TARH
SAAT
CUMARTESİ
01.11.2014
SALI
04.11.2014
ÇARŞAMBA
05.11.2014
PERŞEMBE
06.11.2014
CUMA
07.11.2014
CUMARTESİ
08.11.2014
Genel Muhasebe I (E.A)
Mikro İktisat I
Yabancı Dil I (E.A)
Envanter ve Bilanço I
(İşletme 2)
Davranış Bilimleri
(İşletme 2)
Makro İktisat 1
(İKT2 –İŞL2- SBKY2)
Uluslararası iktisat (İKT 3)
Siyasal Düşünceler Tarihi
(SBKY 2)
(İKT2 –İŞL2- SBKY 2)
8:30
10.00
İstatistik 1
( İKT2- İŞL2- SBKY2)
PAZARTESİ
03.11.2014
Genel İşletme 1 (EA)
Medya ve Siyaset İlişkisi (İŞL3)
İşletme Yönetimi ve Org.
(İKT3-İŞL3)
Kamu Maliyesi (İKT 3)
Gündüz
Türk İslam Siy. Düş. Tarihi
(SBKY 3)
Borçlar Hukuku
Çağdaş Siyasal Akımlar
(SBKY 4)
Yerel Yönetimler
(SBKY 3)
Karşılaştırmalı Siyaset
(SBKY3)
10.15
11.15
Kentleşme ve Çevre Politikası
(SBKY3)
Türk Anayasal Düzeni
(SBKY 4)
İdare Hukuku I
(SBKY3)
(İKT2-İŞL2-SBKY2)
14.15
15.15
13.00
14.00
Türk Siyasal Hayatı I
SBKY 3
Mesleki Yabancı Dil I
( SBKY2 -İŞLT 2)
Ekonometri I
(İKTİSAT3)
İktisadi Büyüme ve
Kalkınma
(İktisat 4)
Uluslararası Finans Yönetimi
(İşletme 4)
Türk Milli Kültürü
(İŞL4-İKT4)
Medeniyetler Tarihi
(SBKY 2)
Mesleki Yabancı Dil III
(İktisat 3)
Şirketler Muhasebesi
(İşletme 3)
Maliyet Muhasebesi I
(İKT3 – İŞL 3)
Anayasa Hukuku
SBKY 2 –İKT 3
Maliye Politikası (SBKY 4)
(İKT3)
15,30
16.30
Para Teorisi
Mesleki Yabancı Dil I
(İktisat 2)
Pazarlama Yönetim
(İŞL3)
Matematik (E.A)
Türk Dili
(E.A)
Kamu Per. Yön.
(SBKY4)
Matematiksel İktisat I
(İKTİSAT2 )
Yöneylem Araştırması
Girişimcilik I
(İKT-İŞL-SBKY 4)
İktisat Tarihi
(İKT4)
( İŞLETME 3)
16.4.5
17.45
Türkiye Ekonomisi
(İKT- SBKY-İŞL 4)
Üretim Yönetimi I (İŞL4)
Uluslararası Siyaset
(SBKY4)
İş ve Sos. Güv. Hukuku
(İKT4-İŞL4-SBKY4)
Siyaset Bilimine Giriş 1 (E.A )
A.İ.İ.T. I
(E.A)
İktsata Giriş 1 (EA)
Download

İstatistik 1 ( İKT2- İŞL2- SBKY2) Genel Muhasebe I (E.A) Mikro İktisat