KRİZ VE AFET YÖNETİMİ
Dersin Adı
Kriz ve Afet Yönetimi
Dersin Kodu
6309213
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin AKTS Kredisi
4 AKTS
Haftalık Ders Saati
2
(Kuramsal)
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
1. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Bahar
Dersin Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Dr. Tuğba BAYRAKTAR
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Acil durum öncesi, sırası ve sonrasında çevre, operasyon, üretim,
mülk ve insan hayatını tehdit eden olay yada kazayı önlemek, zararı
azaltmak, hazırlık yapmak, müdahale etmek, iyileştirmek için süren
süreçte acil durum planlamasını yaparak, bu planları ve programları
yürütecek ve destek verecek, acil durumları yönetecek ekip üyesi
olarak öğrencilerin acil durum planlarına ve acil durum yönetimine
aşina olmasını sağlamaktır.
1.Afet ve acil durum yönetimin 8 ilkesini listeleyebilir. İlkeleri,
kavram ve terimleri açıklayabilir.
Öğrenme Çıktıları
2.Tehlike ve risk analizini oluşturabilir. Acil durum ve Afet
planlama takımını oluşturabilir.
3.Afet ve acil durum yönetimin 4 safhasını açıklayabilir. Hazırlık ve
zarar azaltma faaliyetlerinin önemini yorumlayabilir. Müdahale ve
iyileştirme faaliyetlerini yorumlayabilir.
4.Afet ve acil durum bilgilerini toplayabilir. Afet ve acil durum
bilgilerini analiz edebilir. Müdahalede karşılaşılan problemleri
değerlendirebilir. İletişim ve yardımlaşmanın önemini yorum
layabilir.
5.Sürekli durum değerlendirmesinin önemini gözden geçirebilir.
Medya ve Halkla ilişkilerin önemini bilerek basın duyurusu
hazırlayabilir. Çevresel hasarları değerlendirebilir
Acil Durum Yönetiminin İlkeleri-Kavramlar-Tanımlar ve
Standartlar, Yasal Mevzuat Acil Durum Planı ve Acil Durum
Yönetiminin Unsurları, Tehlike ve risk analizi, Dahili ve haricci
kaynaklar, Acil Durum Plan Örneklerinin İncelenmesi, Acil
Durumlarda Tahliyenin Önemi, Acil Durumlarda İletişimin Önemi,
Acil Durumlarda Olay Komuta Sistemi, Zarar Azaltma-HazırlıkMüdahale-İyileştirme Safhalarının İncelenmesi, Masabaşı tatbikatlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı
Ders İçeriği
(15 haftalık)
KONULAR
HAFTA
Kapsam
Uygulama Süreci
1
Kriz kavramının tarihsel gelişimi
Ders Kitabı
2
Kriz ve kriz yönetimi
Ders Kitabı
3
Kriz süreci ve türleri
Ders Kitabı
4
Kriz yönetiminin amacı ve önemi
Ders Kitabı
5
Kriz yönetim aşamaları
Ders Kitabı
6
Doğal kaynaklı afet tanımı
Ders Kitabı
7
Ara sınav
Ders Kitabı
8
Doğal kaynaklı afetler
Ders Kitabı
9
Afet ve kriz yönetimi ilişkileri
Ders Kitabı
10
Kriz yönetimi ve mali yapı
Ders Kitabı
11
Türk kamu yönetiminde olağanüstü
yönetim yetkileri
Ders Kitabı
Ders
Kitabı/Malzemesi
/Önerilen
Kaynaklar
12
Kriz yönetiminde merkez-yerel
yönetim ilişkileri
Ders Kitabı
13
Kriz yönetimi ve bilgiye erişim
Ders Kitabı
14
Kriz yönetimine ilişkin örnek
uygulamalar
Ders Kitabı
15
Kriz yönetimine ilişkin örnek
uygulamalar
Ders Kitabı
16
Final Sınavı
Ders Kitabı:
Filiz, E. (2007). Türk kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi. İstanbul: Alfa Aktüel
Yayıncılık.
Yardımcı Kitaplar:
Tutar, H. (2000). Kriz ve Stres Ortamında Yönetim. İstanbul: Hayat Yayınları.
Yılmaz, A. (2003). Afet Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları, Ankara.
Luecke, R. (2008). Kriz Yönetimi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi
Yarıyıl (Yıl) Ara Sınavının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün
Hesaplanması
Teorik ders
Süresi
Toplam İş Yükü
(saat)
(saat)
Sayısı
Etkinlikler
14
3
42
Okuma (derse hazırlık)
7
3
21
Kütüphane veya Internet araştırması
10
2
20
Uygulamalı ders
Laboratuar çalışması
Ara Sınav
a)Sınav
1
1
1
b)Sınav için bireysel çalışma
1
17
17
a)Sınav
1
1
1
b)Sınav için bireysel çalışma
1
18
18
Final Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) /( 30 saat/AKTS)= 120/30=4
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ1
PÇ
1
PÇ
2
PÇ
3
PÇ
4
PÇ
5
PÇ
6
3
ÖÇ2
PÇ
8
PÇ
9
PÇ
10
PÇ
11
3
3
PÇ
12
PÇ
13
4
3
3
ÖÇ3
*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
PÇ
7
3
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok yüksek
Download

KRİZ VE AFET YÖNETİMİ Dersin Adı Kriz ve Afet Yönetimi Dersin