Tarih (Date):………/………../20……
Deniz Uçağı Yakıt İkmal Kontrol Listesi
Refuelling of Seaplane Checklist
Gemlik Kıyı / İskele İşletme Tesisine (To Gemlik Shore/Pier Facility)
Ruhsat Sahibi Firma
Owner / Operator
Uçuş Numarası/ Tarifesi
Flight Number/ Schedule
/
Deniz Uçağı Tipi / Tescili
Type / Registration of Seaplane
/
Yakıt Bilgileri (Fuel Information)
Yakıt Tipi
Fuel Type
JET A-1
İkmale Başlama / Bitiş Saati
Commencement / Completed of
Supply Time
Toplam İkmal Zamanı
Total Supply Time
İrtibat Kurulacak Kişi *
Contact Person
Yakıt Miktarı
Amount of Fuel
Tel. /Faks *
Tel/Fax
İkmal Yapılan Yer /Mevki
Position/Place of Supply Ops.
Yukarıda bilgileri verilen denizuçağı ____________lt yakıt alacak, gerekli
emniyet önlemleri iskeledeki görevliler tarafından alınacaktır.
Above mentioned seaplane will refuel_________liters, necessary safety
precautions will be taken by official.s
/
□
Liman Başkanlığına ikmal öncesinde Kıyı/İşletme Tesisi
tarafından bildirim yapıldı.
□
Harbour Master has been advised about the operation
Açıklama/Remarks:
*İletişim numaraları günün her saatinde ulaşılabilir numaralar olacaktır. (Contact numbers must be attainable at all hours of day)
No
Kontrol Listesi
Checklist
1
2
Yakıt ikmalinde kullanılıcak dil. Communication language during refuelling
Yakıt ikmali öncesi akaryakıt tankerinin iç ve dış kontrolü yapıldı. Before
supply process, fuel truck has been checked internally and externally
Yakıt ikmali sırasında yakıt bölgesi yolcu ve ziyaretçiye kapatıldı. Pax or
visitor enterance to fuelling area has been prohibited during refuelling
Deniz uçağı emniyetli bir şekilde bağlandı. Seaplane moored securely
Yakıt ikmali esnasında yolcu indirme / bindirme işlemi gerçekleştirilmedi.
Pax boarding / disembarking has not been executed during refuelling
Yakıt ikmali yapılırken yakıt bölgesinde bulunulmaması gerektiğini gösteren
uyarı işaret / işaretçileri bulunmaktadır. There are warning signs /
controllers in the fuelling area for isolating that area
Tüm yangın söndürücüler düzenli olarak kontrol edildi, faaldir.
All fire extinguishers has been checked regularly. These are serviceable
Akaryakıt tankeri üzerinde gerekli etiketler (ateşle yaklaşma, sigara içilmez,
cep telefonu kullanılmaz) ve acil durdurma düğmesi bulunmaktadır.
There are necessary stickers (keep fire away, no smoking, no cell phone
area)and emergency stop button on the Fuel Truck
Yakıt tankeri için topraklama yapıldı. Bonding and grounding of fuel truck is
OK
Yakıt tankeri ve yakıt transferinde kullanılacak hortumlar uygun durumda.
Refuelling truck and hose are visually in apparent good condition
Yakıt tankeri, yakıt faaliyetleri dışında yakıt bölgesi dışında tutuldu.
Refuelling truck has been transferred out of the refuelling area when there
is no refuelling activity
İkmal personeli yakıt esnasında uygun KKD kullanmıştır
Refuelling person has worn PPE during refuelling
Yakıt dökülmesi ihtimaline karşı önlem alınmıştır. İlgili ekipman düzenli
olarak kontrol edilir. Precautions have been taken against the possibility of
fuel spills. Relevant equipment is checked regularly.
Güncel Acil Durum Planı mevcuttur Last Revision of Emergency Response
Plan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yakıt Tankeri Görevlisi
Fuel Truck Operator
Yakıt
Tankeri
Fuel
Truck
İlgili İskele İşletme Tesisi Sorumlusu
Person in charge of the relevant Pier Facility
Deniz
Uçağı
Seaplane
Kıyı
Tesisi
Shore
Facility
Açıklamalar
Remarks
Deniz Uçağı Kaptanı
Captain of Seaplane
Download

Yakıt İkmal Kontrol Listesi Refuelling of Seaplane Checklist Deniz