Y Ü K S E K
F R E K A N S L I
C E R R A H I
VIO 300 D, VIO 300 S
VIO 20 0 D, VIO 20 0 S, VIO 10 0 C , VIO 50 C
ERBE VIO ® -ürün ailesi –
her uzmanlık alanı için uygun çözüm.
Özel HF-Elektrocerrahi sistemi.
Tamamen sizin arzunuza bağlı olarak
ERBE VIO adı esnek kesme ve koagülasyon işlemleriyle eşanlamlıdır. Ayrıca bir de cerrahinin
her disiplininde esnek yapılandırılan çalışma alanlarıyla.
Böylelikle cerrah ameliyat modülünü, mod ve fonksiyon seçeneklerinden kendi sistemini
tamamen kendi kişisel tercihlerine göre inşa edebilir. Aynı husus jinekolog, gastroenterolog,
ürolog veya muayenehanesi olan hekimler için de geçerlidir. Avantajı: Sistem yalnızca gerçekten hekimin ihtiyacı olan parçaları içerir. Gereksiz yazılım ve donanım modülleri olmadığından maliyet etkindir.
Çalışma alanlarının amacını VIO HF-elektrocerrahi modülü oluşturur. Burada uygulayıcının
seçebileceği çeşitli modeller mevcuttur, bunlar da ayrıca kişisel ve esnek biçimde yapılandırılabilir. Örneğin soket donanımı veya fonksiyonları ve HF-elektrocerrahi modları yönündeki
tercihler gibi. Bu genel broşüründe size çeşitli VIO HF-elektrocerrahi cihazlarını tanıtarak
değişik modellerin uygulama olanaklarına ilişkin genel bilgi sahibi olmanızı amaçlıyoruz.
D serisine ait High-End modeller VIO 300 D ve VIO 200 D, yüksek
çözünürlüklü, renkli bir TFT ekrana sahiptir. D ve S modellerinin
düzenleme tekniği voltaj, elektrik arkı ve güç ayarlarına dayanır.
FocusView fonksiyonlarıyla uygulamada güvenlik ve kolaylık. VIO
300 D en yüksek işlevselliği ve geniş mod ve yükseltim spektrumuyla
klinik uygulamalar için en kapsamlı cihazdır. Öncelikli olarak gastroenteroloji gibi özel uzmanlık alanlarına hitap eden VIO 200 D argon plazma koagülasyonu veya ENDO CUT I/Q gibi modlar ve yükseltimler içerir. Alt modelleri akıllı ECB arayüzü aracılığıyla ağ oluşturmaktadır.
S modelleri VIO 300 S ve VIO 200 S D serisinin daha
ekonomik alternetifleridir. S modellerinin yedi
segmentli kombine matrix göstergesi tüm program
parametrelerine doğrudan erişim sağlar. Farklı
versiyonları olan cihaz her alanda kullanılabilir.
FocusView bağlı olan ve etkinleştirilen enstrümanların bellibaşlı bilgilerini gösterir. Alt modüller akıllı ECB arayüzü üzerinden
ağ oluşturmaktadır.
VIO 50 C ve VIO 100 C modelleri monopolar kesme
ve mono ve bipolar koagülasyona yönelik tüm talepleri karşılar. C modelleri serbest çalışan hekimlerin
muayenehaneleri gibi ayakta tedavi sağlayan birimlere yöneliktir.
Uygulamalar: dermatoloji, plastik cerrahi, KBB, jinekoloji, kaza cerrahisi, oftalmoloji alanlarında ayakta tedavi girişimleri.
Konfigürasyon. Modüller. Uygulama alanları.
Bir iş istasyonu konfigürasyonu örneği:
GI-iş istasyonu
ESD için argon plazma koagülasyonu APC 2 ve su jeti cerrahisi cihazı ERBEJET® 2 ile.
Diğer modülleri: endoskopi irrigasyon pompası EIP 2.
Cihazların kendi broşürlerinde modüller, soket donanımları, modlar ve yazılım dilleriyle ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
85140-620 (VIO 300 D), 85140-640 (VIO 200 D),
85140-660 (VIO 300 S), 85140-670 (VIO 200 S),
85140-680 (VIO 50/100 C)
Argon plazma koagülasyonu
APC 2
Duman aspirasyonu
IES 2
Sinir testi
NT 2
Endoskopi irrigasyon pompası
EIP 2
Çeşitli iş istasyonları
için VIO modelleri
VIO genişletme modülü
VEM 2
Suction modülü
ESM 2
ayrı sistem ünitesi su jeti cerrahisi
ERBEJET 2
Klinik ameliyathanesi veya uzman hekim
ameliyathanesi için
VIO 300 D
Jinekoloji
VIO 200 D
VIO 300 S
Ayakta tedavi servisi/
muayenehane
VIO 200 S
Üroloji
-
Genel cerrahi
-
Gastroenteroloji/endoskopi
Nöroşirürji
VIO 50/100 C
-
-
KBB
Ortopedi
-
Dermatoloji
İşaretler:
çok tavsiye edilir
tavsiye edilir
MKG
Oftalmoloji
Pnömoloji
-
HF-elektrocerrahi modlarına
ve yükseltimlerine genel bakış.
Mod
VIO 300 D
VIO 200 D
VIO 300 S
VIO 200 S
VIO 50 C/100 C
-
X
-
X
-
X
-
-
X
-
-
AUTO CUT
*
HIGH CUT
DRY CUT
DRY CUT°
-
BIPOLAR CUT
*
BIPOLAR CUT +
-
-
-
-
BIPOLAR CUT ++
-
-
-
-
PRECISE CUT
-
-
-
BIPOLAR PRECISE CUT
-
-
-
ENDO CUT Q
-
ENDO CUT I
-
Argon AUTO CUT
-
Argon HIGH CUT
X
-
-
X
-
-
-
X
-
-
VIO 200 D
VIO 300 S
VIO 200 S
VIO 50 C/100 C
Argon DRY CUT
Argon DRY CUT°
Mod
VIO 300 D
SOFT COAG
X
SWIFT COAG
X
-
-
X
-
-
-
-
-
-
-
-
SWIFT COAG°
-
CLASSIC COAG
-
FORCED COAG
*
X
SPRAY COAG
-
*
BIPOLAR SOFT COAG
*
BIPOLAR SOFT COAG +
-
BIPOLAR SOFT COAG ++
-
-
-
-
BIPOLAR FORCED COAG
-
-
-
PRECISE COAG
-
-
-
BIPOLAR PRECISE COAG
-
-
-
-
-
-
-
TWIN COAG
-
BICLAMP
-
-
-
FORCED APC
PRECISE APC
-
-
-
PULSED APC
-
-
-
Argon SOFT COAG
X
Argon SWIFT COAG
X
-
-
X
-
-
-
Argon SWIFT COAG°
Argon FORCED COAG
-
-
X
-
Argon TWIN COAG
-
-
İşaretler:
X
içerir
çeşide göre
YÜKSELTİM olanağı
yalnızca fabrika çıkışında
(sipariş sırasında) mümkündür
X
içerir
çeşide göre
YÜKSELTİM olanağı
yalnızca fabrika çıkışında
(sipariş sırasında) mümkündür
* Modifiye edilmiş modlar,*
salt güç ayarı değiştirme
Teknik veriler.
VIO 300 D/S ve VIO 200 D/S
Çıkış güçleri
Maksimum Cut gücü (VIO 300 D / VIO 300 S) 500 Ohm'da 300 Watt (PPS ile kısa süreli olarak 400 Watt)
Maksimum Cut gücü (VIO 200 D / VIO 200 S) 500 Ohm'da 200 Watt
Maksimum Coag gücü 200 Watt'a kadar
Hasta plakası güvenlik sistemi NESSY
Frekans 350 kHz
Şebeke bağlantısı
Şebeke gerilimi 100 V – 120 V / 220 V – 240 V ± %10
Şebeke frekansı 50 / 60 Hz
Şebeke akımı maks. 8 A / 4 A
Bekleme (stand-by) modunda güç tüketimi
40 Watt
Maksimum HF gücünde güç tüketimi 500 Watt / 920 VA
Potansiyel dengeleme bağlantısı evet
Şebeke sigortası T8A/T4A
Ebatlar
Genişlik x Yükseklik x Derinlik 410 x 160 x 370 mm
Ağırlık 9,5 kg
VIO 50 C ve VIO 100 C
Çıkış gücü
Maksimum Cut gücü VIO 100 C 500 Ohm'a 100 Watt
Maksimum Coag gücü VIO 100 C 100 Ohm'a 80 Watt
Maksimum Cut gücü VIO 50 C 500 Ohm'a 50 Watt
Maksimum Coag gücü VIO 50 C 100 Ohm'a 50 Watt
Hasta plakası güvenlik sistemi var
Şebeke bağlantısı
Şebeke gerilimi 100 V – 240 V ± %10
Şebeke frekansı 50 / 60 Hz
Şebeke akımı maks. 2,0 A
Bekleme (stand-by) modunda güç tüketimi
< 15 Watt
Maksimum HF gücünde güç tüketimi 190 Watt / 200 VA
Potansiyel dengeleme bağlantısı evet
Şebeke sigortası T4A
Ebatlar
Genişlik x Yükseklik x Derinlik 280 x 135 x 300 mm
Ağırlık 4 kg
Normlar (tüm VIO cihazları için)
AB Direktifi 93/42/EWG'ye göre sınıfı II b
EN 60 601-1 standardına göre koruma sınıfı I
EN 60 601-1 standardına göre tipi CF
Y Ü K S E K
F R E K A N S L I
DA M A R
K A PAT M A
P L A Z M A
KOAG Ü L A S YO N U
K R I YO C E R R A H I
C E R R A H I S I
ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Almanya
Telefon +49 7071 755-0
Faks +49 7071 755-179
[email protected]
www.erbe-med.com
© ERBE Elektromedizin GmbH 2014
J E T I
05.14
SU
85140-690
A RG O N
C E R R A H I
Download

ERBE VIO®-ürün ailesi – her uzmanlık alanı için uygun çözüm.