ÇOK
İPEK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bütünleme Sınavlarına Başvuru Formu
Make-Up Exam Application Form
Date …../…./…..
Öğrencinin/Student’s
Adı-Soyadı / Name-Lastname
:……………………………………………......................
Öğrenci No/ Student Number
:……………………………………………......................
TC Kimlik No/ TR.ID Number
:……………………………………………......................
Fakülte/ Faculty
:……………………………………………......................
Bölüm ve Sınıf/ Department and class
:……………………………………………......................
Adres/ Address
:……………………………………………......................
E-posta/ E-mail
:……………………………………………......................
Telefon/Phone
:……………………………………………......................
Bütünleme Sınavlarına Girmek İstediğim Ders(ler) / Course(s) I Would Like to Take Make-Up Exam
KODU/
CODE
ADI/NAME
Final Sınavı Sonucu Harf Notu /
Letter Grade After Final Exam
1
2
3
4
5
6
201…-201… Eğitim öğretim yılı güz/bahar yarıyılında kayıtlı olduğum ve ‘’İpek Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’’ Madde 25’deki şartlarını taşıdığım yukarıdaki derslerden “Bütünleme” sınavına girmek istiyorum. İlgili
Yönetmeliğe göre Final Sınavı sonucunda aldığım harf notundan düşük olsa bile, bütünleme sınavı sonucunda alacağım harf
notunun geçerli olacağını kabul ediyorum.
To make-up the courses listed above for which I am registered in the fall/spring semester of the 201… - 201… Academic Year and
for which I fall into the scope of the Article 25 of the “Ipek University Regulation on Undergraduate Education and
Examinations”, I would like to enter “make-up exams”. In accordance with the referred Article, I accept that the letter grade I
will receive resulting from the retake exam, will be valid even if it will be lower than the letter grade I received resulting from the
final exam.
Adı Soyadı/Name-Lastname
İmzası/Signature
AÇIKLAMA: İpek Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 25’e göre,
1. Girmiş oldukları yarıyıl sonu sınavı sonucunda, ders başarı notu olarak (F) veya (U) notları aldıkları dersler için, bütünleme sınav hakkı verilir.
2. GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, öncelikli olarak D, D+ ve C-notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Öğrenciler, yarıyıl içinde
kayıtlı olmadıkları veya devamsızlıktan kalarak (FX) notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına giremezler.
EXPLANATION: In Accordance with the “Ipek University Regulation on Undergraduate Education and Examinations, Article 25,
1. At the end of the semester, the students are given the right to take a make- up exam for any of the courses for which they have attained an (F) or (U) grade.
2. Students with a grade point average (GPA) below 2.00 can sit for make- up exams for the courses for which they have attained a D, D+ or a C as an overall
grade. The students cannot take make- up exams for courses in which they are not registered or for which they have received (FX) due to absenteeism.
Turan Güneş Bulvarı 648.Cad. 06550 Çankaya / ANKARA
e-mail: [email protected] Tel:+90 312 470 00 00 Faks: +90 312 470 00 07
Download

Bütünleme Sınavı Başvuru Formu - ipek üniversitesi öğrenci işleri