Harita Mühendisliği Bölümü
2014–2015 Güz Yarıyılı I. Öğretim Haftalık Ders Programı
Gün
Harita. I
Harita. II
Harita. III
9-10
10-11
Konum Ölçmeleri
Konum Ölçmeleri
Girişimcilik
Girişimcilik
Bilgi Sistemlerinde Sayısal Yöntemler
11-12
Konum Ölçmeleri
Girişimcilik
Bilgi Sistemlerinde Sayısal Yöntemler
Fotogrametri
Sayısal Arazi Modelleri
Fotogrametri
Fotogrametri
Sayısal Arazi Modelleri
Sayısal Arazi Modelleri
Harita Mühendisliğine Giriş
Tematik Harita Üretimi
Tematik Harita Üretimi
Gayrimenkul Değerleme
Harita Mühendisliğine Giriş
Gayrimenkul Değerleme
Jeodezi-I
Jeodezi-I
Uzaktan Algılama-I
3D Algılama
3D Algılama
3D Algılama
Pazartesi
8-9
13-14
14-15
15-16
Mühendislik Matematiği-I
Fen Fak.
Mühendislik Matematiği-I
Fen Fak.
Salı
16-17
8-9
9-10
10-11
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri
Yabancı Dil-I
11-12
Yabancı Dil-I
13-14
14-15
15-16
Lineer Cebir
Lineer Cebir
Lineer Cebir
Çarşamba
16-17
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
Fizik
Fizik
Bilgisayar Programlama-I
Bilgisayar Programlama-I
Perşembe
Cuma
Mühendislik Matematiği-I
Fen Fak.
Mühendislik Matematiği-I
Fen Fak.
Uzaktan Algılama-ı
Taşınmaz Hukuku
Taşınmaz Hukuku
Taşınmaz Hukuku
Bilgisayarda Görme
Bilgisayarda Görme
Bilgisayarda Görme
Analitik Geometri-I
Analitik Geometri-I
Bilgisayar Destekli Tasarım–A
Bilgisayar Destekli Tasarım–A
Kartoğrafya
Kartoğrafya
Kartoğrafya
Harita Mühendisliğine Giriş
Bilgi Sistemlerinde Yazılım
Uygulamarı
Bilgi Sistemlerinde Yazılım
Uygulamarı
Bilgi Sistemlerinde Yazılım
Uygulamarı
İnsan İlişkileri
Bilgisayar Destekli Tasarım-B
Bilgisayar Destekli Tasarım-B
Dengeleme ve Optimizasyon
Dengeleme ve Optimizasyon
Dengeleme ve Optimizasyon
Bitirme Projesi
Bitirme Projesi
Mühendislik Uygulamaları-I
Mühendislik Uygulamaları-I
Mühendislik Teknolojileri
Mühendislik Teknolojileri
Mühendislik Teknolojileri
Tasarım ve Uygulama
8-9
9-10
10-11
Fizik
11-12
Fizik
13-14
14-15
15-16
16-17
Matematik-I
Matematik-I
Matematik-I
Matematik-I
8-9
Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi
9-10
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri- Eski
MBM
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Harita. IV
Tasarım ve Uygulama
İnsan İlişkileri
İnsan İlişkileri
Tasarım ve Uygulama
İmar Bilgisi
10-11
11-12
İmar Bilgisi
İmar Bilgisi
13-14
14-15
15-16
Mekansal Bilgi Hukuku
Mekansal Bilgi Hukuku
Mekansal Bilgi Hukuku
16-17
Türk Dili-I
D2-204
Türk Dili-I
Download

I. Öğretim Ders Programı - Erciyes Üniversitesi | Harita Mühendisliği