İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
HEMŞİRELİK BAKIM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (HBDS)
EĞİTİM MODÜLÜ RAPORU
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
İzmir Güney Bölgesi Kamu
Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri
Hazırlayan: Uzm. Hem. Pınar AKÇAY-Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Tıbbi
Hizmetler
Başkanlığı
Sağlık
Bakım
Hizmetleri
Koordinatörlüğü tarafından I., II. ve III. Hemşirelik Bakım
Değerlendirme
Sistemi
(HBDS)
Eğitim
Modülü
Eğitimleri
HEMŞİRELİK BAKIM
STANDARTLARI (HBS)
EĞİTİM MODÜLÜ
EĞİTİM TARİHLERİ

gerçekleştirildi.
İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Tıbbi
Hizmetler
Başkanlığı
Sağlık
Bakım
Hizmetleri
Koordinatörlüğü ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü’ nün işbirliği ile 04 Nisan, 06 Mayıs, 29
04 Nisan 2014
Cuma –
Hemşirelik Bakım
Değerlendirme Sistemi
(HBDS) I. Eğitimi
Mayıs 2014 tarihlerinde “Hemşirelik Bakım Değerlendirme Sistemi
Eğitim Modülü Eğitici Eğitimleri” düzenlenmiştir.
Eğitimler İzmir Güney Bölgesi Genel Sekreterliği’ne bağlı
hastanelerin Hizmetiçi Eğitim Hemşireleri, Bakım Değerlendirme
Koordinatörleri ve Bakım Değerlendirme Ekibi Hemşireleri’ nin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
06 Mayıs 2014
Salı –
Hemşirelik Bakım
Değerlendirme Sistemi
(HBDS) II. Eğitimi
29 Mayıs 2014
Perşembe –
Hemşirelik Bakım
Değerlendirme Sistemi
(HBDS) III. Eğitimi
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 1
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Eğitim
Modülü,
“Hemşirelik
Bakım
Değerlendirme
Sistemi (HBDS) Projesi” hedefleri doğrultusunda oluşturulan
hemşirelik
bakım
standartlarının
uygulama
eğitimlerinin
verilmesi amacıyla planlanmıştır. Modülde akademisyen
sunumu
ile
birlikte
uygulama
zorluklarının
ve
klinisyen
deneyimlerinin paylaşılabileceği oturumlar yapılmıştır. Eğitim
modülünün birebir eğitimler ve uzaktan eğitim sistemi ile 2014
yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Tıbbi Hizmetler Başkanımız Opr. Dr. Mesut ÖZOĞUL ve
Tıbbi Hizmetler Koordinatörü Uzm. Dr. Gülay YÜCEBİLGİN’ inin
de katıldığı 04 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk eğitim
modülünün açılışında, mesleğe ilişkin kaliteye ancak anlamlı
standartlar
oluşturulduğunda,
uygulandığında
ve
güncelleştirildiğinde ulaşılabildiğini ifade eden Sağlık Bakım
Hizmetleri
Koordinatörü
Uzman
Sevil
ERKEN,
hemşirelik
mesleğinde hastaya verilecek bakımın niteliğinin, kalitesinin
arttırılması ve değerlendirilmesinin sağlanmasının ancak
standart hemşirelik bakımlarının oluşturulması ile mümkün
olabileceğine ve Hemşirelik Bakım Standartları’nın hem
bireysel hem de diğer disiplinler ile işbirliği için zemin
oluşturduğuna dikkati çekmiştir.
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 2
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Akademisyen ve klinisyen işbirliğinin en güzel örneğini oluşturan oturumlarda; İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim
Dalı Öğretim Görevlisi Derya UZELLİ ise,
konulu sunumlarında konu ile ilgili hemşirelik bakım standartlarına ayrıntılı yer vermişlerdir.
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 3
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH. Süpervisör Hemşire Ecem YAPRAK,
Diyabet Eğitim Hemşiresi Dudu KURT, Tire DH. Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Emel GÖKTEN GÜNENÇ,
Selçuk DH. Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Nebahat UÇAR, Bayındır DH. Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi
Ezel BAŞKANOĞLU, Gaziemir DH. Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Derya MARANGOZ, Urla DH.
Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Habibe AYDIN ve Torbalı DH. Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Mükerrem
YILDIZ belirlenen standartlara yönelik hastanelerinde var olan klinik uygulamaları ile ilgili tüm
katılımcılarında aktif katılımlarının sağlandığı sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.
04 Nisan 2014 tarihindeki Hemşirelik Bakım Standartları I. Eğitim Modülü
Programı’nın kapanışında, Tıbbi Hizmetler Başkanı Opr. Dr. Mesut ÖZOĞUL tarafından teşekkür
belgelerinin dağıtılmasının ardından programa son verilmiştir.
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 4
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Hemşirelik Bakım Standartları Eğitim Modülü’nün
ikincisi 06 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İzmir Katip
Çelebi
Üniversitesi
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Halk
Sağlığı
Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Medine YILMAZ,
konulu sunumlarında hemşirelik bakım standartları ile ilgili
ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunmuştur.
Eğitim modülünün öğleden sonraki bölümüne
katılan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN ise
bir mesleğin vermiş olduğu hizmetin kalitesine önem vermek
ve kalitesini garanti altına almak için bu hizmetin kontrol
mekanizmalarını
mekanizmaların
araştırmak
arkasında
zorunda
ise
yüksek
olduğunu,
kalitede
bu
hizmetin
sunulacağı güvencesini veren standartların bulunduğunu
belirterek,
Hemşirelik
Bakım
Standartları
ve
Kriterleri’nin
oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 5
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Çeşme Alper Çizgenakat DH. Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Müslime GÜLDİKEN BULUT,
Seferihisar DH. Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Eylem ÖZBAHÇECİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Atatürk EAH. Nütrisyon Ünitesi Hemşiresi Naciye KAYA, Anestezi Yoğun Bakım Sorumlu
Hemşiresi Fatma YAVUZ ŞEN, Anestezi Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Meryem GÜN, Tıbbi
Onkoloji Kliniği sorumlu Hemşiresi Şengül VAROL, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi
EAH. Transfüzyon Komitesi Hemşiresi Hafize SARUHAN, İzmir Bozyaka EAH. Hizmetiçi Eğitim
Hemşiresi Serap ARICAN ve Selda SAYIN oluşturulan hemşirelik bakım standartlarına istinaden
hastanelerinde var olan klinik uygulamaları ile ilgili bilgi vermişlerdir.
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 6
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
06 Mayıs 2014 tarihindeki Hemşirelik Bakım Standartları II. Eğitim Modülü
Programı’nın kapanışında, Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü’nden Uzman Sevil ERKEN
ve Uzm. Hem. Seçil BEYECE İNCAZLI tarafından teşekkür belgelerinin dağıtılmasının ardından
programa son verilmiştir.
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 7
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Hemşirelik
Bakım
Standartları
Eğitim
Modülü’nün
üçüncüsü 29 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Leyla
BAYSAN ARABACI,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülay
OYUR ÇELİK,
ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm
Başkan Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice YILDIRIM SARI,
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 8
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
konulu sunumlarında konu ile ilgili hemşirelik bakım standartlarına ilişkin bilgileri aktarmışlardır.
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 9
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH. Süpervisör Hemşire Ecem YAPRAK ve
Acil Tıp Kliniği Sorumlu Hemşiresi Nazan SARAÇ AKINCI, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi EAH. Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Özlem MEYDANERİ, İzmir Bozyaka EAH. Hemşiresi
Reanimasyon Ünitesi Hemşiresi Gamze TOKER, ve Organ Nakli Sorumlu Hemşiresi Esra TURAN,
Ödemiş Devlet Hastanesi Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Yeliz PEKDOĞAN oluşturulan hemşirelik
bakım standartlarına yönelik uyguladıkları bakıma ilişkin katılımcılara faydalı bilgiler aktarmış,
yaptıkları renkli ve hareketli sunumlar ile katılımcılarında aktif katılımlarını sağlamışlardır.
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 10
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
29 Mayıs 2014 tarihindeki Hemşirelik Bakım Standartları III. Eğitim Modülü
Programı’nın kapanışında, Uzman Serap YAŞAROĞLU TOKSOY tarafından teşekkür belgelerinin
dağıtılmasının ardından programa son verilmiştir.
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 11
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Eğitim Modülü eğitimlerine katılan katılımcılara, her modül programı öncesi ve
sonrası olmak üzere programdaki tüm konuları içeren (04 Nisan 2014 ve 06 Mayıs 2014
tarihlerinde 25 soruluk, 29 Mayıs 2014 tarihinde 20 soruluk) ön test ve son test uygulanmıştır. Ön
test ve son test uygulanmasından elde edilen veriler, SPSS 16.0 (Statistical Packet for Social
Sciences for Windows) paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan istatiksel
analizde ön test ve son test sonuçları karşılaştırıldığında aradaki fark istatiksel olarak anlamlı
bulunmuş (p<0.05), her modül eğitimi sonrası katılımcıların bilgi düzeylerinin arttığı belirlenmiştir
(Bkz. Tablo 1).
Tablo 1: Eğitim Modülü Ön Test – Son Test Analiz Sonuçları
Tarih
04 Nisan 2014
06 Mayıs 2014
29 Mayıs 2014
n
mean
sig.(2-tailed)
n
mean
sig.(2-tailed)
n
mean
sig.(2-tailed)
Eğitim Öncesi
30
61.26
0.00
14
57.60
0.00
22
57.27
0.00
Eğitim Sonrası
30
78.80
0.00
14
88.00
0.00
22
76.36
0.00
Katılımcılara her modül programı sonrası “Eğitim Değerlendirme Formu” dağıtılmış
ve eğitimcileri, eğitimi ve eğitim ortamını değerlendirmeleri istenilmiştir. Katılımcıların yaptıkları
değerlendirme sonuçlarına göre (çok iyi=4, iyi=3, orta=2, yetersiz=1), Hemşirelik Bakım
Standartları Eğitim Modülü Programı’nın genel memnuniyet oranı 3.62 olarak saptanmıştır.
“Program mesleki gelişimime katkı sağladı” şeklinde ifade edenlerin oranı ise 3.68 olarak
belirlenmiştir (Bkz. Grafik 1-19).
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 12
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
HBS EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTİM DEĞERLENDİRMELERİ (1)
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 13
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
HBS EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTİM DEĞERLENDİRMELERİ (2)
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 14
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
HBS EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTİM DEĞERLENDİRMELERİ (3)
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 15
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
HBS EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTİM DEĞERLENDİRMELERİ (4)
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 16
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
HBS EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTİM DEĞERLENDİRMELERİ (5)
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 17
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
İZMİR GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
123/11 Sok. No:6 Poligon Mh. Karabağlar / İZMİR
Tlf: (0232) 232 32 32/2319-2308-2309
Fax: (0232) 246 88 00
e-mail: [email protected]
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 18
Download

HBDS Eğitim Modülü - İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel