TERCİH ZİRVESİ’15
Üniversitede Başlayan,
Hayat Boyu Gelişen Kariyer
Prof. Dr. S. Semahat Demir
Rektör
Tercih Zirvesi


İstanbul Kültür Üniversitesi
Kariyer Planlama Derneğinin
sinerjisinden doğan zirve.

HOŞGELDİNİZ!
Tercih Zirvesi

Amacımız



Rehber öğretmenlerle dialog
Öğrenci mutluluğu
Üniversite yaşamının kariyerle bağlantısı



Kariyer, üniversitede öğrenimlerle başlar ve hayat
boyu devam eden bir yolculuktur
Hayat boyu öğrenici olmak çok önemli
Kariyerinizi geliştirme, planlama ve yönetmi,
üniversitede başlıyor
Üniversitede ilk gün



Keşfetme
Tanışma
İletişim
Duygular: Heyecan, sevinç,…!
Akıllarda birçok sorular….
Üniversite yaşamını tanımak

Anahtar kavramlar





Oryantasyon programları (Benim üniversitem, benim fakültem,
benim bölümüm)
Derslere kayıt (kayıt haftası)
Akademik danışmanlık
Kulüplere üyelik, ders dışı etkinlikler
Kilit birimlerle tanışma






Öğrenci İşleri
Mali İşler
Kariyer ve İş Dünyası İlişkileri Birimi
Öğrencilik Yaşamı Birimi
Uluslararası ofisler
Bölüm, dekanlık, genel sekreterlik, rektörlük
Üniversite:
Kendini tanıma zamanı

Bireysel SWOT analizi




Strengths-Güçlü yönler
Weaknesses- Zayıf yönler
Opportunities- Fırsatlar
Threats -Tehditler
Bireysel SWOT analizinin önemi



Amaçlar, hedefler, kariyer planları
konusunda yol gösteren bir rehberdir.
Kariyer geliştirme, planlama ve
yönetimde zaman zaman kullanılması
gereken analiz.
Bireysel SWOT analizi için en uygun yer
üniversitedir.
Strengths-Güçlü yönler






Olumlu kişisel özellikler
Bireysel yetenekler ve yetkinlik
Bilgi ve iş deneyimi
Sağlam bir eğitim
Güçlü bağlantılar
Alanına karşı sorumluluk, tutku ve
bağlılık
Weaknesses- Zayıf yönler







Geliştirilmesi gereken kişisel özellikler
Zayıf iş alışkanlıkları
İş deneyiminde eksiklik
Eğitimde eksiklik
Network zayıflığı ya da olmaması
Kariyer yönelimi ya da odaklanmada eksiklik
Profesyonel ya da kariyer yönetiminde
eksiklik
Opportunities- Fırsatlar







İlgili endüstrilerin ve sektörlerin gündemi
Canlanan ekonomi ve marketler
Özel ve gelişmekte olan iş alanları
Yükselişteki şirketlerin projeleri
Talep gören profesyonel özellikler
Yeni teknolojiler
Güçlü bağlantılar ve referanslar
Threats -Tehditler





Endüstrideki yeniden yapılanma ve
birleşmeler
Pazarın değişen ihtiyaçları ve çalışanlara
etkisi
Profesyonel standartlarda değişim
Özelliklerinizden birinde azalma/körelme
Hazırlıksız olduğunuz teknolojik
değişimler
Ne yapmalı?


Öğrenciye düşen roller
Akademisyene düşen roller
Öğrenciye düşen roller



İnsanların, fikirlerin
ve kaynakların
değerinin bilinmek
Yöntem ve method
sahibi olmak
Kariyerinizdeki
tekniklere ve
araçlara hakimiyet



Araştırma, tasarım,
pazarlama-sunum
konularında güncelin
takipçisi olmak.
Disiplinlerarası
yaklaşım
Farklı bilimleri
birleştirerek
düşünmek
Öğrenciye düşen roller




Etki yaratmak
istediğiniz alanı iyi
analiz etmek
Temel ve uygulamalı
bilimleri önemsemek
Araştırma ve
geliştirmeye önem
vermek
Uluslarası imkanlar





Üretim ve ekonomiyi
hesaba katmak
İşbirliği ve takım
çalışmasının gücüne
inanmak.
Uluslararası vizyonu
Derinlemesine ve
genişlemesine bakış
Yaşam boyu öğrenici
Akademisyenin rolü


Uzman ve öğrenen arasında bilgi ve
deneyim aktarımına dayanan bir iletişim
sürecidir.
Profesyonel ve bireysel gelişime katkı
sağlar.
Her öğretmen bir mentordur
Mentor ne sunmalı?

Bilge ve güvenilir bir rehberdir




Öneride bulunur
Bilgisini ve deneyimini transfer eder
Erişim sağlar
Öğrenenin tarafındadır
Üniversitede başlayan kariyerin mentoru
akademisyendir.
Üniversitede Başlayan,
Hayat Boyu Gelişen Kariyer





Çok yönlü
Çok aktörlü bir takım çalışması
Kariyer, üniversitede öğrenimlerle başlar ve
hayat boyu devam eden bir yolculuktur
Hayat boyu öğrenici olmak çok önemli
Kariyerini geliştirme, planlama ve yönetme,
üniversitede başlıyor
Teşekkürler







Milli Eğitim Müdürlüğü
İKÜ Mütevelli Heyetine, Başkanına ve Onursal Başkanımıza
Değerli konuşmacılarımıza
Sayın rehber öğretmenlere
Doğru Tercih uygulamamızın eş başkanları ve ekipleri
 KİB Başkanı Sayın Didem Akgüner Asil
 BST Daire Başkanı Sayın Ender Rıza Ekici
Kariyer Planlama Derneği Başkanı ve Doğru Tercih Proje
Koordinatörü Sayın Nur Erdem Özeren
Doğru Tercih Proje Sorumlusu Sayın Yavuz İlker Baldan
TERCİH ZİRVESİ’15
Teşekkürler
Prof. Dr. S. Semahat Demir
Rektör
Download

Prof.Dr.Sıddıka Semahat DEMİR Üniversitede Başlayan Hayat Boyu