KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014–2015 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
REK 1
09:00
SPY 1
SPY 2
SPY 3
Basketbol
Bes 4
Proje
Bes 7
Basketbol
Bes 2
ANT 2
Spor Tesis. İşlet.
Bes 4
12:00
ANT 3
Bilgisayar Öğr.
Bil. Lab
14:00
İngilizce
Bes 2
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr)
(İkinci Öğr)
Antren.Bil
Uyg. Bes 2
Antren.Bil
Uyg.Kon Mer
Temel Bilgisayar
Tek.Kul.Bil. Lab
Dop. Erg Yard.
Bes 2
13:00
ANT 4
Genel Ant. Bil
Bes 2
Motor Gelişim
Bes 3-4
11:00
15:00
ANT 1
Fiziksel
Uygunluk
Bes4
Temel Bilgisay
Bil. Lab.
10:00
SPY 4
Proje
Bil.Lab
Sporcu
Sağ. Hij.Bes 1
Rekreasyon
Bes 2
İngilizce
Bes 1
Rekreasyon
Bes 3
Antren.Bil Uyg.
Bes 4
Antren.Bil
Uyg.Kon Mer
Proje
Bil.Lab
Rekreasyon
Bes 4
İngilizce
Bes 4
18 KASIM 2014 SALI
09:00
REK 1
SPY 1
Temel Bilgisaya
Bil. Lab.
Bed.Eğt.BilimGiriş
Bes 2
SPY 3
İn.Anatomisi
Bes5&6
İn.Anatomisi
Bes 1&2
ANT 2
ANT 4
Özel Alanlar
Uzm.Spor Dalı
Hentbol
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Özel Alanlar
Öz. Al.
Müsabaka
Analiz Bil Lab
Öz. Al. Müsabaka
Analiz Bil. Lab
İn. Anatomisi
Bes 3&4
Spor Bil. ve
Rekreas. Giriş
Bes 2
Eğitsel
Oyunlar Bes 3
Sp. Bil. İstatis
Bes 2
Sp. Bil. İstatis
Bes 4
Bio-Kimya
Bes 5
Eğitsel
Oyunlar Bes 4
Uzm.Spor Dalı
DERSLERİ
ANT 3
ANT 4
Eğitsel Oyunlar
Bes 1
Uzm.Spor Dalı
DERSLERİ
İdari Yargı
Bes 3
Sp. Beslenmesi
Bes 2
Müzik
Bes2
ANT 3
Spor Psikolojis
Bes 4&3
İns. Kay. Yön.
Bes 1
14:00
15:00
ANT 1
Karşılaş.Spor
Yönetimi Bes 1
12:00
13:00
SPY 4
Sp. Hukuku
Bes 4
Spor Psikolojisi
Bes 1-2-5
10:00
11:00
SPY 2
Müzik
Bes2
Müzik
Bes 2
Biomekanik
Bes 3-4.
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 4
Satranç BES 6
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Spor Masajı
Byn-Bes 2
Spor Masajı
Byn-Bes 1
Tem Matematik
Bes 2
Cankur. İlkyard.
Bes 4
Cankur.
İlkyard. Bes 2
Spor Sosyoloji
Bes 2
Spor Masajı
Erk.-Bes 3
12:00
ANT 2
Futbol Bes 4
Gr. Dina. Liderlik
Bes 4
Uzm.Spor Dalı
Basket Futb Voley
Cimn Badm
Seçmeli Takım
Sporları
HentbolVoleybol
FutbolBasketbol
11:00
Spor Masajı
Erk. Bes-4
Spor Masajı
Erk. Bes-1
BES Giriş
Bes 2 A.Sökmen
13:00
14:00
ANT 1
Spor Masajı
Byn-Bes 3
09:00
10:00
SPY 3
Kamu Yönetimi
Bes 1-2
Step-Aerobik
Bes 5
Spor Tarihi
Bes 1
15:00
Seç.Bir.Sporlar
.Step Bes 5
BES Öğr. Yön
Bes 3
ANT 1
ANT 2
ANT 3
Resim
Bes2
Rit.Cim.Güreş
Bes 6
BES Öğr. Yön
Bes 4
Spor Tarihi
Bes 2
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
09:00
REK 1
SPY 1
Resim
Bes2
Resim
Bes2
SPY 2
SPY 3
Spor
Sponsorluğu
Bes -3
Yön. Bil. Giriş
Bes 4
10:00
Spor ve Turizm
Bes 4
Uzm.Spor Dalı
Tenis
Seç.Bir.Sporlar
TenisBocceBadmin
11:00
Türkçe
Bes 3
Türkçe
Bes 4
Sp.Göz Değer.
Bes 2
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Sp.Göz Değer.
Bes 2
Türkçe
Bes 2
İnsan Hakları
ve Demokrasi
Bes 4
14:00
Halk Oyunları
Bes 3
Ata.İlk.İnk.Tar.
Bes 1
15:00
ANT 4
Seç.Bir.Sporlar
Badminton
Spor ve Çevre
Bes 4
12:00
13:00
SPY 4
Sp. Tesisleri İşlet
.Bes 2
Sp. Tesisleri
İşlet .Bes 2
Ata.İlk.İnk.Tar.
Bes 2
21 KASIM 2014 CUMA
REK 1
11:00
SPY 2
SPY 3
SPY 4
Atletizm
Bes 4
09:00
10:00
SPY 1
YüzmeTemelEğt
Bes 7
Ritim Eğit..Dans
Cim.SalonuBes1
ANT 1
ANT 2
ANT 3
ANT 4
Seç.Bir.Spor
Yüzme Bes 3
Rit.Cim.Güreş
Bes 6
Özel Alan
Yüzme Bes 1
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Bes 4
ANT IV
(İkinci Öğr)
Özel Alan
Yüzme Bes 1
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Bes 4
Atletizm
Bes 2
Seç.Bir.Spor
Yüzme Bes2
Uzm.Spor Dalı
AtletYüzmeBes 4
12:00
.
13:00
Genel Cimnastik
Erk-BynBes-5
14:00
YüzmeTemelEğt
Uyg.
15:00
ANT 11I
(İkinci Öğr )
Genel Cimnastik
Erk-BynBes-6
Seç.Bir.Spor
Yüzme Uyg
Uzmanlık Spor
Dalı Yüzme Uyg
Genel Cimnastik
Bes 5-6
Erk-Byn
Seç.Bir.Spor
Yüzme Uyg
Özel Alan
Yüzme Uyg
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Uyg
.
Özel Alan
Yüzme Uyg
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Uyg
Download

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Programı