T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
GÜN
PAZARTESİ
SNF
1
2
08:30-09:20
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30-12:20
Türkiye Türkçesi I A.C. D-307
Türk Halk Edebiyatı I Z.K. D-308
Türk Tiyatro Tarihi I B.K. D-309
3
4
SALI
Yeni Türk Edebiyatında Metin
Çözümleme I B.K. D-310
4
1
ÇARŞAMBA
Rusça I T.O. D-309
Türkiye Türkçesi Ağızları I
A.C. D-310
İngilizce I
Ed. Fak.308 Nolu Derslik
2
3
4
PERŞEMBE
Türk Edebiyatında Akdeniz I
F.Ö. D-309
Modern Eleştiri Kuramları I
M.E.İ. D-310
Yeni Türk Edebiyatı I B.K. D-308
Karahanlı Türkçesi S.Ü. D-309
Türk Mitolojisi I Z.K. D-310
Yeni Türk Edebiyatı V T.O. D-310
Osmanlı Türkçesi III F.Ö. D-308
4
Türk Halk Edebiyatı V Z.K. D-310
Köktürk Türkçesi S.Ü. D-308
Farsça I A.C. D-309
2
Bitirme
Çalışması I (
Z.K, S.Ü.,
A.C, T.O.,
B.K.
Danışman
Türk Dili I D-307
Türkiye Türkçesi III A.C. D-308
Yeni Türk Edebiyatı III B.K. D-309
Osmanlı Türkçesi I F.Ö. D-307
Türk Halk Edebiyatına Giriş I M.E.İ. D-307
Bitirme
Çalışması I (
Z.K, S.Ü.,
A.C, F.Ö.,
T.O., B.K.
Danışman
Bitirme Çalışması I (M.E.İ. Danışman Odası)
Eski Türk Edebiyatı V Ş.N. D-310
1
3
16:30-17:20
Eski Anadolu Türkçesi I A.C. D-308
Eski Türk Edebiyatı III Ş.N. D-309
Bitirme Çalışması I F.Ö.
Türk Dili Tarihi I S.Ü. D-307
1
2
3
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Eski Türk Edebiyatına Giriş I F.Ö. D-307
Dünya Edebiyatı I T.O. D-309
Edebi Akımlar I B.K. D-308
Türk Halk Bilimi I Z.K. D-309
Çağatay Türkçesi I S.Ü. D-310
Çağdaş Türk Lehçeleri S.Ü. D-310
Bitirme
Çalışması I F.Ö.
(Danışman
Odası)
Türk Dünyası Edebiyatları I T.O.
D-310
Odaları)
1
CUMA
2
3
4
Odaları)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ed. Fak.308 Nolu Derslik
Eski Türk Edebiyatı I F.Ö. D-308
Türk Halk Edebiyatı III M.E.İ. D-309
Bitirme Çalışması I ( Z.K, S.Ü.,
A.C, T.O., B.K. Danışman Odaları)
NOT: Türk Dili I dersinin gün,saat ve yeri Bölüm tarafından belirlenecektir.
Yeni Türk Edebiyatına Giriş T.O. D-307
SÖZLÜ KÜLTÜR’DEN ELEKTRONİK
KÜLTÜRE EDEBİ DÜŞÜNCENİN
EVRELERİ I M.E.İ. D-309
Edebiyat Sosyolojisi M.E.İ. D-310
Download

tc akdeniz üniversitesi edebiyat fakültesi türk dili ve edebiyatı