MY LITTLE PONY RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
19 Nisan – 30 Haziran 2014
1. İşbu Yarışma Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. (“Hasbro Türkiye”) tarafından
düzenlenmektedir.
2. Yarışmaya 1 Temmuz 2007 - 30 Haziran 2010 4-6 yaş aralığındaki çocuklar, 25
cm x 35 cm resim defteri ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle
katılabilirler.
3. Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel
boya, kuru boya vb.)
4. Yarışmanın konusu; “Arkadaşlığın Sihri(Gücü)” olarak belirlenmiştir.
5. Her yarışmacı istediği sayıda resim ile yarışmaya katılabilir.
6. Bu yarışma, T.C. sınırları içerisinde ikamet eden yarışmacılar için geçerlidir.
7. Yarışmanın amacı, çocukların hayal güçleri, yaratıcılıkları ve el becerilerinin
geliştirilmelerini sağlamak, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturarak, yeteneklerini
sergileme imkânı vermektir.
8. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmacılar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve üçüncü
şahısların haklarını ihlal eden tasarımlarla yarışmaya katılamazlar.
9. Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacının; adı soyadı, doğum tarihi
(gün/ay/yıl olarak), velisinin/kanuni temsilcisinin adı soyadı, ev adresi, ili - coğrafi
bölge bilgisi, telefon numaraları, veli/kanuni temsilcinin elektronik posta adresi
açık
olarak
yazılmalıdır.
Bilgileri
eksik
olan
yarışmacıların
resimleri
değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Yarışmacılar, ancak veli ve kanuni temsilcilerinin bilgileri dahilinde yarışmaya
katılabilirler.
Hasbro
Türkiye,
yarışmacıların,
velilerinden
veya
kanuni
temsilcilerinden izin almadan yarışmaya katılmalarından sorumlu tutulamaz.
11. Yarışmaya katılım 19 Nisan 2014 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
12. Yarışmaya katılım için gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, Hasbro My Little
Pony marka yöneticileri ve My Little Pony Dergisi editöründen oluşan 5 kişilik bir
seçici kurul tarafından yapılacaktır.
13. Bir büyüğün yardımıyla yapıldığı tespit edilen veya bu şüpheyi uyandıran resimler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Yarışmada değerlendirme, yarışmacıların hayal güçleri, yaratıcılıkları, el becerileri
ve kendilerini ifade ediş şekilleri göz önünde tutularak yapılacaktır.
15. Hasbro Türkiye çalışanlarının ve yarışma ortaklarının çocukları ya da 3. dereceye
kadar yakınları yarışmaya katılamazlar. Yarışma sonuçları 15 Temmuz 2014
tarihinden itibaren “www.ponydunyasi.com” web sitesinde yayınlanacaktır.
Dereceye giren yarışmacılarla; yarışmaya kaydolurken belirtmiş oldukları iletişim
adresleri vasıtasıyla iletişime geçilecektir. 1 ay süreyle kendisine ulaşılamayan
yarışmacıların ödül hakkı geçersiz kılınacaktır. Böyle bir durumda ödül hakkı bir
sonraki yarışmacıya geçer. Her yarışmacı sadece 1 kez ödüle hak kazanabilir.
16. Ödüllendirme;
- Katılımcılar arasından
o
1 kişi birincilik ödülü
o
1 kişi ikincilik ödülü
o
1 kişi üçüncülük ödülü
kazanacaktır.
• Birinci Joker mağazalarında geçerli olacak 1.500 TL hediye çeki, ikinci Joker
mağazalarında geçerli olacak 1000 TL hediye çeki, Üçüncü Joker mağazalarında
geçerli olacak 500 TL hediye çeki kazanacaktır. Yarışmada ilk 10’a giren herkes
My Little Pony ürünlerinden oluşan hediye paketi kazanacaktır. Hediye paketinin
içerisinde Nevresim Takımı, Okul Çantası, Kitap, Dergi, Parti Malzemesi, Bal ve
Tişört yer alacaktır.
• Kazananlara hediyeleri ödüllerinin ilanını takiben 1 ay içinde kargo ile
postalanacaktır.
17. Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez ve/veya ödülün nakit
karşılığı talep edilemez.
18. Hasbro Türkiye, sebep bildirmeksizin ödülleri değiştirme hakkına sahiptir.
19. Yarışmaya katılan resimler iade edilmez. Yarışmaya katılanlar; gönderdikleri
resimlerin kendi isimleriyle birlikte www.hasbro.com.tr ve www.ponydunyasi.com
sitelerinde, TV, gazete, dergi, internet, basılı broşür, görsel malzeme, duvar
takvimi, kartpostal, iletişim malzemesi, Hasbro ürün görsel, paket, ambalaj,
oyuncak kutusu vb. mecralarda veya Hasbro Türkiye’nin uygun göreceği sair yer
ve alanlarda bir zaman, yer ya da coğrafi kısıtlama olmaksızın bedelsiz olarak,
her zaman, kısmen ya da tamamen kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar ve bu
durumda Hasbro Türkiye’den herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
20. Veliler ve/veya kanuni temsilciler, yarışmaya katılan resimlerin, Hasbro Türkiye
tarafından belirlenecek görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal, ambalaj, kutu
ve iletişim malzemesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve eşya
üzerinde kullanılması ve www.hasbro.com.tr, www.ponydunyasi.com internet
sitesi gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan TV, gazete, dergi, internet, basılı broşür
görsel malzeme gibi görsel, işitsel ve basılı alanlarda yayınlanması için Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm işleme, çoğaltma, yayma, temsil,
kiralama, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim,
yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletim hakları ile bu hakları üçüncü kişilere
devretme hakkı ve her türlü surette münhasıran veya gayrimünhasıran
kullandırtma hakkı da dahil olmak üzere tüm mali hakların, herhangi bir zaman,
yer, sayı ve format sınırlaması olmaksızın, yarışmaya katılmak suretiyle bedelsiz
olarak Hasbro Türkiye’ye devrettiğini kabul etmektedirler. Veliler ve/veya kanuni
temsilciler ile ayrıca bir mali haklar devir sözleşmesi akdedilmemesi durumunda,
işbu My Little Pony Resim Yarışması Şartnamesi mali haklar devir sözleşmesi
olarak kabul edilecektir.
21. Resimler, veliler/kanuni temsilciler tarafından, katılımcı bilgilerini de içerecek
şekilde, iadeli taahhütlü posta, elden teslim veya kargo teslimat şekillerinden biri
vasıtasıyla en geç 30 Haziran 2014 saat 18:00’a kadar aşağıda belirtilen
adreslerden birine ulaştırılmalıdır veya Joker oyuncak mağazalarından birine
teslim edilmelidir. Bu tarihe kadar aşağıda belirtilen adreslerden birine teslim
edilmeyen veya ulaşmayan resimler, yarışmaya dahil edilmeyecektir. Gönderim
sürecindeki aksaklıklar nedeniyle Hasbro Türkiye’ye (postanın/kargonun geç
ulaşması,
resmin postada/kargoda kaybolması gibi…) geç ulaşan veya
hiç ulaşmayan resimlerden dolayı Hasbro Türkiye hiçbir şekilde sorumlu değildir.
- Hasbro Türkiye
Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad.
No:51 Kat:2
Beylerbeyi - Istanbul
- Aventura Yayıncılık – My Little Pony Dergisi
Kaya Çilingiroğlu Cad.
Sarı Konaklar İş Merkezi A Blok Daire:6
Akatlar, Beşiktaş, İstanbul
- ATM Dış Tic. Ve Paz. A.Ş’ne ait, Joker Mağazaları
22. Yarışmacıların iletişim bilgilerini yanlış ve eksik vermelerinden kaynaklanan
gecikmelerden, yaşanacak aksaklıklardan ve/veya sair sorunlardan Hasbro
Türkiye sorumlu tutulamaz.
23. Hasbro Türkiye her zaman, önceden herhangi bir bildirim ve/veya ilan
yapmaksızın yarışmayı tek taraflı olarak iptal edebilir, durdurabilir ve/veya
yarışmanın koşullarını değiştirebilir. Yarışmanın ertelenmesi, iptali ve/veya
koşulların değiştirilmesi halinde Hasbro Türkiye’ye karşı herhangi bir hak iddia
edilemez..
24. Yarışmaya katılan herkes www.ponydunyasi.com adresinde yer alan My Lıttle
Pony Resim Yarışması Şartnamesini okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş
sayılır.
25. Detaylı bilgi için www.ponydunyasi.com internet adresine başvurabilirsiniz.
Download

MY LITTLE PONY RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 19 Nisan – 30