Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-YS
Revizyon No: 07 Tarih: 9 Ekim 2014
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
AB-0022-YS
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok
Kat:19 No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
* EA Kodu
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta
:[email protected]
:www.qatechnic.com
Website
Açıklama
01
Tarım,ormancılık ve balıkçılık
02
Madencilik ve taşocağı işletmesi
03
Gıda ürünleri, içecekler ve tütün
04
Tekstil ve tekstil ürünleri
05
Deri ve deri ürünleri
06
Ağaç ve ağaç ürünleri
07
Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri
08
Yayıncılık şirketleri
09
Matbaacılık (basımevleri) şirketleri
12
Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
14
Kauçuk ve plastik ürünler
15
Metal olmayan madeni ürünler
16
Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.
17
Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri
18
Makine ve teçhizat
19
Elektrikli ve optik teçhizat
22
Diğer ulaşım araçları
23
Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretim
24
Geri kazanım, geri dönüşüm
27
Su temini
28
İnşaat
29
Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar
ve ev eşyalarının tamiri
30
Otel ve restoranlar
31
Ulaşım, depolama ve iletişim
32
Finansal aracılık; arsa ve emlakçılık; kiralama
33
Bilgi teknolojisi
34
Mühendislik hizmetleri
35
Diğer hizmetler
36
Kamu yönetimi
37
Öğretim
38
Sağlık ve sosyal işler
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-YS
Revizyon No: 07 Tarih: 9 Ekim 2014
AB-0022-YS
* EA Kodu
39
Açıklama
Diğer sosyal hizmetler
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-YS
Revizyon No: 07 Tarih: 9 Ekim 2014
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
AB-0022-YS
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok
Kat:19 No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
* EA Kodu
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta
:[email protected]
:www.qatechnic.com
Website
Açıklama
01
Tarım, ormancılık, balıkçılık
02
Madencilik ve taşocağı işletmesi
03
Gıda ürünleri, içecekler ve tütün
04
Tekstil ve tekstil ürünleri
06
Ağaç ve ağaç ürünleri
08
Yayıncılık şirketleri
09
Matbaacılık (basımevleri) şirketleri
12
Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
14
Kauçuk ve plastik ürünler
15
Metal olmayan madeni ürünler
16
Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.
17
Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri
18
Makine ve teçhizat
19
Elektirikli ve optik teçhizat
20
Gemi inşası
22
Diğer ulaşım araçları
23
Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi
24
Geri kazanım, geri dönüşüm
28
İnşaat
29
Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar
ve ev eşyalarının tamiri
30
Otel ve restoranlar
31
Ulaşım, depolama ve iletişim
32
Finansal aracılık; arsa ve emlakçılık; kiralama
33
Bilgi teknolojisi
34
Mühendislik hizmetleri
35
Diğer hizmetler
36
Kamu yönetimi
37
Öğretim
38
Sağlık ve sosyal işler
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-YS
Revizyon No: 07 Tarih: 9 Ekim 2014
AB-0022-YS
* EA Kodu
39
Açıklama
Diğer sosyal hizmetler
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-YS
Revizyon No: 07 Tarih: 9 Ekim 2014
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi
AB-0022-YS
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok
Kat:19 No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
Kategori
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta
:[email protected]
:www.qatechnic.com
Website
Açıklama
Hayvansal Uretim
A
Bitkisel Uretim
B
C
Kesim de dahil çiftçilikten sonra bütün faaliyetleri içeren işlenmiş ürünler
(Bozulabilir hayvansal ürünler)
İşlenmiş ürünler (Bozulabilir sebze ürünleri)
D
Işlenmiş ürünler (Ortam sıcaklığında uzun raf ömürlü)
E
F
Yem ürünleri
Yiyecek-İçecek sağlama
G
Dağıtım
H
Hizmetler
I
Taşıma ve depolama
J
Ekipman üretimi
K
Kimyasal, biyokimyasal üretimler
L
* Akreditasyon TS EN ISO/IEC 17021 yanında ISO/TS 22003 standardı şartlarına uygun olarak verilmiştir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-YS
Revizyon No: 07 Tarih: 9 Ekim 2014
AB-0022-YS
Kategori
Açıklama
Paketleme materyallarının üretimi
M
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
* Akreditasyon TS EN ISO/IEC 17021 yanında ISO/TS 22003 standardı şartlarına uygun olarak verilmiştir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-YS
Revizyon No: 07 Tarih: 9 Ekim 2014
ISO 13485:2003 ( EN ISO 13485:2012 ) Medikal Cihazlar Y.S. Belgelendirmesi
AB-0022-YS
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok
Kat:19 No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
Ana Teknik Alan
Aktif olmayan
tıbbi cihazlar
Aktif Tıbbi Cihazlar
(Vücut içine
yerleştirilmeyen)
Aktif Tıbbi Cihazlar
(Vücuda
yerleştirilebilen)
In Vitro Diagnostik
(IVD) Tıbbi
Cihazlar
Tıbbi Cihazlar için
Sterilizasyon
Metodu
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta
:[email protected]
:www.qatechnic.com
Website
Teknik Alan
Genel aktif olmayan, vücuda yerleştirilemeyen tıbbi cihazlar
Aktif olmayan implantlar
Yara Bakım Cihazları
Aktif olmayan dental cihazlar ve aksesuarları
Yukarıda tanımlanmayan diğer aktif olmayan tıbbi cihazlar
Genel Aktif Tıbbi Cihazlar
Görüntüleme cihazları
İzleme(takip) Cihazları
RadyasyonTerapisi veTermoterapi için kullanılan Cihazlar
Yukarıda tanımlanmayan diğer aktif tıbbi cihazlar (Vücut içine
yerleştirilmeyen)
Genel aktif vücuda yerleştirilebilen tıbbi cihazlar
Yukarıda tanımlanmayan vücuda yerleştirilebilir diğer aktif tıbbi cihazlar
Aşağıdaki alanlarda kullanılan reaktif, reaktif ürünleri, kalibratörler ve
kontrol malzemeleri
- Klinik Kimya,
- İmmuno Kimya / İmmunoloji,
- Hematoloji / Hemostaz / İmmuno Hematoloji,
- Mikrobiyoloji,
- Enfeksiyöz İmmunoloji,
- Histoloji / Sitoloji,
- Genetik Tahliller
Yukarıda tanımlanmayan diğer IVD araçları ve yazılımları
IVD tıbbi cihazlar
Etilen Oksit Gaz Sterilizasyonu (EOG)
Sıcak Buhar
Aseptik İşleme
Radyasyon Sterilizasyonu (Örn.: gamma, x-ray, elektron ışını)
Yukarıda tanımlanmayan diğer sterilizasyon metodları
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-YS
Revizyon No: 07 Tarih: 9 Ekim 2014
AB-0022-YS
Ana Teknik Alan
Spesifik
maddelerin
kullanımı,
inkorporasyonuna
yönelik teknolojik
cihazlar
Teknik Alan
Tıbbi maddeleri inkorpore eden tıbbi cihazlar
Hayvan orijinli dokuları kullanan tıbbi cihazlar
İnsan kanı türevlerini inkorpore eden tıbbi cihazlar
Mikromekanikleri kullanan tıbbi cihazlar
Nano malzemeleri kullanan tıbbi cihazlar
Biyolojik aktif kaplamaları ve/veya malzemelerin tamamen veya büyük
ölçüde emdirilmiş olduğu tıbbi cihazlar
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-YS
Revizyon No: 07 Tarih: 9 Ekim 2014
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
AB-0022-YS
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok
Kat:19 No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
Standard
TS ISO/IEC
27001:2013
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta
:[email protected]
:www.qatechnic.com
Website
Açıklama
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
* Akreditasyon ISO/IEC 27006 standardı şartlarına uygun olarak verilmiştir.
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı