T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekteterliği
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
Kod.No:YÖN.PL.14
Y.T:01.01.2007
Değerlendirilecek Bölümler
Rev.No:03
Değerlendirme Kriterleri Planlanan Tarih
Yönetim Hizmetleri
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Hasta Bakım Hizmetleri
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Enfeksiyon Kontrolü ve önlenmesi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Tesis Yönetimi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Bilgi Yönetimi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Stok Yönetimi-Medikal depo-Ayniyat
Depo
Rev. Tarihi:14.02.2014
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Atık Yönetimi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Poliklinikler
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Acil
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Pediatrik KVC Yoğun Bakım
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Diyaliz
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Gerçekleşen Tarih
Sayfa No:1/3
Değerlendirme Ekibi
17.11.2014
10:00
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Asiye Güleşen,
İdari ve Mali İşler Müd. Yard. Zeynep Turan Alemdar, Cennet Yalçın Topbaş
13.11.2014
16:00
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Asiye Güleşen, İdari ve Mali
İşler Müd. Yard. Zeynep Turan Alemdar, Cennet Yalçın Topbaş
12.11.2014
11:30
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu, Uzm.Dr. Sibel Doğan Kaya, Uzm.Dr. Mehmet
Emirhan Işık, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Asiye Güleşen,Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal
12.11.2014
14:00
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç, Sağlık Bakım
Hizmetleri Müd.Yard. Hüseyin Canbaz, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Cennet Yalçın
Topbaş
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu,İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç,
Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Cennet Yalçın Topbaş
12.11.2014
10:30
12.11.2014
15:30
13.11.2014
11:30
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu, İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk
Kılıç,Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.Yard. Hüseyin Canbaz, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal,
Cennet Yalçın Topbaş
İdari ve Mali İşler Müd. Yard. Arzu Has Koz,Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.Yard. Hüseyin
Canbaz, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Cennet Yalçın Topbaş
13.11.2014
14:00
İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç,Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.Yard. Hüseyin
Canbaz, Enf.Kontrol Hemş.Deniz Taşdelen Öğülmen, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal
03.11.2014
10:00
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Asiye Güleşen,Hasta Hizm.
ve Sağlık Otelciliği Müdürü Özden Güdük, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Enf. Kontrol
Hemşiresi Deniz Taşdelen Öğülmen
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu,İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk
Kılıç,Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.Yard. Hüseyin Canbaz, Doç.Dr. Ramazan Kargın, Kalite
Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Cennet Yalçın Topbaş
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu,Hasta Hizm. ve Sağlık Otelciliği Müdürü
Özden Güdük, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.yard. Hüseyin Canbaz, Kalite Y.D.Güliz Kaçar
Banbal, Uzm.Dr. Halide Oğuş, Cennet Yalçın Topbaş
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu,İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk
Kılıç,Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.Yard. Hüseyin Canbaz, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal,
Cennet Yalçın Topbaş
03.11.2014
11:30
07.11.2014
10:30
07.11.2014
11:30
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekteterliği
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
Kod.No:YÖN.PL.14
Değerlendirilecek Bölümler
Y.T:01.01.2007
Değerlendirme Kriterleri
Biyokimya Laboratuarı
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Mikrobiyoloji Laboratuarı
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Radyoloji Birimi, EFOR, EKG,EKO,
Çocuk EKO,HOLTER
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Anjiografi Laboratuarı
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Endoskopi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
K1 KVC Servisi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
K2 KVC Servisi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
K3 Organ Nakli Servisi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
K3 GEC Servisi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
K4 KVC ve Göğüs Cerrahi Servisi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
D1 Kardiyoloji Servisi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
D2 Kardiyoloji ve Pediatrik KVC Servisi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
D3 Kardiyoloji Servisi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
Rev.No:03
Planlanan Tarih
Saat
03.11.2014
14:00
03.11.2014
15:30
04.11.2014
10:30
04.11.2014
14:00
04.11.2014
15:30
05.11.2014
10:00
05.11.2014
11:30
05.11.2014
14:00
05.11.2014
15:00
05.11.2014
16:00
06.11.2014
10:00
06.11.2014
11:30
06.11.2014
14:00
Rev. Tarihi:14.02.2014
Gerçekleşen Tarih
Sayfa No:2/3
Değerlendirme Ekibi
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Asiye Güleşen, ,İdari ve Mali
İşler Müd. Yard. Cenk Kılıç, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Uz.Dr. Ayşe Buket Tan,Cennet
Yalçın Topbaş
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Asiye Güleşen, İdari ve Mali
İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Uz.Dr. Arzu Eskişar, Cennet Yalçın
Topbaş
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu, İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç, Sağlık
Bakım Hizmetleri Müd.Yard. Hüseyin Canbaz, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Uz.Dr. Hatice
Memiş, Cennet Yalçın Topbaş
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu, İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç, Sağlık
Bakım Hizmetleri Müd.Yard. Hüseyin Canbaz, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Uz.Dr.Taylan
Akgün, Uz. Dr. Ayça Özdere, Cennet Yalçın Topbaş
Başhekim Yard.Dr.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Asiye
Güleşen, İdari ve Mali İşler Müd. Yard. Cenk Kılıç, Doç.Dr. Mustafa Duman, Kalite Y.D.Güliz
Kaçar Banbal, Cennet Yalçın Topbaş
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay,Hasta Hizm. ve Sağlık Otelciliği Müdürü Özden Güdük, İdari
ve Mali İşler Müd. Yard. Cenk Kılıç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz,
Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal,Uz. Dr. Taylan Adademir, Nazmiye Çorbacıoğlu,Atiye Yaykıran,
Gülfide Çeltikoğlu
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay,İdari ve Mali İşler Müd. Yard. Cenk Kılıç, Sağlık Bakım
Hizmetleri Müd.Asiye Güleşen,Uz. Dr. Taylan Adademir,Kalite Y.D.Güliz Kaçar
Banbal,Nazmiye Çorbacıoğlu, Atiye Yaykıran, Cemile Çay
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay,İdari ve Mali İşler Müd. Yard. Cenk Kılıç, Sağlık Bakım
Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz,Uz. Dr. Taylan Adademir,Kalite Y.D.Güliz Kaçar
Banbal, Nazmiye Çorbacıoğlu, Cemile Çay, Pervin Sazak
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay,İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç,Sağlık Bakım
Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz, Uz. Dr. Taylan Adademir,Kalite Y.D.Güliz Kaçar
Banbal,Nazmiye Çorbacıoğlu, Pervin Sazak, Gülfide Çeltikoğlu
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay,İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç,Sağlık Bakım
Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz,Uz. Dr. Taylan Adademir,Nazmiye Çorbacıoğlu, Kalite
Y.D.Güliz Kaçar Banbal,Gülfide Çeltikoğlu, Cemile Çay
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay,Hasta Hizm. ve Sağlık Otelciliği Müdürü Özden Güdük,
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz,İdari ve Mali İşler Müd. Yard. Cenk
Kılıç, Uz.Dr. Çetin Geçmen, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Selda Demirci Bektaş,Gülseven
Kaya,Hilal İskender Özdemir
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz,İdari ve
Mali İşler Müd. Yard. Cenk Kılıç, Uz.Dr. Çetin Geçmen, Nazmiye Çorbacıoğlu,Kalite
Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Selda Demirci Bektaş,Seval Ergin
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz,İdari ve
Mali İşler Müd. Yard. Cenk Kılıç, Uz.Dr. Çetin Geçmen, Nazmiye Çorbacıoğlu,Kalite
Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Fatma Nizam, Hilal İskender Özdemir
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekteterliği
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
Kod.No:YÖN.PL..14
Y.T:01.01.2007
Değerlendirilecek Bölümler
Rev.No:03
Rev. Tarihi:14.02.2014
Değerlendirme Kriterleri Planlanan Tarih
Gerçekleşen Tarih
Sayfa No:3/3
Değerlendirme Ekibi
D4 Kardiyoloji Servisi
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
06.11.2014
15:30
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.Yard.HüseyinCanbaz,İdari ve Mali
İşler Müd.Yard. Cenk Kılıç , Uz.Dr. Çetin Geçmen, Nazmiye Çorbacıoğlu,Kalite Y.D.Güliz Kaçar
Banbal,Fatma Nizam, Seval Ergin, Gülseven Kaya
Ameliyathane
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
07.11.2014
14:00
Koroner Yoğun Bakım
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
07.11.2014
15:00
Cerrahi Yoğun Bakım
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
07.11.2014
10:30
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu,İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç, Sağlık
Bakım Hizmetleri Müd.Asiye Güleşen,Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Uzm.Dr. Canan Güler,
Cennet Yalçın Topbaş, Enf.Kont.Hemş.Arzu Ateşoğlu Aydoğan
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu,İdari ve Mali İşler Müd. Yard. Cenk Kılıç, Sağlık
Bakım Hizmetleri Müd.Asiye Güleşen, Doç.Dr. Nihal Özdemir, Kalite Y.D.Güliz Kaçar
Banbal,Ayşe Duman Doğruyol, Cennet Yalçın Topbaş
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu,İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç, Sağlık
Bakım Hizmetleri Müd.yard. Hüseyin Canbaz, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Uzm.Dr. Halide
Oğuş, Cennet Yalçın Topbaş, Huriye Arslaner, Enf.Kont.Hemş.Arzu Ateşoğlu Aydoğan
Eczane
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
10.11.2014
10:00
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu,İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Zeynep Turan
Alemdar, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.Asiye Güleşen,Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal
Sterilizasyon
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
10.11.2014
11:30
Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
10.11.2014
14:00
Ağız Ve Diş Sağlığı
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
10.11.2014
15:00
Nükleer Tıp
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
11.11.2014
09:30
Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
11.11.2014
11:00
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu,İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç, Sağlık
Bakım Hizmetleri Müd.Yard.Hüseyin Canbaz,Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Uz.Dr. M.Emirhan
IŞIK, Enf.Kont.Hemş.Arzu Ateşoğlu Aydoğan
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu,İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç, Sağlık
Bakım Hizmetleri Müd.Asiye Güleşen,Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Enf.Kont.Hemş.Arzu
Ateşoğlu Aydoğan, Cennet Yalçın Topbaş
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz,İdari ve
Mali İşler Müd. Yard. Cenk Kılıç,Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Enf.Kont.Hemş.Arzu Ateşoğlu
Aydoğan
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu,İdari ve Mali İşler Müd. Yard.Cenk Kılıç, Sağlık
Bakım Hizmetleri Müd.Hüseyin Canbaz,Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Uz. Dr. Ayça Özdere,
Cennet Yalçın Topbaş
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz, İdari ve
Mali İşler Müd. Yard.Zeynep Turan Alemdar, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal
Mutfak Hizmetleri
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
11.11.2014
14:30
Çamaşırhane Hizmetleri,
Terzihane
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
11.11.2014
13:30
Morg Hizmetleri
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
11.11.2014
15:00
İNDİKATÖR YÖNETİMİ
Sağlık Hizmet Kalite
Standartları
14.11.2014
11:00
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Hasta Hizm. ve Sağlık Otelciliği Müdürü Özden Güdük, Sağlık
Bakım Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Enf.Kontrol
Hemş. Arzu Ateşoğlu Aydoğan
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz, Hasta
Hizm. ve Sağlık Otelciliği Müdürü Özden Güdük, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal, Enf.Kontrol
Hemş. Arzu Ateşoğlu Aydoğan
Başhekim Yard.Dr.Aydın Gülay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yard.Hüseyin Canbaz, İdari ve
Mali İşler Müd. Yard.Zeynep Turan Alemdar, Kalite Y.D.Güliz Kaçar Banbal,Enf.Kontrol Hemş.
Deniz Taşdelen Öğülmen
Başhekim Yard.Uzm.Dr.Bilgehan H. Işıkoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Asiye Güleşen,
İdari ve Mali İşler Müd. Yard. Zeynep Turan Alemdar
Download

Özdeğerlendirme Planı - Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve