ALMANYA ÜLKE RAPORU
21.08.2014
[Type the document subtitle]
ALMANYA ÜLKE RAPORU
21.08.2014
YÖNETİCİ ÖZETİ
 BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, Bursa’dan Almanya’ya ihracat yapan
637 firma bulunmaktadır.
 31.12.2013 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı
Sermayeli Firmalar Listesi’ne göre Bursa’da Almanya sermayeli 134 firma faaliyet
göstermektedir.
 Türkiye’nin 2013 yılı itibariyle Almanya’ ya ihracatı 13 milyar dolardır. İthalatımız ise 24
milyar dolardır.
 Bursa ve Almanya arasında gerçekleşen ticarete baktığımızda, ihracatımız 2013 yılı itibariyle
1,8 milyar dolar iken, ithalatımız 1,4 milyar dolar olarak seyretmektedir.
 Türkiye ile Almanya arasında önemli olan başlıca sektörlerimiz; inşaat, madencilik, imalat
21.08.2014 | [Pick the date]
sanayi ve tarım, hayvancılık ve gıda sektörleridir.
 Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en
yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğu gözlenmektedir. 2013 yılında Almanya önceki
yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda üçüncü
sırayı almıştır.
 Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan
Almanya Federal Cumhuriyeti, dünyanın ABD ve Japonya’dan sonra gelen en gelişmiş
sanayi ülkesidir. Ülke 80,7 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği’nin de en büyük ve en
önemli pazarı konumundadır.
ALMANYA ÜLKE RAPORU
 Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En
1
önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda
telekomünikasyon sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer
sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün önemi giderek
artmıştır.
1) BURSA İLE ALMANYA DIŞ TİCARETİ
Bursa-Almanya Dış Ticaret Değerleri $
YIL
İHRACAT
İTHALAT
HACİM
DENGE
2011
2012
2013
2014/6
1.800.122.668
1.818.440.648
1.876.647.906
1.089.289.935
1.356.551.461
1.267.770.875
1.438.286.301
675.050.979
3.156.674.129
3.086.211.523
3.314.934.207
1.764.340.914
443.571.207
550.669.773
438.361.605
414.238.956
21.08.2014 | [Pick the date]
2) TÜRKİYE İLE ALMANYA DIŞ TİCARETİ
ALMANYA ÜLKE RAPORU
Almanya 2013 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer
alırken ithalatımızda Rusya Federasyonu ve Çin’in ardından üçüncü sırayı almıştır.
2
3) BURSA’DAN ALMANYA’YA İHRACAT YAPAN FİRMALAR
BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, Bursa’dan Almanya’ya ihracat yapan 637
firma bulunmaktadır.
21.08.2014 | [Pick the date]
4) ALMANYA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER
ALMANYA ÜLKE RAPORU
5) BURSA’DA ALMANYA SERMAYELİ FİRMALAR
3
31.12.2013 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı
Sermayeli Firmalar Listesi’ne göre Bursa’da Almanya sermayeli 134 firma faaliyet
göstermektedir.
6) ÖNEMLİ SEKTÖRLER
Tarım ve Hayvancılık:
Halen ülke GSYİH’ sinin sadece %0,8’lik kısmını oluştursa da tarım, ormancılık ve balıkçılık
Almanya’nın sosyal yapılanması bakımından önemini korumaktadır. Ülke gıdada %70 oranında
kendine yeterlidir.
Sanayi:
Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli
imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda
telekomünikasyon sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer
sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün önemi giderek artmıştır.
Madencilik:
Almanya’nın en önemli doğal kaynağı kömürdür. Almanya dünyanın en büyük kömür
üreticisidir. Ülkede 2,5 milyar ton taş kömürü ve 40,5 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır.
İnşaat:
ALMANYA ÜLKE RAPORU
21.08.2014 | [Pick the date]
Almanya, Avrupa inşaat piyasasında %21’lik pazar payıyla 1. sırada gelmektedir.
4
Download

almanya ülke raporu 21.08.2014 - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası