Permütasyon:
n!
P(n,r) 
n  r  !
6) 5 farklı geometri kitabi, 4 farklı matematik kitabı, 3
farklı türkçe kitabı bir rafa,
a) Kaç farklı şekilde sıralanır?
b) Aynı branşlar yan yana olmak üzere kaç farklı
şekilde sıralanır?
1) P(n,2)=42 ise n=?
c) Matematik kitapları yan yana olmak koşulu ile kaç
farklı şekilde sıralanır?
d) Türkçe kitabının biri başta biri sonda olma şartı ile
kaç farklı şekilde sıralanır.
2) P(4,1)+P(5,0)+P(3,2)=?
7) A={a,b,c,d,e} kümesinin
a) 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde a bulmaz?
3) P(n,1)+P(n,2)=25 ise P(n,3)=?
b) 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde a bulunur?
c) 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde b bulunur d
bulunmaz?
4) 15 kişilik bir sınıfta 1 başkan 1 başkan yardımcısı
kaç farklı şekilde seçilebilir?
8) Yavuz ve Selimin de bulunduğu 5 kişilik bir grupta
3 kişi resim çektirecektir.
5) Ali ve Velinin de aralarında bulunduğu 5 kişi,
a) Kaçında Yavuz bulunmaz?
a) Bir sıra halinde kaç farklı şekilde sıralanırlar?
b) Kaçında Selim bulunur?
c) Kaçında Yavuz bulunur, Selim bulunmaz?
b) Ali ve Veli yan yana kaç farklı şekilde sıralanırlar?
c) Ali ve Veli yan yana olmamak şartı ile kaç farklı
şekilde sıralanırlar?
d) Kaçında Yavuz ve Selim bulunur?
e) Kaçında yavuz veya selim bulunur.
9) Sultan kelimesinin harfleri ile anlamlı veya anlamsız
6 harfli kaç farklı kelime yazılabilir?
13) Belirli 2 kişinin aralarında bulunduğu 7 kişilik
grup bu 2 kişi yan yana gelmeyecek şekilde kaç farklı
şekilde dizilir?
Dairesel Permütasyon
10) A={1,2,3,4,6} kümesinin elemanları ile
a)3 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir?
b)3 basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabilir?
14) 4 arkadaş yuvarlak masa etrafına kaç farklı
şekilde oturur?
c)200 den büyük 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir?
d)500 den küçük kaç farklı sayı yazılabilir?
15) Anne, baba ve üç çocuğu yuvarlak masa etrafına
a) Kaç farklı şekilde oturur.
b) Anne ve baba yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde
oturur.
11) A={1,2,3,4,6} kümesinin elemanları ile
a)Rakamları farklı 3 basamaklı kaç farklı sayı
yazılabilir?
b)Rakamları farklı 3 basamaklı kaç tek sayı yazılabilir?
16) 3 doktor,4pilot,5 mühendis yuvarlak masa etrafına
c)Rakamları farklı 200 den büyük 3 basamaklı kaç sayı
yazılabilir?
d)Rakamları farklı 500 den küçük kaç sayı yazılabilir?
a)Kaç değişik şekilde oturur?
b)Mühendisler yan yana olmak koşulu ile kaç farklı şekilde
oturur?
c)Aynı meslekten olmak koşulu ile kaç farklı şekilde oturur?
12) B={0,2,4,6,7,9} kümesinin elemanları ile
a)Rakamları farklı 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir?
b)Rakamları farklı 3 basamaklı kaç tek sayı yazılabilir?
17) 4 erkek, 12 bayan bir yuvarlak masa etrafına iki erkeğin
arasına 3 bayan gelecek şekilde kaç farklı şekilde oturur.
c)Rakamları farklı 200 den büyük 3 basamaklı kaç sayı
yazılabilir?
d)Rakamları farklı 500 den küçük kaç sayı yazılabilir?
e)Yazılan sayılardan kaç tanesi 7 ile başlar ve 2 ile
biter?
18) 4 er kişilik 3 aile yuvarlak masa etrafına aynı aile
bireyleri yan yana gelme koşulu ile kaç farklı şekilde oturur?
Halka Permütasyonu:
26)
19) 4 değişik anahtar tamamı maskotlu bir anahtarlığa kaç
farklı şekilde takılır?
A dan D ye gidecek bir kişi,
20) 4 değişik anahtar tamamı maskotsuz bir anahtarlığa kaç
farklı şekilde takılır?
a)Önce B ye sonra C ye uğrama koşulu ile kaç
değişik yoldan gidebilir?
b)B ye uğramak ve C ye uğramamak koşulu ile kaç
değişik yoldan gidebilir?
Tekrarlı Permütasyon
21) 4 özdeş matematik kitabı ile 3 özdeş türkçe kitabı
bir rafa kaç farklı şekilde sıralanır?
27)
22) KERTENKELE kelimesinin harfleri ile anlamlı veya
anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir?
F
E
L
E
L
A
L
A
K
A
K
E
K
E
T
F harfinden başlayıp komşu harfler(alt ve yan) takip
edilerek T harfine kadar harfleri izleyip FELAKET
kelimesi kaç farklı okunur?
23) 1112334555 sayısındaki rakamların yerleri
değiştirilerek 10 basamaklı kaç sayı yazılabilir?
28)
24) 22433577 sayısının rakamları kullanılarak 8
basamaklı kaç çift sayı yazılabilir?
K
E
L
E
E
L
E
B
L
E
B
E
E
B
E
K
KELEBEK kelimesi kaç farklı şekilde okunur?
25) :
A dan B ye en kısa yoldan gidecek biri kaç değişik
yoldan gidebilir?
Download

= - n! P(n,r) n r !