Download

Cieľom konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 23.novembra 2011 v