve
Epidemiyolojisi
Böl.Ders
Tarla Bitkileri Zararlıları
Uyg
Böl.Ders
Depolanmış Ürün Hastalık ve Zararlıları
Böl.Ders
Mesleki Uygulamalar
Böl.Ders
“
Diploma Tezi
(B Grubu)
Böl. Ders
“
“
“
“
Pestisitler
Böl.Ders
Tarla Bitkileri Hastalıkları
Böl.Ders
Zararlıların Ekolojisi ve Epidemiolojisi
Böl.Ders
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
(ST.Böl.Dersliği)
“
“
“
“
Diploma Tezi
(A Grubu)
Böl.Ders
35
16.30
17.15
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
SALI
PERŞEMBE
CUMA
Sulama ve Drenaj
Böl.Ders
Bitki Biyokimyası
“
“
Böl.Ders
Bitki Fizyolojisi
10.30
11.15
“
Uyg
Tarım Sistemleri
11.30
12.15
13.30
14.15
ÇARŞAMBA
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Böl.Ders
“
“
Böl.Ders
Sebze Yetiştirme İlkeleri
Tarım Hukuku
Tarımsal
Mekanizasyon
(ZM İle Birlikte)
“
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
Böl.Ders
“
“
“
“
Uyg
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bitki Koruma-I
(ZM İle Birlikte)
PERŞEMBE
“
Uyg
Meyve Yetiştirme-II
Böl.Ders
Böl.Ders
11.30
12.15
13.30
14.15
CUMA
Tarım Ekonomisi ve İşletme
(ZM İle Birlikte)
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarım Ürünlerinin Muhafazası
Böl.Ders
“
“
Uyg
(ZM İle Birlikte)
Uyg
“
“
“
Uyg
Endüstri Bitkileri-I
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Tohumluk Bilimi
Böl.Ders
Böl.Ders
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
PERŞEMBE
CUMA
Tıbbı Bitkiler
(Bölüm Dersliği)
Tarımsal Yayım
(Bölüm Dersliği)
“
“
“
Tarla Bitkileri Kalitesi (Uyg.)
(Bölüm Dersliği)
“
Tıbbı Bitkiler
(Uyg.)
(Bölüm Dersliği)
“
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
(Bölüm Dersliği)
Sitogenetik
(Bölüm Dersliği)
Moleküler Biyoloji
(Böl. Dersliği )
Tohumluk Sertifikasyonu
(Bölüm Dersliği)
“
“
“
“
Mesleki Uygulamalar
Diploma Tezi
Projelendirme
Mesleki Uygulamalar
Diploma Tezi
Projelendirme
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
ÇARŞAMBA
Tarla Bitkileri Kalitesi
(Bölüm Dersliği)
Çayır-Mer’a Amenajmanı
(Bölüm Dersliği)
“
Mesleki Uygulamalar
Diploma Tezi
Projelendirme
Mesleki Uygulamalar
Diploma Tezi
Projelendirme
“
Mesleki Uygulamalar
Diploma Tezi
Projelendirme
“
Mesleki Uygulamalar
Diploma Tezi
Projelendirme
36
16.30
17.15
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI SÜT TEKNOLOJİSİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
(ZM İle Birlikte)
CUMA
Anatomi ve Fizyoloji
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
(ZM İle Birlikte)
Böl.Ders
Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma
Böl.Ders
“
“
Uyg
“
“
Islahın Genetik İlkeleri
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
“
Laboratuar ve Analiz
Yöntemleri
Böl.Ders
Hayvan Besleme Biyokimyası
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve
Deontolojisi
Böl.Ders
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Tarımsal
Mekanizasyon
(ZM İle Birlikte)
“
Uyg
Uyg
16.30
17.15
“
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Küçükbaş Hayvan Yetiş.
Böl.Ders
Büyükbaş Hayv. Yetiş.
Böl.Ders
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
CUMA
Kanatlı Hayvan Yetiş.
Böl.Ders
“
“
Küçükbaş Hayvan Yetiş.
Uyg
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
Uyg
Gıda Bilim ve Teknolojisi
Böl.Ders
Yemler Bilgisi
Böl.Ders
Hayvancılıkta Örgütlenme
Böl.Ders
“
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
“
“
“
Hayvan Davranışları
Uyg
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
16.30
17.15
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
İçme Sütü Teknolojisi
Süt İşleme Müh.
Diploma Tezi
“
“
“
*Makine Malzeme Bilgisi
Böl.Ders
Akışkanlar Mekaniği
Böl.Ders
Süt End. Saf Kültür
İçme Sütü Teknolojisi
(UYGULAMA)
“
“
“
“
Süt End. Analiz Yönt.
(UYGULAMA)
Süt Mikrobiyolojisi
Süt End. Saf Kültür
(UYGULAMA)
Yoğurt ve Benz.Ürün.Tek..
“
“
“
“
Süt End. Analiz Yönt.
Süt Mikrobiyolojisi
(UYGULAMA)
Yoğurt ve Benz.Ürün.Tek
(UYGULAMA)
Diploma Tezi
“
“
“
“
37
17.15
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
(ZM İle Birlikte)
CUMA
Anatomi ve Fizyoloji
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
(ZM İle Birlikte)
Böl.Ders
Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma
Böl.Ders
“
“
Uyg
“
“
Islahın Genetik İlkeleri
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
“
Laboratuar ve Analiz
Yöntemleri
Böl.Ders
Hayvan Besleme Biyokimyası
Böl.Ders
Tarım Tarihi ve
Deontolojisi
Böl.Ders
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Tarımsal
Mekanizasyon
(ZM İle Birlikte)
“
Uyg
Uyg
16.30
17.15
“
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Küçükbaş Hayvan Yetiş.
Böl.Ders
Büyükbaş Hayv. Yetiş.
Böl.Ders
PERŞEMBE
CUMA
Kanatlı Hayvan Yetiş.
Böl.Ders
“
“
Küçükbaş Hayvan Yetiş.
Uyg
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
Uyg
Gıda Bilim ve Teknolojisi
Böl.Ders
Yemler Bilgisi
Böl.Ders
Hayvancılıkta Örgütlenme
Böl.Ders
“
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
“
16.30
17.15
“
“
Hayvan Davranışları
Uyg
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
PAZARTESİ
SALI
*Tarım. Finans. ve Kredi.
2. Kat Toplantı Salonu
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
*Makro Ekonomi ve Tarım
2. Kat Toplantı Salonu
Tarım. Kuruluş ve Org.
2. Kat Toplantı Salonu
*Tarım Hukuku
Böl. Okuma Sal.
“
“
“
*Tarım Pazarlama-I
Tarımsal Kooperatifçilik
2. Kat Toplantı Salonu
Böl. Okuma Sal.
“
“
Üretim Ekonomisi
Tarımsal Yayım
2. Kat Toplantı Salonu
2. Kat Toplantı Salonu
“
“
“
*Uluslarası Ekono. İliş.
Böl. Okuma Sal.
Diploma Tezi
Tarım Muhasebesi
Böl. Ders
Böl. Ders.
“
“
“
38
15.30
16.15
*Köy Sosyolojisi
Böl. Okuma Sal.
*Tarım Sistemleri
Böl.Ders
Uyg.
Böl. Ders
“
“
“
16.30
17.15
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI ZOOTEKNİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
(ZM İle Birlikte)
CUMA
Anatomi ve Fizyoloji
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
(ZM İle Birlikte)
Böl.Ders
Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma
Böl.Ders
“
“
Uyg
Islahın Genetik İlkeleri
Prof.Dr.İ.OĞUZ
“
“
Uyg
Böl.Ders
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
“
“
Laboratuar ve Analiz
Yöntemleri
Böl.Ders
Hayvan Besleme Biyokimyası
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Uyg
16.30
17.15
“
Böl.Ders
Tarım Tarihi
ve
Deontolojisi
Böl.Ders
Tarımsal
Mekanizasyon
(ZM İle Birlikte)
“
“
Uyg
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Küçükbaş Hayvan Yetiş.
Böl.Ders
Yemler Bilgisi
Böl.Ders
“
Büyükbaş Hayv. Yetiş.
Böl.Ders
“
Küçükbaş Hayvan Yetiş.
Uyg
Böl.Ders
Kanatlı Hayvan Yetiş.
Böl.Ders
Kanatlı Hayvan Yetiş.
Uyg
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
“
“
“
“
Uyg
Gıda Bilim ve Teknolojisi
Böl.Ders
Hayvancılıkta Örgütlenme
Böl.Ders
“
“
“
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Hayvan Davranışları
Böl.Ders
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
*Hindi Yetiştirme
ÇARŞAMBA
Süt Sığırcılığı
PERŞEMBE
CUMA
Hayvan Islahı
“
“
“
Kanatlı Eti Üretimi
Süt Sığırcılığı Uygulama
Hayvan Islahı Uygulama
Araştırma ve Deneme Metodları
“
Hayvan Sağlığı
“
“
“
“
Tarımsal Yayım
Küçükbaş Et Üretimi
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi
Kanatlı Eti Üretimi Uygulama
Diploma Tezi
39
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
“
“
*Monogastrik Hayvanların
Beslenmesi
*Yem Analiz ve Değerlendirme Tekniği
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi Uygulama
Hayvan Sağlığı Uygulama
“
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIM MAKİNALARI ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
15.30
16.15
16.30
17.15
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Tarımsal Ekoloji
Böl.Ders
Hidrolik
Böl.Ders
PERŞEMBE
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
(ZM İle Birlikte)
“
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
(ZM İle Birlikte)
“
“
Uyg
Uyg
“
“
“
13.30
14.15
Makine Malzeme Bilgisi
Böl.Ders
Yapı Malzeme Bilgisi
Böl.Ders
Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme
Böl.Ders
Mühendislik Matematiği
Yrd.Doç.Dr.Elgin KILIÇ
Böl.Ders
İstatistik
Böl.Ders
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
“
“
“
Hidroloji
Böl.Ders
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Mühendislik Mekaniği-II
Böl.Ders
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
Böl.Ders
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
Gübreler ve Gübreleme
Böl.Ders
C.B.S.Uzaktan Algılama Tekn.
Böl.Ders
“
“
“
Tarımsal Mekanizasyonda Sistem
Analizi
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
CUMA
Sulama
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
Bitki Koruma
Böl.Ders
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
PAZARTESİ
SALI
TARIMSAL YAYIM ve
HABERLEŞME
Böl. Der.
TARIMSAL YAYIM ve
HABERLEŞME
Böl. Der.
*TERMİK
MOTORLAR
SEÇMELİ
DERS
Böl. Der.
*SERA
MEKANİZASYONU
SEÇMELİ DERS
Böl. Der.
“
“
13.30
14.15
*TARIMDA ENERJİ KULLANIMI
SEÇMELİ DERS
Böl. Der.
14.30
15.15
“
15.30
MEKANİK TEKNOLOJİ
ÇARŞAMBA
GRAFİK VE BİLG. DEST. TASARIM
Lab-5
PERŞEMBE
TARIM TRAKTÖRLERİ
Tm-4
GRAFİK VE BİLG. DEST. TASARIM
Lab-5
“
GRAFİK VE BİLG. DEST. TASARIM
UYG
TARIM TRAKTÖRLERİ
UYG
GRAFİK VE BİLG. DEST. TASARIM
UYG
“
*MEKANİZMA TEKNİĞİ
SEÇMELİ DERS
Böl. Der.
*MEKANİZMA TEKNİĞİ
SEÇMELİ DERS
Böl. Der.
*KONSTRÜKSİYON
*BİYOLOJİK MALZEME
*İŞLETME VE BAKIM TEKNİĞİ
SEÇMELİ DERS
Böl. Der.
EKİM BAKIM ve GÜBRELEME
MAKİNALARI
Tm-4
*İŞLETME VE BAKIM TEKNİĞİ
SEÇMELİ DERS
Böl. Der.
EKİM BAKIM ve GÜBRELEME
MAKİNALARI
UYG
EKİM BAKIM ve GÜBRELEME
MAKİNALARI
UYG
TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI
Tm-4
TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI
Tm-4
TARIMSAL DRENAJ
CUMA
EKİM BAKIM ve GÜBRELEME
MAKİNALARI
Tm-4
DİPLOMA TEZİ
DİPLOMA TEZİ
YATIRIM ANALİZ
40
16.15
Böl.Ders
TEKNİKLERİ
SEÇMELİ DERS
Böl. Der
16.30
17.15
“
“
BİLGİSİ
SEÇMELİ DERS
Böl. Der.
BÖL.DERS
BÖL.DERS
”
TARIMSAL DRENAJ
BÖL.DERS
YATIRIM ANALİZ
BÖLDERS
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az DÖRT kredilik ders seçmek zorundadırlar.
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Tarımsal Ekoloji
PERŞEMBE
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
(ZM İle Birlikte)
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
(ZM İle Birlikte)
Böl.Ders
Hidrolik
“
“
“
Uyg
Uyg
Böl.Ders
10.30
11.15
11.30
12.15
“
13.30
14.15
Makine Malzeme Bilgisi
Böl.Ders
14.30
15.15
“
Yapı Malzeme Bilgisi
Böl.Ders
“
“
Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme
Böl.Ders
Mühendislik Matematiği
Yrd.Doç.Dr.Elgin KLILIÇ
Böl.Ders
İstatistik
“
“
“
Böl.Ders
“
15.30
16.15
Hidroloji
Böl.Ders
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Mühendislik Mekaniği-II
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
Sulama
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
“
Uyg
Gübreler ve Gübreleme
C.B.S.Uzaktan Algılama Tekn.
Böl.Ders
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
Tarımsal Mekanizasyonda Sistem
Analizi
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
CUMA
Akışkanlar Mekaniği
“
Uyg
Bitki Koruma
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Arazi Toplulaştırması
Arazi Toplulaştırması
Hidrolik-II
Tarımsal Yapıların Tasarımı
Hidrolik-II
Tarımsal Yapıların Tasarımı
Hidrometeoroloji
Yüzey Sulama Sistemleri
Teo.
Hidrometeoroloji
Yüzey Sulama Sistemleri
Toe.
Kültürteknik Proje Hazırlama Tekniği
Tarımsal Drenaj
Yüzey Sulama Sistemleri
Uyg.
41
16.30
17.15
Tarımsal Drenaj
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az DÖRT kredilik ders seçmek zorundadırlar.
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TOPRAK ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Tarımsal Ekoloji
PERŞEMBE
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
(ZM İle Birlikte)
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
(ZM İle Birlikte)
Böl.Ders
Hidrolik
“
“
“
Uyg
Uyg
Böl.Ders
10.30
11.15
11.30
12.15
“
13.30
14.15
Makine Malzeme Bilgisi
Böl.Ders
14.30
15.15
“
Yapı Malzeme Bilgisi
Böl.Ders
“
“
Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme
Böl.Ders
Mühendislik Matematiği
Yrd.Doç.Dr.Elgin KILIÇ
Böl.Ders
İstatistik
“
“
“
Böl.Ders
“
15.30
16.15
Hidroloji
Böl.Ders
16.30
17.15
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Mühendislik Mekaniği-II
Böl.Ders
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
Sulama
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
“
Uyg
Gübreler ve Gübreleme
C.B.S.Uzaktan Algılama Tekn.
Böl.Ders
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
Tarımsal Mekanizasyonda Sistem
Analizi
Böl.Ders
Uyg
Böl.Ders
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
CUMA
Akışkanlar Mekaniği
“
Uyg
Bitki Koruma
Böl.Ders
Böl.Ders
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Tarımsal Yayım
(Zorunlu)
PERŞEMBE
Toprak Mineralojisi
(Seçmeli)
CUMA
Bitki Besin Maddeleri
(Zorunlu)
Mesleki
Uygulamalar
(Seçmeli)
“
"
Bitki Besin Maddeleri
Uygulama Grubu
"
“
Seminer
Moleküler Biyoloji
(Seçmeli)
“
Gübreleme ve Deneme Tekniği
(Seçmeli)
“
"
"
"
Türkiye Toprakları
(Zorunlu)
Toprak Fiziği
(Zorunlu)
Tarla Bitkilerinin
Gübrelenmesi
(Zorunlu)
Toprak Genetiği ve
Sınıflandırılması
(Zorunlu)
Toprak Su ve Çevre
İlişkileri
(Seçmeli)
"
"
"
"
“
Toprak Kimyası
Toprak Fiziği
Tarımsal Drenaj
Toprak Genetiği ve
Diploma Tezi
42
16.15
(Seçmeli)
Uygulama
(Zorunlu)
Sınıflandırılması
(Uygulama)
16.30
17.15
“
"
"
"
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az DÖRT kredilik ders seçmek zorundadırlar.
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
3.SINIF
4.SINIF
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
43
44
Download

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011