DEKOM
Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001
HAKKIMIZDA
VİZYON
Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz
MİSYON
 Enerji, Telekomünikasyon ve Savunma Sanayi endüstrisinde faaliyet göstermek.
 Piyasada iş yapılmak için birinci derecede tercih edilen ve güvenilir bir firma olmak.
 İnsana ve doğaya faydalı olmak.
 Pazardaki payımızı sürekli artırmak.
 Çalışanlarımızı en sosyal ve kazançlı statüye ulaştırmak.
 Projelerimizi dünya standartları ile yönetmek.
 Yapılan işlerimizde kar elde etmek.
ABOUT US
VISION
We are installing Electrical, Electronic and Electro-mechanical Systems and Facilities with a perfect
infrastructure.
MISSION
 To perform activities in Energy, Telecommunication and Defense Industries.
 To become a primarily preferred and trusted company for business in the market.
 To pursue a human and nature -oriented approach.
 To continuously increase our market share.
 To ensure our employees to achieve the highest social and financially advantaged status.
 To manage our projects with global standards.
 To gain profit in our business.
HAKKIMIZDA
KÜLTÜR ve DEĞERLERİMİZ
 İşlerimizi istenen zamandan önce ve istenen kaliteden daha iyi yapıyoruz.
 Çalışanlarımızı yetenek ve performansına göre seçiyoruz.
 Esnek çalışma ortamı ile çalışanlar ın özel ve sosyal hayatlarına değer veri-
yoruz.
 Çalışanlarımız İş güvenliğini harfiyen uygularlar ve iş kazalarına sebep
vermezler.
 Müşterilerimizi kesinlikle kandırmayız, her şartta doğru sözlü ve dürüst oluruz.
 Müşterilerimizin ticari veya şahsi tüm sırlarına saygı gösteriyoruz.
 Çalışanlarımız çevresini ve işyerini temiz ve düzenli tutar.
ABOUT US
OUR CULTURE AND VALUES
 We carry out our business earlier than expected and at higher quality than
desired.
 We select our employees according to their skills and performances.
 We care for private and social lives of our employees by providing
a flexible work environment.
 Our employees strictly follow the rules of occupational safety and avoid
causing occupational accidents.
 We always adhere to the principle of sincerity and honesty towards our
customers under any circumstance.
 We pay respect for all commercial and personal secrets of our customers.
 Our employees keep their environment and the workplace in a clean and
tidy condition.
FAALİYET ALANLARIMIZ

Telekomünikasyon

Savunma Sanayi Elektromekanik Tesisler

Servis Yönetimi
FIELDS OF ACTIVITY

Telecommunication

Defense Industry and Electromechanical Facilities

Service Management
TELEKOMÜNİKASYON
 Ekipman Sistem entegresyonu ( GPON-FTTX-GPON-DWDM)
 AC - DC Enerji Sistemleri
 Bakım Arıza
 Pano imalatı, entegrasyonu
 Mobil saha kurulumu
 Enerji Nakil Hatları
 Fiber Optik İletim Hatları
 Projelendirme
 Site Audit
TELECOMMUNICATION
 Equipment System integration ( GPON-FTTX-GPON-DWDM)
 AC - DC Energy Systems
 Maintenance & Repair
 Panel manufacturing & integration
 Mobile site installation
 Energy Transmission Lines
 Fiber Optic Transmission Lines
 Project design
 Site Audit
SAVUNMA SANAYİ ve ELEKTROMEKANİK TESİSLER
 Beton Yaşam Alanı ve Sistem Binaları
 Konteyner ve Barınaklar
 Kuleler
 Elektrik Tesisatı
 Su ve Kanalizasyonu
 Çevre güvenlik sistemleri
 Telçit ve Bariyerler
 Kameralar ve Sensörler
 Elektrik-Elektronik ve Elektromekanik cihazların kurulumu ve devreye alınması
 Enerji Nakil Hatları
DEFENSE INDUSTRY and ELECTROMECHANICAL FACILITIES
 Concrete Living Space and System Buildings
 Containers and Shelters
 Towers
 Electrical Installation
 Water and Sewerage System
 Environmental safety systems
 Wire Fence and Barriers
 Cameras and Sensors
 Installation and commissioning of Electrical- Electronic and Electromechanical devices
 Energy Transmission Lines
SERVİS YÖNETİMİ
 Gümrükleme
 Depolama
 Entegrasyon
 Dağıtım
 Montaj
 Devreye Alma
 Garanti
 Bakım Arıza
SERVICE MANAGEMENT
 Customs Clearance
 Storing
 Integration
 Distribution
 Mounting
 Commissioning
 Warranty
 Maintenance & Repair
SERTİFİKALARIMIZ
DEKOM A.Ş Uluslararası geçerli,
 ISO 9001-2008 KALİTE YÖNETİMİ
 ISO 14001-2004-Çevre Yönetim Sistemi
 OHSAS-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yö-
netim Sistemi
 Akü Taşıma Belgesi
Sertifikalarını alarak kurumsal anlamda kalite,
çevre yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği konularında kalitesini ispatlamıştır.
CERTIFICATES
 DEKOM A.Ş has the following international certificates,
 ISO 9001-2008 QUALITY MANAGEMENT
 ISO 14001-2004- Environmental Management System
 OHSAS-18001 Occupational Health and Safety Management
System
 Accumulator Transportation Certificate
With these certificates, the company has evidenced its quality in fields
of corporate quality at environmental management, occupational
health and safety.
TELEKOMÜNİKASYON (TELECOMMUNICATION)
SAVUNMA SANAYİ VE ELEKTROMEKANİK TESİSLER (DEFENSE INDUSTRY and ELECTROMECHANICAL FACILITIES)
SERVİS YÖNETİMİ (SERVICE MANAGEMENT)
REFERANSLARIMIZ (REFERENCES)
DEKOM
Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001
DEKOM TELEKOMÜNİKASYON VE SERVİS A.Ş
Web: http://www.dekom.com.tr
E-mail: [email protected]
Download

Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001