Dersin Adı
Programı
: Temel Biyokimya I
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı
1
Biyokimya ve Tıp
2
Su, pH, biyomoleküller ve fonksiyonel gruplar
3
Amino asitlerin yapı ve temel özellikleri
4
Peptidler ve proteinler
5
Globüler ve fibröz proteinler
6
Enzimler, etki mekanizması ve kinetik
7
Biyoenerjetikler ve oksidatif fosforilasyon
8
Karbonhidratlar, temel özellikleri ve sınıflandırılması
9
Glikoliz ve düzenlenmesi
10
TCA döngüsü ve elektron transport zinciri
11
Glikoneogenez ve düzenlenmesi
12
Pentoz fosfat yolu ve düzenlenmesi
13
Glikoneogenez ve glikojenoliz
14
Monosakkarit ve disakkaritlerin sentez ve yıkımı
1
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Temel Biyokimya I
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati Kredisi
AKTS
BMB 503
1
2+0
2
4
Türkçe
Zorunlu
Aysel Özpınar,
Aysel Özpınar, İbrahim Ünsal Mustafa Serteser, , Tamer İnal,
Abdurrahman Coşkun,
Yarım Dönemlik
Yüksek
lisans
öğrencilerine
temel
biyokimyasal
kavramları,
biyomoleküllerin
yapı
ve
fonksiyonlarını
kavratmak;
enerji
metabolizmasının işleyiş ve düzenlemesi konularında temel bilgi edinmeleri
amaçlanmaktadır.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
Biyokimyanın tıp ve sağlık alanındaki önemini anlar
Suyun biyokimyasal olaylardaki önemini kavrarlar
Hücrenin önemli yapısal öğeleri olan karbonhidratlar ve proteinlerin yapı
ve işlevlerini öğrenirler
Enerji metabolizmasının temel bileşenleri olan glikoliz, TCA döngüsü,
glikoneogenez, pentoz fosfat yolu, biyolojik oksidasyon ve elektron
transport zinciri, glikojenez ve glikojenolizin önemini kavrarlar.
Biyokimya ve Tıp, Su, pH, biyomoleküller ve fonksiyonel gruplar, Amino
asitlerin yapı ve temel özellikleri, Peptidler ve proteinler, Globüler ve fibröz
proteinler, Enzimler, etki mekanizması ve kinetik, Biyoenerjetikler ve
oksidatif
fosforilasyon,
Karbonhidratlar,
temel
özellikleri
ve
sınıflandırılması, Glikoliz ve düzenlenmesi, TCA döngüsü ve elektron
transport zinciri, Glikoneogenez ve düzenlenmesi, Pentoz fosfat yolu ve
düzenlenmesi, Glikojenez ve glikojenoliz, Monosakkarit ve disakkaritlerin
sentez ve yıkımı.
1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics.
Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors, St. Louis, MO: Elsevier
Saunders Inc., 2006
2. Harper’s Illustrated Biochemistry. Murray RK, Granner DK, Mayes
PA, Rodwell VW., editors, McGraw-Hill Companies 2003
3. Biochemistry. Mathews CK, van Holde KE, Ahern KG, editors, Prentice
Hall, 1999
4. Lehninger Principles of Biochemistry. Nelson DL, Cox MM editors,
WH Freeman, 2004
5. Introduction to Enzyme and co-Enzyme Chemistry. Bugg T. Blackwell
Publishing, 2004
6. Enzyme Kinetics and Mechanism. Cook PF, Cleland WW, Garland
Science, 2007
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Etki Oranı %
30
Proje/Ödev/Seminer
30
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
2
Dersin Adı
Programı
: Temel Biyokimya II
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı
1
Lipitler, temel özellikleri ve sınıflandırılması
2
Membranlar ve transport
3
Yağ asitlerinin biyosentezi
4
Yağ asitlerinin mitokondri ve diğer organellerdeki oksidasyonu
5
Lipoproteinler ve trigliserit metabolizması I
6
Lipoproteinler ve trigliserit metabolizması II
7
Proteinlerin yıkımı ve nitrojen dengesi
8
Esansiyel olmayan amino asitlerin sentezi
9
Amino asitlerin karbon iskeletlerinin yıkımı
10
Amino asitlerin özelleşmiş ürünlere dönüşümü
11
Porfirinler ve safra asitleri
12
Pürin ve primidinlerin metabolizması
13
Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları
14
Protein sentezi
3
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Temel Biyokimya II
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Kodu
BMB 504
Yarıyılı
2
T+U Saati
2+0
Kredisi
2
AKTS
4
Türkçe
Zorunlu
Aysel Özpınar,
Aysel Özpınar, İbrahim Ünsal Mustafa Serteser, , Tamer İnal, Abdurrahman
Coşkun,
Yarım Dönemlik
Temel Biyokimya I’i almış olması
Temel biyokimya I’in devamı olan bu derste yüksek lisans öğrencilerine lipit ve
lipoproteinlerin metabolizması kavratmak; amino asitler ve proteinlerin
metabolizması ve nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi edinmeleri
sağlanmak
Bu dersin sonunda öğrenciler:
Lipitlerin yapı, fonksiyon ve sınıflandırmalarını kavrayacaklar
Hücre ve organel membranlarının temel özelliklerini ve membranda
transportun nasıl gerçekleştiğini öğrenecekler
Lipitlerin sentez ve yıkımı, lipoproteinlerin metabolizmasını ve ilgili
metaboli,k yolları kavrayacaklar
Proteinlerin ve amino asitlerin sentez ve yıkımı ortaya çıkan nitrojen
dengesini kavrayıp organizmanın farklı durumlardaki metabolik yanıtını
değerlendirebilecekler
Nükleik asitleri moleküler yapısı, sentezi ve genetik bilginin ifade edilmesini
sağlayan biyokimyasal mekanizmaları kavrayacaklar.
Lipitler, temel özellikleri ve sınıflandırılması, Membranlar ve transport, Yağ
asitlerinin biyosentezi, Yağ asitlerinin mitokondri ve diğer organellerdeki
oksidasyonu, Lipoproteinler ve trigliserit metabolizması I, Lipoproteinler ve
trigliserit metabolizması II, Proteinlerin yıkımı ve nitrojen dengesi, Esansiyel
olmayan amino asitlerin sentezi, Amino asitlerin karbon iskeletlerinin yıkımı,
Amino asitlerin özelleşmiş ürünlere dönüşümü, Porfirinler ve safra asitleri, Pürin
ve primidinlerin metabolizması, Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları, Protein
sentezi
1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics.
Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors, St. Louis, MO: Elsevier
Saunders Inc., 2006
2. Harper’s Illustrated Biochemistry. Murray RK, Granner DK, Mayes
PA, Rodwell VW., editors, McGraw-Hill Companies 2003
3. Biochemistry. Mathews CK, van Holde KE, Ahern KG, editors, Prentice
Hall, 1999
4. Lehninger Principles of Biochemistry. Nelson DL, Cox MM editors,
WH Freeman, 2004
5. Introduction to Enzyme and co-Enzyme Chemistry. Bugg T. Blackwell
Publishing, 2004
6. Enzyme Kinetics and Mechanism. Cook PF, Cleland WW, Garland
Science, 2007
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Etki Oranı %
30
Proje/Ödev/Seminer
30
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
4
Dersin Adı
Programı
: Temel Biyoistatistik
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı
1
Veri girişi ve istatistik programları-1
2
Veri girişi ve istatistik programları-2
3
Dağılım tipleri
4
Normal dağılımın özellikleri
5
Veri türleri
6
Dağılım ölçütleri
7
Ölçüm ile oluşan veri setlerinin karşılaştırılması
8
Sayımla oluşmuş veri setlerini karşılaştırılması
9
Karıştırıcı etkenlerin (confounding factors) giderilmesi
10
Korelasyon ve regresyon
11
Çok değişkenli çözümleme yöntemlerine giriş I
12
Çok değişkenli çözümleme yöntemlerine giriş II
13
Sağkalım çözümleme yöntemlerine giriş I
14
Sağkalım çözümleme yöntemlerine giriş II
5
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Temel Biyoistatistik
HAS-514
2
2+0
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı)
Öğretim Elemanı (e-posta)
Dersin Öğretim Eleman(ı/ları)
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Türkçe
Seçmeli
Doç. Dr. Nadi Bakırcı
[email protected]
Dersin Öğrenim Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler,
- Dağılım tiplerini tanımlayabilecek
- Normal dağılımın özelliklerini sayabilecek
- Veri türlerini tanımlayabilecek
- Dağılım ölçütlerini tanımlayabilecek ve hesaplayabilecek
- Bir veri setinin normal dağılıma uygunluğu açısından çözümleyebilecek
- Verinin özelliklerine göre çözümleme yöntemlerini seçebilecek
- Parametrik ve parametrik olmayan yöntemleri kullanarak ölçüm ve
sayımla oluşmuş veri setlerini karşılaştırabilecek
- Karıştırıcı etkenleri (confounding factors) giderebilecek
- Korelasyon ve regresyon analizi yapabilecek
- Çok değişkenli çözümleme yöntemlerini tanımlayabilecek
- Sağkalım çözümleme yöntemlerini tanımlayabilecek
8
Derse katılanların istatistik yöntemlerini kullanarak bir veri setini çözümlemeleri
için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
-
1.
2.
3.
Öğretim Yöntemi
AKTS
Dönemlik
Yok
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Ulusal
Kredisi
2
Veri girişi ve istatistik programları (2 hafta)
Dağılım tipleri
Normal dağılımın özellikleri
Veri türleri
Ölçüm ile oluşan veri setlerinin karşılaştırılması
Sayımla oluşmuş veri setlerini karşılaştırılması
Karıştırıcı etkenlerin (confounding factors) giderilmesi
Korelasyon ve regresyon
Çok değişkenli çözümleme yöntemlerine giriş (2 hafta)
Sağkalım çözümleme yöntemlerine giriş (2 hafta)
Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company.
Aksakoğlu G. (2006) Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. Dokuz Eylül
Üniversitesi Yayınları
Rosner B. (2005) Fundamentals of Biostatistics. Duxbury Press;
Sınıf dersleri, olgu çözümlemeleri, proje hazırlama
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Laboratuar/Klinik Beceri
Yarıyıl Sonu Sınavı
6
Etki Oranı %
15
40
15
30
Dersin Adı
Programı
: Sağlık Bilimlerinde Araştırma I
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı (Blok Dersler)
1
Bilimsel düşünce
2
Nedensellik kavramı
3
Epidemiyolojinin temeller
4
Araştırma türlerini tanımlayabilmek ve bunların özelliklerini tartışabilmek
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sağlık Bilimlerinde Araştırma I
Kodu
Yarıyılı
HAS-511
I
T+U +K
Saati
2T
Ulusal
Kredisi
2
AKTS
8
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı)
Öğretim Elemanı (e-posta)
Dersin Öğretim Eleman(ı/ları)
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Türkçe
Seçmeli
Doç. Dr. Nadi Bakırcı
[email protected]
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.
2.
3.
4.
Bilimsel düşünme ve nedensellik kavramlarını öğrenmek.
Nedensellik ilişkilerini anlayabilmek ve çözümleyebilmek.
Epidemiyolojinin tanımı ve kullanım alanlarını öğrenmek.
Araştırma türlerini tanımlayabilmek ve bunların özelliklerini tartışabilmek.
Dersin İçeriği
1.
2.
3.
4.
Bilimsel düşünce
Nedensellik kavramı
Epidemiyolojinin temelleri
Araştırma yöntemleri
Önerilen Kaynaklar
4.
5.
6.
Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins
Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company.
Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers
Öğretim Yöntemi
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları
Dönemlik
Yok
Derse katılanların bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri
edinmelerini sağlamak
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Laboratuar/Klinik Beceri
Yarıyıl Sonu Sınavı
7
15
40
15
30
Dersin Adı
Programı
: Sağlık Bilimlerinde Araştırma II
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı (Blok Dersler)
1
Araştırma planlaması
2
Veri toplama
3
Veri analizi
4
Bulguların sunumu
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sağlık Bilimlerinde Araştırma II
Kodu
Yarıyılı
HAS-512
2
T+U +K
Saati
2T
Ulusal
Kredisi
2
AKTS
9
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı)
Öğretim Elemanı (e-posta)
Dersin Öğretim Eleman(ı/ları)
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Türkçe
Seçmeli
Doç. Dr. Nadi Bakırcı
[email protected]
Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Bir araştırmanın planlanması aşamalarını tanımlayabilmek ve bir araştırma
planlayabilmek.
2. Veri toplama yöntemlerini tanımlayabilmek ve bu yöntemleri oluşturup
uygulayabilmek
3. Veri çözümlemesinde kullanılan yöntemleri uygun olarak seçebilmek
4. Bir araştırmaya ait bulguları sunabilmek
Dönemlik
SBA 501
Dersin İçeriği
1.Araştırma planlaması
2.Veri toplama
3.Veri analizi
4.Bulguların sunumu
Önerilen Kaynaklar
1.Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins
2.Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company.
3.Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers
Öğretim Yöntemi
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Laboratuar/Klinik Beceri
Yarıyıl Sonu Sınavı
8
Etki Oranı %
15
40
15
30
Dersin Adı
Programı
: Araştırma, Yayın ve Bilim Etiği
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Konu Başlığı
Hafta
1
Bilimsel Yöntem
2
Bilim Etiği
3
Bilim Etiği
4
Yazarlık ve Hakemlik
5
Bilimsel Yanıltma
6
Fikir Hakları
7
Çıkar Çatışması ve Bilimsel Nesnellik
8
İnsanlar Üzerinde Araştırma ve Deneyler
9
İnsanlar üzerinde Araştırmalar ve Etik
10
İnsanlar üzerinde Araştırmalar ve Etik
11
İnsanlar Üzerinde Araştırmalar ile ilgili Uluslararası ve Ulusal Mevzuat
12
Araştırmada Deney Hayvanlarının Kullanımı
13
Bilimsel Araştırmada Duyarlı Gruplar
14
Örnek vakalar üzerinde çalışma
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİM ETİĞİ
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Yarıyılı
Kodu
T+U +K
Saati
1 T+1 P
Kredisi
AKTS
TTE-502
2
2
8
Türkçe
Zorunlu
Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman
Dönemlik
Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık, Psikoloji gibi sağlık meslekleri ile
Hukuk, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe, Tarih alanlarından birinde lisans eğitimi
almış olmak.
Çağdaş tıbbın büyük ölçüde hastalıkları nedenleri, yeni tedavi teknikleri, sağlık
hizmetlerinin sunumu ve dağıtımı üzerinde bilimsel araştırmalara dayanmakta
olduğu algısını kazandırmak; çağdaş biyoetik, tıp araştırmalarının etik kurallar
çerçevesinde yürütülmesi arayışından kaynaklanmasından hareketle, araştırmaların
etik standartlar içinde yapılmasının anlamını ve değerini algılayabilmek.
Araştırma ve yayın etkinliği ile etik kavramlar arasında bağ ve bütünlük
kurabilmek.
Bilimsel tıp araştırmalarının etik kurallar ve standartlar içinde yapılmasını
kavramak.
Bilimsel tıbbi araştırmaların yürütülmesinde gerekli olan insan onuruna saygı,
gönüllülük, aydınlatılmış onam, mahremiyet, tıbbi bilgilerin gizliliği
9
gibibiyoetiğin temel konularını anlamak ve uygulayabilmek.
Bilimsel araştırma ve yayında dürüstlük kavramının önemini bilmek.
Araştırma ve yayın etiği ihlali kavramı ve türlerini öğrenmek ve ayırt etmek.
Bilimsel Yöntem, Bilim Etiği
Yazarlık ve hakemlik
Bilimsel Yanıltma
Fikir Hakları
Çıkar Çatışması ve Bilimsel Nesnellik
Araştırmada Deney Hayvanlarının Kullanımı
Bilimsel Araştırmada Duyarlı Gruplar
Örnek vakalar üzerinde çalışma
Dersin İçeriği
12345678-
Önerilen Kaynaklar
1. Thomas Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics, New
York, 5th edition, Oxford University Press, $40.46, Paperback, 2001.
2. Peter Singer, The Cambridge Textbook of Bioethics. Viens AM, eds. New
York: Cambridge University Press; 2008.
3. Shamoo, AE, Resnik, DB. Responsible Conduct of Research, Oxford
University Press, NY USA, 2009.
4. Bernard Rollin, Science and Ethics, Cambridge University Press, NY USA
2006.
5. David B. Resnik, Ethics of Science: an Introduction, Taylor and Francis USACanada, 2005.
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Sınıf dersleri, sunumlar, proje çalışmaları
Ara Sınavlar
Etki Oranı %
30
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
10
Dersin Adı
Programı
: Etiğe Giriş
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Konu Başlığı
Hafta
1
Temel tanımlar ve kavramlar: Felsefe, Aksiyoloji, Etik (Normatif etik, Non-normatif etik, Metaetik
2
Biyoetik, Tıp etiği, Klinik etik, Deontoloji, Ahlak,
3
Ahlak, Adalet, İyi, Erdem, İkilem, Çıkar çatışması
4
Ahlak, Adalet, İyi, Erdem, İkilem, Çıkar çatışması
5
Sağlık-Hastalık, Sağlık hizmeti, Tıp
6
Sağlık-Hastalık, Sağlık hizmeti, Tıp
7
Etik alanında temel yaklaşımlar: Mutlakçı ve göreci yaklaşımlar
8
Etik alanında temel yaklaşımlar: Mutlakçı ve göreci yaklaşımlar
9
Deontolojik yaklaşım, Utiliteryanizm, Erdem etiği, Eşitlikçi yaklaşım, İlkecilik
10
Deontolojik yaklaşım, Utiliteryanizm, Erdem etiği, Eşitlikçi yaklaşım, İlkecilik
11
13
Etik ikilemleri ayırt etmek, tüm boyutları ile / bağlamı içinde çözümlemek ve korunması gereken
değerlerle haklı çıkarılabilen çözüm üretmek
Etik ikilemleri ayırt etmek, tüm boyutları ile / bağlamı içinde çözümlemek ve korunması gereken
değerlerle haklı çıkarılabilen çözüm üretmek
Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeler
14
Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeler
12
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Etik’e Giriş
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Kodu
Yarıyılı
T+U
Saati
2T
Kredisi
AKTS
TTE-503
1
1
4
Türkçe
Seçmeli
Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman
Doç.. Dr. Murat Civaner
Dönemlik
Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık, Psikoloji gibi sağlık
meslekleri ile Hukuk, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe alanlarından
birinde lisans eğitimi almış olmak
Derse katılanların etik alanının temel kavram ve yaklaşımları ile temel
düzenlemelerini öğrenmelerini sağlamak
- Felsefe, Etik, Biyoetik, Tıp etiği, Klinik etik, Deontoloji gibi temel
kavramları anlamak
- Temel etik yaklaşımlarını öğrenmek
- Etik ikilemlerin ayırt edilmesi, çözümlenmesi ve iyi’nin belirlenmesi.
- Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan
temel düzenlemeleri öğrenmek
- Temel tanımlar ve kavramlar: Felsefe, Aksiyoloji, Etik (Normatif etik,
Non-normatif etik, Metaetik), Biyoetik, Tıp etiği, Klinik etik, Deontoloji,
11
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ahlak, Adalet, İyi, Erdem, İkilem, Çıkar çatışması, Sağlık-Hastalık, Sağlık
hizmeti, Tıp
- Etik alanında temel yaklaşımlar: Mutlakçı ve göreci yaklaşımlar, Deontik
yaklaşım, Utiliteryanizm, Erdem etiği, Eşitlikçi yaklaşım, İlkecilik
- Etik ikilemleri ayırt etmek, tüm boyutları ile / bağlamı içinde çözümlemek
ve korunması gereken değerlerle haklı çıkarılabilen çözüm üretmek
- Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan
temel düzenlemeler
6. Thomas Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics,
New York, 5th edition, Oxford University Press, $40.46, Paperback,
2001.
7. Peter Singer, The Cambridge Textbook of Bioethics. Viens AM, eds.
New York: Cambridge University Press; 2008.
8. Gregory Pence, Medical Ethics: Accounts of the Cases that Shaped and
Define Medical Ethics (Paperback)United States, Mc Graw Hill,
New York, $51.07, 2004.
9. Jecker NS, Jonsen AR, Pearlman RA. Bioethics - An Introduction to the
History, Methods, and Practice. 2nd ed. London: Jones & Barlett
Publishers; 2007.
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları
Etki Oranı %
30
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
12
Dersin Adı
Programı
: Sağlık Hukuku I
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Konu Başlığı
Hafta
1
Hukuka Giriş (Sağlık Çalışanları için Hukuk Bilgisi)
2
Hukuka Giriş (Sağlık Çalışanları için Hukuk Bilgisi)
3
Tıp Etiği-Meslek ahlakı ile ilgili yasal düzenlemeler
Sağlık Çalışanının Hukuki Sorumluluğu
5
Sözleşmeden doğan sorumluluk, Tazminat hukuku sorumluluğu,
6
Tazminat hukuku sorumluluğu, Kamu-özel sektör ayrımı
7
Sağlık Çalışanının Cezai Sorumluluğu
8
Sağlık Çalışanının Cezai Sorumluluğu
9
Tıp Etiği Açısından Tıbbi Hata - Malpraktis
10
Tıp Etiği Açısından Tıbbi Hata - Malpraktis
11
Hukuk Yönüyle Malpraktis ve Komplikasyon
12
Hukuk Yönüyle Malpraktis, Komplikasyon ve Bilirkişilik Uygulamaları
13
Sağlık çalışanlarının sorumlulukları
14
Sağlık çalışanlarının hizmete yönelik hakları
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sağlık Hukuku - I
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Kodu
Yarıyılı
T+U
Saati
2T
Kredisi
AKTS
TTE-507
1
2
8
Türkçe
Seçmeli
Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman
Uzm. Dr. Muhtar Çokar
Dönemlik
Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık, Psikoloji gibi sağlık
meslekleri ile Hukuk, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe alanlarında
lisans eğitimi almış olmak
Derse katılanlara hukukun temel kavramlarını kazandırmak, tıp etiği ve
hukuk etkileşimini kavramalarını sağlamak, sağlık alanında etkin olan
uluslar arası ve ulusal mevzuat konusunda bilgilendirmek, sağlık alanında
gündeme gelen temel hukuk sorunlarını anlayabilmek için gerekli bilgi ve
becerileri edinmelerini sağlamak.
Dersin sonunda katılımcılar:
1. Temel hukuk kavramlarını kavramış olacaklar
2. Etik ve hukuk etkileşimi konusunda bilgilenmiş olacaklar
3. Etik ve hukuk alanındaki mevzuatı sıralayabilecekler
4. Sağlık çalışanlarının hukuki sorumluğunu tanımlayabilecekler
13
Dersin İçeriği
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sağlık çalışanlarının cezai sorumluğunu tanımlayabilecekler
Hukuka Giriş (Sağlık Çalışanları için Hukuk Bilgisi)
Tıp Etiği-Meslek ahlakı ile ilgili yasal düzenlemeler
Sağlık Çalışanının Hukuki Sorumluluğu (Sözleşmeden doğan
sorumluluk, Tazminat hukuku sorumluluğu, Kamu-özel sektör ayrımı)
Sağlık Çalışanının Cezai Sorumluluğu
Tıp Etiği Açısından Tıbbi Hata - Malpraktis
Hukuk Yönüyle Malpraktis, Komplikasyon ve Bilirkişilik
Uygulamaları
Hekimlerin hizmete yönelik hakları
Önerilen Kaynaklar
1.
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları
Etki Oranı %
30
Ara Sınavlar
Capron A.M.: Law and Bioethics. Ed: Reich W.T., Encyclopedia of Bioethics.
s. 1320-1334, Simon and Schuster Macmillan, New York, 1995.
2. Dickens B.M.: The evaluation of medical law. Ed: Dickens B.M., Medicine
and the Law, Dartmouth, Aldershot, 1993.
3. Kapp M.B.: Medicine and law. The American Journal of Medicine, Volume
78, s. 903-907, June 1985.
4. Van Der Burg W.: Law and bioethics. Ed: Kuhse H., Singer P., A Companion
to Bioethics. Second Printing, s. 49-57, Blackwell Publishers, Oxford, 2001.
5. Jonsen, Albert, Mark Siegler, William Winslade , Clinical Ethics: A Practical
Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine, Sixth Edition, Mc Graw
Hill, International edition, 2006
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
14
Dersin Adı
Programı
: Sağlık Hukuku II
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Konu Başlığı
Hafta
1
Hukuka Giriş (Sağlık Çalışanları için Hukuk Bilgisi)
2
Hukuka Giriş (Sağlık Çalışanları için Hukuk Bilgisi)
3
Tıp Etiği-Meslek ahlakı ile ilgili yasal düzenlemeler
Sağlık Çalışanının Hukuki Sorumluluğu
5
Sözleşmeden doğan sorumluluk, Tazminat hukuku sorumluluğu,
6
Tazminat hukuku sorumluluğu, Kamu-özel sektör ayrımı
7
Sağlık Çalışanının Cezai Sorumluluğu
8
Sağlık Çalışanının Cezai Sorumluluğu
9
Tıp Etiği Açısından Tıbbi Hata - Malpraktis
10
Tıp Etiği Açısından Tıbbi Hata - Malpraktis
11
Hukuk Yönüyle Malpraktis ve Komplikasyon
12
Hukuk Yönüyle Malpraktis, Komplikasyon ve Bilirkişilik Uygulamaları
13
Sağlık çalışanlarının sorumlulukları
14
Sağlık çalışanlarının hizmete yönelik hakları
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sağlık Hukuku - II
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Kredisi
AKTS
TTE-508
2
2T
2
8
Türkçe
Seçmeli
Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman
Uzm. Dr. Muhtar Çokar
Dönemlik
Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık, Psikoloji, ........(diğer
sağlık meslekleri), Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe alanlarında lisans
eğitimi almış olmak
Derse katılanlara hukukun temel kavramlarını kazandırmak, tıp etiği ve hukuk
etkileşimini kavramalarını sağlamak, sağlık alanında etkin olan uluslar arası ve
ulusal mevzuat konusunda bilgilendirmek, sağlık alanında gündeme gelen temel
hukuk sorunlarını anlayabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini
sağlamak.
Dersin sonunda katılımcılar:
8. Yargılama süreci hakkında temel mekanizmaları kavramış olacaklar
9. Hasta hakları mevzuatını kavramış olacaklar
10. Sağlık alanındaki özellikli konulardaki hukuki sorunlar konusunda bilgilenmiş
olacaklar
a. Özel yaşamın gizliliği
b. Aydınlatılmış onam
15
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
c. Üreme sağlığı
d. Yaşamın son dönemi
11. Adli psikiyatri ve cezai ehliyet konusunda bilgilenmiş olacaklar
12. Ceza ve tazminat hukukunu ilgilendiren özellikli dava örnekleri ile pratik
çalışma yapmış olacaklardır
1. Adli ve İdari Yargı
2. Hasta Hakları, Uygulamada Hasta Hakları
3. Özel Yaşamın Gizliliği / Mahremiyet
4. Aydınlatılmış Onam
5. Üreme ve Hukuk (Abortus, Yardımcı Üreme Teknikleri, Sterilizasyon,
Genetik Tanı, Yasal Mevzuat)
6. Yaşamın Son Dönemi ve Hukuk (Terminal Dönem hastalar, tedavinin
sonlandırılması)
7. Organ Naklinde Etik ve Hukuk
8. Adli Psikiyatri ve Cezai Ehliyet Kavramı
9. Pratik Çalışma: Tazminat Hukuku ile İlgili Dava Örnekleri
10. Pratik Çalışma: Ceza Hukuku ile İlgili Dava Örnekleri
1. Fremgen Bonnie F. Medical Law and Ethics (3rd Edition), 2008
2. Mark A. Hall, Ira Mark Ellman, Daniel Strouse, Healthcare Law and Ethics in
a Nutshell, USA 1999.
3. Barry R. Furrow, Thomas L. Greaney, Sandra H. Johnson, Timothy S. Jost,
Robert L. Schwartz, Health Law, Cases, Materials and Problems, Abridged
(American Casebook Series) 6th edition, Thomson and West,
4. Lisa G. Lerman, Philip G. Schrag, Ethical Problems in the Practice of Law,
Aspen Publishers, 2005.
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları
Etki Oranı %
30
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
16
Dersin Adı
Programı
: Sağlıkta İletişim
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Konu Başlığı
Hafta
1
İletişimin tanımı ve temel kavramları
2
Sözlü - sözsüz iletişim öğeleri
3
Bireysel iletişimde sağlık iletişiminin özellikleri
4
İletişimin temelleri
5
Sözlü iletişim - geri bildirim
6
Sözlü iletişim - geri bildirim
7
Sözsüz iletişim - etkin dinleme-Empati
8
Sözsüz iletişim - etkin dinleme-Empati
9
Sağlık iletişimi-bireysel-örgütsel-kitlesel (iletişim programlama)
10
Sağlık iletişimi-bireysel-örgütsel-kitlesel (iletişim programlama)
11
İleri iletişim becerileri – zorlu durumlarda iletişim
12
İleri iletişim becerileri – zorlu durumlarda iletişim
13
İletişim kazaları- iletişim becerileri özet
14
İletişim kazaları- iletişim becerileri özet
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Sağlıkta İletişim
TTE-504
2
2 +0
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı)
Öğretim Elemanı (e-posta)
Dersin Öğretim Eleman(ı/ları)
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Türkçe
Seçmeli
Doç. Dr. Pınar Topsever
[email protected]
Dersin Öğrenim Çıktıları
iletişimin tanımını ve temel kavramlarını bilmek
sözlü - sözsüz iletişim öğelerini etkin kullanabilmek.
bireysel iletişimde sağlık iletişiminin özelliklerini bilmek
sistematik olarak kitle iletişimi programlayabilmek
zor durumlarda iletişim kurabilmek
Dersin İçeriği
İletişimin temelleri
Sözlü iletişim - geri bildirim
Ulusal
Kredisi
2
AKTS
8
Dönemlik
Yok
Derse katılanların sağlık sektöründe gerek bireysel- gerek kitlesel
etkin iletişim kurabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri
edinmelerini sağlamak
17
Sözsüz iletişim - etkin dinleme-Empati
Sağlık iletişimi-bireysel-örgütsel-kitlesel (iletişim programlama)
İleri iletişim becerileri – zorlu durumlarda iletişim
İletişim kazaları- iletişim becerileri özet
Önerilen Kaynaklar
Kurtz SM, Silverman JD, Draper J (1998) Teaching and Learning
Communication Skills in Medicine. Radcliffe Medical Press (Oxford)
Silverman JD, Kurtz SM, Draper J (1998) Skills for Communicating
with Patients. Radcliffe Medical Press (Oxford)
Ruhi Selçuk Tabak (1999) Sağlık İletişimi Literatür Yayınları
(Istanbul)
Öğretim Yöntemi
Sınıf dersleri, grup çalışmaları, saha çalışmaları
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Laboratuar/Klinik Beceri
Yarıyıl Sonu Sınavı
18
Etki Oranı %
15
40
15
30
Dersin Adı
Programı
: Hormon Biyokimyası
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı
1
Endokrinolojiye Giriş
2
Hormonların sentezi ve sınıflandırılması
3
Hormonların etki mekanizması
4
Hipotalamus hormonları
5
Hipofiz hormonları
6
Pineal gland ve beyinle ilgili diğer hormonlar
7
Tiroit hormonları
8
Sürrenal korteks hormonları
9
Sürrenal medulla hormonları
10
Pankreas hormonları
11
Gastrointestinal hormonlar
12
Adipoz doku hormonları
13
Kalsiyum metabolizmasını etkileyen hormonlar
14
Böbrek ve karaciğerden salgılanan hormonlar
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Hormon Biyokimyası
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati Kredisi
AKTS
BMB 509
1
2+0
2
4
Türkçe
Seçmeli
Aysel Özpınar,
Aysel Özpınar, Abdurrahman Coşkun, Mustafa Serteser, İbrahim
Ünsal, Tamer İnal
Yarım Dönemlik
Yüksek lisans öğrencilerine endokrinolojinin temel kavramlarını,
hormonların kimyasal yapısı, sentezi ve etki mekanizmasını
kavratmak; insan organizmasında sentezlenen hormonların sentez
yerleri, biyokimyasal özellikleri, metabolik etkileri ve patofizyolojik
özelliklerini kavratmak.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
Hormonları yapılarına göre sınıflandırabilecek
Hormonların sentezlendiği organ ve dokular ile etki mekanizmasını
kavrayacaklar
Her organdan sentezlenen hormonların biyokimyasal özellikleri ve
metabolik etkilerini değerlendirebilecekler
Mtabolizmanın
düzenlenmesinde
hormonların
rolü
ve
patofizyolojisini kavrayacaklar
19
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Endokrinolojiye Giriş, Hormonların sentezi ve sınıflandırılması,
Hormonların etki mekanizması, Hipotalamus hormonları, Hipofiz
hormonları, Pineal gland ve beyinle ilgili diğer hormonlar, Tiroit
hormonları, Sürrenal korteks hormonları, Sürrenal medulla
hormonları, Pankreas hormonları, Gastrointestinal hormonlar, Adipoz
doku hormonları, Kalsiyum metabolizmasını etkileyen hormonlar,
Böbrek ve karaciğerden salgılanan hormonlar
1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular
Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors, St.
Louis, MO: Elsevier Saunders Inc., 2006
2. Williams Textbook of Endocrinology. Kronenberg HM,
Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, editors; Saunders, 2007.
3. Greenspan’s Basic and Clinical Endocrinology, Gardener
D, Shoback D; Lange Medical Books 2007
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Etki Oranı %
30
Proje/Ödev/Seminer
30
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
20
Dersin Adı
Programı
: Enzim Saflaştırma ve Kinetik
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı
1
Enzimlerin adlandırılması, yapı ve fonksiyonları
2
Enzimlerin hücre ve dokularda dağılımı, izoenzimler ve klinik önemi
3
Enzim saflaştırma laboratuvarı, gerekli kimyasallar ve cihazlar
4
Elektroforez ve Kromatografik teknikler I
5
Elektroforez ve Kromatografik teknikler II
6
Santrifügasyonun temel prensipleri ve santrifüj çeşitleri
7
Enzim aktivitesinin ölçümü
8
Enzim kinetiği, temel prensipler ve sınırlamalar
9
Enzim inhibisyonu, sıcaklık ve pH’nın etkisi
10
Kompetetif inhibisyon
11
Non-kompetetif inhibisyon
12
Un-kompetetif inhibisyon
13
Michaelis-Menten kinetiğine uymayan enzimlerin kinetiği
14
Birden fazla substrat ve inhibitör varlığında enzim kinetiği için matematiksel
modellemeler
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Enzim saflaştırma ve Kinetik
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati Kredisi
AKTS
BMB 514
2
2+1
2
4
Türkçe
Seçmeli
Aysel Özpınar
Aysel Özpınar, Abdurrahman Coşkun, Mustafa Serteser, İbrahim
Ünsal, Tamer İnal
Yarım Dönemlik
Yüksek lisans öğrencilerine enzimlerin temel yapısı, fonksiyonları ve
adlandırmasındaki genel yaklaşımları kavratmak, enzim saflaştırmada kullanılan
temel teknikleri ve becerileri kazanmalarını sağlamak, enzimlerin işleyiş
mekanizması, kinetiği ve farklı inhibitörlerin varlığında aktivitesindeki değişimleri
karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmeleri amaçlanmıştır
Bu dersin sonunda öğrenciler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Enzimlerin adlandırması, yapı ve fonksiyonlarını kavrayacaklar
Enzimlerin doku, hücre ve organellerdeki lokalizayonu ve izoenzim
kavramını öğrenecekler
Doku, hücre veya organellerde bulunan enzimleri saflaştırabilecekler
Saflaştırdıkları enzimin aktivitesini ölçebilecekler
Enzim kinetiğini deneysel ve matematiksel olarak hesaplayabilecekler
Enzimin optimum aktivitesi için gerekli ortam koşullarını kavrayacaklar
İnhibisyon çeşitlerini ve inhibitör substrat ilişkisini değerlendirebilecekler
21
8.
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Enzim kinetiği için farklı matematiksel modellemeler kurabilecekler
Enzimlerin adlandırılması, yapı ve fonksiyonları, Enzimlerin hücre ve dokularda
dağılımı, izoenzimler ve klinik önemi, Enzim saflaştırma laboratuvarı, gerekli
kimyasallar ve cihazlar, Elektroforez ve Kromatografik teknikler I, Elektroforez ve
Kromatografik teknikler II, Santrifügasyonun temel prensipleri ve santrifüj
çeşitleri, Enzim aktivitesinin ölçümü, Enzim kinetiği, temel prensipler ve
sınırlamalar, Enzim inhibisyonu, sıcaklık ve pH’nın etkisi, Kompetetif inhibisyon,
Non-kompetetif inhibisyon, Un-kompetetif inhibisyon, Michaelis-Menten
kinetiğine uymayan enzimlerin kinetiği, Birden fazla substrat ve inhibitör
varlığında enzim kinetiği için matematiksel modellemeler
1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics.
Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors, St. Louis, MO: Elsevier
Saunders Inc., 2006
2. Lehninger Principles of Biochemistry. Nelson DL, Cox MM editors,
WH Freeman, 2004
3. Introduction to Enzyme and co-Enzyme Chemistry. Bugg T. Blackwell
Publishing, 2004
4. Enzyme Kinetics and Mechanism. Cook PF, Cleland WW, Garland
Science, 2007
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Etki Oranı %
30
Proje/Ödev/Seminer
30
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
22
Dersin Adı
Programı
: Proje Yazma Teknikleri
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Konu Başlığı
Hafta
1
Giriş ve Araştırma kaynakları
2
Hipotez Geliştirme, Genel Gerekçe, Belirli amaçlar
3
Gerekli literatür bilgileri ve çalışmanın önemi
4
Hazırlık Çalışmaları, ön araştırmalar
5
Araştırma Dizaynı
6
Araştırma metodolojisi
7
Detaylandırılmış gerekçe
8
Beklenen çıktılar, Olası tehlikeler ve Alternatif yol yaklaşım
9
Bütçe hazırlanması ve bütçe savunması
10
Hayvanların ya da insanların araştırılmada kullanımı ve gerekli izin
11
Referans Listesi
12
13
Ortak araştırıcı ve danışmanlar
Proje değerlendirme kriterleri
Elektronik proje yollanması
14
Araştırma kaynakları
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Proje Yazma Teknikleri
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Yarıyılı
Kodu
KBTT-514
2
Türkçe
Seçmeli
Prof. Dr. Aysel Özpınar
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
AKTS
2
Yarım Dönemlik
Derse katılanların bir proje yazabilmek için gerekli bilgi ve becerileri
edinmelerini sağlamaktır.
1.Bir bilimsel projenin planlanabilmesi için gerekli araştırma
kaynaklarını bulabilmek
2. Bir bilimsel proje yazabilmek
1. Araştırma kaynaklarını belirlemek
2. Araştırmanın hipotezini geliştirme amac ve gerekçelerini
yazma
3. Araştırma konusunda yeterli literatür bilgi ve önemi
23
4.
5.
6.
Önerilen Kaynaklar
bölümlerini yazmak
Araştırma ile ilgili ön çalışmaları rapor etmek
Araştırmanın materyal ve metod bölümlerini yazmak
Araştırmanın bütçesini oluşturmak ve gerekçelendirmek
Proje yazılımını tamamlamak
7.
Daniel M. Barber, Finding Funding: The Comprehensive Guide to Grant Writing.
Long Beach: Bond Street Publishers, 2002.
Deil S. Wright, (DW) Understanding Intergovernmental Relations. Belmont, CA:
Wadsworth Publishing, 1988.
Howard Hillman, (HH) The Art of Winning Government Grants. New York City,
NY: Vanguard Press, 1977.
Armand Lauffer, (AL) Grantsmanship, Beverly Hills, CA: Sage Publications, 2nd
Edition, 1983.
Virginia P. White (VW) Grants, New York: Plenum Press, 1975.
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
S. Kenneth Neuber, Needs Assessment, Beverly Hills, CA. Sage Publications,
1980.
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Yarıyıl Sonu Sınavı
24
20
40
40
Dersin Adı
Programı
: Laboratuar Güvenliği
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Konu Başlığı
Hafta
1
Genel Laboratuar kuralları
2
Kimyasal Güvenlik Planı
3
Tehlikeye Maruz Kalma Kontrol Planı
4
Personel koruyucu ekipmanlar
5
Biyolojik Güvenlik Planı
6
Laboratuardaki Zararlı ve Tehlikeli Kaynaklar
7
Biyolojik zararlı ve tehlikeli kaynaklar
8
Risk grupları ve Biyogüvenlik düzeyleri
9
Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon
10
Kimyasal zararlı ve tehlikeli kaynaklar
11
Elektriksel zararlı ve tehlikeli kaynaklar
12
Yangına neden olan zararlı ve tehlikeli kaynaklar
13
Ekipmanların güvenli kullanımı
14
Lab atıkları ve yönetimi
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Laboratuar Güvenliği
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Yarıyılı
Kodu
KBTT-513
1
Türkçe
Seçmeli
Prof. Dr. Aysel Özpınar
T+U +K
Saati
2
Kredisi
AKTS
2
Yarım Dönemlik
Laboratuarda güvenli çalışabilmek için gerekli konular hakkında öğrencileri
bilgilendirmektir.
Laboratuarda güvenli çalışabilme genel kurallarını bilmek ve uygulayabilmek
Biyogüvenliği bilmek ve uygulayabilmek
Kimyasal Güvenliği bilmek ve uygulayabilmek
Laboratuar kurallarını öğrenmek,
Personel koruyucu ekipmanları tanımak,
Kimyasal ve biyolojik güvenlik hakkında bilgi sahibi olmak,
25
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Biyolojik risk gruplarını ve güvenlik düzeylerini ayırt etmek,
Tehlikeli biyolojik ve kimyasal kaynakları öğrenmek ve farklarını ayırt etmek,
Dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu uygulayabilmek,
Laboratuar atıklarının nasıl yönetilebileceğini öğrenmek..
Tietz Klinik Kimyada Temel İlkeler
5. Baskıdan Çeviri
Ed. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood
Çeviri Editörü: Diler Aslan
Palme Yayıncılık, 2005, Ankara
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Laboratuar/Klinik Beceri
Yarıyıl Sonu Sınavı
26
15
40
15
30
Dersin Adı
: Temel Biyokimyasal Teknikler
Programı
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı
1
Biyokimya laboratuvarda kullanılan kimyasallar ve malzemeler
2
Distile su, tamponlar ve diğer çözücüler
3
Çözelti hazırlama
4
Santrifüj ve hassas terazilerin temel özellikleri ve kullanılması
5
Laboratuvar sonuçlarını etkileyen preanalitik etkenler
6
Biyokimyasal ölçümlerin temel prensipleri ve SI birimleri
7
Spektrofotometrik teknikler
8
Nefelometri, türbidimetri ve florometri
9
Elektroforez
10
Kromatografik teknikler
11
İmmünokimyasal teknikler
12
Elektrokimyasal teknikler
13
Radyoaktivitenin temel prensipleri ve ölçümü
14
Laboratuvarda otomasyon
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Temel Biyokimyasal Teknikler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati Kredisi
AKTS
BMB 506
2
2+ 2
3
6
Türkçe
Zorunlu
Aysel Özpınar
Aysel Özpınar, Abdurrahman Coşkun, Mustafa Serteser, İbrahim
Ünsal, Tamer İnal
Yarım Dönemlik
Yüksek lisans öğrencilerine biyokimya laboratuarının organizasyonu, işleyişi
hakkında temel bilgileri vermek, biyokimyasal ölçümlerin temel prensiplerini ve bu
amaçla kullanılan yöntem ve teknolojilerin anlaşılmasını sağlayarak öğrencilere
gerekli becerileri kazandırmak
Bu dersin sonunda öğrenciler:
1. Biyokimya laboratuarlarının organizasyonunu ve laboratuarda
bulunması gereken temel malzemeler ve kimyasalları kavrayacaklar
2. Distile su, tamponlar ve diğer çözücülerin nasıl hazırlandığını
uygulamalı olarak öğrenecekler
3. Çözelti hazırlayabilecekler
4. Biyokimyasal ölçümlere başlamadan önce test sonuçlarını etkileyen
temel etkenleri bilip gerekli önlemleri alabilecekler
5. Biyokimyasal ölçümlerin temel prensiplerini kavrayacaklar
6. Biyokimya laboratuarlarında sıklıkla kullanılan spektrofotometre,
nefelometre, türbidimetre ve florometre cihazlarının telem ölçüm
prensiplerini kavrayıp gerekli ölçümleri yapabilecekler
27
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
7. Elektroforez ve kromatografi gibi ayırma tekniklerinin diğer tekniklerele
karşılaştırmali, olarak öğrnerek gerkli ölçümleri yapabilecekler
8. Çok düşük konsantrasyonlarda ölçüm yapılmasını sağlayan
immünokimyasal ve radyoimmüno assay gibi teknikleri kavrayarak
diğer tekniklerle karşılaştırabilecekler
9. Laboratuarda otomasyonu ve hastanenin diğer birimleri ile olan
ilişkilerini kavrayacaklar
Biyokimya laboratuvarda kullanılan kimyasallar ve malzemeler, Distile su,
tamponlar ve diğer çözücüler, Çözelti hazırlama, Santrifüj ve hassas terazilerin
temel özellikleri ve kullanılması, Laboratuvar sonuçlarını etkileyen preanalitik
etkenler, Biyokimyasal ölçümlerin temel prensipleri ve SI birimleri,
Spektrofotometrik teknikler, Nefelometri, türbidimetri ve florometri, Elektroforez,
Kromatografik teknikler, İmmünokimyasal teknikler, Elektrokimyasal teknikler,
Radyoaktivitenin temel prensipleri ve ölçümü, Laboratuvarda otomasyon
1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics.
Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors, St. Louis, MO: Elsevier
Saunders Inc., 2006
2. Harper’s Illustrated Biochemistry. Murray RK, Granner DK, Mayes
PA, Rodwell VW., editors, McGraw-Hill Companies 2003
3. Lehninger Principles of Biochemistry. Nelson DL, Cox MM editors,
WH Freeman, 2004
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Etki Oranı %
30
Laboratuvar uygulaması
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
28
Dersin Adı: TEMEL GENETİK
Programı: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı
1
Genetik Materyalin Yapısı
2
Genetik ve Kalıtım
3
DNA Replikasyonu
4
DNA Tamiri ve Rekombinasyon
5
DNA’nın Paketlenmesi ve Hücre Bölünme Kinetiği
6
Mendel Genetiği
7
Mendel Dışı Genetik
8
Multifaktöryal Kalıtım
9
Transkripsiyon
10
Translasyon
11
Gen Ekspresyonunun Kontrolü
12
Epigenetik
13
Mutasyon ve Polimorfizmler
14
Rekombinant DNA Teknolojisi
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Temel Genetik
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
BMB 505
Türkçe
Zorunlu
1
2+0
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Yarım Dönemlik
Dersin Öğrenim Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler:
Kredisi
AKTS
2
4
Beyazıt Çırakoğlu, Cengiz Yakıcıer, Cemaliye Akyerli Boylu, Deniz
Ağırbaşlı
Genetik materyalin ne olduğu ve kalıtımla ilişkisi, kalıtım çeşitleri,
genetik materyaldeki değişimlerin kalıtım üzerindeki etkilerini
anlamaktır.
o
o
o
o
o
o
Genetik materyalin yapısı, replikasyonu, tamiri ve
rekombinasyonu hakkında bilgi sahibi olacaklar
DNA-RNA-protein sentez (santral doğma) basamaklarını
tanımlayabilecekler
Kalıtım şekillerini (tek genli-çok genli kalıtım) ve bunların gen
ifadesine etkilerini anlatabilecekler
Genotip-fenotip ilişkisini kavrayabilecekler
Kalıtımsal fenotipik varyasyonların sonraki nesillere DNA
ekspresyonunda değişiklik olmaksızın aktarımını inceleyen
epigenetik konusunu öğrenecekler
DNA dizisindeki kalıcı değişikliklerin gen ifadesine ve
29
o
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
kalıtıma etkilerini tartışabilecekler
Genlerin klonlama tekniği kullanılarak üretilmesi ve farklı
DNA parçalarının birleştirilmesi ve aktarım tekniğinin tıp,
endüstri, ziraat alanlarında kullanımını anlatabilecekler
Genetik materyalin yapısı, Genetik ve kalıtım, DNA replikasyonu, DNA tamiri ve
rekombinasyon, DNA’nın paketlenmesi ve hücre bölünme kinetiği, Mendel
genetiği, Mendel dışı genetik, Multifaktöryal kalıtım, Transkripsiyon, Translasyon,
gen ekspresyonunun kontrolü, Epigenetik, Mutasyon ve Polimorfizmler,
Rekombinant DNA teknolojisi




Molecular Biology of the Cell. by Bruce Alberts, Alexander Johnson,
Julian Lewis,Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Garland Science.
5th edition, 2008.
Molecular Cell Biology by Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser,
Monty Krieger, Matthew P. Scott, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh,
Paul Matsudaira. W. H. Freeman & Co., 6th edition, 2007
Concepts of Genetics by William S Klug, Michael Cummings. 9th
Edition 2007.
Human Molecular Genetics, Starchan & Read, 3rd edition, 2003
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Etki Oranı %
40
Proje/Ödev/Seminer
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
50
30
Dersin Adı: İNSAN GENETİĞİ
Programı: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı
1
Genetik ve Genomiks
2
İnsan Genomu: Kromozomal Kalıtımın Temeli
3
İnsan Genomu: Gen Yapısı ve Fonksiyonu
4
Tek Gen Kalıtımı
5
Çok Genli Kalıtım
6
Genetik Varyasyonlar: Mutasyonlar ve Polimorfizmler
7
Popülasyon Genetiği
8
İnsan Gen Haritalaması
9
İnsan Genom Projesi
10
Genetik Hastalıkların Moleküler, Biyokimyasal ve Hücresel Temeli
11
Gelişim Genetiği
12
Genetik Hastalıklarda Tedavi
13
Kanser Genetiği
14
Farmakogenetik
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
İnsan Genetiği
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
BMB 510
Türkçe
Zorunlu
2
2+0
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Yarım Dönemlik
Dersin Öğrenim Çıktıları
Kredisi
AKTS
2
4
Beyazıt Çırakoğlu, Cengiz Yakıcıer, Cemaliye Akyerli Boylu, Deniz
Ağırbaşlı
İnsan genomunun yapısının, genetik özelliklerinin anlatılması ve
hastalıkların moleküler temelleri ile gen tedavisinin açıklanması
hedeflenmektedir.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
1. İnsan genomunun yapısını öğrenecekler
2. İnsan genom projesinin önemini anlayacak ve sonuçlarının nasıl
kullanılabileceğini bilecekler
3. Genetik hastalıkların moleküler temellerini tanımlayabilecekler
4. Gen tedavisinin ne olduğunu ve yöntemlerini tartışabilecekler
5. Popülasyon genetiği hakkında bilgi sahibi olacaklar
6. Kanser oluşumunda önemli rolleri olan genleri, kanserli hücre
davranışının moleküler temelini ve programlı hücre ölümünün
kanserdeki önemini tarif edebilecekler
7. Mutasyon ve mutajen kavramlarını, çeşitlerini ve etkilerini
31
tanımlayabilecekler
8. Gen teknolojileri ve tıpta kullanım alanlarını tartışabilecekler,
kişiye özgü tedavinin önemini ve son gelişmeleri bilecekler
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Genetik ve genomiks, İnsan genomu: kromozomal kalıtımın temeli, İnsan
genomu: gen yapısı ve fonksiyonu, Tek gen kalıtımı, Çok genli kalıtım,
genetik varyasyonlar: mutasyon ve polimorfizmler, Popülasyon genetiği,
İnsan gen haritalaması, İnsan genom projesi, Genetik hastalıkların
moleküler, biyokimyasal ve hücresel temeli, Gelişim genetiği, Genetik
hastalıklarda tedavi, Kanser genetiği, Farmakogenetik
 Molecular Biology of the Cell. by Bruce Alberts, Alexander
Johnson, Julian Lewis,Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter.
Garland Science. 5th edition, 2008.
 Genetics in Medicine Thompson& Thompson 7th edition, 2007
 Concepts of Genetics by William S Klug, Michael Cummings. 9th
Edition 2007.
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Etki Oranı %
40
Proje/Ödev/Seminer
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
50
32
Dersin Adı
Programı
: HÜCRE BİYOLOJİSİ
: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı
2
Hücre Biyolojisine Giriş (hücre nedir, yaşamın gereklilikleri nelerdir, hayat için
gerekli kimyasal elementler, evrimsel yaklaşımlar)
Hücre tipleri: Prokaryotlar ve Ökaryotlar (bakteri, bitki ve hayvan-insan hücresi)
3
Hücre tipleri (Uygulama)
4
Çekirdek, Kromozom, Kromatin ve Hücre Bölünme
5
Mitoz ve Mayoz Bölünme (Uygulama)
6
Hücre Siklusu: G1,G2,S M fazları
7
Hücre Organelleri
8
Hücre İskeleti ve Hareketi
9
Hücre Membran Yapısı ve Fonksiyonları
10
Hücre Membranı Transport Sistemleri
11
Hücre İçi Sinyal İletimi
12
Hücre İçi Sinyal İletimi (Uygulama)
13
Hücreler arası fonksiyonel
mekanizmaları)
Programlı Hücre Ölümü
1
14
etkileşim
(hormonal
ve
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Hücre Biyolojisi
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
BMB 501
Türkçe
Zorunlu
1
2+0
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Yarım Dönemlik
Dersin Öğrenim Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler:
sinirsel
kontrol
Kredisi
AKTS
2
4
Beyazıt Çırakoğlu, Cengiz Yakıcıer, Cemaliye Akyerli Boylu, Deniz
Ağırbaşlı, Melike Şahiner
Hücrenin ne olduğunu, hayat için gerekliliğini ve yapısal-fonksiyonel
özelliklerini anlamaktır.
Hücre tiplerini ve yapısal özelliklerini öğrenecekler
Mitoz ve Mayoz bölünmeyi bilecek ve uygulayacaklar
Hücre fonksiyonlarını tanımlayabilecekler
Hücre membran yapısını ve hücre içi sinyal iletimini
anlatabilecekler
5. Hücreler arası fonksiyonel etkileşimi ve programlı hücre
ölümünü tartışabileceklerdir.
1.
2.
3.
4.
33
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Hücre Biyolojisine Giriş, Hücre tipleri: Prokaryotlar ve Ökaryotlar (bakteri,
bitki ve hayvan-insan hücresi), Çekirdek, Kromozom, Kromatin ve Hücre
Bölünme (Mitoz ve Mayoz Bölünme), Hücre Siklusu: G1,G2,S M fazları,
Hücre Organelleri, Hücre İskeleti ve Hareketi, Hücre Membran Yapısı ve
Fonksiyonları, Hücre Membranı Transport Sistemleri, Hücre İçi Sinyal
İletimi, Hücreler arası fonksiyonel etkileşim (hormonal ve sinirsel kontrol
mekanizmaları), Programlı Hücre Ölümü




Textbook of Medical Physiology by Arthur C. Guyton and John
E. Hall, Saunders, 11. edition, 2005
Review of Medical Physiology by William Ganong, Mc GrawHill, 22. edition, 2005
Molecular Biology of the Cell. by Bruce Alberts, Alexander
Johnson, Julian Lewis,Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter.
Garland Science. 5th edition, 2008.
Molecular Cell Biology by Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A.
Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, Anthony Bretscher,
Hidde Ploegh, Paul Matsudaira. W. H. Freeman & Co., 6th edition,
2007
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Etki Oranı %
40
Proje/Ödev/Seminer
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
50
34
Dersin Adı: SİTOGENETİK
Programı: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı
1
Sitogenetiğe Giriş
2
Genetik Hastalıkların Sınıflandırılması
3
Klinik Sitogenetiğin Prensipleri (bantlamalar ..vs)
4
Sitogenetik Çalışma Yöntem ve Teknikleri
5
Klinik Sitogenetik: Otozomal kromozomlarının hastalıkları
6
Klinik Sitogenetik: Seks kromozomlarının hastalıkları
7
Epigenetik
8
Kanser ve Sitogenetik
9
Klinik Olgu Çalışmaları I (uygulamalı)
10
Klinik Olgu Çalışmaları II(uygulamalı)
11
Prenatal Tanı
12
Genetik Danışma
13
Tıbbi Genetik ve Etik
14
Sitogenetikte Gelecekteki Uygulamalar
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sitogenetik
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Kodu
Yarıyılı
T+U+Saati
BMB 512
Türkçe
Seçmeli
2
2+0
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Yarım Dönemlik
Dersin Öğrenim Çıktıları
Kredisi
AKTS
2
4
Beyazıt Çırakoğlu, Cengiz Yakıcıer, Cemaliye Akyerli Boylu, Deniz
Ağırbaşlı
Sitogenetiğin temelini oluşturan kromozomların yapı ve fonksiyonlarını,
hastalıklarını uygulamalı olgu çalışmaları ile öğrenmek ve Sitogenetiğin
prenatal tanı ve etik konulardaki açılımlarını anlamaktır.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
1. Kromozomların yapı ve fonksiyonları, karyotip analizi hakkında
bilgi sahibi olacaklar
2. Kromozomal hastalıkların tanısını, sınıflandırılmasını bilecek ve
klinik olgu çalışmaları ile öğrendiklerini tartışabilecekler
3. Kalıtımsal fenotipik varyasyonların sonraki nesillere DNA
ekspresyonunda değişiklik olmaksızın aktarımını inceleyen
epigenetik konusunu öğrenecekler
35
4. Kanser genetiğinde rol alan onkogen ve tümör baskılayıcı genleri
tanımlayabilecekler
5. Prenatal tanıda sitogenetiğin kullanım amaçlarını öğrenecekler
6. Genetik danışmanlığın önemini, genetikte etik uygulamalar ve
yasal düzenlemelerin ne olduğunu tartışabilecekler
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Sitogenetiğe giriş, Genetik hastalıkların sınıflandırılması, Klinik
sitogenetiğin prensipleri, Sitogenetik çalışma yöntem ve teknikleri, Klinik
sitognetik I: otozomal kromozom hastalıkları, Klinik sitogenetik II: Seks
kromozomlarının hastalıkları, Epigenetik, kanser ve sitogenetik, Klinik olgu
çalışmaları I (uygulamalı), Klinik olgu çalışmaları II (uygulamalı), Prenatal
tanı, Genetik Danışma, Tıbbi genetik ve etik, Sitogenetikte gelecekteki
uygulamalar.




Molecular Biology of the Cell. by Bruce Alberts, Alexander
Johnson, Julian Lewis,Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter.
Garland Science. 5th edition, 2008.
Genetics in Medicine Thompson& Thompson 7th edition, 2007
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical
Genetics, 5th edition, 2006
Genetik Sorunlar ve Tıbbi Etik, Prof.Dr. Ayşegül Demirhan
Erdemir, Doç.Dr. Zehra Genç, Nobel Tıp Kitabevi
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Etki Oranı %
40
Proje/Ödev/Seminer
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
50
36
Dersin Adı: MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK TEKNİKLERİ
Programı: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Hafta Konu Başlığı
1
DNA ve RNA İzolasyonu
2
Kandan DNA İzolasyonu (uygulama)
3
Elektroforez Yöntemleri ve DNA Agaroz Jel Elektroforezi (uygulama)
4
PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Çeşitleri
5
PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) (uygulama)
6
Restriksiyon Enzim Kesimi (uygulama)
7
DNA Fingerprinting (STR Analizi)
8
İndirekt Mutasyon Tarama Teknikleri (SSCP-HETERODUPLEX-FAMA)
9
Southern Blot Northern Blot
10
Western Blot-PTT
11
DNA Dizi Analizi
12
Genomik ve cDNA Kütüphaneleri ve Klonlama
13
Hücre Kültürü Teknikleri
14
Mikroarrayler
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Moleküler Biyoloji ve Genetik Teknikleri
BMB 502
Türkçe
Zorunlu
2
2+2
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Beyazıt Çırakoğlu, Cengiz Yakıcıer,
Ağırbaşlı
Yarım Dönemlik
Kredisi
AKTS
3
6
Cemaliye Akyerli Boylu, Deniz
Moleküler biyoloji ve genetikte kullanılan güncel tekniklerin, terminolojilerin
anlaşılması ve laboratuarda uygulama becerilerinin kazanılması amaçlanmaktadır.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
1.
2.
3.
4.
5.
Çeşitli dokulardan DNA ve RNA izolasyonunun prensiplerini
öğrenecekler
ve
kandan
DNA
izolasyonunu
laboratuarda
uygulayabilecekler
Spektrofotometre ve elektroforez yöntemleri hakkında bilgi sahibi
olacaklar
Polimeraz
zincir
reaksiyonu
mekanizmasını
ve
çeşitlerini
tanımlayabilecekler ve uygulayabilecekler
Agaroz jel elektroforezini, DNA’nın enzimatik kesimini ve restriksiyon
endonükleazların pratikte kullanımını bilecek ve uygulayacaklar (agaroz
jelde DNA ve PCR ürününü yürütebilecekler)
Kişilik tayininde kullanılan STR tekniğini, Northern ve Southern Blot
37
6.
7.
8.
9.
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
tekniklerini ve kullanım alanlarını bilecekler
Protein tanımlanmasında kullanılan Western Blot tekniğini bilecekler
İndirekt ve direkt (DNA dizi analizi) mutasyon tarama tekniklerini ve
prensiplerini tanımlayabilecekler
Genomik ve cDNA kütüphanelerinin nasıl oluştuğu hakkında bilgi sahibi
olacaklar
Aynı anda çok sayıda genin ekspresyonunu gösteren, mutasyon ve
polimorfizm taramalarında da kullanılan mikroarray (mikroçip) tekniğini
bilecekler
DNA-RNA izolasyonu, Kandan DNA izolasyonu (uygulama), Elektroforez
yöntemleri ve DNA agaroz jel elektroforezi (uygulama), PCR (Polimeraz zincir
reaksiyonu çeşitleri ve uygulama, Restriksiyon Enzim kesimi (uygulama), DNA
fingerprinting, indirekt Mutasyon Tarama Teknikleri (SSCP, HeterodupleksFAMA), Southern Blot, Northern Blot, Western Blot-PTT, DNA dizi analizi,
Genomik cDNA kütüphaneleri ve klonlama, Hücre kültürü teknikleri, Mikroarreyler
 Molecular Biology of the Cell. by Bruce Alberts, Alexander Johnson,
Julian Lewis,Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Garland Science.
5th edition, 2008.
 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Güler Temizkan, Nazlı
Arda Nobel Kitabevi 2. Baskı 2004.
 Moleküler genetiğin esasları H.Ümit Yiğitalp 2. Baskı 2003
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
40
Proje/Ödev/Seminer
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
50
38
Download

Biyokimya ve Molek​üler Biyoloji Doktora Programı Ders İçeriği