Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0091-T
Adresi :
Erzene Mah. 114 Sokak No:6/B - Bornova
35270
İZMİR / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
BACAGAZI (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Tel
: 0 232 375 25 60
Faks
: 0 232 375 25 59
E-Posta : [email protected]
Website : www.cevtest.com.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Elektrokimyasal hücre metodu ile CO
tayini
TS ISO 12039
Elektrokimyasal hücre metodu ile NO,NO₂,
NOX tayini
EPA CTM-022
Elektrokimyasal hücre metodu ile O₂
tayini
TS ISO 12039
Elektrokimyasal Hücre Metodu,
hesaplama ile CO₂ tayini
TS ISO 12039
Baca Gazında Klor Analizi
TS EN 1911
Baca Gazında Flor Analizi
EPA METHOD 13 A
Elektrokimyasal hücre metodu ile SO₂
tayini
TS ISO 7935
Gravimetrik Metod ile Sabit Kaynak
Emisyonları - Tanecikli Maddenin Kütle
Derişiminin Elle Tayini
TS ISO 9096
EPA METOD 17
Pitot Tüpü ile Hız Tayini (S Tipi)
TS ISO 10780
Renk Karşılaştırma (Bacharach ve
Ringelman Metodu)ile İslilik Tayini
TS 9503
Nem Tayini
Nem Probu Metodu
EPA METOD 4
(İşletme İçi Metot
TAL.LBBR.OLC.066)
Nokta Kaynak Emisyonlarında Karbon ve
Çözücü Desorbsiyon Metodla VOC Tayini
TS 13649
Sülfürik Asit (H₂SO₄)
EPA Metot 8
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
AB-0091-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
( Devam)
ORTAM HAVASI
(İmisyon)
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynaklarda Spektrofotometrik
Yöntem ile
Formaldehit Tayini
EPA metot 323
TOC
Alev İyonizasyon Metodu
TS EN 12619
Ağır Metal Tayini (Sb, Cd, Cr, Co, Cu, Pb,
Mn, Ni, Ag, Zn)
EPA Metot 29
Gravimetrik Metod ile Ortamda PM 10
(PM: Partikül Madde) Tayini
US EPA 40 CFR part 50
Appendix J ve M
Gravimetrik Metod ile Çöken Toz Tayini
TS 2342
TS 2341
Çalışma Ortamında Havada Süspansiyon
Durumunda Bulunan Madde Miktarı
Tayini
Gravimetrik Metod
Optik Yansıma Metodu
TS 2361
Ortamda Toksik Gaz ve Buhar Tayini
Renk Karşılaştıma Metodu
TS EN 1231
TS EN 1076
Çalışma Ortamında Yanıcı Patlayıcı Gaz
(O₂, CO, CO₂) Tayini
(H₂S) Tayini
TS 11959 ISO 4224
TS EN 13528-1-2-3
Ortam Havasında GC FID Metodu İle
Uçucu Organik Bileşiklerin Ayrıştırılması
ve Buhar Tayini
TS ISO 16200-1
TS ISO 16200-2
Işık Şiddeti Tayini
Diyot Sensör Metodu
ISO/CIE 8995
COSHR-928-1-IPG-039
TS EN 12464-1,2
Sıcak Ortamlar WBGT (Yaş Hazne Küre
Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan
Üzerindeki Baskısının Tahmini
Termal Konfor (Yaş Hazne, Sıcaklığı, Nem)
Ölçümü
Platinyum Direnç Sensörü, Nem Sensörü
ve Hız Sensörü Metodu
TS EN 27243
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
AB-0091-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
Devam)
GÜRÜLTÜ
TİTREŞİM
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kişisel Maruziyet Toz (Partikül Madde)
Ölçümü
NİOSH 0500
MDHS 14/3
İş Yerinde Çalışanların Maruz Kaldığı
Gürültünün Ölçülmesi ve Bu Gürültünün
Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini
TS 2607 ISO 1999
Alıcıda Gürültü Düzeyinin Ölçülüp
Değerlendirilmesi
TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1
El Tipi Gürültü Ölçme Cihazı ile Gürültü
Tayini
TS 9315 ISO 1996-1
TS ISO 1996-2
Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi Bölüm 1
TS 9315 ISO 1996-1
Sesin Alansal Dağılımının Hesaplanması
(Gürültü Haritasının Hazırlanması)
TS ISO 9613-2
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi
Tesisleri Etrafında Yapılacak Ses Basıncı
Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin
Hesaplanması
TS ISO 8297
Makine-Ekipmanların Etrafında Bir
Yansıtma Düzleminde Serbest Bir Alanda
Yapılacak Ses Basıncı Düzeyi
Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin
Hesaplanması
Mühendislik Metodu
TS EN ISO 3744
Makine-ekipmanların etrafında bir
yansıtma düzlemi boyunca çevreleyici
ölçme yüzeyinde yapılacak ses basıncı
düzeyi ölçümlerinden ses gücü düzeyinin
hesaplanması
Gözlem Metodu
TS EN ISO 3746
Binaların Titreşim - Titreşimin Ölçülmesi
ve Binalara Etkilerin Değerlendirilmesi İçin
Kılavuz
TS ISO 4866
BS 7385-2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
AB-0091-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(TİTREŞİM Devam)
SU VE ATIK SU
KULLANMA VE
PROSES SUYU,
YÜZEYSEL SULARI
(T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan
hava şoku
ve yer titreşiminin ölçülmesi
TS 10354
Binalarda Sürekli ve Darbe İle Meydana
Gelen Titreşime (1 Hz İle 80 Hz) Maruz
Kalan Kişinin Tüm
Vücudunda Titreşimin Ölçülmesi
TS ISO 2631-2
Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı
Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi
Bölüm 1: Genel Kurallar
TS EN ISO 5349-1
Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda
İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi
Bölüm 2: İş Yerlerinde Ölçme Yapmak İçin
Pratik Klavuz
TS EN ISO 5349-2
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H⁺ -(B)
Renk Tayini (Pt-Co) Spektrofotometrik
Metot
SM 2120-(C)
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metot
SM 2520-(B)
Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340-(C)
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520-(B)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
AB-0091-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIK SU
KULLANMA VE
PROSES SUYU,
YÜZEYSEL SULARI
(T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İletkenlik (EC) Tayini
Laboratuvar Metot
SM 2510-(B)
Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-(D)
Toplam Katı Madde (TKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-(B)
Çökebilen Katı Madde Tayini Volümetrik
Metot
SM 2540-(F)
Çözünmüş Katı Madde Tayini Gravimetrik
Metot
SM 2540-(C)
Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 -(E)
Klorür Tayini
Argentometrik Metot
SM 4500-Cl- (B)
Sülfür Tayini
İyodimetrik Metot
Metilen Mavisi Metodu
SM 4500-S⁻² -F
SM 4500-S⁻² -D
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflux Metot
SM 5220 - B
TS 2789
Serbest Klor Tayini
DPD Kolorimetrik Metot
SM 4500-Cl- (G)
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metot
SM 4500-O -(G)
Krom (Cr6+) Tayini
Diphenylcarbazide Kolorimetrik Metot
SM 3500-Cr- (B)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
AB-0091-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIK SU
KULLANMA VE
PROSES SUYU,
YÜZEYSEL SULARI
(T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Analizi
5 Günlük BOİ Test Metot
SM 5210 (B)
AAS ile Metal Tayini (Zn, Na, Ni, Mn, Mg,
Pb, Co, Cr, Sn, Sb, Li, Fe, Cu, Cd, Ag )
Doğrudan Hava -Asetilen Alev Metodu
SM 3111 -(B)
AAS ile Metal Tayini (Sn, Sb, Cu, Cd, Pb,
Ag, Co, Cr )
Grafit Fırın Metodu
SM 3113 B
Toplam Metaller İçin Ön İşlem Asitle
Parçalama Metodu
Mikrodalga ile Parçalama Metodu
SM 3030-(D, K)
ZSF Analizi (Zehirlilik Seyreltme Faktörü)
S.K.K.Y. Numune Alma ve
Analiz
Metotları Tebliği(Tablo 1 ve
Ek 1)
Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500 -SO4-2- (E)
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 -(B)
Asidite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2310 -(B)
Hidrokarbon Tayini
Silica Gel Metodu
SM 5520- (B,F)
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550-(B)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
AB-0091-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIK SU
KULLANMA VE
PROSES SUYU,
YÜZEYSEL SULARI
(T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
DENİZ SUYU
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bor
Spektrofotometrik Metodu
SM 4500-(B)
Amonyum Azotu ve Amonyak Tayini
Fenat Metodu Titrimetrik Metot
SM 4500 NH3-(F)
TS 5868
Florür Tayini
Spadns Metot
SM 4500-F-(D)
Serbest ve Toplam Siyanür Tayini
Titrimetrik Metot
Kolorimetrik Metot
(Distilasyon Önişlem)
SM 4500-CN-(C,D,E)
Sülfit (SO₃₂₋) Tayini
Fenantrolin Metodu
SM 4500 SO₃₂₋-(C)
Sülfit (SO₃₂₋) Tayini
İyodometrik Metot
SM 4500 SO₃₂₋-(B)
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Yöntem
TS 5091 EN ISO 7027
Fenol Tayini
Ön İşlem Sonrası Fotometrik Metot
SM 5530-(B,D)
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H⁺ - B
Renk Tayini (Pt-Co)
Spektrofotometrik Metot
SM 2120,C
Tuzluluk
İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
AB-0091-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İletkenlik (EC) Tayini
Laboratuvar Metot
SM 2510 B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Işık Geçirgenlik Metodu ile Seki Diski
Derinliği Tayini
TS 5091 EN ISO 7027
Çözünmüş Oksijen Tayini
İyodometrik Metot Membran Elektrod
Metodu
SM 4500-O G
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Yöntem
TS 5091 EN ISO 7027
Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-( D)
Toplam Katı Madde (TKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-(B)
Çökebilen Katı Madde Tayini Volümetrik
Metot
SM 2540 -(F)
Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 E
Çözünmüş Katı Madde Tayini Gravimetrik
Metot
SM 2540 -(C)
Amonyum Azotu ve Amonyak Tayini
Fenat Metodu
Titrimetrik Metot
SM 4500 NH3-(F)
TS 5868
Fenol Tayini
Ön İşlem Sonrası Fotometrik Metot
SM 5530-(B,D)
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Analizi
5 Günlük BOİ Test Metot
SM 5210 (B)
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520- (B)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
AB-0091-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU
Devam)
KAPLICA SUYU
DOĞAL VE
MİNERALLİ SULAR,
YERALTI SULARI
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Metaller İçin Ön İşlem
Asitle Parçalama Metodu
Mikrodalga ile Parçalama Metodu,
Ekstraksiyon Ön İşlem (Kloroform ile)
SM 3030-(D, K)
AAS ile Metal Tayini (Zn, Na, Ni, Mn, Mg,
Pb, Co, Cr, Sn, Sb, Li, Fe, Cu, Cd )
Doğrudan Hava -Asetilen Alev Metodu
SM 3111 -(B)
AAS ile Metal Tayini (Sb, Cu, Cd, Cr, Pb, Ni,
Zn)
Grafit Fırın Metodu
SM 3113 (B)
Hidrokarbon Tayini
Silica Gel Metodu
SM 5520- (B,F)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
TS 2789
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H+ B
Renk Tayini (Pt-Co)
Spektrofotometrik Metot
SM 2120, C
İletkenlik (EC) Tayini
Laboratuvar Metot
SM 2510 B
Sıcalık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Tuzluluk
İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
İyodometrik Metot Membran Elektrod
Metodu
SM 4500-O G
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Yöntem
TS 5091 EN ISO 7027
Çökebilen Katı Madde Tayini Volümetrik
Metot
SM 2540 -(F)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
AB-0091-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(KAPLICA SUYU
DOĞAL VE
MİNERALLİ SULAR,
YERALTI SULARI
Devam)
ATIK ANALİZLERİ
(Eluat analizleri)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Klorür Tayini
Argentometrik Metot
SM 4500-Cl- (B)
Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500 -SO4-2- (E)
AAS ile Metal Tayini (Zn, Na, Ni, Mn, Mg,
Pb, Co, Cr, Sn, Sb, Li, Fe, Cu, Cd )
Doğrudan Hava -Asetilen Alev Metodu
SM 3111 -(B)
AAS ile Metal Tayini (Sb, Cu, Cd, Cr, Pb, Ni,
Zn)
Grafit Fırın Metodu
SM 3113 (B)
Eluat Hazırlama
TS EN 12457-4
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ (B)
Klorür
Argentometrik Metod
SM 4500-Cl- (B)
Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500-SO4-2 (E)
Toplam Çözünmüş Katı Madde
Gravimetrik Metot
SM 2540 (C)
AAS ile Metal Tayini (Sb, Cu, Cd, Cr, Pb, Ni,
Zn)
Grafit Fırın Metodu
SM 3113 (B)
AAS ile Metal Tayini (Cu, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn)
Alev Metodu
SM 3111 (B)
Nem Tayini
Gravimetrik Metot
TS ISO 11465
Fenol İndeksi
Damıtma Sonrası Spektrometrik Metot
TS 6227 ISO 6439
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
AB-0091-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(ATIK ANALİZLERİ
(Eluat analizleri)
Devam)
Florür Tayini
Spadns Metot
SM 4500-F-(D)
ATIKLAR(Orijinal
Atık Analizleri)
Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Mineral Yağ Tayini (Yağ-Gres)
Ekstraksiyon sonrası Silika Jel Metodu
SM 5520 E ve F
Önişlemler
Mikrodalga Metodu, Asit Çürütme
Metodu
EPA 3051 A
EPA 3052
Arıtma çamuru Ön İşlem
TS EN 12457-4
Ön İşlem Sonrası Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500-SO4-2 (E)
Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Ön İşlem Sonrası
AAS ile Metal Tayini (Sb, Cu, Cd, Cr, Pb, Ni,
Zn)
Grafit Fırın Metodu
EPA 7010
Ön İşlem Sonrası
AAS ile Metal Tayini (Cu, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn)
Alev Metodu
EPA 7000 B
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 10390
Nem Tayini
Gravimetrik Metot
TS ISO 11465
Organik Madde Tayini
Walkley-Black Metot
TS 8336
Numune Hazırlama ve Ön İşlem
Mikrodalga Metodu
EPA 3051 A
EPA 3052
Parlama Noktası Tayini
Cleveland Açık Kap Metot
TS EN ISO 2592
TOPRAK / ARITMA
ÇAMURU /
SEDİMENT
YAĞ-ATIK YAĞ /
İZOLASYON
SIVILARI
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/12)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEV-TEST
Ölçüm Laboratuarı Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0091-T
AB-0091-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(YAĞ-ATIK YAĞ /
İZOLASYON
SIVILARI Devam)
NUMUNE ALMA
Revizyon No: 09 Tarih: 3 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ön İşlem Sonrası
AAS ile Metal Tayini (Pb, Cd, Cr) Grafit
Metodu
EPA 7010
Ön İşlem Sonrası
AAS ile Metal Tayini (Pb, Cd, Cr) Hava
Asetilen
EPA 7000 B
Atık Sulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
Akarsulardan Numune Alma
TS ISO 5667-6
Deniz Sularından Numune Alma
TS ISO 5667-9
Yeraltı Sularından Numune Alma
TS ISO 5667-11
Topraktan Numune Alma
TS 9923
Dip Sedimentlerinden Numune Alma
TS 9547 ISO 5667-12
Göl ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291
Katı Atıktan Numune Alma
TS 12090
Arıtma Çamurundan Numune Alma
TS 9545 EN ISO 5667-13
Atık Yağ, Petrol Sıvıları, İzolasyon
Sıvılarından Numune Alma
TS 900-1 EN ISO 3170
TS 900-2 EN ISO 3171
EN 60475
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı