Hayalinizdeki yapıyı inşaa eder...
Constructs your dream building...
1945 yılında Beyoğlu Kasımpaşa Bölgesinde inşaat işine
başlayan Dursun Ali Yılmaz 1985 yılına Kadar Kasımpaşa
bölgesinde inşaat işlerini başarılı bir şekilde devam
ettirmiştir. 1985 yılında bu bayrağı oğlu Muhammet YILMAZ
devralmıştır. MY GRUP olarak İstanbul’un birçok yerinde
başta Beyoğlu, Şişli, Kâğıthane, Bahçelievler, Şirinevler ve
Pendik bölgesi İstanbul dışında ise Rize ve Yalova bölgesi
olmak üzere toplam 4.440 Konut ve Ticari yer yapmıştır.
Bugün bu başarılarımızın devamı olarak tüm bilgi ve
tecrübelerimizi yeni projelerimizde sizlere sunmaktayız.
‘’Taahhüt etmek değil, taahhüt edileni yapmak önemli
olan’’ diyoruz ve sağlam adımlarla yolumuza devam
ediyoruz.
Starting construction works in Beyoğlu Kasımpaşa region
in1945,Dursun Ali Yılmaz successfully continued his works
in Kasımpaşa region until 1985. His son Muhammet
YILMAZ took over torch in the year of 1985. As MY GROUP,
he completed totally 4.440 Dwelling and Business buildings
in numerous places including especially Beyoğlu, Şişli,
Kâğıthane, Bahçelievler, Şirinevler and Pendik regions in
Istanbul along with Rize and Yalova regions.
Today we offer you our all knowledge and experiences in new
projects as continuation of these achievements.
We move on with sound steps by saying that “ it is important
to do the commitment instead of committing.
İnşaat sektörü dünya ekonomisinin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Sektör Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaç
gereksinimleri ile her geçen gün farklılaşmaya devam
etmektedir. Günün şartlarını yakalamak firmaları mutlaka
ayakta tutar ama biz günün şartları dışında gelişebilecek
noktaları tespit ederek takip eden değil, takip edilen bir firma
olmayı kendimize hedef seçmiş bulunmaktayız. Rekabetin
olmadığı bir piyasada yer almak istemeyen, rekabetin olduğu
yerlerde mükemmel işlerin çıktığı ilkesini benimseyen bir firma
olarak sektördeki tecrübelerimiz, genç ve dinamik kadromuz
ile ülkemizin birçok yerine değer katacak projelerimize devam
edeceğiz.
The construction sector constitutes a major part of world
economy. The sector keeps on becoming distinct owing to
advancing technology and changing needs. Catching up with
current conditions definitely keeps companies alive; however
we aim at being a leading company rather than a follower by
determining possible matters apart from current conditions. As
a company, which does not wish to include in an uncompetitive
market and adopts the principle of emergence of perfect works
under conditions where the competition is present, we will
continue our projects enriching many places in our country
thanks to our experiences regarding the sector, and our young
dynamic staff.
Muhammet YILMAZ
Muhammet YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board
>
>
MY GRUP
Çalıştığımız her kesime karşı dürüst ve güvenilir
olmak. Modern ve kaliteden ödün vermeden
çalışmalarımızı zamanında teslim etmek. En
üst düzey teknolojiyi yakından takip ederek,
inşaatlarımıza yansıtmak. Projelerimizde var
olan çağdaşlık, modernlik ve doğa saygısı
yanına sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri de
ekleyip müşterilerimize en üst düzeyde hizmet
sunmak.
Müşteri memnuniyetini sağlamak ve kalıcı
dostluğa dönüştürerek, samimi, güvenilir
ve profesyonel bir hizmet sunmak. Daima
girişimci, yenilikçi ve gelişime açık kimliğiyle
kendisini yenileyerek kalitesini yükseltmek.
Uzmanlaştığımız inşaat sektöründe imza
attığımız kaliteli ve güvenilir projelerle ismini
ve sektördeki yerini daima sağlamlaştıran bir
firma olmak.
>
>
To be honest and reliable towards each segment
we work with. To delivery our modern works
in time without sacrificing quality. To follow
closely state-of-the-art technology and reflect
it to our constructions. To Offer high-quality
service to our customers by adding social,
cultural and sportive activities in our projects
along with contemporaneity, modernity
and respect for nature.
To provide customer satisfaction and offer
an intimate, reliable and professional service
by transforming this satisfaction into a
permanent relationship. To enhance our quality
by constantly developing ourselves with our
entrepreneurial, innovative and progressive
identity.
To be a company that always secures its name
and position in the sector with by means of
our high quality and reliable projects in the
construction sector on which
we are specialized.
Proje Yönetimi
Project Management
Tasarım Yönetimi
Design Management
Tasarım yönetimi hem taahhüt hem de gayrimenkul geliştirme ana süreçlerinin önemli
alt süreçlerindenbiridir. Kapsamı altında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.
Design managenment is one of the impartant sub-processes of both property
development and contracting processes. Bellow tasks are executed within its scope.
Determination of the design team;
• Architectural
• Statical
• Mechanical
• Electrical
• Landscape
• Decoration
Tasarım ekibinin belirlenmesi;
• Mimari
• Statik
• Mekanik
• Elektrik
• Peyzaj
• Dekorasyon
Tasarla-İnşa Et Yönetimi
Design-Build Management
Sözleşme Yönetimi
Contract Management
• Konsept geliştirme
• Uygulama projelerinin yönetimi
• Branşlar arası koordinasyon
• Keşif çalışmaları
• İhale süreci ve (Alt-) Yüklenici seçimi
• Concept develoment
• Management of construction drawings
• Coordinatiın between branches
• Estimation work
• Tender process and selection of (Sub-) Contractor
Müşteriler, tedarikçiler, alt-yükleniciler, danışmanlar gibi her tür kişi ve kuruluşla
imzalanan sözleşmeler kayıt altına alınır ve takibi yapılır.
All contracts signed with persons and institutions such as customers, suppliers, subcontractors, consultants etc. are recorded and administrated.
Alıcı (veya işveren) ile satıcının (veya yüklenicinin) yükümlülüklerini mümkün olan en
etkin biçimde ve karşılıklı beklentileri karşılayacak şekilde yerine getirmesini sağlar.
İletişim ve bilgi yönetimi bu süreçte önemli yer tutar. Projede yer alan bütün taraflarla
olan ilişkiler doğru yönetilerek, projenin amacına ulaşması ve özellikle müşterinin
kalite ve zaman beklentilerinin karşılanması sağlanır.
Liabilities of the buyer (or employer) and seller (or contractor) are ensured to be
carried out in the most effective way as to meet mutual expectations. In this process,
communication and information management is very important. It is ensured that the
aim of Project is achieved; particularly quality and time expectations of the customer
are satisfied by means of properly managing the relationship among all parties taking
part in the Project.
Taahhütte teklif ve ihale aşamasında başlayan sözleşme yönetimi, teminatlar, işin
denetimi, iş programları, hak ediş ödemeleri, hak talepleri gibi süreçleri ile koordinasyon
sağlar. Yapım sonrasında kabul işlemleri, kesin hesaplar, teminatların iadesi sağlanarak
garanti süreci sonunda dosya kapatılır.
Starting within bidding and tendering in contracting, contract management provides
coordination with the processes such as claims, progress payments, work schedules,
supervision of work, guaranty bonds. After construction, handover porcesses, final
accounts, return of guarantee bonds are facilitated and the file is closed.
FIDIC sözleşmeleri konusunda deneyim sahibi yöneticilerimiz ile etkin bir şekilde
sözleşme yönetimi gerçekleştirilmektedir.
Effective contract management is carried out with our managers experinced in FIDIC
contracts.
Our completed projects...
Tamamlanmış projelerimiz...
Sultan Reşat Konakları
Çınardere Sitesi
Franco Vadi Evleri
Tuana Evleri
Huzur Sitesi
Gözde Sitesi
Yeşil Tuana Sitesi
Çamlıbel Sitesi
Yılmaz Sitesi
Rüya Kent
Sultan Reşat Mansions
Çınardere Building Estate
Franco Valley Houses
Tuana Houses
Huzur Building Estate
Gözde Building Estate
Yeşil Tuana Building Estate
Çamlıbel Building Estate
Yılmaz Building Estate
Rüya City
Sultan Reşat Konakları
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP
: Çekmeköy / İstanbul
: Villa Kent
: 4757 m2
: 16
: 30.07.2010
Sultan Reşat Mansions
Company
: MY-GRUP
Project location
: Çekmeköy / Istanbul
Project Type : Villa City
Construction Site
: 4757 m2
Number of Apartment : 16
Delivery Date
: 30.07.2010
Kentin sorunlarından uzak,
Güvenin ve yeniliğin yaşam merkezi…
Away from troubles of the city,
Life center of security and innovation …
Çınardere Sitesi
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP
: Armutlu - Yalova
: Site
: 9121 m2
: 70
: 30.10.2011
Çınardere Building Estate
Company
: MY-GRUP
Project location
: Armutlu-Yalova
Project Type
: Building Estate
Construction Site
: 9121 m2
Number of apartment : 70
Delivery date
: 30.10.2011
Çınardere sitesi çocuk oyun alanları
dinlenme alanları deniz ve orman havası ile
sizlere vazgeçemeyeceğiniz
bir yaşam alanı sunuyor…
Çınardere building estate offers you an
indispensable living space with its playgrounds,
recreation sites and sea and forest ambient …
Franco Vadi Evleri
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP & Osmanlı Yapı
: Pendik / İstanbul
: Site
: 22166 m2
: 130
: 30.11.2009
Franco Valley Houses
Company
: MY-GRUP & Osmanlı Yapı
Project location
: Pendik / Istanbul
Project Type : Building Estate
Construction Site
: 22166 m2
Number of Apartment : 130
Delivery Date
: 30.11.2009
Yaşamınıza değer katan
Sıcak yuvanız ...
Your warm home enriching
your life...
Tuana Evleri
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP & AGS Grup
: Pendik / İSTANBUL
: Site
: 17729 m2
: 120
: 30.04.2011
Tuana Houses
Company : MY-GRUP & AGS Grup
Project Location
: Pendik / İstanbul
Project Type : Building Estate
Construction Site
: 17729 m2
Number of Apartment : 120
Delivery Date
: 30.04.2011
Kurtköy’ün yeni yaşam merkezi…
New life center of Kurtköy…
Huzur Sitesi
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP & Osmanlı Yapı
: Pendik / İSTANBUL
: Site
: 9805 m2
: 64
: 30.03.2012
Huzur Building Estate
Company : MY-GRUP & Osmanlı Yapı
Project location
: Pendik / İstanbul
Project Type : Building Estate
Construction Site
: 9805 m2
Number of apartment : 64
Delivery date
: 30.03.2012
Güvenli, huzurlu ve keyifli yaşam alanları ile
hayallerinizi canlandırıyor.
Yaşamınıza huzuru ve doğayı
katan yuvanız…
Revive your dreams owing to its safe,
peaceful and enjoyable life spaces
Your home bringing peace and
nature into your life …
Gözde Sitesi
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP & AGS Grup
: Pendik / İSTANBUL
: Site
: 8141 m2
: 60
: 30.12.2012
Gözde Building Estate
Company : MY-GRUP & AGS Grup
Project location
: Pendik / İstanbul
Project Type
: Building Estate
Construction Site
: 8141 m2
Number of apartment : 60
Delivery date
: 30.12.2012
Kurtköy’ün en gözde sitesi...
It’s the most favorite estate of Kurtköy...
Yeşil Tuana Sitesi
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP & AGS Grup
: Pendik / İSTANBUL
: Site
: 4813 m2
: 40
: 28.02.2012
Yeşil Tuana Building Estate
Company : MY-GRUP & AGS Grup
Project location
: Pendik / İstanbul
Project Type : Building Estate
Construction Site
: 4813 m2
Number of apartment : 40
Delivery date
: 28.02.2012
Çamlıbel Sitesi
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP
: Tuzla / İSTANBUL
: Site
: 4280 m2
: 32
: 30.03.2013
Çamlıbel Building Estate
Company
: MY-GRUP
Project location
: Tuzla / İstanbul
Project Type : Building Estate
Construction Site
: 4280 m2
Number of apartment : 32
Delivery date
: 30.03.2013
Huzurlu bir yaşam
Sizleri bekliyor…
A peaceful life
waits you…
Yılmaz Sitesi
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP
: Tuzla / İSTANBUL
: Site
: 4109 m2
: 32
: 30.07.2012
Yılmaz Building Estate
Company : MY-GRUP
Project location
: Tuzla / İstanbul
Project Type
: Building Estate
Construction Site
: 4109 m2
Number of apartment : 32
Delivery date
: 30.07.2012
Artık TUZLA-AYDINLI sürekli gelişen
bir yaşam merkezi oluyor…
From now TUZLA-AYDINLI becomes
ever-growing life center…
Rüya Kent
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP
: Pendik / İSTANBUL
: Site
: 5386 m2
: 35
: 30.08.2010
Rüya City
Company
: MY-GRUP
Project location
: Pendik / İstanbul
Project Type
: Building Estate
Construction Site
: 5386 m2
Number of apartment : 35
Delivery date
: 30.08.2010
Stresten uzak huzur dolu bir yaşam…
A stressless peaceful life …
Our ongoing projects...
Devam eden projelerimiz...
Yonca Sitesi
Kızılay Sitesi
Fener Evleri
İslampaşa Sitesi
Çınardere 2 Sitesi
Yonca Building Estate
Kızılay Building Estate
Fener Houses
İslampaşa Building Estate
Çınardere 2 Building Estate
Estetik ve kalitesi ile
Konumunun parlayan bir
Yıldızı ...
Yonca Sitesi
With its esthetics and quality
It’s a shining star for its
position...
Yonca Building Estate
Yonca Sitesi
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP
: Pendik / İstanbul
: Site
: 3885 m2
: 32
: 25.05.2013
Yonca Building Estate
Company : MY-GRUP
Project location
: Pendik / İstanbul
Project Type : Building Estate
Construction Site
: 3885 m2
Number of apartment : 32
Delivery date
: 25.05.2013
Yonca Sitesi
Kızılay Sitesi
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP & AGS GRUP
: Pendik / İstanbul
: Site
: 1980 m2
: 18
: 30.12.2013
Kızılay Building Estate
Company : MY-GRUP & AGS GRUP
Project location
: Pendik / İstanbul
Project Type
: Building Estate
Construction Site
: 1980 m2
Number of apartment : 18
Delivery date
: 30.12.2013
İstanbul’un yeni yerleşim bölgesi
Kurtköy’de lüks bir yaşam sizleri bekliyor…
New residential area of Istanbul
A luxurious life waits you in Kurtköy...
Hayallerin ötesinde
bir yaşam
Fener Evleri
A life beyond dreams
Fener Houses
Fener Evleri
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP & Oluşum
: Rize
: Site
: 12780 m2
: 71
: 30.12.2013
Fener Houses
Company : MY-GRUP & Oluşum
Project location
: Rize
Project Type : Building Estate
Construction Site
: 12780 m2
Number of apartment : 71
Delivery date
: 30.12.2013
İslampaşa Evleri
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP & Oluşum
: Rize
: Site
: 5784 m2
: 37
: 30.09.2014
İslampaşa Houses
Company : MY-GRUP & Oluşum
Project location
: Rize
Project Type : Building Estate
Construction Site
: 5784 m2
Number of apartment : 37
Delivery date
: 30.09.2014
Çınardere 2 Sitesi
Firma
Proje Mevkii
Proje Türü
İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP
: Armutlu / Çınardere
: Site
: 1140 m2
: 16
: 30.11.2013
Çınardere 2 Building Estate
Firma Proje Mevkii Proje Türü İnşaat Alanı
Daire Sayısı
Teslim Tarihi
: MY-GRUP
: Armutlu / Çınardere
: Site
: 1140 m2
: 16
: 30.11.2013
iş ortaklarımız
Our business partners
Other projects
diğer projelerimiz
İNŞAATIN İSMİ
DAİRE SAYISI
ABEŞ BLOKLARI
38
ABEŞ - 2
İNŞAATIN YERİ
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
İNŞAATIN İSMİ
DAİRE SAYISI
KAPTANPAŞA MH.REİS SK.
30.04.2005
30.05.2006
POSTAHANE
13
15
KAPTANPAŞA MH.REİS SK.
30.06.2005
30.06.2006
RESNE SOKAK
ALİ BİLGİN
25
KAPTANPAŞA MH.PORSUN SK.
30.04.2004
30.04.2005
CAMCI ÇIKMAZI
10
KÜÇÜKPİYALE MH.CAMCI ÇIKMAZI
30.07.2004
CAMCI ÇIKMAZI - 2
15
KÜÇÜKPİYALE MH.CAMCI ÇIKMAZI
CEVİZALTI ÇIKMAZI
10
ÇEKİRDEKÇİ
İNŞAATIN YERİ
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
KADIMEKMET MH. ŞEYHVELİ SK.
30.03.2004
30.05.2005
5
KAPTANPAŞA MH.RESNE SK.
30.01.2006
30.01.2007
SOBACI SOKAK
10
KAPTANPAŞA MH.SOBACI SK.
28.02.2006
28.02.2007
30.07.2005
BÖREKÇİ BAYRAM
5
KAPTANPAŞA MH.BÖREKÇİ BAYRAM SK.
28.02.2006
30.03.2007
30.05.2006
30.05.2007
SURURİ
13
SURURİ MH. MEVLEVİHANE SK.
30.03.2004
30.04.2005
KAPTANPAŞA MH. CEVİZALTI ÇIK.
30.08.2006
30.08.2007
ŞEYHVELİ
8
KADIMEHMET MH. ŞEYHVELİ SK.
30.08.2006
30.08.2007
10
KEÇECİPİRİ MH.ÇEKİRDEKÇİ SK.
30.06.2005
30.06.2006
TAHTA KADI
6
KÜÇÜKPİYALE MH.TAHTA KADI SK.
30.11.2006
30.11.207
ÇIKSALIN
20
KEÇECİPİRİ MH. ÖRNEKTEPE SK.
30.07.2001
30.07.2002
YAĞHANE - 1
10
KULAKSIZ MH.YAĞHANE SK.
30.06.2005
30.06.2006
DUTDİBİ
10
KULAKSIZ MH. DUTDİBİ SK.
30.05.2006
30.05.2007
YAĞHANE - 2
9
KULAKSIZ MH. YAĞHANE SK.
30.08.2006
30.08.2007
EMİNÇEŞME
10
KADIMEHMET MH. EMİNÇEŞME SK.
30.08.2006
30.08.2007
YUMAK SOKAK - 1
8
KAPTANPAŞA MH. YUMAK SK.
30.10.2007
30.10.2009
FIRIN SOKAK
11
CAMİKEBİR M.KASIMPAŞA FIRINI S.
30.06.2007
30.06.2008
YUMAK SOKAK - 2
5
KAPTANPAŞA MH. YUMAK SK.
28.02.2008
28.02.2009
GONCA BLOKLARI
10
KAPTANPAŞA MH. HAMAM SK.
30.08.2006
30.08.2007
HAMAM SOKAK
5
KAPTANPAŞA MH.KULAKSIZ HAMAMI SK.
30.08.2006
30.08.2007
HARAPÇEŞME
10
KEÇECİPİRİ MH. HARAPÇEŞME SK.
30.08.2006
30.08.2007
ALTINTOP
10
KÜÇÜKPİYALE MH.TULUMBACI ÇIK.
30.10.2007
30.10.2008
İSPİRLİ
20
KULAKSIZ MH. HASKÖY CD.
30.06.2004
30.06.2005
KALAYCIBAHÇE
12
PİRİ MEHMETPAŞA MH. KALAYCIBAHÇE SK.
30.11.2007
30.11.2008
ŞİŞMAN BLOKLARI
65
KAPTANPAŞA MH.SELGEÇİDİ SK.
30.04.2006
30.05.2007
MUHALLEBİCİ
14
KÜÇÜKPİYALE MH. MUHALLEBİCİ SK.
30.04.2008
30.04.2009
BAÇTAR BLOKLARI
60
KEÇECİPİRİ MH.BAÇTAR SK.
30.05.2007
30.05.2008
YUMAK SOKAK
10
KÜÇÜKPİYALE MH. YUMAK SK.
30.06.2006
30.11.2006
CAMİ SOKAK
16
KEÇECİPİRİ MH.CAMİ SK.
30.09.2004
30.09.2005
KOTRA
22
KAPTANPAŞA MH. KULAKSIZ CD.
30.03.2009
30.04.2010
KULAKSIZ ÇEŞMESİ
16
KULAKSIZ MH.ÇEŞME SK.
30.07.2005
30.07.2006
KALAFATÇI - 1
10
KAPTANPAŞA MH. KALAFATÇI YUSUF SK.
28.02.2009
28.02.2010
MALUL YENİ
16
KEÇEPİRİ MH. MAHLLÜL SK.
30.11.2004
30.11.2005
KALAFATÇI - 2
6
KAPTANPAŞA MH. KALAFATÇI YUSUF SK.
30.03.2009
30.03.2010
MAHLÜL MEVLÜT
10
KEÇECİPİRİ MH.MAHLÜL SK.
30.10.2005
30.10.2006
BARUTHANE
9
İSTİKLAL MH. BARUTHANE DERESİ SK.
30.04.2009
30.04.2010
MEVLEVİHANE
10
SURURİ MH. MEVLEVİHANE SK.
30.06.2007
30.06.2008
BÖREKÇİ BAYRAM
5
KAPTANPAŞA MH. BÖREKÇİ BAYRAM SK.
28.02.2009
30.03.2010
KABRİSTAN
12
KADIMEHMET MH. KABRİSTAN SK.
30.07.2004
30.07.2005
KURTKÖY
15
GAZİ CADDESİ KURTKÖY-PENDİK
30.11.2010
30.11.2011
NİSA MEKTEBİ
10
KULAKSIZ MH. NİSA MEKTEBİ SK.
30.06.2005
30.06.2007
SERDENGEÇTİ
5
KÜÇÜKPİYALE MH. SERDENGEÇTİ SK.
28.02.2006
30.01.2007
OKÇUYÜCEL
10
KULAKSIZ MH. OKÇUYÜCEL SK.
30.10.2006
30.10.2007
NİSA
10
KAPTANPAŞA MH. NİSA MEKTEBİ SK.
30.03.2006
30.04.2007
ZİNCİRLİKUYU OKUL
9
KAPTANPAŞA MH.ZİNCİRLİKUYU CD.
30.10.2004
30.10.2005
Hayalinizdeki yapıyı inşaa eder...
Constructs your dream building...
San. ve Tic. Ltd. Şti
Kurtköy Mahallesi Gazi Caddesi No:13 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL
Tel: (0216) 378 48 28 • Fax: (0216) 378 65 59 • [email protected]
www.my-grup.com
Download

e-katalog