Raf Taþýyýcý
Tip A
H Malzeme: Galvanizli çelik.
‘ Saðlam, korozyon korumalý.
H Yükseklik ayarlý.
‘ Yaklaþýk tam sürülmüþ raf konu-
Teknik bilgiler:
munda 6 mm ye kadar ayarlanabilir.
H Týrtýllý ve SW 10 anahtar aðýzlý raf
taþýyýcý.
‘ Delik içine emniyetli oturma ve
kolay montaj.
H Taþýma kapasitesi: eþit daðýlýmlý olarak 85 kg'ye kadar yüklenebilir, maks. raf
derinliði 250 mm, raf taþýyýcýlar arasýndaki maks. mesafe = 700 mm
Sipariþ bilgileri:
H Teslimat kapsamý: Çok amaçlý dübel 0906 208 46 ve galvanizli pullar.
Taným
Raf taþýyýcý tip A,
Faydalý uzunluk (B) 120 mm, vida diþi Ø 7 mm
Raf taþýyýcý tip A,
Faydalý uzunluk (B) 160 mm, vida diþi Ø 7 mm
Art.-Nr.
0683 350
Amb./Ad.
20
0683 351
20
Raf Taþýyýcý
Tip B, plakalý
H Uzun delikli plaka yardýmý ile yükseklik ayarlý.
Montaj önerisi:
H Pan Head Ø 4,5 mm ile ahþap
üzerine sabitleme
!
Teknik bilgiler:
H 22 mm malzeme kalýnlýðýndan itibaren uygundur.
H Taþýma kapasitesi: eþit daðýlýmlý olarak 85 kg'ye kadar yüklenebilir, maks. raf
derinliði 250 mm, raf taþýyýcýlar arasýndaki maks. mesafe = 700 mm
MWF - 07/08 - 00933_TR - ©
Sipariþ bilgileri:
Taným
Raf taþýyýcý tip B plakalý,
faydalý uzunluk (B) 110 mm pim Ø 12 mm
Art.-Nr.
0683 352
Verilen ölçüler baðlayýcý deðildir. Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr!
15 0420
Amb./Ad.
20
Ek ürünler:
Duvara sabitleme için dübel
(Ø 6 mm)
Download

Raf Taşıyıcı Raf Taşıyıcı