Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
KARMAŞIK ÖLÇME İŞLERİ DOĞRUDAN
SONUCA ULAŞTIRILIR.
MILLIMAR
MILLIMAR ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere
web sitemizden ulaşılabilir:
www.mahr.com, WebCode 153
Elektriksel uzunluk ölçme ekipmanı gereksinimleri, neredeyse uygulama kapsamı kadar geniştir. Güvenilirlik
ve hassaslığın yanı sıra basit işletim, temel taleplerdir; Millimar kompakt ve sütun ölçme ekipmanı, tüm bu talep ve
gereksinimleri karşılar.
Millimar probları, ölçme zincirindeki en etkili bileşenlerdir. Sahip oldukları özellikler, ölçme işleminin tamamının
kalitesini belirler; uygulama tipine bağlı olarak, gereksinimlerinize uygun problarımız bulunmaktadır. Örneğin Millimar
Endüktif Prob: dayanıklı, çok yönlü ve uygun fiyatlıdır.
+
Millimar Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı, Havalı
Mastar ve Özel Tasarımlı Çözümler
Genel Bilgiler
Elektriksel
Uzunluk Ölçme Ekipmanları
7-2
Genel Bilgiler
Endüktif
Problar Programı
7-4
Millimar
P1300
Millimar
P2001 / P2004 / P2010 / P2104
Millimar
1301 / 1303 / 1304 K / 1318 / 1340
7-6
7-8
7-12
Genel Bilgiler
Değerlendirme
Ekipmanları
7-14
Millimar
1200 IC / C 1208 / C 1216 / C 1245 / 1240
Kompakt
Amplifikatörler
Millimar
S 1840
Sütun Amplifikatörler
Millimar
X 1715 / X 1741
Ölçme Arabirim Sistemleri
Millimar
1901 TA
Analog çıkışlı Ölçme Amplifikatörü
7-16
Pnömatik
Uzunluk Metrolojisi
7-26
Genel Bilgiler
Havalı
Mastarları
7-28
Genel Bilgiler
Havalı
Değerlendirme Üniteleri
7-34
7-20
7-23
7-25
Millimar
µDimensionair® II
7-35
Millimar 1020 / 1040 / C 1208 PE / C 1245 PE /
S 1840 PE / S 1841 PE
7-36
Millimar
Hava / Elektronik Dönüştürücü
7-42
Genel Bilgiler
Özel
Tasarımlı Çözümler
7-44
7-2
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
GENEL BILGILER
Değerlendirme Ekipmanı
C 1216
•Kompakt, kullanışlı ve kolay
kullanımlı
•Geniş ve net analog veya
dijital ekran sayesinde son
derece hassas ve kolay
okunur
•Tek, toplam ve fark ölçümü;
sınır anahtarları ve aşırı uç
değer bellekleri
•Son derece hassastır,
uzun süre sağlam kalır
ve çevresel koşullardan
etkilenmez
•Ölçme aralığı değiştirilirken
dahi yüksek sıfır dengesi
C 1245
S 1840
•Analog veya dijital ekran
•Dijital çıkış üzerinden
kontrol cihazına veya
bilgisayara bağlayın
•Analog çıkış (isteğe bağlı)
•Hızlı işlemlerde
değerlendirme için ideal
hızlı yanıt süresi
Endüktif Problar
•Geniş doğrusallık aralığı,
güçlü çıkış sinyali ve
parazitten etkilenmez
•Kablo proba sökülüp
takılabilir ve kolay bakım
sağlar (P1300)
•Hassas ölçme mili ve kolu,
en düşük histerizisyle en
yüksek çözünürlük için
sürtünmesiz bilya veya yaylı
yatak
•Atölyede kullanıma
uygun sağlam yapı, tüm
uygulamalar için çeşitli
modeller bulunmaktadır.
P1300 M
P2004 M
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
ENDÜKTIF PROBLU UYGULAMALAR
Tek probla tekli ölçüm
Ölçülen değer gösterge
ekipmanında anında
görüntülenir.
2 probla toplama ölçümü
Kalınlık ölçümü
•Silindirik ve düz iş
parçalarında her türlü
doğrudan ölçüm için
kullanılır
Form, destek ve
konsantriklik sapmasından
bağımsız olarak 2 probtan
alınan sapma toplamını
(toplam kompozit hata)
gösterir.
Kalınlık ölçümü
•Dijital / analog
göstergeler, dijital / analog
komparatörler veya salgı
göstergeleri ile aynı şekilde
uygulanır
Radyal salgı
Eksenel salgı
2 probla fark ölçümü
Test parçasının mutlak
boyutundan bağımsız olarak
2 probtan alınan ölçülen
değerler arasındaki farkı
gösterir. İki test noktasının
boyutsal karşılaştırması için
özellikle uygundur.
2 mil çapında konsantriklik
ölçümü
Kama veya konilerin form
ölçümü
2 adım arasındaki
yükseklik farkı
Diklik ölçümü
7-3
7-4
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
ENDÜKTIF PROB PROGRAMI
P1300 Serisi (Mahr-Half Bridge)
•Mahr ve Tesa uyumlulukları bulunmaktadır
•Başarısı kanıtlanmış ve gelişmiş Mahr-Half Bridge teknolojisi
•Kolay servis: kablo ve prob takma konnektörle ayrılabilir
•Kolayca pnömatik kaldırma şeklinde değiştirilebilir
•Ölçme mili döner stroklu yataklarda çalışır
Sayfa 7-6
P1300 A
P1300 B
P2000-Serisi
•Tüm yaygın uyumluluklara sahiptir (Mahr, Mahr-Federal,
Tesa, Marposs)
•Geniş ürün yelpazesi; 1 - 10 mm ölçme aralığı ve basınçlı havalı (pnömatik) kaldırıcılı veya vakum geriye çekmeli modeller
•Döner stroklu yataklar (P2001 hariç)
•Ölçme aralığının tamamında yüksek doğrusallık
•Mükemmel elektromanyetik koruma (EMC)
•Tüm problar (P2001 hariç), birlikte verilen takma kapak monte
edilerek kolayca eksenelden radyale dönüştürülebilir
P2001
P2004
P2010 A
P2104 A
Sayfa 7-8
1301 / 1303 / 1304 K / 1318 (Mahr-LVDT)
•Tüm çalışma koşullarında son derece dayanıklıdır; ölçme
sistemi, kılavuz ve montaj miline göre ofsetlenir
•Mükemmel bağlantı özellikleri
•Ölçme mili döner stroklu yataklarda çalışır (1318 hariç)
•Ölçme mili kablo bırakma aparatı ile kaldırılabilir (1301/1303)
Sayfa 7-12
1301
1303
1304 K
1318
1340 Mahr Yüksek Hassasiyetli Prob
•En iyi sonuçları elde etmek için Millitron 1240 ile birlikte
kullanın
•Eşsiz ölçme hassaslığı ve minimum doğrusallık hatası < %
0,01; yani ölçme aralığının tamamında 0,4 µm
Sayfa 7-12
1340
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-5
Endüktif Probların Genel Teknik Verileri
Endüktif probların ölçme prensibi, bir bobin sistemi içinde
hareket eden mıknatıs iletken çekirdeğinin konum değişikliğini
temel alır; bu genellikle half bridge ile LVDT’ler arasında
belirlenebilir.
S
Mahr P2000 prob serisi, LVDT dönüştürücü ile benzer, son
derece doğrusal ve patentli bir VLDT dönüştürücü uygular.
Bu aynı zamanda diferansiyel transformatör prensibine göre
çalışır.
S
S
Half Bridge HB
LVDT
VLDT
Diferansiyel Tıkama Bobini) (Doğrusal Değişken
(Çok Doğrusal
Diferansiyel Dönüştürücü) Diferansiyel Dönüştürücü)
Çeşitli uyumlulukların elektriksel teknik özellikleri
Tip
Taşıyıcı frekansı
Hassasiyet
Genlik
Mahr
Tesa
Marposs
Mahr-Federal
19,4
13
7,5
5
P2001
P2004
P2104
192
73,75
115
78,74
P1300
192
73,75
—
—
1301
1303
1304 K
1318
192
—
—
—
P2010
19,2
29,5
11,5
7,874
5
3
3,5
2
KHz
mV/V/mm
Veff
Çeşitli uyumluluklara göre Mahr giriş amplifikatörlerinin şematik çizimleri
Konnektör pimi
(temas tarafı)
Oskilatör
Oskilatör
Mahr
Marposs
Oskilatör
Oskilatör
Tesa
Mahr-Federal
7-6
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Endüktif Prob Millimar P1300 M / T Half Bridge
Özellikler
• Standart aksesuarları:
Endüktif Prob P1300
Bağlantı kablosu 2,5 m
Vidalı sızdırmazlık tapası
Basınçlı hava için hortum
konnektör
Açık uçlu anahtar
Kullanma yönergeleri
IP64
Kablo ve prob takma
konnektörle ayrılabilir.
Teknik Veriler
Prob tipi
P1300 MA
P1300 TA
P1300 MB
P1300 TB
Ölçüm aralığı
± 2,0 mm
Alt durdurma mesafesi1)
- 2,2 . . . 0 mm
Üst durdurma mesafesi1) + 2,2 . . . 4,4 mm
Kaldırıcı/Geri Çekme
Vakumlu Kaldırıcı
Basınçlı Hava Geriye
(Standart seçenek)
Çekme (maks. 1 bar)
Elektrik sıfır noktasında ölçme kuvveti 0,75 N / ± 0,15 N2)
hava basıncına bağlıdır
Ölçme kuvvetinde artış
0,3 N / mm
–
Hassasiyet sapması
0,3 %
Tekrarlanabilirlik fw
0,1 µm
histerizis fu
0,5 µm
Değiştirilmiş hassasiyetle doğrusallık sapması
± 0,5 mm aralığında
0,4 µm
1,0 µm
0,4 µm 1,0 µm
± 1,0 mm aralığında
1,5 µm3,0 µm 1,5 µm 3,0 µm
± 2,0 mm aralığında
3,0 µm
belirtilmemiş
3,0 µm belirtilmemiş
IEC 60529'a göre koruma sınıfı
IP64
Kablo uzunluğu 2,5 m (çıkarılabilir)
Uyumluluk - Half Bridge
Mahr
Tesa
Mahr
Tesa
Sipariş no.
1)
2)
4400180
4400190
Elektriksel sıfır noktasına göredir. Ayarlanabilir; alt ve üst durdurmalar eşzamanlı ayarlanabilir
Ölçme kuvveti yayları değiştirilebilir, şu ölçme kuvveti yayları bulunmaktadır (0,25; 0,5; 1; 1,25; 1,5 N)
4400181
4400191
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-7
Endüktif Prob Millimar P1300 M / T Half Bridge
1 Değerlendirme ekipmanı
için bağlantı girişi
2 Prob için bağlantı fişi
3 Soket
4Vidalı sızdırmazlık tapası
SW 4.6
5Basınçlı hava için hortum
konnektör (harici çap 3 mm)
6 Montaj mili
7 Kilitleme somunu
8 Sızdırmazlık körükleri
9 Temas noktası 901 H
10 Tercih edilen bağlantı alanı
* Parantez içindeki değerler Tesa
uyumluluğuna sahiptir
Özel Bileşenler ve Aksesuarlar P1300
P1300 . . A
P1300 . . B
Hava hortumu konnektörü
(90°)
Bağlantı kablosu 2,5 m
Sipariş no.
P1300 MA kablosuz
P1300 MB kablosuz
P1300 TA kablosuz
P1300 TB kablosuz
Basınçlı hava için hortum konnektör 90°
P1300 için kablo - 90°
2,5 m
P1300 için kablo - 90°
5m
P1300 için kablo - 90°
10 m
P1300 için kablo
2,5 m
P1300 için kablo
5m
P1300 için kablo
10 m
1)
4400182
4400183
4400192
4400193
4400238
4885334
4885335
4885336
4885220
4885259
4885260
ızdırmazlık körükleri dahil tüm ölçme kuvvetlerinin (0,25 N hariç)
S
sıfır noktasında ölçme yayı kuvveti 0,25 N şeklindedir.
Sipariş no.
Sızdırmazlık körükleri:
P1300 . . A
P1300 . . B
7021546
7028220
Ölçme kuvveti yayları1) : P1300 . . A
0,25N
0,50 N
0,75 N
1,00 N
1,25 N
1,50 N
7026827
7026827
7026828
7026849
7025579
7025505
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-8
Endüktif Prob Millimar P2000-Serisi
IP64
IP40
Teknik Veriler
Prob tipi
Ölçüm aralığı
Alt durdurma mesafesi 1)
Üst durdurma mesafesi 1)
Kaldırıcı/Geri Çekme
P2001
–
Elektriksel sıfır noktasında
0,75 N
ölçme kuvveti
± 0,15 N
Ölçme kuvvetinde artış
0,1 N / mm
Hassasiyet sapması
% 0,3
0,15 µm
Tekrarlanabilirlik fw
histerizis fu
0,2 µm
Düzeltilmiş hassasiyetle doğrusallık sapması
± 0,1 mm aralığında
0,6 µm
± 0,5 mm aralığında
1,5 µm
± 1,0 mm aralığında
–
± 2,0 mm aralığında
–
DIN VDE 0470 Kısım 1 /
IP40
EN 60529'a göre koruma sınıfı
Kablo uzunluğu
2,5 m 3)
Sipariş no.
P2004
± 0,5 mm
–
–
P2004 A
P2004 B
± 2,0 mm
- 2,2 . . . 0 mm
+2,2 . . . 4,4 mm
–
Vakumlu kaldırıcı
0,75 N
± 0,15 N 2)
0,2 N / mm
0,75 N
± 0,15 N 2)
0,2 N / mm
% 0,3
0,1 µm
0,5 µm
Basınçlı hava
(max. 1 bar)
hava basıncına
bağlıdır
–
–
0,4 µm
1,5 µm
3,0 µm
IP64
2,5 m 3)
P2001
P2004
P2004 A
P2004 B
Uyumluluk - Mahr
5323040
5323010
5323020
5323030
Uyumluluk - Tesa
5323041
5323011
5323021
5323031
Uyumluluk - Marposs
5323043
5323013
5323023
5323033
Uyumluluk - Federal
5323044
5323014
5323024
5323034
Elektriksel sıfır noktasına göredir. Ayarlanabilir; alt ve üst durdurmalar eşzamanlı ayarlanabilir
Ölçme kuvveti yayları değiştirilebilir, ilave ölçme kuvveti yayları bulunmaktadır (0,25; 0,5; 1; 1,25; 1,5 N)
3)
Uzatma kabloları bulunmaktadır, aksesuarlara bakın
1)
2)
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-9
Endüktif Prob Millimar P2000-Serisi
IP64
Teknik Veriler
Prob tipi
P2010
Ölçüm aralığı
Alt durdurma mesafesi
Üst durdurma mesafesi
Kaldırıcı/Geri Çekme
P2010 A
± 5,0 mm
- 5,3 mm
+ 5,3
–
Vakumlu kaldırıcı
Elektriksel sıfır noktasında
0,75 N
0,75 N
ölçme kuvveti
± 0,15 N 2)
± 0,15 N 2)
Ölçme kuvvetinde artış
0,1 N / mm
0,1 N / mm
Hassasiyet sapması
Tekrarlanabilirlik fw
histerizis fu
1 µm
Düzeltilmiş hassasiyetle doğrusallık sapması
± 0,5 mm aralığında
–
± 1,0 mm aralığında
–
± 2,0 mm aralığında
4,0 µm
± 5,0 mm aralığında
20,0 µm
DIN VDE 0470 Kısım 1 /
IP64
EN 60529’a göre koruma sınıfı
Kablo uzunluğu
2,5 m 3)
Sipariş no.
Uyumluluk - Mahr
Uyumluluk - Tesa
Uyumluluk - Marposs
Uyumluluk - Federal
P2010 B
P2010
5324010
–
–
–
P2010 A
5324020
5324021
5324023
5324024
Basınçlı hava
(max. 1 bar)
hava basıncına
bağlıdır
–
% 0,3
0,2 µm
P2104 A
± 2,0 mm
- 2,2 . . . 0 mm 1)
8,4 .. . 10,4 mm 1)
Basınçlı hava
Vakumlu kaldırıcı
(max. 1 bar)
0,75 N
hava basıncına
± 0,15 N 2)
bağlıdır
0,1 N / mm
–
0,5 µm
0,5 µm
2,0 µm
4,0 µm
–
IP64
2,5 m 3)
P2010 B
5324030
5324031
5324033
5324034
Elektriksel sıfır noktasına göredir. Ayarlanabilir; alt ve üst durdurmalar eşzamanlı ayarlanabilir
Ölçme kuvveti yayları değiştirilebilir, ilave ölçme kuvveti yayları bulunmaktadır (0,25; 0,5; 1; 1,25; 1,5 N)
3)
Uzatma kabloları bulunmaktadır, aksesuarlara bakın
1)
2)
P2104 B
P2104 A
5324070
5324071
5324073
5324074
P2104 B
5324080
5324081
5324083
5324084
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-10
Endüktif Prob Millimar P2000-Serisi
P2001
34,2
17,5
8h6
(3/8”)
11
11
P2004
28
8h6
(3/8")
88,7
21,3
9,2
14
6
-2 +2 M2,5
(4/48UNF)
0
Birlikte verilen takma kapakla
kablo, 90° esnetilebilir (dikeyden
yataya)
P2004 A / P2004 B
28
3,6
14
26,5
12,5
8,3
-2 +2 M2,5
(4/48UNF)
0
9,2
Birlikte verilen takma kapakla
kablo, 90° esnetilebilir (dikeyden
yataya)
14
8h6
(3/8")
6
3,5
Birlikte verilen takma kapakla
kablo, 90° esnetilebilir (dikeyden
yataya)
14
88,7
21,3
Birlikte verilen takma kapakla
kablo, 90° esnetilebilir (dikeyden
yataya)
9
P2010
28
6
ø8h6
(3/8")
125,7
34
9,2
-5 +5 M2,5
(4/48UNF)
0
P2010 A / P2010 B
28
9,2
3,5
12,5
8,3
-5 +5 M2,5
(4/48UNF)
0
26,5
6
ø8h6
(3/8")
125,7
34
3,6
9
P2104 A / P2104 B
28
3,6
9
Parantez içindeki değerler Federal uyumluluğuna sahiptir
14
9,2
26,5
-2 +2 M2,5
(4/48UNF)
0
3,5
12,5
8,3
6
8h6
(3/8")
128,7
37
Birlikte verilen takma kapakla
kablo, 90° esnetilebilir (dikeyden
yataya)
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-11
Aksesuarlar
Uzatma kabloları
Mahr M
Tesa T
Marposs U
Mahr Federal F
Uzunluk
Açıklama
Sipariş no.
Sipariş no.
Sipariş no.
Sipariş no.
2,5 m
C 2025
5323130532313153231335323134
5 m
C 2050
5323140532314153231435323144
7,5 m
C 2075
5323150532315153231535323154
10 m
C 2100
5323160532316153231635323164
Ölçme kuvveti yayları1) P2004 ve 2004 A için
Sipariş no.
0,25N
7026827
0,50 N7026827
0,75 N
7026828
1,00 N
7026849
1,25 N
7025579
1,50 N
7025505
Sızdırmazlık körükleri dahil tüm ölçme kuvvetlerinin (0,25 N hariç)
sıfır konumunda ölçme yayı kuvveti 0,25 N şeklindedir.
1)
Ölçme kuvveti yayları1) P2104 A için
Sipariş no.
0,25N
7028212
0,50 N7027764
0,75 N7028213
1,00 N7028214
1,25 N7028215
1)
Ölçme kuvveti yayları1) 2010 ve P2010 A için
Sipariş no.
0,25N
7028212
0,50 N7028212
0,75 N7027764
1,00 N7028213
1,25 N
7028214
1,50 N
7028215
Sızdırmazlık körükleri dahil tüm ölçme kuvvetlerinin (0,25 N hariç)
sıfır konumunda ölçme yayı kuvveti 0,25 N şeklindedir.
1)
Sızdırmazlık körükleri:
2004, 2004 A
2004 B
2010, 2010 A, 2104 A7027758 2010 B, 2104 B
Sipariş no.
7021546
7028220
7028221
Tüm ölçme kuvvetlerine sızdırmazlık körükleri dahildir
Pnömatik Ayak pedalı 1340/1F
Pnömatik Ayak Anahtarı 1340/1F
1 Prob ile bağlantı için
max. 4 Prob bağlamak için, tipler 1340, P2004xA, P2010xA,
P2104xA,1300 A, 1310 A
5313420
5313419
Sıcaklık teknik özellikleri
Sıcaklık katsayısı ftT
Çalışma sıcaklığı aralığı
İşletim sıcaklığı aralığı
Kimyasallara karşı dayanıklılık bilgileri
0,15 µm / °C
+ 10 . . . + 55° C
- 10 . . . + 80° C
Yağ, benzin (petrol), suya karşı dayanıklı.
Asit, alkalin solüsyonları, solventler, ozona karşı orta seviyede dayanıklı
7-12
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Endüktif Prob Millimar 1301 / 1303 / 1304 K / 1318
IP64
IP50
IP64
Teknik Veriler
Prob tipi
Ölçüm aralığı
Alt durdurma mesafesi 1)
1301
1303
± 1,0 mm
-1,1 . . . 0 mm
Üst durdurma mesafesi 1)
2,7 mm
Kaldırıcı/Geri Çekme
Kablo bırakma
Elektriksel sıfır noktasında
0,75 N
ölçme kuvveti
± 0,15 N
Ölçme kuvvetinde artış
0,4 N / mm
Hassasiyet sapması
0,3 %
Tekrarlanabilirlik fu
0,2 µm
0,1 µm
histerizis fw
Düzeltilmiş hassasiyetle doğrusallık sapması
± 0,3 mm aralığında
–
± 0,5 mm aralığında
0,5 µm
± 1,0 mm aralığında
2,0 µm
± 2,0 mm aralığında
–
IEC 60529'a göre koruma sınıfı
IP64
Kablo uzunluğu
Uyumluluk - Mahr
Sipariş no.
1)
2)
5313010
Elektriksel sıfır noktasına göredir
Uzatma kabloları bulunmaktadır, aksesuarlara bakın
5313030
1304 K
1318
1340
± 1,0 mm
- 1,1 mm
- 0,3 . . . +1,0 mm
- 0,37 mm
+1,1 mm
–
0,75 N
± 0,15 N
0,15 N / mm
% 1,0
0,2 µm
0,15 µm
+ 1,6 mm
–
0,25N
± 0,05 N
0,04 N / mm
% 0,5
0,5 µm
0,03 µm
± 2 mm
- 2,2 mm
(ayarlanabilir)
+ 3,0 mm
pnömatik
0,75 N
± 0,15 N
0,08 N / mm
% 0,3
0,08 µm
0,08 µm
0,9 µm
–
–
–
IP50
–
–
0,15 µm
0,4 µm
IP64
5313180
yalnızca
Millimar 1240
5313400
LVDT
–
1,0 µm
4,0 µm
–
IP62
1,5 m 2)
5313049
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-13
Endüktif Prob Millimar 1301 / 1303 / 1304 K / 1318
1301
1318
98,3
76,7
108,5
18
ø12
1303
32,2
88
ø8h6
21
M2,5
13
-1 +1
0
17
19
ø8h6
6 15,6
62
ø12,4
25
21,5
23
-1 + 1
0
8
1340
21,5
6
ø8h6
66,5
M2,5
87 max.
1304 K
30
44
12
74
M2,5
19
6
12
ø8h6
-1 +1
0
ø8h6
12
20
M2,5
18,5
Aksesuarlar
Açıklama
Sipariş no.
Uzatma Kabloları 1301 / 1303 / 1304 K / 1318 için
1288/1
1 m5312881
1288/2,5
2,5 m
5312882
1288/5
5 m5312885
1288/7,5
7,5 m
5312887
1288/10
10 m
5312889
Kablo Bırakma 1301 / 1303 için
1399
5313990
Uçlar karbit uçlu 1318 için
d = 2 mm; L = 21 mm*
d = 0,5 mm; L = 21 mm
d = 1 mm; L = 21 mm
d = 3 mm; L = 21 mm
3005223
7003901
7003902
7003903
Uçlar 1318 için yakut uç
d = 2 mm; L = 21 mm
8004231
Pnömatik Ayak Pedalı 1340 için
1 m takma hortumlu pnömatik el pompası
1340/15313420
Pnömatik Ayak Anahtarı 1340 için
en fazla 4 prob bağlamak için, tip 1340
1340/1F
* Tedarik kapsamına dahildir
5313419
7-14
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Millimar. Değerlendirme Ekipmanları
GENEL BILGILER
C 1200 IC
C 1208 / C 1216
C 1245
1240
Katalog sayfası
Ekran
7 - 16
2 tolerans işaretli geniş
skala
7 - 17
7 - 18
Analog ekran ve iki satır
iki satır dijital ekranlı analog
dijital ekrana sahip arkaplan skala
aydınlatmalı LCD
7 - 19
2 ayarlanabilir tolerans
işaretli değerlendirme
ekipmanı
Ölçme kanalları
1 Endüktif Prob (A)
2 Endüktif Prob (A, B)
Tipe göre, en fazla:
1 Pnömatik Ölçme Ekipmanı • 8 Endüktif Prob
• 4 Inkremental Prob
• 2 pnömatik ölçme aracı
• 8 Analog Sinyal veya
yukarıdakilerin
kombinasyonu
2 Endüktif Prob (A, B)
Uyumlu Endüktif Prob (taşıyıcı
frekansı)
Mahr
Mahr / Mahr Federal
Mahr / TESA /
Mahr Federal
Mahr
Max. Çözünürlük
Giriş Kombinasyonları
0,1 μm
+A, -A
0,1 μm / 0,01 µm*
+A, -A, +B, -B, A+B, A-B,
B-A , -A-B
0,1 μm
0,01 μm
80 karakter formül
+A, -A, +B, -B A+B,
düzenleyici
+A-B, -A+B, -A-B
İşlevler: + / - / * / ÷/ () / Faktör
Özellikler / Programlar
1
2/2
16 / 6
2/2
1
1
6
1
—
MAX, MİN, MAX-MİN,
(MAX+MİN)/2, ortalama
MAX, MİN, MAX-MİN,
(MAX+MİN)/2, ortalama
MAX, MİN, MAX-MİN,
(MAX+MİN)/2, ortalama
İstatistik işlevleri
—
—
N, x-bar, S, Xmax, Xmin,
Aralık
n, xn, x, s, R
Sınıflandırma
Kontrol girişleri ve çıkışları /
SPS bağlantıları
—
—
—
3 Opto bağlantı girişi,
3 Opto bağlantı çıkışı
3 Opto bağlantı girişi,
6 Opto bağlantı çıkışı
3 Opto bağlantı girişi,
3 TTL çıkışı
Analog çıkış
—
1*
1
1
—
RS232, 9 pimli, priz
RS232, 9 pimli, priz
RS232, 9 pimli, priz
Yapılandırma
Çevirmeli anahtar
Bilgisayar, Klavye
Bilgisayar, Klavye
Klavye
Pille çalışma
Evet
—
—
—
mm olarak boyutlar (Y x G x D)
137 x 157 x 80
205 x 160 x 165
210 x 160 x 155
195 x 156 x 120
Test adımları
Dinamik ölçümler
Veri arabirimleri / portlar
* Yalnızca C1216
MAX
MIN
RS232C
max. 998, G/Ç üzerinde max. 62 max. 30
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
S 1840
7 - 20
1 aydınlatmalı çubuk ve iki
satır dijital ekran
X 1715
X 1741
7 - 23
Hiçbiri
Yalnızca bilgisayar
üzerinden, D1000X Yazılımı
ile sağlanır
7 - 24
Hiçbiri
Yalnızca bilgisayar
üzerinden, D1000X Yazılımı
ile sağlanır
7 - 25
Hiçbiri
Analog çıkışlı ölçme
amplifikatörü
7 - 21
15"-TFT Ekran
1024 x 768 Piksel
Dokunmatik ekran
Tipe göre, en fazla:
•
16 Endüktif Prob
•
8 Inkremental Prob
•
8 Analog Sinyal
•
4 Sıcaklık Sensörü
1 Endüktif Prob
Arabirime göre
Şunlar için 4 - 128:
Endüktif Problar,
Inkremental Problar,
Pnömatik Problar, Analog
Sinyaller
2 Endüktif Prob (A, B)
Tipe göre, en fazla:
1 Pnömatik Ölçme Ekipmanı • 8 Endüktif Prob
• 4 Inkremental Prob
• 8 Analog Sinyal
• 2 Sıcaklık Sensörü
veya yukarıdakilerin
kombinasyonu
1901 TA
7-15
veya yukarıdakilerin
kombinasyonu
D1200 X dahil G 1275
Mahr / Mahr Federal
Mahr / TESA /
Mahr Federal
Mahr / TESA /
Mahr Federal
Mahr
Mahr / TESA /
Mahr Federal
0,01 µm
A, -A, B, -B, A+B, A-B,
-A+B, -A-B
0,1 µm
80 karakter formül
düzenleyici
İşlevler: + / - / * / ÷/ () / Faktör
0,1 µm
80 karakter formül
düzenleyici
İşlevler: + / - / * / ÷/ () / Faktör
—
—
0,1 µm veya 0,01 µm
İstenen şekilde
programlanabilir
2/2
16 / 6
16 / 6
1
99 / 1000
1
6
6
—
99
MAX, MİN, MAX-MİN,
(MAX+MİN)/2, ortalama
MAX, MİN, MAX-MİN,
(MAX+MİN)/2, ortalama
MAX, MİN, MAX-MİN,
(MAX+MİN)/2, ortalama
—
MAX, MİN, MAX-MİN, İstenen
şekilde programlanabilir
—
N, x-bar, S, Xmax, Xmin,
Aralık
N, x-bar, S, Xmax, Xmin,
Aralık
—
İstenen şekilde
programlanabilir
—
3 Opto bağlantı girişi,
3 Opto bağlantı çıkışı
3 Opto bağlantı girişi,
6 Opto bağlantı çıkışı
6 Opto bağlantı girişi,
12 Opto bağlantı çıkışı
—
1
1
2
1 Çıkış gerilimi
1 Akım çıkışı
—
RS232, 9 pimli, priz
RS232, 9 pimli, priz
RS232, 9 pimli, priz
—
1 x RS232, 3 x USB,
2 x Ethernet (RJ45)
Bilgisayar, Klavye
Bilgisayar
Bilgisayar
—
Bilgisayar, Dokunmatik ekran
max. 998, G/Ç üzerinde max. 5 max. 998, G/Ç üzerinde max. 79 —
Evet
16 Dijital giriş
(İsteğe bağlı)
16 Dijital çıkış (İsteğe bağlı)
—
—
—
—
—
487 x 47 x 144
160 x 205 x 165
235 x 180 x 160
170 x 43 x 100
305 x 400 x 65
7-16
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Millimar 1200 IC Kompakt amplifikatör
Özellikler
IP40
•Kolayca ulaşılabilir R14
yuvarlak pillerle çalışma
•Kompakt muhafaza
•Atölyede portatif kullanım
için pille çalışma
•Piller için test düğmesi
•Standart aksesuarları:
Ana şebeke adaptörü ve
kullanma talimatları
•2 tolerans işaretli geniş
ekran
•Hızlı ve güvenilir ölçülen
değer görüntüleme
•Değiştirilebilir ölçme yönü
•Bir endüktif prob bağlanabilir
•Geniş Inkremental sıfır ayarı
sayesinde ince ayar
1200 IC
Teknik Veriler
Ölçme aralığı / Skala Değerleri
1200 IC
± 3 µm / 0,1 µm
± 10 µm / 0,2 µm
± 30 µm / 1 µm
± 100 µm / 2 µm
± 300 µm / 10 µm
Skala uzunluğu
Yanıt süresi
Tekli ölçme kombinasyonları
Sıfır ayarı aralığı: 5 ve 100 µm
Sapma yayılımı ölçülen değere referans verir
DIN'ye göre koruma sınıfı
Çalışma sıcaklığı aralığı
Güç kaynağı
Güç tüketimi
Boyutlar
Ağırlık
Sipariş no.
Pil, R 14 pil 1,5 V, (6 adet gereklidir)
Uygun endüktif problar için bkz. sayfa 7-6 - 7-12
± .0001“ / .000002“
± .0003“ / .00001“
± .001“ / .00002“
± .003“ / .0001“
± .01“ / .0002“
120 mm
350 ms
+A, -A
1 Geniş aralık ayarlayıcı
≤ %2,5
IP40
+ 10. . . + 40° C / + 50. . . + 104° F
ana şebeke adaptörü, 9V = ~5 VA
yakl. 0,1 W
137 x 157 x 80 mm
1 kg
5312000
Aksesuarlar
1200 IC/MZ
Sipariş no.
3004424
5312009
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-17
Millimar C 1208 / C 1216 Arkaplan aydınlatmalı ekrana sahip kompakt amplifikatörler
Özellikler
MAX
MIN
RS232C
0
TOL
C 1208
•Sık kullanılan işlevler SEÇ tuşuna
atanabilir
•Statik ölçümler ± A, ± B ve tüm
kombinasyonlar
•Dinamik Ölçümler: Max, Min, MaxMin, Max+Min, ortalama
•Otomatik Algılama Modu, iki ölçme
ekipmanı bağlanabilir (Prob, tampon
mastar . . . )
•Entegre klavye veya MS-Windows
yapılandırma yazılımı ile RS232
arabirimi
üzerinden programlanabilir
Ekran
•Analog ve iki satır dijital ekrana sahip
arkaplan aydınlatmalı LCD Ekran
•Uyarı ve tolerans sınırları için 5 adet
üç renkli durum lambası
•2 adete kadar özellik eşzamanlı
olarak görüntülenebilir
•Ölçme aralıklarında 0,01 μm / 1μin
ek çözünürlük (yalnızca C1216)
Bağlantılar
•Endüktif problar için 2 giriş (ayrıca
Mahr, Mahr-Federal problarla uyumlu)
•RS232 arabirimi
•Ölçüm başlangıcı, ana ölçüm ve
ölçülen değerleri gönderme için 3
dijital giriş, . . .
•DEVAM / DEVAM ETME, tekrar
çalışma ve ölçme süresi için 3 dijital
giriş, . . .
•Analog çıkış (yalnızca C1216)
•Programlanabilir analog çıkış gerilimi
(max. ±5V) (yalnızca C1216)
•Standart aksesuarları:
Kullanma talimatları ve ana şebeke
elektrik fişi
Teknik Veriler
Ekran
Arkaplan LCD, 115 mm x 70 mm
Analog skala
İmleç, 61 derece
Aralık ve metin görüntüleme 7 basamak LCD, 5 x 7 nokta
matriks, alfasayısal
Ölçülen değer görüntüleme 7 basamak LCD, 7 segment
Tolerans görüntüleme
5 LED, 3 renk
Görüntülenen aralıklar ±3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 µm
±.0001; .0003; .001; .003; .01; .03;
1; .3 inç; veya toleransla ilişkili
Ölçme aralığı endüktif prob 4000 (±2000) µm, çözünürlük 0,1 µm
400 (±200) µm, çözünürlük 0,01 µm*
Yanıt süresi
- Ölçme değeri belleği
- Dijital ekran
- Kadran
- Çıkışlar
0,010s
0,100s
0,100s
0,020s
Sipariş no.
Sipariş no.
C 1208 M Mahr uyumlu
5312080
C 1208 F Mahr-Federal uyumlu5312082
C 1216 M Mahr uyumlu
5312160
C 1216 F Mahr-Federal uyumlu5312162
Uygun endüktif problar için bkz. sayfa 7-6 - 7-12
Hata sınırı
- 10 x analog ekran
- Dijital ekran
Sıcaklık katsayısı
Çalışma sıcaklığı
Arabirimler
Bilgisayar, yazıcı
- Kontrol çıkışları
- Kontrol girişleri
Ana şebeke güç kaynağı
üzerinden güç girişi
Güç tüketimi
Koruma sınıfı
Muhafaza boyutları
(Y x G x D)
Ağırlık
2,5%
%0,3 (min. 0,2 µm)
%0,005/°C
0°C . . . 45°C
RS232, 9 pimli arabirim
(bilgisayar uyumlu atama)
3 Opto bağlantı çıkışı, 2 24V, 100 mA
3 Opto bağlantı girişi, 24V, 10 mA
100 V . . . 240 V, 47Hz . . . 63Hz
10 VA
IP54, IP43 iletken toz
yakl. 205 x 160 x 165 mm
yakl. 2,1 kg
* yalnızca C1216 ile
Aksesuarlar
Sipariş no.
Uzatma kablosu (9 pimli D-Sub giriş
ve D-Sub soket),uzunluk 3 m
Kontrol Ünitesi 3 butonlu
Ayak pedalı:
Giriş 1 için
Giriş 2 için
Giriş 3 için
Adaptör G/Ç portu için kablosuz
Klavye toz kapağı
7024634
5318430
5330955
5330956
5330957
7032401
3025712
7-18
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Millimar C 1245 Kompakt amplifikatör
Özellikler
MAX
MIN
İşlevler
•16 özellik tanımlanabilir
•Formül düzenleyici (80 karakter) ile C1 C8 giriş kanalları, faktörler ve parantezler
kullanılarak 4 temel aritmetik işlemle
matematiksel olarak bağlantılandırılabilir
•Statik ölçümler: geçerli değer, kare kök,
ark tanjant
•Dinamik Ölçümler: Max, Min, Max-Min,
Max+Min, ortalama,
•İstatistiksel işlemler: n, x-bar, S, Xmax,
Xmin, R
•Entegre klavye veya MS-Windows
yapılandırma yazılımı ile RS232 arabirimi
üzerinden programlanabilir
•Bellekte 500 adete kadar ölçüm
saklanabilir
•Ölçüm Başlatma / Durdurma
RS232C
0
TOL
Ekran
•Ölçüm değerlerinin görüntülenmesi için
analog gösterge ekipmanı
•Ölçme değerleri ve yardım metinleri için
iki satırlı LCD
•Uyarı ve tolerans sınırları için 5 adet üç
renkli durum lambası
•3 adete kadar özellik eşzamanlı olarak
görüntülenebilir
Bağlantılar
•2 giriş modülü taban ünitesine takılabilir
•Aşağıdaki modüller bulunmaktadır:
- Endüktif problar için 4 giriş (Mahr,
Mahr-Federal, Tesa uyumluluğu)
•RS232 arabirimi
•1 Analog çıkış
•Ölçüm başlatma, ana ölçüm / sıfırlama,
veri gönderme için 3 dijital giriş
•DEVAM / DEVAM ETME, tekrar çalışma,
TÜMÜ DEVAM, ölçme süresi, 4 sınıf için
6 dijital çıkış
•Standart aksesuarları:
Kullanma talimatları ve ana şebeke
elektrik fişi
Teknik Veriler
Ekran
Analog skala
Aralık ve Metin
görüntüleme
Ölçülen değer görüntüleme
analog gösterge ekipmanı.
LCD 53 mm x 40 mm
145 mm x 80 mm
Tolerans görüntüleme
Görüntüleme aralıkları
Ölçüm aralığı
endüktif prob
5 LED, 3 renk
±10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 µm
±.0003; .001; .003; .01; .03; .1; .3 inç
4000 (±2000) µm, çözünürlük
0,1 µm (ölçülen değer görüntüleme
Yanıt süresi
- Ölçme değeri belleği
- Dijital ekran
- Kadran
- Çıkışlar
0,005s
0,300s
0,050s - 0,300s
0,020s
7 nokta LCD, 5 x 7 nokta matriks,
alfasayısal
7 nokta LCD. 7 Segment
Sipariş no.
Sipariş no.
C 1245 M Mahr uyumlu 4 endüktif prob için
5331250
C 1245 M Mahr uyumlu 8 endüktif prob için
5331291
C 1245 T Tesa uyumlu 4 endüktif prob için
5331251
C 1245 F Mahr-Federal uyumlu:
5331253
4 endüktif prob
Uygun endüktif problar için bkz. sayfa 7-6 - 7-12
Hata sınırları
- 10 x Analog ekran
- Dijital ekran
Sıcaklık katsayısı
İşletim sıcaklığı aralığı
Arabirimler
Bilgisayar, yazıcı
- Kontrol çıkışları
- Kontrol girişleri
Analog çıkış gerilimi
Güç kaynağı
Güç tüketimi
Koruma sınıfı
Muhafaza boyutları
(Y x G x D)
Ağırlık
2%
%0,3 (min. 0,2 µm)
± %0,005/°C
0°. . . 50°C
RS232, 9 pimli arabirim
(bilgisayar uyumlu düzen)
6 Opto bağlantı çıkışı, 24V, 100 mA
3 Opto bağlantı girişi, 24V, 10 mA
programlanabilir
90 V . . . 264 V. 47Hz . . . 63Hz
11 VA
IP53
IP43 iletken toz
yakl. 210 x 160 x 155 mm
yakl. 2 kg
Aksesuarlar
Sipariş no.
Uzatma kablosu (9 pimli D-Sub giriş ve
D-Sub soket), uzunluk 3 m
Kontrol Ünitesi 3 butonlu
Millimar ayak pedalı
Giriş 1 için
Giriş 2 için
Giriş 3 için
Adaptör G/Ç portu için kablosuz
Klavye toz kapağı
7024634
5318430
5330955
5330956
5330957
7032401
3025712
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-19
Millimar 1240 Kompakt amplifikatör
Özellikler
•Ölçülen değerlerin son
derece hassas işlenmesi
•Sıfır ayarı ölçme aralığı
içindeki her noktada
yapılabilir
•Standart geçerli değeri, tek
bir düğmeye dokunarak elde
edilebilir
•1 parametre için x-bar, s, r
ve n istatistiksel işlemleri
•Tolerans izleme
(ayarlanabilir histerizisli)
•Tolerans alanı toplam
genişlikte ayarlanamaz
•Çok amaçlı sınıflandırma
olanakları
RS232C
IP40
0
TOL
•Uzun denge durumunda
aşırı uç değer bellekleri
•Mahr uyumlu endüktif
problarla tekli, toplam ve
fark ölçümü için 2 giriş
•Yazıcı / bilgisayar / veri
kayıt cihazı bağlamak için
RS232C arabirimini kullanın
•Analog çıkışlı kayıt cihazı
bağlayın
•Tüm işlevleri uzaktan
kontrol etmek için RS232C
arabirimini kullanın
•Standart aksesuarları:
Kullanma talimatları ve ana
şebeke elektrik fişi
Teknik Veriler
Ekran
Sapma yayılımı ölçülen değere referans verir
Kadran
≤ % 1,5
Dijital ekran
≤ %0,01
Analog çıkış
≤%1
Çıkış gerilimi
±5V
Veri çıkışı
RS 232 C
Sınır anahtarları 2
Sinyal lambaları
3
Yanıt süresi
15 ms
Kontrol çıkışları
3
Çıkış tipi
TTL
Kontrol girişleri
3
DIN'ye göre koruma sınıfı
IP40
Çalışma sıcaklığı aralığı
+10 . . . +40°C
Güç kaynağı
230 V~/115 V~ ± %10,
50–60 Hz (değiştirilebilir)
analog / dijital
Analog ekran: Ölçme aralığı / Skala Değerleri
± 1 µm / 0,02 µm
± 3 µm / 0,1 µm
± 10 µm / 0,2 µm
± 30 µm / 1 µm
± 100 µm / 2 µm
± 300 µm / 10 µm
± 1000 µm / 20 µm
± 3000 µm / 100 µm
± 10000 µm / 200 µm
Dijital ekran: Ölçme aralığı / Skala Değerleri
± 200 µm/0,01 µm
± 2000 µm/0,1 µm
Tekli ölçme / kombinasyonlar
Dinamik İşlevler
Statik İşlevler
Sıfır ayarlayıcı +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B,
-A+B, -A-B
Max, Min, Max-Min,
(Max+Min)/2, ortalama
n, xn, x, s, R
Her noktada sıfır ayarı
Güç tüketimi
Boyutlar (G x Y x D)
Ağırlık
Sipariş no.
1240
Ön Panel İngilizce
Uygun endüktif problar için bkz. sayfa 7-6 - 7-12
Tavsiye edilen Prob 1340 bkz. sayfa 7-12
yakl. 30 VA
156 x 195 x 120 mm
2,3 kg
Aksesuarlar
Sipariş no.
5312401
Sipariş no.
1240/3D butonlar 3 farklı işlevi etkinleştirmek
için örn. Başlat, sıfır ayarı vs.,
bağlantı kablosu 1,5 m
Ayak Pedalı 1240/1F, bağlantı kablosu uzunluğu 2 m
Kontrol Ünitesi 1240/SG 3 buton ve 5 röle çıkışlı
Sınıflandırma Ekipmanı 1240/KG 20 opto
bağlantı çıkışlı
Veri Kablosu her türlü bilgisayar için
(9 pimli D girişi)/MSP2
5312430
5312431
5312439
5312438
7024634
7-20
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Millimar S 1840 Kompakt sütun amplifikatör
Özellikler
MAX
MIN
•Kolay okunur 3 renk analog
ekran
•Endüktif problar (örn. Mahr
P2004) veya elektronik
tampon mastarlar ile
ölçümler
•Giriş sinyalleri için kapsamlı
hesaplama: ±A, ±B ve tüm
kombinasyonlar
•Dinamik Ölçümler: Max,
Min, Max-Min, Max+Min,
Ortalama
•Entegre klavye veya
MS‑Windows yapılandırma
yazılımı RS232 arabirimi
üzerinden programlanabilir
•Programlanabilir uyarı
ve tolerans sınırları, sınır
aşıldığında yeşil olan renk
sarı veya kırmızı olarak
değişir
RS232C
0
TOL
•Ölçülen değer, yardım
metni ve ölçme birimi
görüntüleme için arkaplan
aydınlatmalı 2 satır LCD
• Arabirimler: Endüktif
problar için 2 giriş, Mahr
veya Mahr-Federal
uyumluluğunu seçin
•Programlanabilir analog
çıkış gerilimi (max. ±5V)
•3 dijital giriş (örn. ölçüm
başlatma, ana ölçüm)
•DEVAM - DEVAM ETME
- tekrar çalışma, ölçme
süresi için 3 dijital giriş
•Standart aksesuarları:
Kullanma talimatları ve ana
şebeke elektrik fişi
Teknik Veriler
Kadran
Aralık ve Metin görüntüleme
sal
Ölçülen değer görüntüleme
Tolerans görüntüleme
üzerinden
101 LED elemanı, 3 renk
7 nokta LCD, 14 Segment, alfasayı7 nokta LCD, 7 Segment
analog ekranda renk değişiklikleri
Görüntüleme aralıkları
±10; 30; 100; 300; 1000; 3000; 10000 µm
±.0003; .001; .003; .01; .03; .1; .3 inç
veya toleransla ilişkili
Ölçme aralığı endüktif prob 4000 (±2000) µm, çözünürlük 0,1 µm
400 (±200) µm, çözünürlük 0,01 µm
Çözünürlük
0,1 μm / ,000005”
Yanıt süresi
- Ölçme değeri belleği
- Analog ekran
- Çıkışlar
0,008 s
0,020 s
0,020 s
Sipariş no.
Sipariş no.
S 1840 M Mahr uyumlu5318400
S 1840 F Mahr-Federal uyumlu5318402
Uygun endüktif problar için bkz. sayfa 7-6 - 7-12
Hata sınırları
- 10 x Analog ekran
- Dijital ekran
Sıcaklık katsayısı
İşletim sıcaklığı aralığı Arabirimler
Bilgisayar, yazıcı - Kontrol çıkışları
- Kontrol girişleri Analog çıkış
Güç kaynağı olarak
Ana şebeke paketi
Güç tüketimi Koruma sınıfı Boyutlar (Y x G x D) Ağırlık
%1 (101 LED)
%0,3 (min. 0,2 µm)
± %0,005 / °C
0 . . . 45 °C
RS232, 9 pimli erkek (bilgisayar
düzenuyumlu )
3 Opto bağlantı
Çıkışlar, 24 V, 100 mA
3 Opto bağlantı
Girişler, 24 V, 10 mA
Gerilim ±5 V programlanabilir
100 V . . . 240 V, 47Hz . . . 63Hz
12 VA
IP53
IP43 iletken toz
yakl. 487 x 47 x 144 mm
yakl. 1,4 kg
Aksesuarlar
Sipariş no.
Taban Plakası, 3 adete kadar sütun için
Duvara Montaj
Bağlantı Kablosu (9 pimli D-Sub giriş ve
D-Sub giriş), uzunluk 3 m
Kontrol Ünitesi 3 butonlu Millimar ayak pedalı
Giriş 1
Giriş 2
Giriş 3
Adaptör I/O portu için kablosuz
5330901
5330902
7024634
5318430
5330955
5330956
5330957
7032401
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-21
Millimar G1275
Açıklama
Çok mastarlı ünitelerden alınan ölçme sonuçları,Millimar
G1275 ölçme bilgisayarı ile kolayca kaydedilebilir ve
istatistiksel olarak değerlendirilebilir.
Endüstriyel muhafaza, ölçme bilgisayarını yıpratıcı üretim
alanlarında kullanıma uygun hale getirir.
Muhafazanın kompakt boyutları, bilgisayarın dar alanlarda
kullanılabilmesini sağlar.
Ölçme sonuçları 15“ TFT monitörde net bir şekilde
görüntülenir; bu da okuma hatalarını ve yanlış yorumları
engeller.
Ölçme bilgisayarı, dokunmatik ekran kullanılarak üretim
ortamında güvenilir bir şekilde çalıştırılabilir.
Farklı sensörlerden alınan ölçme sinyallerinin kaydedilebilmesi
için, Milimar G1275 ölçme bilgisayarına geniş bir yelpazede
ölçme arabirimleri bağlanabilir.
Teknik Veriler
Boyutlar (U x D x Y)
Ağırlık
Malzeme
Çalışma sıcaklığı
Bağıl nem
Koruma sınıfı
TFT renkli monitör
Dokunmatik
Güç kaynağı
305 x 400 x 65 mm
4,3 kg
Alüminyum basınçlı dökme toz
kaplamalı
0 °C . . . 55 °C
%10 - %85 yoğuşmasız
IP65
15“ 1024 x 768 piksel
Sağlam endüstriyel dokunmatik
ekran
230 V ± %10 AC / 24 V DC
(harici ana şebeke ünitesi
üzerinden)
Arabirimler
Girişler/Çıkışlar
1 RS232 (COM1)
1 klavye/fare girişi
2 Ethernet bağlantısı (RJ45)
2 USB arka tarafta
1 USB ön panelde
7-22
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Yazılım Millimar D1200X
Açıklama
•Windows tabanlı yazılım
•ACCESS veri bankası
•Şifre korumalı menüler ve erişim yetkilendirme
•Düzenleyiciden bağımsız
•Maskeleri doldurarak kontrol planını kolayca programlama
•Serbestçe programlanabilir hesaplama formatı
•Gerçekleştirilen ölçümleri görüntülemek için hızlı seçim
•Sensörlerin kolayca ayarlanabilmesi için yardımcı monitör
•Kalibrasyon geçmişi kaydedilir
•Ölçme değeri görüntüleme (sayısal ve çubuk grafik olarak)
•Ölçüm kaydedilir (manuel veya otomatik)
•Sensör ve alarm çalışma aralığı izleme
•Ölçme sonucunun istatistiksel olarak değerlendirilmesi
•Histogram olarak görüntüleme ve SPC kontrol kartı.
•Birkaç saat ve n ölçüm sonrasında otomatik kalibrasyon isteği
•Yanlış ölçme değerlerine, nedenleriyle birlikte yorum yapılabilir
•İstatistiksel analiz
•Normal dağılım testi
•Ölçme sistemleri analizi (R&R) ve mastar özelliği entegre
•Çok sayıda veri formatında dışarı aktarma modülü
•QDAS, SUMEQ, SESAME, QUASAR için arabirimler
•Otomatik kontrol için G/Ç arabirimi (seçenek)
•İletişim kontrolüyle otomatik üretim hatlarında çalışma
Minimum Gereksinimler
•En az 1,5 Ghz Pentium IV veya benzer işlemci
•Windows 2000 veya Windows XP
•Sabit diskte 20 GB boş bellek
•512 MB RAM
•Monitör 1024 x 768
•Boş USB arabirimi
•CD sürücü
•Çevrebirim ünitesi sayısına göre 1 - 4 RS232 arabirimi
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-23
Millimar X 1715 Akıllı ölçme arabirimi sistemi
Özellikler
RS232C
Millimar X 1715, üretim
alanında karmaşık ölçme
görevlerine yönelik akıllı ve
çok amaçlı bir ölçme arabirimi
sistemidir. Sensörler ile
elektronik ölçü veri analiz SW
arasında sinyal aktarıcı olarak
idealdir.
İşlevler
•Statik ve dinamik ölçümler
•Denklem düzenleyici
•16 özellik tanımlanabilir
•Bir veya iki noktadan ana
ölçüm
Bağlantılar
•1 - 8 ölçme cihazı girişi
•RS-232 arabirimi
•Analog çıkış
•3 dijital giriş ve 6 dijital çıkış
•Standart aksesuarları:
D1000X Yazılımı, kullanma
talimatı ve güç kaynağı fişi
modem kablosu, 9 pimli
Teknik Veriler
Ölçme aralığı endüktif prob 4000 (+/– 2000) µm,
Çözünürlük 0,1 µm
Yanıt süresi
- Ölçme değeri belleği
- Çıkışlar
0,005s
0,020s
Hata sınırları
- %0,3 (min. 0,2 µm)
Sıcaklık katsayısı
İşletim sıcaklığı aralığı
Arabirimler
Bilgisayar, yazıcı
(bilgisayar uyumlu düzen)
- Kontrol çıkışları
- Kontrol girişleri
± %0,005/°C
0°. . . 50°C
Analog çıkış gerilimi
programlanabilir
Güç kaynağı
63Hz
90 V . . . 264 V. 47Hz . . .
Güç tüketimi
11 VA
Koruma sınıfı
IP53
IP43 iletken toz
Boyutlar (Y x G x D)
yakl. 160 x 205 x 165 mm
Ağırlık
yakl. 2 kg
RS232, 9 pimli arabirim
6 Opto bağlantı çıkışı,
24 V, 100 mA
3 Opto bağlantı girişi,
24 V, 10 mA
Sipariş no.
Sipariş no.
X 1715 Mahr uyumlu 2 endüktif prob için
5331064
X 1715 Mahr uyumlu 4 endüktif prob için
5331063
X 1715 Mahr uyumlu 8 endüktif prob için
5331061
X 1715
Tesa uyumlu 8 endüktif prob için
5331062
Uygun endüktif problar için bkz. sayfa 7-6 - 7-12
Aksesuarlar
Sipariş no.
Bağlantı Kablosu (9 pimli D-Sub-girişi
D-Sub girişi), uzunluk 3 m
Kontrol Ünitesi 3 butonlu Milimar ayak Pedalı
Giriş 1 için
Giriş 2 için
Giriş 3 için
Adaptör G/Ç portu için kablosuz
* Tedarik kapsamına dahildir
7024634*
5318430
5330955
5330956
5330957
7032401
7-24
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
Millimar X 1741 Akıllı ölçme arabirimi sistemi
Özellikler
RS232C
Millimar X 1741, üretim
alanında karmaşık ölçme
görevlerine yönelik akıllı ve
çok amaçlı bir ölçme arabirimi
sistemidir. Sensörler ile
elektronik ölçü veri analiz SW
arasında sinyal aktarıcı olarak
idealdir.
İşlevler
•Statik ve dinamik ölçümler
•Denklem düzenleyici
•16 özellik tanımlanabilir
•Bir veya iki noktadan ana
ölçüm
Bağlantılar
•1 - 16 ölçme cihazı girişi
•RS-232 arabirimi
•2 analog çıkış
•6 dijital giriş ve 12 dijital
çıkış
•Standart aksesuarları:
D1000X Yazılımı, kullanma
talimatı ve güç kaynağı fişi
modem kablosu, 9 pimli
Teknik Veriler
Ölçme aralığı endüktif prob 4000 (+/– 2000) µm,
Çözünürlük 0,1 µm
Analog çıkış gerilimi
programlanabilir (2 çıkış)
Yanıt süresi
- Ölçme değeri belleği
- Çıkışlar
Güç kaynağı
90 V . . . 264 V, 47Hz . . . 63Hz
0,005s
0,020s
Güç tüketimi
11 VA
Koruma sınıfı
IP53
IP43 iletken toz
Boyutlar (Y x G x D)
yakl. 235 x 180 x 160 mm
Ağırlık
yakl. 2 kg
Hata sınırları
- %0,3 (min. 0,2 µm)
Sıcaklık katsayısı
İşletim sıcaklığı aralığı
± %0,005/°C
0°. . . 50°C
Arabirimler
Bilgisayar, yazıcı
- Kontrol çıkışları
- Kontrol girişleri
RS232, 9 pimli arabirim
(bilgisayar uyumlu düzen)
12 Opto bağlantı çıkışı,
4 V, 100 mA
6 Opto bağlantı girişi,
24 V, 10 mA
Sipariş no.
Sipariş no.
X 1741 Mahr uyumlu 2 endüktif prob için
9037840
X 1741 Mahr uyumlu 4 endüktif prob için
9038383
X 1741
Mahr uyumlu 12 endüktif prob için
5331057
X 1741
Mahr uyumlu 16 endüktif prob için
5331096
Uygun endüktif problar için bkz. sayfa 7-6 - 7-12
Aksesuarlar
Sipariş no.
Bağlantı Kablosu (9 pimli D-Sub giriş
ve D-Sub giriş), uzunluk 3 m
Kontrol Ünitesi 3 butonlu Millimar ayak pedalı
Giriş 1
Giriş 2
Giriş 3
Adaptör G/Ç portu için kablosuz
* Tedarik kapsamına dahildir
7024634*
5318430
5330955
5330956
5330957
7032401
+
Millimar. Elektriksel Uzunluk Ölçme Ekipmanı
7-25
Millimar Ölçme Amplifikatörü 1901 TA analog çıkışlı
Özellikler
•1901 TA ölçme
amplifikatörü, ölçme kontrol
süreçlerinde endüktif prob
ile birlikte kullanılır
•Endüktif prob için AC
gerilimi sağlar ve taşıyıcı
frekansı sinyalini çıkış
gerilimine dönüştürür
•Çıkış gerilimi: ± 10 V
(Seçenek: ± 5 V / 0 V 10 V) ölçme aralığının
sonunda
•Eşzamanlı olarak ölçme
aralığının sonunda ±
5 mA çıkış sinyali akımı
kullanılabilir
•Besleme gerilimi 24 V=
•1901 TA muhafazası,
mekanik odada kullanıma
uygun tasarlanmıştır
•Bağlantılar: bir Mahr
uyumlu endüktif prob için 1
çıkış
•Standart aksesuarları:
Analog çıkış için 3 pimli
soket fişi, güç kaynağı için
3 pimli bağlantı burcu ve
kullanma talimatları
Teknik Veriler
Ölçme aralıkları (köprüler ile ayarlanabilir)
Bağlantılar
Giriş Çıkış Besleme 5 pimli soket
3 pimli soket
3 pimli fiş
Yanıt süresi
5-10 ms
Kesme frekansı
90 Hz
Ölçme aralığının sonunda akım çıkışı ± 5 mA
Koruma sınıfı IP 54
Doğrusallık
± %0,3
Boyutlar: (U x D x Y) 43 x 100 x 170 mm
Besleme gerilimi 24 V =
± 125 μm
± 250 μm
± 500 μm
± 1000 μm
± 2000 μm
Ölçme aralığının sonunda çıkış gerilimi ± 10 V
Seçenek: ± 5 V / 0–5 V / 0–10 V
Sipariş no.
Sipariş no.
Mahr uyumlu 1 endüktif prob için
5319011
1901 TA/So Mahr uyumlu 1 endüktif prob için 0- 10 V
1901 TA 9023856
Uygun endüktif problar için bkz. sayfa 7-6 - 7-12
7-26
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
HASSASLIK ÖLÇME İŞLEMİNİN EN BAŞINDA BAŞLAR
Millipneu yüksek basınçlı havalı mastarları, boyutlardaki sapmayı hızlı ve hassas bir şekilde
ölçer. Bu ürünler, endüstriyel üretim ve ölçme odalarında yüksek kaliteli pnömatik uzunluk ölçüm
sistemleri olarak yıllardır kendilerini kanıtlamışlardır. Basınçlı hava probları, basınçlı hava
tampon mastarları, basınçlı hava halka mastarları, havalı çatal mastarları, açısallık için konik
tampon mastarları ile bir referansa göre ölçme değeri değerini temassız olarak belirler. Millimar
değerlendirme ünitelerinde, hava basıncındaki değişikliklerin belirlenmesi prensibiyle bir veya
daha fazla pnömatik ölçme değeri kayıt cihazından görüntülenir.
+
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
7-27
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Metrolojik özellikler
Millimar değerlendirme üniteleri, hava basıncındaki
değişikliklerin belirlenmesi prensibiyle çalışır; iki hazne
arasındaki basınç farkı ölçülür. İki hazneden biri sabit referans
basıncı sağlarken diğer haznenin basıncı (ölçme haznesi),
pnömatik değer kayıt cihazı basınçlı havasının, ölçüm
referansına farkı ile belirlenir.
Millimar değerlendirme ünitelerinde, her biri iki basınç
haznesinden birine yönlendirilmiş iki bağlantı noktası bulunur.
Böylece ölçme değeri, Piezo basınç sensörü üzerinden
herhangi bir dönüştürme yapılmadan doğrudan ölçülür ve
dijital hale getirilir.
Değiştirilebilir ekipman basınçlı havaları ile 2500:1 - 10000:1
arasında büyütme yapılabilir.
Millimar ölçme üniteleri için, basınç düşürme valfleri
aracılığıyla sabit hava basıncı sağlanmalıdır. Basınç düşürme
valfi bulunan ölçme üniteleri, araya eklenecek bir hava
filtresi ile 3,5 bar - 10 bar arasında basınçlı hava hatlarına
bağlanabilir.
Hava, kuru ve yağsız olmalıdır.
Metrolojik özellikler
•Çok amaçlı, güvenilir, başarısı kanıtlanmış, yüksek
performanslı
•Tüm ölçme yöntemleri, bağımsız, toplam ve diferansiyel
ölçümler
•Yüksek hassaslık, uzun süreli dayanıklılık, çevresel
koşullardan etkilenmez
•Ölçme değerlerini 10000x değerine kadar büyütme, geniş
ölçme aralıkları
•Ölçme sonuçları için yüksek hassaslık ve tekrar üretilebilirlik:
büyütmeye bağlı olarak 0,5 µm - 20 µm
•Ölçme basınçlı havası ile temassız ölçümler, iş parçası zarar
görmez
•Temizlenmemiş, yağlı veya üzerinde madde bulunan
iş parçalarının dahi güvenilir bir şekilde ölçümü. Ölçme
noktaları, ölçme havası ile temizlenir
•Ölçme değerleri net, geniş veya uzun skalada doğrusal
olarak görüntülenir, ölçme sonuçları kolay ve hatasız bir
şekilde okunur
•Çap, delikler arası mesafe, konik, eşmerkezlilik, delik
hizalama, eşleme ölçümleri.
•Mevcut ölçme sorunlarına gereken uyum sayesinde çeşitli
ölçme olanakları
•Tüm uygulamalar için Millipneu ekran ünitesi
•Az yer kaplar, kullanışlıdır, kolay kullanımlıdır, tüm ölçme
yöntemleri kullanılabilir
•Ölçme, kontrol ve sıralama işlemleri için tam otomatik çalışan
elektriksel üniteler
•Üretim makineleri için ölçüm kontrol ünitesi
•Eksiksiz test kontrol üniteleri olarak Millipneu tek ve çok
sütunlu üniteler
•Ölçme sütunlarının yakın düzenlenmesi ve uzun skalalar
nedeniyle modüler yapı sistemine uygun çok sütunlu üniteler
•Çok yönlü Millipneu ölçme elemanları: basınçlı hava
probları, basınçlı hava tampon mastarları, basınçlı hava
halka mastarları, havalı çatal mastarları, açısallık için konik
tampon mastarları, açısallık ölçme halkaları, konik basınçlı
hava tampon mastarları, konik basınçlı hava halka mastarları
ve eşleşen parça ölçme üniteleri ile temassız ölçümler.
•Temaslı ölçme elemanlarına göre son derece uzun kullanım
ömrü
•Atölye için dayanıklı bir model. Tüm uygulamalar için
modeller.
•Özel işler için özel modeller
7-28
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Millimar. Havalı Mastarlar
HASSASLIK ÖLÇME İŞLEMİNİN EN BAŞINDA BAŞLAR
Havalı mastarlar, bir iş parçası ölçüm unitesindeki basınçlı hava jetine yaklaştığında
oluşan basınç değişikliği etkisini kullanırak ölçüm yapar. Basınçlı hava ile çalışma yüzeyi
arasındaki mesafe azaldıkça basınç artarken akış ivmesi ve ilgili akış hacmi düşer. Pnömatik
ölçme prosedürü, göreceli olarak daha yakın bir doğrusal ölçme aralığına sahiptir. Boşluk
mesafesine bağlı olarak gerçekleşen A tanımlı oluşturulmuş yüzeyi, d çaplı ölçme basınçlı
havasının kesit alanından daha geniş hale geldiğinde ölçme prosedürü sınırına ulaşılır.
1.2.3.4.
4.5.6.7.
9.10.11.12.
13.14.15.
1. Basınçlı havalı mastar ile kalınlık veya duvar kalınlığı ölçümleri 2. Basınçlı hava tampon mastar ile silindirik açık deliklerin çap
ölçümü. 3. Basınçlı hava tampon mastar ile silindirik kör deliklerin çap ölçümü. 4. Bilya temaslı tampon mastar ile silindirik açık
deliklerin çap ölçümü 5. Kol temaslı tampon mastar ile silindirik kör deliklerin çap ölçümü 6. Ayarlanabilir basınçlı havalı çatal ile
kalınlık çapı ölçümü 8. Özel basınçlı havalı tampon mastar ile silindirik deliklerin doğrusallık ölçümü 9. Basınçlı havalı tampon
mastar ve basınçlı havalı halka mastar ile delik ile mil arası eşleşme ölçümü. 10. Konik basınçlı havalı tampon mastar ile iç koninin
konik yiv ölçümü; ölçüm, diferansiyel ölçme yöntemine göre yapılır 11. Özel basınçlı havalı tampon mastar ile silindirik deliğin ön
yüzeye göre dikeyliğinin ölçümü; ölçüm, diferansiyel ölçme yöntemine göre yapılır 12. Basınçlı havalı tampon mastar ile ayrı silindirik
deliklerin delik mesafelerinin ölçümü; ölçüm, diferansiyel ölçme yöntemine göre yapılır 13. Basınçlı havalı tampon mastar ile kesik
silindirik deliklerin delik mesafelerinin ölçümü; ölçüm, diferansiyel ölçme yöntemine göre yapılır 14. Konik basınçlı havalı tampon
mastar ile iç koninin konik yiv ölçümü ve form ve çap ölçümü. 15. Yedi sütunlu ünite ile birlikte ölçme basınçlı havalı tampon mastar
ve temas probları kullanılarak birden fazla iç ve dış ölçüm.
+
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
7-29
Delikler için Basınçlı Havalı Tampon Mastarlar
Açıklama
Millimar basınçlı havalı tampon mastarlar, silindirik açık veya
kör deliklerin kontrol edilmesi için kullanılır.
Tampon mastar gövdesinde, temassız olarak ölçülen değeri
kaydeden karşı karşıya iki ölçme basınçlı havası bulunur.
Bu düzenek tek bir basınçlı havalı tampon mastar ile çap, çap
yuvarlaklığı ve delik silindirikliğinin ölçülebilmesini mümkün
kılar.
Çap, havalı tampon mastarın tanıtılmasının hemen ardından
ölçülür; çap yuvarlaklık sapması 180° dönüşle, silindiriklik ise
boylamsal hareketle test edilebilir.
Millimar havalı tampon mastarın ölçme aralığı 80 µm - max.
100 µm şeklindedir.
Millimar basınçlı havalı tampon mastarların krom paslanmaz
çelik veya krom plakalı modelleri bulunmaktadır; gerekli
olması halinde ise hava tüketimini kısmak için kesme valfi
takılabilmektedir.
Millimar ekran ünitelerinde gömülü halde bulunan ayar vidası
ile hava basıncının etkisi ayarlanabilir. Bu sayede havalı
mastarın kullanım ömrü uzatılabilir.
Sertleştirilmiş ölçme kafası yüzeyi zaman içinde hasar görse
bile bu ayar ile Millimar gösterge ile uzun yıllar kullanılabilir.
Basınç p
Doğrusal aralık
d
4
Pnömatik ölçme
başlığı basınçlı
havası
d
Sıfır nozulu
s
Ayarlanamayan basınçlı hava
Hassas
basınç valfi
s
Ayarlanamayan
ana basınçlı hava
Pnömatik
sensör başlığı
İş parçası
Diferansiyel basınç
sensörü (piezo elektrik)
İş parçası
7-30
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Delikler için Basınçlı Havalı Tampon Mastarlar
Açik Delikler için Basınçlı Havalı Tampon Mastarlar
Kör Delikler için Basınçlı Havalı Tampon Mastarlar
6002 Z sertleştirilmiş çelik
(çap 3 - 5 mm)
6012 Z sertleştirilmiş çelik
(çap 3 - 5 mm)
6001 Z sert krom kaplamalı
(çap 5 - 80 mm)
6011 Z sert krom kaplamalı
(çap 5 - 80 mm)
6002 Z sertleştirilmiş çelik
(çap 5 - 80 mm)
6012 Z sertleştirilmiş çelik
(çap 5 - 80 mm)
6001 Z sert krom kaplamalı
(çap 80 - 100 mm)
6011 Z sert krom kaplamalı
(çap 80 - 100 mm)
6002 Z sertleştirilmiş çelik
(çap 80 - 100 mm)
6012 Z sertleştirilmiş çelik
(çap 80 - 100 mm)
+
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
7-31
Delikler için Basınçlı Havalı Tampon Mastarlar
Açık Delikler için Basınçlı Havalı Tampon Mastarlar1
Tip
6001
çap d L1
5-8
8 - 10
10 - 13
10
10
10
13 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
20
20
20
20
20
20
20
20
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
20
20
20
20
20
20
L2 (mm)
35
3-4
4-5
5-8
8 - 10
13 - 15
10
10
10
10
10
13 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
20
20
20
20
20
20
20
20
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
20
20
20
20
20
20
5260102*
5260103*
5260104*
6011
çap d L1
10
10
10
60**, 110, 160, 210,
260, 310
5260105*
5260106*
5260107*
5260108*
5260109*
5260110*
5260111*
5260112*
13 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
20
20
20
20
20
20
20
20
50**, 100, 150, 200,
250, 300
5260113*
5260114*
5260115*
5260116*
5260117*
5260118*
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
20
20
20
20
20
20
40**, 70, 100, 150
20
22
35
5260119*
5260120*
5260121*
5260200*
5260201*
5260202*
5260203*
5260204*
6012
10
10
10
10
10
60**, 110, 160, 210,
260, 310
5260205*
5260206*
5260207*
5260208*
5260209*
5260210*
5260211*
5260212*
13 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
20
20
20
20
20
20
20
20
50**, 100, 150, 200,
250, 300
5260213*
5260214*
5260215*
5260216*
5260217*
5260218*
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
20
20
20
20
20
20
40**, 70, 100, 150
5260219*
5260220*
5260221*
Sipariş sırasında lütfen birim büyütme ve iş parçası toleranslarını belirtin
* Metroloji Sistemleri Bölümü
** Standart model
L2 (mm)
35
40**, 70, 100, 150
Sipariş no.
5261102*
5261103*
5261104*
60**, 110, 160, 210,
260, 310
5261105*
5261106*
5261107*
5261108*
5261109*
5261110*
5261111*
5261112*
65**, 115, 165, 215,
265, 315
5261113*
5261114*
5261115*
5261116*
5261117*
5261118*
80 - 85 30
70**, 120, 170, 220,
85 - 90 30
270, 320
90 - 100 30
100 - . . . . İstek üzerine
3-4
4-5
5-8
8 - 10
10 - 13
80 - 85 30
55**, 105, 155, 205,
85 - 90 30
255, 305
90 - 100 30
100 - . . . . İstek üzerine
1
Tip
5-8
8 - 10
10 - 13
80 - 85 30
55**, 105, 155, 205,
85 - 90 30
255, 305
90 - 100 30
100 - . . . . İstek üzerine
6002
Sipariş no.
Kör Delikler için Basınçlı Havalı Tampon Mastarlar1
20
22
35
40**, 70, 100, 150
5261119*
5261120*
5261121*
5261200*
5261201*
5261202*
5261203*
5261204*
60**, 110, 160, 210,
260, 320
5261205*
5261206*
5261207*
5261208*
5261209*
5261210*
5261211*
5261212*
65**, 115, 165, 215,
265, 315
5261213*
5261214*
5261215*
5261216*
5261217*
5261218*
80 - 85 30
70**, 120, 170, 220,
85 - 90 30
270, 320
90 - 100 30
100 - . . . . İstek üzerine
5261219*
5261220*
5261221*
7-32
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Silindirik Miller için Havalı Halka Mastarlar
Millimar 6300
2 ölçme basınçlı havasına
sahip basınçlı havalı halka
mastarlar
Millimar 6303
3 ölçme basınçlı havasına
sahip basınçlı havalı halka
mastarlar
Teknik Veriler
2 hava jetine sahip basınçlı havalı halka mastarlar1
Tip
çap d mm
çap D mm
B mm
Sipariş no.
6300
3-8
66
18
5263017*
8 - 14
66
18
5263018*
14 - 20
66
18
5263019*
20 - 26
80
22
5263020*
26 - 32
80
22
5263020*
32 - 38
66
24
5263022*
38 - 45
74
26
5263023*
45 - 52
80
28
5263024*
52 - 60
88
30
5263025*
60 - 68
96
32
5263026*
68 - 76
104
34
5263027*
76 - 84
112
36
5263028*
84 - 92
120
38
5263029*
92 - 100
128
40
5263030*
100 - . . . . İstek üzerine
3 hava jetine sahip basınçlı havalı halka mastar1
Tip
çap d mm
çap D mm
B mm
Sipariş no.
6303
3-8
66
18
5263301*
8 - 14
66
18
5263302*
14 - 20
66
18
5263303*
20 - 26
80
22
5263304*
26 - 32
80
22
5263305*
32 - 38
66
24
5263306*
38 - 45
74
26
5263307*
45 - 52
80
28
5263308*
52 - 60
88
30
5263309*
60 - 68
96
32
5263310*
68 - 76
104
34
5263311*
76 - 84
112
36
5263312*
84 - 92
120
38
5263313*
92 - 100
128
40
5263314*
100 - . . . . İstek üzerine
Sipariş sırasında lütfen birim büyütme ve iş parçası toleranslarını belirtin
* Metroloji Sistemleri Bölümü
1
Pnömatik Basınçlı Havalı Tampon Mastralar 6900-6918
Millimar 6900 - 6903
Millimar 6910 - 6913
Basınçlı havalı
mastarlar+E1864, düz
Millimar 6905 - 6908
Millimar 6915 - 6918
Basınçlı havalı mastarlar,
dirsekli
Açıklama
Millimar basınçlı havalı mastarları, temassız ve pnömatik
uzunluk ölçümünün tüm avantajlarına sahiptir.
Ölçme değerleri, gövdeye gömülü ve sertleştirilmiş metal
halka ile hasara karşı korunan basınçlı hava ile kaydedilir.
Millimar basınçlı havalı tampon mastarlar, özellikle mekanik
temas halinde zarar görecek hassas yüzeyli iş parçaları için
uygundur.
Üretim ortamında kullanıldıklarında ölçme basınçlı
havasının ilave bir avantajı söz konusudur: Dışarıya çıkan
hava sayesinde iş parçası yüzeyleri; yağ, su ve kir gibi
maddelerden temizlenir.
Basınçlı havalı tampon mastarları Millipneu ölçme üniteleri
ile ayarlamak için, dış formu söz konusu örneğe uygun ayar
mastarları gereklidir.
+
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
7-33
Aksesuarlar
Millimar 6105 Basınçlı havalı tampon
mastarları ve temaslı mastarlar için
Ayar Halkaları. Millimar ayar halkaları
dikkatle sertleştirilmiş, yaşlandırılmış,
taşlanmış ve leplenmiştir.
Millimar 6400 Basınçlı Hava Ölçme
Halkaları için Ayar Tamponları.
Millimar ayar tamponları dikkatle
sertleştirilmiş, yaşlandırılmış, taşlanmış
ve leplenmiştir.
Kalite
N
Üretim toleransı JS3
Silindir formu toleransı 0,4 x IT4
sayısal değeri
Üretim toleransı
JS3
Silindir formu toleransı 0,1 x IT3
sayısal değeri
Etiketli nominal değerin 0,5 x IT1
ölçme belirsizliği
sayısal değeri
Millimar 6107 Basınçlı havalı tampon
mastarlar için Ayar Halkaları.
Millimar ayar halkaları dikkatle
sertleştirilmiş, yaşlandırılmış, taşlanmış
ve leplenmiştir.
Hava İşleme Ünitesi 7052
Filtre
5 μm
basınç manometresi,
basınç 0,5 - 12 bar
Sipariş no. 7027929*
Hava İşleme Ünitesi 7046
Millimar ünitelerine filtrelenmiş hava ve
işlenmiş ölçme havası sağlamak için.
Hava filtresi, her türlü kir, su ve yağı
besleme havasından temizler.
Sipariş no.
5270460*
Kalite S
Üretim toleransı JS3
Silindir formu toleransı 0,1 x IT4 sayısal
değeri
Etiketli nominal değerin 0,5 x IT1 sayısal
ölçme belirsizliği değeri
Tutucu manuel kayma valfli
5 - 80 mm ölçüde basınçlı havalı tampon
mastar için
Sipariş no.
7007838*
Tutucu manuel kayma valfli
80 - 150 mm ölçüde basınçlı havalı
tampon mastar için
Sipariş no.
7007836*
* Metroloji Sistemleri Bölümü
Not
Tüm ayar halkaları ve ayar tamponları,
DIN 55350-18-4.2.2'ye uygun bir test
sertifikasıyla birlikte verilir.
Millimar Hortum
pnömatik ölçme elemanını Millimar
C1208, C1245, S184x, X17xx, X1941'e
bağlamak için. Bağlantı M10/tapa
manşonu NW6, uzunluk 2m
Sipariş no.
5330913*
Millimar 7110/2 Hortum
Millimar C1208, C1245, S184x, X17xx,
X1941'e hava işleme ünitesi bağlamak
için. 10x1,5, 8 düşürme dahil, uzunluk
2 m
Sipariş no.
5271109*
Millimar Bağlantı Hortumu
Millimar C1208, C1245, S184x, X17xx,
X1941'e hava işleme ünitesi bağlamak
için. 10x1,5, 8 düşürme dahil, uzunluk
2 m
Sipariş no.
5330917*
7-34
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Millimar. Hava Değerlendirme Üniteleri
KARMAŞIK ÖLÇME IŞLERINIZDE DOĞRUDAN SONUCA ULAŞMA
Değerlendirme ekipmanında çok sayıda farklı uygulama kullanılmakta ve bu nedenle birçok
gereksinimi karşılamaları gerekmektedir. Atölye ortamında basit ölçümlerden tam otomatik üretim
hatlarında her türlü test özelliğiyle karmaşık uygulamalara kadar tüm işlemleri gerçekleştirebilirler.
Bu uygulamalar, yüksek seviyede güvenilirlik ve hassaslığın yanı sıra sade bir çalıştırma yöntemi
gerektirir. Millimar değerlendirme ekipmanı, bu gereksinimleri tam olarak karşılamaktadır. Çok
sayıda uygulamada kullanılabilecek sağlam, kompakt ekipman ve farklı problara uyarlanabilecek
ve belirli bir uygulamaya göre özelleştirilebilecek kolay kullanımlı ölçme bilgisayarları.
+
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
7-35
µDimensionair®II Universal, pnömatik el ölçme aracı
ABS
System
0
TOL
ID
Özellikler
MAX
MIN
•Deliklerde veya miller
üzerinde temassız çap
ölçümleri
•Ölçme kafaları, ölçme
halkaları veya ölçme çeneleri
kolayca değiştirilebilir
•Piller tarafından sağlanan
güç, µDimensionair ürününün
komunundan bağımsız olarak
son derece esnek kullanımını
sağlar
•Ekran, P/E dönüştürücü,
Tutucu ve ölçme elemanı,
kullanışlı bir ünite oluşturur
•Klasik ölçme zincirlerine ideal
bir alternatif (ölçme elemanı
ve değerlendirme ünitesi)
•Bileşenlerin çeşitli şekilde
kombinasyonu sayesinde
esnek kullanım
•Kolay kullanımlı, analog
mastar benzeri
•Geniş ekran, büyük
karakterler ve kolay
okunabilir analog çubuk
sayesinde ölçme değerlerinin
optimum şekilde okunması
Teknik Veriler
± 0,080 mm
± 0,040 mm
± 0,020 mm
Veri Çıkışı
Pil Ömrü
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı
Tekrarlanabilirlik
Doğrusal Hata
Yanıt Süresi
Termal Denge
Tolerans Göstergeleri
Ağırlık
Boyutlar
Otomatik KAPAMA
Güç Gereksinimleri
Hava Besleme
Ekran
Sipariş no.
1
Tüm standart ölçme
elemanları (basınçlı havalı
tampon mastarlar, basınçlı
havalı çatal mastarlar),
birlikte verilen adaptör
kullanılarak µDimensionair
ürününe bağlanabilir.
Aksesuarlar
Sipariş no.
µDimensionair II
Ölçüm Aralığı
•Ekran 270° döndürülebilir ve
her türlü uygulamaya göre
optimum şekilde ayarlanabilir
•Dayanıklı tasarımı,
µDimensionair ürününü
atölye ortamı ve üretim
alanları için ideal hale getirir.
•Koruma sınıfı IP54. Toz ve
sıvılar zarar veremez.
•Bilgisayar veya yazıcı ile, veri
arabirimi üzerinden ölçme
sonuçları üzerinde işlem
yapılabilir.
Çözünürlük
0,002 mm / 0,001 mm
0,001 mm / 0,0005 mm
0,001 mm / 0,0005 mm
USB / ASCII / Digimatic
6000 saat
5 - 35° C
0 - 60° C
± 1 basamak (LSD)
± tam skalanın %1'i (LSD)
yakl. 1 s
tam skalanın %0,1'i/°C
İki — üst/alt (3 sınıf)
25 kg
yakl. 100 x 60 x 70 mm
15 dakika kullanım dışı
3 volt lityum pil, 2 / ünite - Tip CR-2450
2,10 ± 0,01 bar
270SDgr etrafında döner
21032001*
Tutucu, adaptör ve bağlantı hortumu dahildir
* Metroloji Sistemleri Bölümü
Ölçme tampon mastarı
büyütme
2500:1
5000:1
10000:1
Basınç
regülatörü
filtreli
Çok amaçlı
tezgah kiti
Pil 3V Tip
CR-2450
µDimensionair
Veri Kablosu
Opto RS232
(2m)
Veri Kablosu
Digimatic (2m),
düz tapa, 10
pimli
µDimensionair II
Veri Kablosu USB (2m)
MarCom veya
bilgisayar
Veri Kablosu
Opto RS232
(2m)
Veri Kablosu
Digimatic (2m),
düz tapa, 10
pimli
2238020*
2239307*
4102520*
SCB-4*
2001025*
4346023*
4346020*
4346021*
7-36
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Millimar 1020 / 1040
Tekli ve toplam ölçümler için ekran üniteleri
Uygulamalar
•Millimar basınçlı hava
halka mastarları ile birlikte:
Kalınlık ölçümleri
•Temaslı mastar ile birlikte:
Açısallık, düzlemsellik veya
delik ölçümü.
•Her türlü uzunluk ve
eşleşme ölçümleri
•Basınçlı hava tamponları ile
birlikte: 3 mm (,1181") ve
daha büyük çaplı deliklerin
ölçümü, çap görüntüleme
ve koniklik ve yuvarlaklık
sapması hesaplama (ilave
giriş olmadan)
•Basınçlı hava halka
mastarları ile birlikte: Mil
ölçümleri
Açıklama
Millimar analog göstergeler hava basıncındaki değişiklikleri,
iki basınç haznesinde ölçülen basınçların farkını belirler.
İki hazneden biri sabit bir referans basıncı sağlarken diğer
haznedeki (ölçme haznesi) basınç, pnömatik probun ölçme
işlemindeki hava basıncı ile test parçası arasındaki mesafe
göre belirlenir.
Basınç farkı, ölçülen verilerin hızlı bir şekilde görüntülenmesini
ve uzun dönemde tam ölçme doğruluğunu mümkün kılan
bir hassas, yakut yataklı hava/mekanik dönüştürücü ile
görüntülenir.
Ölçmede basınçlı hava 2 bar basınca sahip olduğundan,
basınçlı havanın test parçasına göre konumundan veya dış
koşullardan etkilenmeyen sabit ölçme koşulları söz konusudur.
Teknik Veriler
Millimar 1020
Derece
Ölçme aralıkları1
Büyütme
Skala uzunluğu
Tolerans dizini
maximum ölçme
hatası
Sıfır ayarlayıcı
Sıfır ayarı aralığı
Prob bağlantısı
Basınçlı hava
bağlantısı
Çalışma hava basıncı
Boyutlar
Sipariş no.
Özellikler
Millimar 1020
Sabit büyütme ve sıfır ayarlı analog mastar. Ayar mastarı
kullanarak ekipman ayarlama.
Millimar 1040
Hassas ayarlanabilir büyütme ve sıfır ayarlı analog mastar;
iki ayar mastarı (minimum ve maximum) kullanarak ekipman
ayarlama.
Millimar analog mastarlar, ekipman basınçlı hava ve skala
kullanılarak kolayca diğer ölçme aralıklarına dönüştürülebilir.
0,5 μm
25 μm
10000
1 μm
2 µm
50 μm
100 μm
5000
2500
182 mm
2
Ölçme aralığının % 2'si
1 pnömatik geniş Inkremental
ayarlayıcı
skala aralığının tamamında
1, 7110 veya 7120 hortum üzerinden
(vida bağlantısı M 10 x 0,75)
1, 7100 yüksek basınçlı hortum
üzerinden (vida bağlantısı M 14 x 1,5)
3,5 - 10 bar yüksek basınç
150 x 195 x 250 mm (basınç düşürücü
ve hızlı çalışan kapatma valfli)
5210200*
Millimar 1040
Büyütme ayarlayıcı
maximum ölçme
Ölçme aralığının % 1,5'i
hatası
Diğer veriler Millimar 1020 ile aynı
Sipariş no.
5210400*
Ölçme aralıkları, büyütme seçimine göre belirlenir. Ekipman basınçlı
hava ve skalaları değiştirilebilir.
*Metroloji Sistemleri Bölümü
1
+
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Millimar C 1208 PE
7-37
Kompakt, kullanıcı dostu uzunluk ölçme ünitesi
Model Tipleri ve Aksesuarlar
C1208 PE
C1208 PE
C1208 PE
C1208 PE
C1208 PE
C1208 PE
10000 M
5000 M
2500 M
10000 F
5000 F
2500 F
Mahr
Mahr
Mahr
Mahr
Mahr
Mahr
uyumlu
uyumlu
uyumlu
Federal uyumlu
Federal uyumlu
Federal uyumlu
Aksesuarlar
Bağlantı kablosu (9 pimli D-Sub giriş ve D-Sub
giriş), uzunluk 3 m
Kontrol ünitesi 3 butonlu
Ayak Pedalı Millimar için
Giriş 1
Giriş 2
Giriş 3
Sipariş no.
5312090*
5312091*
5312092*
5312093*
5312094*
5312095*
7024634*
5318430*
5330955*
5330956*
5330957*
*Metroloji Sistemleri Bölümü
Özellikler
İşlevler
•Sık kullanılanlar, SEÇ düğmesi kullanılarak sık kullanılan
ayarlar doğrudan çağrılabilir
•Statik ölçümler ± A, ± B ve tüm kombinasyonlar
•Dinamik Ölçümler: max, min, max-min, max+min, ortalama
değer
•Otomatik algılama modu. İki ölçme cihazı bağlanabilir (prob,
tampon mastar. . .), kullanılan ölçme cihazı otomatik olarak
ekranda görüntülenir
•1 noktalı ve 2 noktalı ana ölçümler
•Dahili klavye veya MS-Windows yapılandırma yazılımı
D1000S üzerinden RS232 arabirimi ile programlanabilir
Ekran
•Skala gösterimli ve iki satır dijital görüntülemeli arkadan
aydınlatmalı LCD ekran
•Uyarı ve tolerans sınırları için 5 adet üç renkli durum lambası
•2 adete kadar özellik aynı anda görüntülenebilir
Bağlantılar
•Pnömatik ölçme cihazları için bir giriş (isteğe bağlı olarak
Mahr veya Mahr Federal PE sistemleri ile uyumlu)
•RS232 arabirimi
•Ölçüm başlatma, ana ölçüm, ölçme verileri gönderme için üç
dijital giriş, . . .
•DEVAM, DEVAM ETME, tekrar çalışma ve ölçme süresi için
üç dijital giriş, . . .
Teknik Veriler
Ekran
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran
115 x 70 mm
Gösterge, 61 derece
Karakter LCD, 5 x 7, Nokta matris,
alfasayısal
7 basamak LCD, 7 segment
Analog skala
Aralık ve metin
görüntüleme
Ölçülen değer
görüntüleme
Tolerans görüntüleme 5 LED, 3 renk
Görüntüleme
±3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000,
aralıkları
10000 μm
±.0001, .0003; .001; .003; .01; .03; .1;
.3 inç veya toleransla ilişkili
Ölçme aralığı / Skala Değerleri
100 (±50) μm / 0,1 μm
2500:1
5000:1
50 (±25) μm / 0,1 μm
10000:1
25 (±12,5) μm / 0,1 μm
Hata sınırları
10 x analog ekran
Dijital ekran
Sıcaklık katsayısı
İşletim sıcaklığı
aralığı
Arabirimler
Bilgisayar, yazıcı
Kontrol girişleri
Kontrol çıkışları
Akım beslemesi
Ana şebeke ünitesi
Güç tüketimi
Koruma sınıfı
Muhafaza boyutları
(Y x G x D)
Ağırlık
%2 (51 piksel)
0,05 %
± % 0,005/°C
0 °C - 45 °C
RS232, 9 pimli, erkek (bilgisayar uyumlu
yapılandırma)
3 opto bağlantı çıkışı, 24 V,
10 mA 24 V, 100 mA
3 opto bağlantı girişi, 24 V,
100 mA 24V, 10 mA
100 V - 240 V,
47 Hz - 63 Hz
10 VA
IP53 IP43 iletken toz
yakl. 205 x 160 x 165 mm
yakl. 2,1 kg
7-38
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Millimar C 1245 PE
PE Çok yönlü işler için esnek uzunluk ölçme ünitesi
Özellikler
Ekran
•Ölçme değeri görüntüleme için analog gösterge ekipmanı
•Ölçme değeri ve yardım metinlerinin görüntülenmesi için iki
satır LCD ekran
•Uyarı ve tolerans sınırları için 5 renkli durum lambaları
•3 adete kadar özellik eşzamanlı olarak gösterilir
İşlevler
•16 karakter tanımlanabilir
•Denklem düzenleyici (80 karakter) ile C1 - C8 giriş kanalları,
faktörler ve parantezler kullanılarak 4 matematik işlemiyle
matematiksel olarak bağlantılandırılabilir
•Statik ölçümler: geçerli değer, kare kök, ark tanjant
•Dinamik Ölçümler: max, min, max-min, max+min, ortalama
değerler
•İstatistiksel işlemler: n, x-bar, S, Xmax, Xmin, R
•5000 değerlik ölçme değeri belleği
•Klavye, dijital giriş, RS232 üzerinden Ölçme Başlatma /
Durdurma
Model tipleri
2500 basınç düşürücülü
5000 basınç düşürücülü
10000 basınç düşürücülü
Sipariş no.
5331261*
5331262*
5331263*
2 pnömatik prob için
C1245 PE/M 2
2500 basınç düşürücülü
C1245 PE/M 2
5000 basınç düşürücülü
C1245 PE/M 2
10000 basınç düşürücülü
5331285*
5331286*
5331287*
C1245 PE/M
C1245 PE/M
C1245 PE/M
*Metroloji Sistemleri Bölümü
Bağlantılar
•2 giriş modülü taban ünitesinde kullanılabilir
•RS232 arabirimi
•1 analog çıkış
•Ölçüm başlatma, ana ölçüm / sıfırlama, veri gönderme için
3 dijital giriş
•DEVAM, DEVAM ETME, tekrar çalışma, toplam ürünler,
ölçme süresi, 4 sınıf için 6 dijital çıkış
Aşağıdaki modüller kullanılabilir:
•Endüktif problar için 4 giriş (alternatif olarak Mahr, Tesa, Mahr
Federal problarıyla uyumlu)
•Inkremental problar için 2 giriş
•Pnömatik ölçme cihazları için 1 giriş
•D.C. gerilim sinyali için 4 giriş
Teknik Veriler
Ekran
Analog gösterge ekipmanı,
LCD 53 x 40 mm
145 x 80 mm
7 karakter LCD, 5 x 7 nokta matris,
alfasayısal
7 karakter LCD, 7 segment
Analog skala
Aralık ve metin
görüntüleme
Ölçülen değer
görüntüleme
Tolerans görüntüleme 5 LED, 3 renkli
Görüntüleme aralıkları ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 µm
± .0003; .001; ,.003; .01; .03; .1; .3 inç
Ölçme aralığı / Skala Değerleri
2500:1
100 (±50) μm / 0,1 μm
5000:1
50 (±25) μm / 0,1 μm
10000:1
25 (±12,5) μm / 0,1 μm
Hata sınırları
10 x analog ekran
Dijital ekran
Sıcaklık katsayısı
İşletim sıcaklığı aralığı
Arabirimler
Bilgisayar, yazıcı
Kontrol girişleri
Kontrol çıkışları
Akım beslemesi
Ana şebeke ünitesi
Güç tüketimi
Koruma sınıfı
Muhafaza boyutları
(Y x G x D)
Ağırlık
%2 (51 piksel)
% 0,05
± % 0,005/°C
0 °C - 45 °C
RS232, 9 pimli, erkek (bilgisayar
uyumlu yapılandırma)
6 opto bağlantı çıkışı, 24 V, 10 mA,
10 mA 24 V, 100 mA
3 opto bağlantı girişi, 24 V, 100 mA
90 V - 264 V, 47 Hz - 63 Hz
11 VA
IP53 IP43 iletken toz
yakl. 205 x 160 x 165 mm
yakl. 2,2 kg
+
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Millimar S 1840 PE
7-39
Üç renkli aydınlatmalı çubuk grafikli uzunluk ölçme ekipmanı
Özellikler
•Kolay okunur 3 renk analog ekran
•Pnömatik ölçme cihazları ile ölçüm için
•Pnömatik ölçme cihazları için bir giriş (alternatif olarak Mahr
veya Mahr Federal PE sistemleri ile uyumlu)
•Kapsamlı giriş sinyali hesaplama: ±A
•Dinamik Ölçümler: max, min, max-min, Ortalama
•Entegre membran klavye veya MS-Windows yapılandırma
yazılımı RS232 arabirimi ile programlanabilir
•Programlanabilir uyarı ve tolerans sınırları, tolerans aşıldığında,
yeşil olan segment rengi sarı veya kırmızı olarak değişir
•Ölçme değerleri, yardım metinleri ve ölçüm birimlerinin
görüntülenmesi için arkadan aydınlatmalı iki satır LCD
•Üç dijital giriş (örn. ölçüm başlatma, ayarlama ölçümü)
•DEVAM - DEVAM ETME - tekrar çalışma ve ölçme süresi için
üç dijital giriş
•Birlikte verilenler: Ana şebeke elektrik fişi
Model Tipleri ve Aksesuarlar
Millimar S 1840 PE pnömatik ölçme cihazlarına bağlamak için
S 1840 PE
S 1840 PE
S 1840 PE
2500:1 Z
5000:1 Z
10000:1 Z
Aksesuarlar
Taban ayağı 1 x basınç düşürücülü
Bağlantı kablosu (9 pimli D-Sub giriş ve D-Sub
giriş), uzunluk 3 m
Kontrol ünitesi 3 butonlu
Milimar ayak pedalı
Yapılandırma yazılımı D1000 S
Sipariş no.
5318450*
5318451*
5318452*
5330910*
7024634*
5318430*
5330955*
7090375*
*Metroloji Sistemleri Bölümü
Teknik Veriler
Kadran
Aralık ve metin
görüntüleme
Ölçülen değer
görüntüleme
Tolerans görüntüleme
Görüntüleme aralıkları
Hata sınırları
10 x analog ekran
Dijital ekran
Sıcaklık katsayısı
İşletim sıcaklığı aralığı
101 LED elemanı, 3-renk
7 karakter LCD,
14 segment, alfasayısal
7 karakter, 7 Segment
Arabirimler
Bilgisayar, yazıcı
analog ekranda renk değişikliği ile
± 1, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000,
10000 µm
± .0001; .0003; .001; .003; .01; .03;
.1; .3 inç veya toleransla ilişkili
Kontrol çıkışları
%1 (101 LED)
± 1 basamak
± % 0,005/°C
0 °C - 45 °C
Kontrol girişleri
Analog çıkış gerilimi
Güç kaynağı
Güç tüketimi
Koruma sınıfı
Muhafaza boyutları
(Y x G x D)
Ağırlık
RS232, 9 pimli, erkek (bilgisayar
uyumlu yapılandırma)
3 opto bağlantı
çıkışı, 24 V, 10 mA
3 opto bağlantı
girişi, 24 V, 100 mA
1 V/mm
90 V - 264 V, 47 Hz - 63 Hz
20 VA
IP53 IP43 iletken toz
yakl. 487 x 47 x 144 mm
yakl. 1,6 kg
7-40
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
) Millimar S 1841 PE
Akıllı kayıt ve karmaşık ölçme işlerini net bir şekilde görüntüleme
Açıklama
Millimar S 1841 V sinyal paylaşma sütunlu amplifikatör, atölye
ortamında çok mastarlı istasyonlar için ideal değerlendirme ve
ölçme ekipmanıdır.
Yüksek teknoloji ürünü bir bilgisayarın gücü ile sütunlu
amplifikatörün sağladığı netliği bir araya getiren ilk ölçme
ekipmanıdır. Sonuç, ölçme işlerinin yapılması ile ilgili
olarak tamamen yeni boyutlar açan son derece yenilikçi bir
ekipmandır.
Ölçülen değerler son derece kolay okunduğundan üretim
süreçlerinizin güvenilirliği artar.
Ölçme ekipmanınızın uygun maliyetli oluşuna önemli bir
katkı yapmış olursunuz; modüler konsept tasarımı sayesinde
Millimar S 1841 V, gelecekteki ölçme işlerine de kolayca
uyarlanabilir.
Bu ölçme ekipmanı, sezgisel parametrelendirme özelliğine
sahiptir ve kalite güvence personeliniz tarafından olumlu
karşılanacaktır.
Özellikler
Ekran
Taban ünitesine 4 adete kadar gösterge şeridi ve çalışma
sütunu takılabilir
•Analog ekran benzeri uyarı ve tolerans sınırlarıyla üç renkli
çubuk grafik
•Ölçme değerleri, yardım metinleri ve ölçme birimlerinin
görüntülenmesi için iki satır arka aydınlatmalı LCD ekran
•Sütun başına 2 adete kadar özellik eşzamanlı olarak
görüntülenebilir
İşlevler
•16 özellik tanımlanabilir
•Formül düzenleyici (80 karakter), C1 - C16 giriş kanallarının
matematiksel kombinasyonunu sağlar, işlevler ve parantezler
de dahil 4 temel aritmetik işlemi kullanılır
•Statik ölçümler: anlık değer, kare kök, ARK tanjant
•Dinamik Ölçümler: max, min, max - min, max + min, ortalama
değer
•İstatistiksel işlemler: n, x-bar, S, Xmax, Xmin, R
•5000 ölçülen değerlik bellek
•Ölçüm; klavye, dijital giriş, RS232 üzerinden başlatılır ve
durdurulur.
Bağlantılar
•4 giriş modülü taban ünitesine takılabilir; şu modüller
bulunmaktadır:
•Endüktif problar için 4 giriş (Mahr, Tesa, Marposs veya
Federal problarıyla uyumlu)
•Inkremental problar için 2 giriş
•Pnömatik ölçme ekipmanı için 1 giriş
•D.C. gerilim sinyalleri için 4 giriş
•RS232 arabirimi
•Analog çıkış
•Ölçme başlatma, ana ölçüm / sıfırlama ayarı, veri gönderme
için 6 dijital giriş
•4 adete kadar özellik için 12 dijital çıkış: DEVAM - DEVAM
ETME - Tekrar çalışma sınıflandırma, toplu DEVAM - DEVAM
ETME, ölçme süresi, 10 sınıf, BCD arabirimi, Devam - uyarı
sınırları dışı - tolerans dışı
Model Tipleri ve Aksesuarlar
Hava mastarları için giriş modülü
Millimar S 1841
Hava mastarları için1 giriş kanalı
Ölçme değeri kayıt cihazı Piezo
Besleme basıncı
2 bar ± % 5
> 4 bar basınç düşürücüden önce!
Her modül için 1 basınç düşürücü
gereklidir
Büyütme
Çözünürlük
Sipariş no.
1
2
3
4
2500:1
5000:1
10000:1
± 50 µm
± 25 µm
± 12,5 µm
5331020*
5331021*
5331022*
Taban
Taban
Taban
Taban
üniteli
üniteli
üniteli
üniteli
gösterge
gösterge
gösterge
gösterge
Sipariş no.
ve
ve
ve
ve
*Metroloji Sistemleri Bölümü
çalıştırma
çalıştırma
çalıştırma
çalıştırma
sütunu
sütunu
sütunu
sütunu
5331001*
5331002*
5331003*
5331004*
+
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Teknik Veriler
Çubuk grafik
Aralık ve metin görüntüleme
Ölçülen değer görüntüleme
Tolerans görüntüleme
Ekran aralığı
Ölçme aralığı, endüktif prob
Çözünürlük
Birimler
Taşıyıcı frekansı
Kesme frekansı
Sayısal ekran tutma süresi
Hata sınırları
– Skala bölümü 10
– Sayısal ekran
– Analog çıkış
– Dijital çıkış (RS232 ve dijital GÇ)
Ekran tekrarlama sınırı
Anahtar tekrarlama sınırı
Histerisis
Skala görüntüleme histerizisi
Sıcaklık katsayısı
Bağlanabilir prob maximum sayısı
Çalışma sıcaklığı
Çalışma sıcaklığı
Saklama sıcaklığı
maximum bağıl nem
Kontrol girişleri
Kontrol çıkışları
Analog çıkış
– Gerilim
– Hassasiyet
– maximum yük direnci
– Reziduel dalgalanma
– Referans potansiyeli
– Kesme frekansı
Seri arabirim
LCD alanı boyutu
Boyutlar (U x G x Y)
Ağırlık
Güç kaynağı
Güç kaynağı frekansı
Güç tüketimi
Sigorta
Uyumluluk
Koruma sınıfı
Her gösterge ünitesinde 101 LED, 3 renk
14 basamak LCD, 7 segment, alfasayısal
7 basamak LCD, 7 segment
Çubuk grafikte renk değişimi ile
± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 µm
± .0003; .001; .003; .01; .03; .1; .3 inç
veya toleransla ilişkili
4000 (± 2000) µm veya 400 (± 200) µm
0,1 µm veya 0,01 µm (dijital ekran)
mm / µm / inç
19,4 kHz (Mahr)/13 kHz (Tesa)
40 Hz (-3 dB)
≤ 0,250 s
≤ %1 (101 LED)
±1 basamak
%5 tam skala
±1 basamak
1 basamak
≤ 0,1 mm
Sıfır
Sıfır
± % 0,005/°C
Aşağıdaki türlerde maximum 4 giriş modülü:
4x Mahr, Tesa tip endüktif prob
2x Heidenhain 1Vp-p tip Inkremental prob
1x Mahr veya Federal tip pnömatik giriş
4x gerilim sinyali ± 10 V, ± 5 V
2 x sıcaklık ölçümü
0 °C - 45 °C
0 °C - 55 °C
-15 °C - +55 °C
%80, yoğuşmasız
6 opto bağlantı girişi, 24 V / 10 mA
12 opto bağlantı çıkışı, 24 V / 100 mA
±4V
ayarlanabilir
≥2k
Mahr < % 0,5
0V
≥ 250 Hz
RS232C; 9 pimli Sub-D bilgisayar veya yazıcı için
yakl. 38 x 35 mm / ekran sitesi
max. 245 x 225 x 487 mm
Max. yakl. 8,5 kg
90 VAC - 264 VAC
47 Hz - 63 Hz
max. 30 VA
2 A, zaman gecikmesi sigortası
EN61010-1, EN55011,EN50082-2
EMV düzenlemesi 89/336/EWG
IP53, IEC 60529
7-41
7-42
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
Millimar Hava / Elektronik Dönüştürücü
Açıklama
Ölçme havasını (hava basıncı) elektrik sinyaline dönüştüren
hava / elektronik dönüştürücülerin kullanılması, metroloji
ile modern elektronik ölçme verileri işleme süreçlerinin
birleştirilmesini ve
QS sistemlerine bağlanabilmesini mümkün kılmıştır.
Ana özellikler:
• Kompakt yapısal form
• Tek alüminyum bloktan yapılmış sağlam muhafaza
• Sıçramaya karşı koruma
• Basit entegrasyon; yan yana kurulabilir
• Basınç regülatörü dönüştürücüden ayrıdır
• Tüm Mahr problu uzunluk ölçme sistemleri ile birlikte
kullanılabilir
• Tüm ortak büyütmelere göre ayarlanabilir (ölçme aralığı)
• Sıfır noktasından ve en büyük büyütmeyen yüksek stabilite
• Düşük gürültü
• Ölçme kontrolü için doğrudan akım çıkışına sahip 1901 IC
özel ölçme amplifikatörü
Yapılandırma ve Çalışma Modu
Ölçme nozulu, karşılaştırma nozulu (pnömatik sıfır ayarlı) ve 2
ön nozul, membran içeren bir pnömatik köprü oluşturur. Endüktif
ölçme sistemi tarafından kaydedilen ölçme basıncı sayesinde
membranın kaydırılması. Ölçme sistemi çıkışı, Mahr tarafından
sağlanan Millimar ünitelerinin taşıyıcı frekansı sistemleri ile
uyumlu bir sinyal sağlar.
Dönüştürücü
X 1941
Dönüştürücü
1940
Sensör prensibi
Çıkış sinyali
µm olarak ölçme aralığı
Şunlarla birleştirilebilir
Piezo elektrik
D. C. gerilimi
100 / 50 / 25
SPS girişleri Endüktif
Taşıyıcı frekansı
100 / 50 / 25
Millimar üniteleri
Millimar 1940. Hava / Elektronik Dönüştürücü
Hava kontrollü problar, boyutsal metrolojide git gide daha
fazla kullanılmaktadır. Hava / elektronik dönüştürücüler, ölçme
sinyalini (hava basıncı) elektronik bir sinyale dönüştürür.
Millimar 1940, özellikle düşük toleranslı ölçümler için son
derece uygundur. Yeni teknoloji ürünü taşıyıcı frekansı
ölçme sistemi, endüktif prob ile aynı şekilde değerlendirme
ekipmanına bağlanabilir.
+
Millimar. Pnömatik Uzunluk Metrolojisi
7-43
Millimar X 1941 Hava / Elektronik Dönüştürücü
Hava/elektronik dönüştürücüler, pnömatik ölçme ekipmanı
sinyalini (hava basıncı) elektrik sinyaline dönüştürür. Piezoelektrik ölçme sistemi ile Millimar X 1941 hava / elektronik
dönüştürücü, piyasadaki birçok pnömatik sistemle birlikte
kullanılabilir. Millimar X 1941, analog sinyal çıkışına sahiptir.
Bu nedenle, ölçme bilgisayarına ve kontrol sistemine kolayca
bağlanabilir.
Hassas Basınç Düşürücü
Bu cihazlar, yaklaşık 5 bar seviyesindeki yüksek basınçtan
hava/elektronik dönüştürücüyü çalıştırmak için gereken 2 bar
normal basıncı oluşturur. Basıncın sabit olması gerektiğinden,
Mahr tarafından sağlanan hassas basınç düşürücülerin
Millimar 1940 dönüştürücü ile birlikte kullanılması tavsiye
edilir.
Basınç düşürücülerin 3 modeli bulunmaktadır:
•Ölçme havasını engelleme özelliği bulunmayan hassas
basınç düşürücüler (standart model)
•Pnömatik sinyal nedeniyle ölçme havasını engelleme özelliği
bulunan hassas basınç düşürücüler
•Ölçme havasını engelleyen hassas basınç düşürücüler,
elektrik sinyaliyle yönetilebilir (örn. 24 V = SPC'den).
7-44
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
BOYUTSAL METROLOJI IÇIN ÖLÇME EKIPMANI
Yüksek hassaslıkta, güvenilir parçaya özel mastarların tasarımı ve üretilebilmesi için
kapsamlı bir metroloji deneyimi ve uzmanlığı gereklidir. Yüksek teknoloji ürünü Millimar problu
ölçüm sistemleri bileşenleri, çok çeşitli iş parçası geometrileri ve farklı otomasyon seviyeleri
için güvenilir ölçme ekipmanları sağlar. Portföyümüz, ölçme cihazının kullanıma hazır bir halde
müşteriye teslim edildiği noktaya kadar gerekli tüm proje aşamalarını içermektedir. Bunların
arasında proje planlama, tasarım, üretim, montaj, hizmete alma ve eğitim de bulunmaktadır.
Millimar Problar
Endüktif problar
Inkremental problar
Elektronik
göstergeli delikli
mastarlar
Pnömatik ölçme
cihazları
Hava / elektronik
dönüştürücü
Mahr
Özel Tasarımlı Çözümler
Millimar
Değerlendirme
ekipmanı
Kompakt cihazlar
Sütun amplifikatörler
Ölçme bilgisayarları
Millimar
Ölçme ekipmanı
Ölçme tabloları, bkz. Bölüm 8 Çok
amaçlı ölçme ekipmanı Standart
elemanlardan mastarlar
+
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
7-45
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
Makine araçlarında sürekli gerçekleşen hassaslık ve verimlilik
artışı, üretim teknolojilerinin gelişmesini git gide daha fazla
şekillendirmektedir. Bu, üretim süreçlerinde daha fazla denge
ve güvenilirlik sağlamaktadır. Ayrıca üretim zincirinde tam
teste ihtiyaç duyulmamasına yol açmaktadır. Ancak üretim
hattı dışında test ekipmanı kullanım ihtiyacı da aynı oranda
artmaktadır.
Bu tek amaçlı ölçme ekipmanları ile ilgili genel gereksinimler şu
şekildedir:
• Mekanik alanda, ölçme ekipmanının temelini ifade eden
uygun hassaslık
• Zorlu üretim ortamlarında kullanım için güvenilirlik, sağlam
tasarım ve ergonomik kullanım
• Gittikçe daralan üretim toleransları için uygun çözünürlüklere
ve doğrusallıklara sahip problar
• IT gelişmelerinin artan hızını dikkate alan ve ölçülen değerleri
istatistiksel verilere dönüştürerek bu verileri süreç izleme için
kontrol konsoluna aktarabilen değerlendirme sistemleri
6 adet çap ve diklik testi için elektronik çok mastarlı ölçme cihazı
Proje planlama
Şu konularda mastar gereksinimlerini belirlemek için, müşteri
ile yakın işbirliği içinde iş parçası teknik resimlerinden
faydalanılmaktadır: Ölçüm işi, test miktarı, test kapsamı, test
döngüsü, ölçülen değerleri kaydetme ve işleme, yükleme ve
boşaltma, otomasyon seviyesi, sınıflandırma, değerlendirme,
kalibrasyon, belgelendirme, sistem ortamı, sistem arabirimleri,
özel kabul testi düzenlemeleri ve diğerleri.
Tasarım
Deneyimli tasarımcılar, ölçme işin ideal teknik çözümü
geliştirirken ölçme ekipmanı tarafından karşılanması gereken
tüm özel gereksinimleri dikkate almışlardır. Parçaya özel
mastar, Mahr Uzunluk Metrolojisi ürün serisindeki yüksek
hassaslıkta, güvenilir bileşenler temel alınarak üretilmiştir.
Bunların arasında, mevcut mastarlar için modül ve tertibatlar ile
ilgili kapsamlı miktarda veri de bulunmaktadır.
Üretim ve montaj
Her biri 4 çap, 2 konik açı, 2 konik yiv testi için 2 düzlem üzerinde 2
ölçme yoluna sahip basınçlı havalı konik halka mastar
Her bir parça, Göttingen'deki DIN EN ISO 9001 ve VDA 6.4
sertifikalı tesisimizde yetkin uzmanlar tarafından üretilmiş ve
monte edilmiştir.
Hizmete alma
Ekipman, üretim hattına entegrasyon da dahil olmak üzere
hizmete alınabilir ve Mahr tesisinde veya kurulum alanında
kabul testi gerçekleştirilebilir. Gerekli olması halinde bu işlem,
müşterinin kendi prosedürlerine ve/veya dahili prosedürlere
uygun şekilde yapılabilir (yani ölçme aleti uyumluluk sertifikası).
Çap konum sorgusu ve konum belirleme özelliğine sahip, hareketli
yatak üzerine monte edilmiş basınçlı havalı tampon mastarlar
7-46
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
İç ve Dış Çap Ölçümü için Pnömatik Ölçme Cihazları
Basınçlı hava mastarı ile pnömatik ölçüm, yüksek çözünürlüğe
sahip ve fazla çalışma alanı gerektirmeyen temassız bir
ölçümdür.
Farklı ölçüm düzlemleri arasında son derece küçük mesafeler
seçilebilir.
Basınçlı hava mastarlarının uygun şekilde düzenlenmesi,
çapın yanı sıra silindir formu, konik açı ve doğrusallık gibi form
toleranslarının ölçülmesini mümkün kılar.
Valf yatak tampon mastarı
Mümkün olan en küçük boyutlar sayesinde küçük iç ve dış
çaplar (valf kılavuz delikleri) için uygundurlar ve çok fazla
bakım gerektirmezler.
Düşük iş parçası toleransları için kullanılabilirler (genellikle
taşlanmış iş parçaları veya Rz<=6,3 hassas deliklere sahip
iş parçaları için kullanılırlar). Büyük pürüzlülük derinlikleri için
temaslı ölçüm kullanılmalıdır.
Basınçlı hava mastarları, iş parçası ile temas etmez. Ayrıca,
minimum boyutlu iş parçaları için her zaman minimum boşluk
vardır. Ölçme kuvvetleri özellikle küçüktür. Basınçlı hava
mastarının havayı üflediği karşı yüzey, en az mastarın dış çapı
kadar büyük olmalıdır.
Pnömatik kombinasyon ölçme cihazı
Basınçlı hava tampon mastarları ve halkaları son derece
dayanıklıdır ve kirden etkilenmezler (kendi kendine temizleme
etkisi). Kir genellikle her ölçümü doğrudan etkiler, ancak
pnömatik metroloji normal temaslı ölçümlere göre önemli
avantajlar sağlar. Soğutucu kalıntıları veya delik sıvıları ve
küçük toz parçacıkları, hava tarafından temizlenir ve aşırı
derecede özenli bir temizlik yapılmamış olsa dahi doğru ölçüm
sağlanır.
Basınçlı hava mastarının tasarımının yanı sıra diğer ölçme
organlarına göre düzeni, en dar çubukların, poligon çubukların,
küresel parçaların ve ince duvarlı parçaların ölçülebilmesini
mümkün kılar.
Hareketli yataklı basınçlı hava delikli mastarı
Pnömatik basınçlı hava halka mastarı
+
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
Havalı halka ve tampon mastarları, aynı temaslı modeller gibi
müşterinin özel ölçme işine uygun olacak şekilde ayarlanır.
Bu, tampon mastarlar ile birlikte halka mastarları da özel
modeller haline getirir.
Ürün aralığı:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Açık delikler için tampon mastarlar
Kör delik tampon mastarları
Özel çok mastarlı tampon mastarlar
Çevrebirim olarak 2 veya daha fazla basınçlı hava nozuluna
sahip halka / tampon mastarlar
Çeşitli ölçme düzlemlerine sahip halka / tampon mastarlar
Inkremental modellerdeki halka / tampon mastarlar
Özel ölçme cihazları
Doğrusallık mastarları
Eşleşme ölçme cihazları
Konik tamponlar (diğerleriyle birlikte SK, HSK, MK) ve halka
mastarlar
Üç adımlı havalı tampon mastar
Koniklik ölçümü için ölçme cihazları
Millipneu konik basınçlı havalı tampon mastarları ve konik
basınçlı havalı halka mastarlarının yanı sıra temaslı konik
tampon mastarları, mors, dik, metrik ve özel konilerin oran testi
için kullanılır.
Konik delik mastarları ile iç koniler, konik halka mastarlar ile dış
koniler ölçülür.
2 ölçme düzlemine sahip konik ölçme cihazları ile çap özellikleri
ve konik yiv/konik açı belirlenebilir.
3 veya daha fazla ölçme düzlemine sahip konik ölçme
cihazları ile çap özelliği, konik açı/konik yiv ve konvekslik
değerlendirmesi yapılabilir.
Konik ölçme cihazlarına ayrıca endüktif prob eklenerek giriş
derinliği belirlenebilir.
Konik eklentili konik basınçlı havalı tampon mastarı
Sabit eklentili konik basınçlı havalı tampon mastarı
7-47
7-48
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
Referans Düzleme Göre Radyal Salgı / Eksenel Salgı için Çok Mastarlı Ünite
Örneğin kasnak için kullanılan radyal salgı/eksenel salgı
ölçme ünitesi
Ölçme ünitesi, manuel veya yarı otomatik model şeklinde
tasarlanabilir. Ölçme ünitesi, manuel veya otomatik olarak
yüklenebilir. İş parçasının konumunun belirlenmesinin ve ölçme
makinesi alanından ayrılınmasının ardından, SPC ile prosedür
başlatılır. Çap ve doğrusallık için dikey ölçme ünitesi çalışmaya
devam eder.
Dönme hareketi motorludur. Ölçme değerinin alınması, tüm
ölçme değerleri için otomatik olarak gerçekleşir. Ölçüm sona
erdiğinde, sinyaller SPC'ye aktarılır. Atma işlemi aracılığıyla
atılacak parçalar seçilebilir.
Ölçme işlemi, bir kontrol (örn. Siemens S7) üzerinden
gerçekleştirilir. Prosedürün kendisi için müşteriye özel
uyarlamalar gereklidir.
Özellikler, gelen ölçme değerlerini aldıktan sonra müşteri
tarafından belirlenen özelliklere göre işleme tabi tutan ve
istenen değerlendirme formuna getiren bir bilgisayar kontrollü
değerlendirme programı (örn. D 1200X) ile değerlendirilir.
Ölçülecek özellikler: çap, mesafe, eksenel salgı, radyal salgı,
yükseklik.
+
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
Biyel Kolu için Çok Mastarlı Ölçme Sistemi
Biyel kolu örneği ile gösterilen silindir içi ölçme sistemi
Silindirik iş parçalarının yarı otomatik ölçümü (örn. Biyel kolu)
pnömatik veya temaslı yöntemle gerçekleşebilir.
Her iki yöntem bir arada kullanılabilir.
Örneğin, biyel kolu gözünün çapı pnömatik olarak ölçülebilir
ancak biyel kolu gözünün kalınlığı, temaslı prob ile ölçülmelidir.
Ardından her iki değerlendirme, biyel kol gözünün destek
yüzeyine göre dikliğini belirlemek amacıyla kullanılır.
İş parçasını ölçme konumuna taşıyan bir tepsi yardımıyla
yapılan hassas konumlandırmanın ardından, ölçme başlığı
otomatik olarak ölçme konumuna (iş parçasına) indirilir. Ölçüm,
konumdan bağımsızdır. Ölçme değerleri alındıktan sonra ölçme
başlığı ve tepsi, başlangıç konumlarına geri döner.
Ölçme işlemi, bir kontrol (örn. Siemens S7) üzerinden
gerçekleştirilir ve hareketler pnömatik olarak kontrol edilir.
Prosedürün kendisi için müşteriye özel uyarlamalar gereklidir.
Özellikler, gelen ölçme değerlerini aldıktan sonra müşteri
tarafından belirlenen özelliklere göre işleme tabi tutan ve
istenen değerlendirme formuna getiren bir bilgisayar kontrollü
değerlendirme programı (örn. D1200X) ile değerlendirilir.
Ölçülecek özellikler: çap, ovallik, rotlar, ofset, paralellik, kalınlık,
diklik, vs.
7-49
7-50
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
Millimar. Standart Elemanlar
Esnek
Millimar standart elemanlarının kullanıldığı modüler konsept,
sistemin tamamı boyunca devam ettirilir. Ucun oldukça
fazla hareket edebilmesi (20 mm / 0,79" değerine kadar),
kullanılabilecek iş parçalarının çeşitliliği anlamında, yüksek
seviyede esneklik sağlar.
Hassas
Millimar standart elemanları, özellikle atölyede kullanım için
tasarlanmıştır ve zorlu bir süreçte test edilirler. Bu, ölçme
cihazlarının dengeli ve güvenilir ölçümler vermesini garanti
eder.
Örneğin, ölçülen parametrenin toleransları nedeniyle; gerekli
durumlarda, hareketli parçayı desteklemek için iki bilyalı
yatağın takılmış olduğu bir uç kullanılarak; μm skalasında
ölçme hassasiyeti elde edilebilir.
Güvenilir
Modüler
Millimar standart elemanlarının kullanılması, çok mastarlı
ölçme ünitelerinin, mümkün olan en geniş iş parçası aralığına
göre tasarlanabilmesine ve uygulanmasına olanak sağlar. örn.
Dönebilen simetrik parçalar ve dönemeyen simetrik parçalar.
Dönebilen simetrik iş parçaları, merkezle arasına veya
prizmatik desteklere takılabilirken; dönemeyen simetrik iş
parçaları için genellikle özel bir tutucu gereklidir.
Çok yönlü
Millimar standart elemanların çok yönlülüğü, ölçüm işi ne
olursa olsun doğru çözümün sağlanabilmesini mümkün kılar.
Harici, dahili veya uzunluk ölçümlerinde Millimar standart
elemanları, karmaşık iş parçası geometrilerinde dahi
gereksinimlerinizi karşılayacaktır.
Ucun az yer kaplayan tasarımı sayesinde, test parçasının
küçük bir alanında çok sayıda ölçme noktası incelenebilir.
Ölçme elemanlarına entegre pnömatik kaldırma
mekanizmaları, test parçasını ölçme konumuna taşıma işini
kolaylaştırır ve ucun daha az yıpranmasını sağlar.
Tüm ürünler, paslanmaya dayanıklı malzeme kullanımı, uygun
ısı işlemlerinin seçilmesi ve iş parçası takıldığında uç üzerinde
etkili olan sürtünme kuvvetini minimum seviyeye indirme amaçlı
kaldırma mekanizmasının kullanımı sayesinde uzun kullanım
ömürlüdür ve az bakım gerektirirler.
Ekonomik
Sistemlerimiz müşteri tarafından katalogdan seçilen standart
elemanlarla inşa edilebileceği gibi, hazır cihazlar şeklinde
anahtar teslim çözümler de sağlanabilmektedir. Hangi seçenek
tercih edilirse edilsin, her anlamda özel gereksinimlerinize
uygun olarak düzenlenmiş bir sistem satın aldığınızdan emin
olabilirsiniz.
Aşağıda, Millimar standart elemanlarının maliyet açısından
verimliliğine katkıda bulunan çok sayıda etkene birkaç örnek
verilmiştir:
• Standart elemanların tekrar kullanılabilmesi: Belirli bir
türde iş parçasının üretiminin sona ermesinin ardından test
ekipmanında kullanılan tüm standart elemanlar, farklı türde
bir iş parçası için tekrar kullanılabilir.
• Uç hareketli parçasının ölçme işi hassaslık gereksinimlerine
uygun şekilde yönlendirilmesi için çeşitli mekanizmalar
(optimum fiyat-performans oranı).
• Geliştirme ve uygulama süresinde azalma.
• Ekipmana ulaşılabilirlik: Standart elemanlarımız standart
üretim koşullarında imal edilir ve her zaman rafta ve
kullanıma hazırdırlar.
+
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
FP 1500 mastar modülü
Hareket mesafesi:
5 - 10 - 20 mm
XY tabloları
Hareket mesafesi:
2,5 - 5 - 7 mm
Uç
Açısal ayarlama
0 - 30 - 45 - 60 - 90°
Özel katalog istek üzerine sağlanabilir.
7-51
7-52
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
Standart Ölçme Cihazları
İş parçasını merkezler arasına pivot bağlantılama
özelliğine sahip dikey ölçme cihazı
Bu ölçme cihazları, dönebilen simetrik parçalar için çap,
uzunluk ve radyal ve eksenel salgı incelemesini mümkün kılar.
Döner tablalı ölçme cihazı
Döner tablalı ölçme cihazları, birleşik dış ve iç ölçümler ile
otomatik radyal ve eksenel salgı testini mümkün kılar.
İş parçasını prizmalara veya merkezler arasına bağlama
özelliğine sahip yatay ölçme cihazı, iş parçası yükleme
tablası dahil
Yatay ölçme cihazı, iş parçalarının prizma destek veya
merkezler arasında tutulabilmesini sağlar. Sistem, özellikle ağır
iş parçaları için uygundur.
İş parçası, gerçek ölçme istasyonunun uzağındaki iş
parçası tutucuya yüklenebilir.
+
Millimar. Özel Tasarımlı Çözümler
Özel Ölçme Cihazları
Özel ölçme cihazları
Otomatik makineler için üretim hattına entegrasyon amaçlı
eksiksiz tasarım ve imal hizmeti.
Ölçme sonuçları, araç ayarları ve istatistiksel analizler için
çevrimiçi olarak değerlendirilebilir.
Otomatik ölçme makineleri
İş parçaları, örneğin robotlar tarafından yerleştirilebilir.
Yükleme ve kaldırma, otomatik olarak gerçekleştirilir.
Endüstriyel ölçme bilgisayarımıza çeşitli mastar modülleri
bağlanabilmektedir.
Millimar D1200X yazılımı, statik ve dinamik ölçümler ile form
sapmalarının görüntülenmesini ve analizini sağlar.
7-53
Download

Millimar.