Download

Tıp_Ders2_Amino asitlerin sınıflandırılması, nonpolar amino asitler