TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir
TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Cad. No:89 45500 Soma/MANİSA
Tel: 0 236 6124900 Faks: 0 236 6137881
AB-0116-T
Web:http://www.eli.gov.tr e-mail:[email protected]
ANALİZ RAPORU (Analysis Report)
01-14
Rapor Tarihi
Müşteri Adı
Müşteri Adresi
Numunenin Adı ve Tarifi
Numunenin Alındığı Yer
Numune Alma Tarihi
Numunenin Kabul Tarihi
Temsil Edilen Numune Miktarı
Numuneyi Alan
Deneyin Yapıldığı Tarih
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
21.01.2014
Linyit-Toz Kömür (0,5 - 10 mm arası tane boyutlu)
ELİ Lavvar Tesisleri
01.01-31.12.2013 (2013 yılı)
02.01.2013-01.01.2014
02.01.2013-21.01.2014
Açıklamalar
:
2013 yılında günlük olarak alınan numunelerden yapılan analizlerin ağırlıklı ortalamalarını içerir.
ANALİZ SONUÇLARI (Results of Analysis)
ANALİZLER:
BİRİM
(Analysis)
* Toplam Nem
(Unit)
(Dry)
(Unc. Mea.)
(Test Method)
%
19,02
***
±0,26
TS 690 (Met-C)
%
11,25
13,89
±0,16
±0,06
ASTM D 3174
ASTM D 7582
%
33,19
40,99
±0,64
±0,49
ASTM D 3175
ASTM D 7582
%
36,54
45,12
(Ash)
* Uçucu Madde
(Volatile Matter)
* Sabit Karbon
(Fixed Carbon)
Toplam
%
(Total)
Yanar Kükürt
0,59
0,73
%
0,35
0,43
±0,03
ASTM D 5016
%
0,94
1,16
±0,03
ASTM D 4239
kcal/kg
5008
6184
±19,60
ASTM D 5865
kcal/kg
4699
5940
±19,60
ASTM D 5865
%
3,80
4,69
±0,09
ISO 1928
(Total Sulphur)
* Üst Isıl Değer
(Gross Calorific Value)
* Alt Isıl Değer
(Net Calorific Value)
* Hidrojen**
(Hydrogen)
ASTM D 7582
%
(Sulphur in Ash)
* Toplam Kükürt
ASTM D 7582
100
100
KONTROLSÜZ
KOPYA
(Combustable Sulphur)
Külde Kükürt
Deney
Metodu
Ölçüm
Belirsizliği
(As Received)
(Total Moisture)
* Kül
Numune (Sample)
ORİJİNAL KÖMÜR
KURU KÖMÜR
Bu raporda ( * ) şeklinde işaretlenmiş analiz metotları TÜRKAK tarafından akreditedir.
**:Hidrojen değerlerine sudaki hidrojen eklenmemiştir.
Laboratuvarımız, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilen Y-45/144/2011 belge numaralı, kapsamı kömür olan
"ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ"ne sahiptir. Belge kapsamı TÜRKAK tarafından akredite edilen metotları kapsar.
Numune Laboratuvar tarafından alındığında TS 5125 Standardına göre alınır.Tüm Numuneler TS 4744 Standardına göre hazırlanır.
Rutubet analizleri 100 gr üzerinden yapılmaktadır.
Sonuçlar sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
Orijinal numunedeki değerler, numunenin Laboratuvara geldiği durumdaki değerlerdir.
Bu rapor, laboratuvarın izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.
Aksi istenmedikçe şahit numuneler 1 ay saklanır. Bu raporun geçerlilik süresi 1 aydır.
Lütfen görüş, öneri ve şikayetlerinizi http://www.eli.gov.tr/laboratuvar/web/lab_musteri_memnuniyeti_anketi.html adresinden indireceğiniz doküman ile bize ulaştIrınız.
FR.01-14/YT.0108/Rev.04-1112
1/2
TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir
TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Cad. No:89 45500 Soma/MANİSA
Tel: 0 236 6124900 Faks: 0 236 6137881
AB-0116-T
Web:http://www.eli.gov.tr e-mail:[email protected]
ANALİZ RAPORU (Analysis Report)
01-14
Rapor Tarihi
Müşteri Adı
Müşteri Adresi
Numunenin Adı ve Tarifi
Numunenin Alındığı Yer
Numune Alma Tarihi
Numunenin Kabul Tarihi
Temsil Edilen Numune Miktarı
Numuneyi Alan
Deneyin Yapıldığı Tarih
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
21.01.2014
Linyit-Deniş Toz Kömürü (0,5 - 10 mm arası tane boyutlu)
ELİ Lavvar Tesisleri
01.01-31.12.2013 (2013 yılı)
02.01.2013-01.01.2014
02.01.2013-21.01.2014
Açıklamalar
:
2013 yılında günlük olarak alınan numunelerden yapılan analizlerin ağırlıklı ortalamalarını içerir.
ANALİZ SONUÇLARI (Results of Analysis)
ANALİZLER:
BİRİM
(Analysis)
* Toplam Nem
(Unit)
(Dry)
(Unc. Mea.)
(Test Method)
%
24,39
***
±0,26
TS 690 (Met-C)
%
12,93
17,10
±0,16
±0,06
ASTM D 3174
ASTM D 7582
%
33,24
43,96
±0,64
±0,49
ASTM D 3175
ASTM D 7582
%
29,44
38,94
(Ash)
* Uçucu Madde
(Volatile Matter)
* Sabit Karbon
(Fixed Carbon)
Toplam
%
(Total)
Yanar Kükürt
0,95
1,26
%
0,69
0,91
±0,03
ASTM D 5016
%
1,64
2,17
±0,03
ASTM D 4239
kcal/kg
4173
5519
±19,60
ASTM D 5865
kcal/kg
3853
5283
±19,60
ASTM D 5865
%
3,42
4,53
±0,09
ISO 1928
(Total Sulphur)
* Üst Isıl Değer
(Gross Calorific Value)
* Alt Isıl Değer
(Net Calorific Value)
* Hidrojen**
(Hydrogen)
ASTM D 7582
%
(Sulphur in Ash)
* Toplam Kükürt
ASTM D 7582
100
100
KONTROLSÜZ
KOPYA
(Combustable Sulphur)
Külde Kükürt
Deney
Metodu
Ölçüm
Belirsizliği
(As Received)
(Total Moisture)
* Kül
Numune (Sample)
ORİJİNAL KÖMÜR
KURU KÖMÜR
Bu raporda ( * ) şeklinde işaretlenmiş analiz metotları TÜRKAK tarafından akreditedir.
**:Hidrojen değerlerine sudaki hidrojen eklenmemiştir.
Laboratuvarımız, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilen Y-45/144/2011 belge numaralı, kapsamı kömür olan
"ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ"ne sahiptir. Belge kapsamı TÜRKAK tarafından akredite edilen metotları kapsar.
Numune Laboratuvar tarafından alındığında TS 5125 Standardına göre alınır.Tüm Numuneler TS 4744 Standardına göre hazırlanır.
Rutubet analizleri 100 gr üzerinden yapılmaktadır.
Sonuçlar sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
Orijinal numunedeki değerler, numunenin Laboratuvara geldiği durumdaki değerlerdir.
Bu rapor, laboratuvarın izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.
Aksi istenmedikçe şahit numuneler 1 ay saklanır. Bu raporun geçerlilik süresi 1 aydır.
Lütfen görüş, öneri ve şikayetlerinizi http://www.eli.gov.tr/laboratuvar/web/lab_musteri_memnuniyeti_anketi.html adresinden indireceğiniz doküman ile bize ulaştIrınız.
FR.01-14/YT.0108/Rev.04-1112
2/2
Download

(2013 y\375ll\375k par\347a f\375nd\375k toz web sayfas\375 i