ÖğrenciNo:…………………………………...
Değerlendirme
Rakamla
Yazıyla
100
Yüz
AdıSoyadı:…………………………………...
1.Öğretim2.Öğretim
RTEÜTeknikBilimlerMeslekYüksekokuluBilgisayarTeknolojileriBölümü/BilgisayarProgramcılığı
BilgisayarProgramlamaTemelleriDersiFinalSınavı(20.01.2014)
(SORULAR)
6.Aşağıdaki C programındaki hata nasıl giderilir?
1. C programlama dili hakkında verilen aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
#include <stdio.h>
//1. satır
a) Bir C programında main fonksiyonunun olması
#include <conio.h>
//2. satır
#define PI 3.14
//3. satır
zorunludur.
main( )
//4. satır
b) Nesneye dayalı bir dil olup Java dilinden esinlenilerek
{
//5. satır
geliştirilmiştir.
int ycap , float alan;
//6. satır
c) C dili büyük harf, küçük harfe karşı duyarlıdır.
printf("Dairenin yaricapini giriniz: ");
//7. satır
d) C programını bilgisayara yazıp çalıştırmak için derleyici
scanf("%d",&ycap);
//8. satır
isimli program kullanılır.
alan = PI * ycap * ycap;
//9. satır
e) Unix işletim sistemi de dahil olmak üzere açık kaynak
printf("Dairenin alani = %.2f",alan);
//10. satır
birçok yazılım C dili ile geliştirilmiştir.
getche( );
//11. satır
}
//12. satır
2.Aşağıdaki C programının çıktısı ne olur?
a) 3. satırda define’ nin başındaki # işaretini kaldırarak
main()
b) 6.satırda ycap’ ın yanındaki , karakterini ; ile değiştirerek
{
c) 8. satırda ycap’ ın önündeki & işaretini kaldırarak
int a=6, b, c;
d) 10. satırda %’ nin yanındaki .2 kaldırılarak
c = a++;
e) 3. satırda PI’ den sonra = işareti koyarak
b = c--;
printf("%d %d %d", a, b, c);
7. C’ de bir döngü içerisinde aşağıdaki deyimlerden
getche();
hangisi ile karşılaşıldığı zaman, döngü koşula
}
bakılmaksızın sonlanır?
a) continue
b) break
c) sqrt d) else e) do-while
a) 7 6 5
b) 7 6 6
c) 7 7 6
d) 6 6 7
e) 6 6 6
8. Aşağıdaki döngü kaç kez çalışır?
3. Aşağıdaki C programının çıktısı ne olur?
for(i=10; i<=0; i-=2)
main()
{
}
int a=3, b=6, t=0;
while(a<b) {
t += a;
a++;
}
printf("%d",t);
getche();
a) 0
4.
a) 10
b) 3
c) 7
1) int while;
3) int _www;
d) 12
e) 18
}
c) 1, 2 ve 4
b) /r
c) \r
e) 0
d) /n
int a=12, b=3;
while(a%5 == 0) {
b += a;
a--;
}
printf("%d",b);
getche();
a) 36
d) 0
b) 26
c) 3
e) Sonsuz kere ekranda 36 yazar.
10. C dilinde stringin uzunluğunu
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
5. İmleci bir alt satırın başına getiren işaret hangisidir?
a) /*
d) 5
main()
{
2) string soyad;
4) float 4abc; b) Yalnız 4
e) Hepsi
c) 6
9. Aşağıdaki C programının çıktısı ne olur?
Yukarıdaki değişken tanımlarından hangisi C dilinde
hata verir?
a) Yalnız 1
d) 1, 3 ve 4
b) 8
e) \n
a) strlen
d) sqrt
b) strlength
e) gets
hesaplayan
c) length
Arka sayfaya geçiniz.
11.Aşağıdaki C programının çıktısı ne olur?
15.Aşağıdaki fonksiyon main içerisinde fonk(2,7)
olarak çağrılırsa geriye hangi değeri döndürür?
main()
{
int x=3, y=8;
y *= x;
}
int fonk(int a, int b) {
if (b%2 == 0) return b;
else if(b%3 == 0) return a;
else return b*fonk(a+1,b-2);
}
if(y > 25)
printf("A");
else if(y > 20)
printf("B");
else if(y > 15)
printf("C");
else if(y > 10)
printf("D");
else printf("E");
getche();
a) BCDE
b) BCD
c) B
d) D
a) 14
e) E
12. Aşağıdaki C programında hangi satırlar silinirse
program hata vermeden aynı çıktıyı verir?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#define N 81
main( )
{
float b;
int sayi;
b = sqrt(N);
printf("Sonuc = %f ",b);
getche( );
}
b) 21
c) 35
d) 105
e) 140
16. Aşağıdaki C programının çıktısı ne olur? (25 puan)
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
}
int i,j, s=0;
for(i=3; i<6; i++) {
for(j=10; j>5; j-=2) {
if(j%i == 0)
s += i*j;
}
}
printf("%d",s);
getche();
Çözüm:
a) 1 ve 2
13.
b) 4 ve 5
c) 5 ve 10
1) int a[ ]={1,2,3};
3) int a[5]={ };
d) 3 ve 8
e) 4 ve 9
i
j
s
-----------------------------3
10
0
3
8
0
3
6
18
4
10
"
4
8
18+32
4
6
"
5
10
18+32+50 = 100
5
8
"
5
6
"
Çıktı = 100
2) int a[3]={1,2,3,4};
4) int a[4]={0}; Yukarıdaki dizi tanımlarından hangisi C dilinde hata
verir?
a) Yalnız 1
d) 3 ve 4
b) Yalnız 2
e) Hiçbiri
c) 2 ve 4
14. Aşağıdaki C programının çıktısı ne olur?
main()
{
}
a) 0
int a[9]={3,-4,5,6,-3,2,8,0,3};
int i, s=0;
for(i=1; i<9; i++) {
s += a[i];
if(s == i) break;
}
printf("%d",s);
getche();
b) 4
c) 5
d) 17
e) 20
Açıklama:
Test soruları 5’er puandır.
Başarılar dilerim.
| Süre = 40 dk.
Uzm. Murat YAZICI
A
1
2
3
4
5
6
7
8
B
X
C
CEVAPANAHTARI
CEVAPANAHTARI
D
E
X
X
X
X
X
X
X
A
9
10
11
12
13
14
15
X
B
C
X
D
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

B Grubu Soruları ve Cevap Anahtarı