ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇALIŞAN HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ BİRİMİ
Sağlıkta Ulusal Renkli
kodlar ve çalışan hakları
Kenan ALTAY
Tıbbi teknolog
Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara
(URK) İlişkin Yeni Düzenleme!
İnsan yaşamının devam ettiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık
hizmeti sunulan alanlarda da çeşitli riskler mevcuttur.
Bu risklerin önceden tespit edilmesi, gerçekleşmesi
durumunda neler yapılması ve risk yönetiminin nasıl sağlanması
gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir.
Acil durumları yönetmek için çeşitli araçlara ihtiyaç
duyulmuş bir takım uyarıcı sistemler geliştirilmiştir
.
Tüm dünyada bu amaçla en yaygın kullanıma sahip olan
araçlardan biriside renkli kodlardır.
Renkli kodlar, belirlenmiş olan
acil duruma göre
• Hastane çalışanlarını haberdar etmekte,
• Risk durumunda iletişime olanak tanımakta,
• Kısa ve net mesaj vermekte,
• Doğru müdahale için zaman kazandırmakta,
• Panik oluşmasına engel olmakta,
• Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta,
• Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır.
ULUSAL RENKLI KODLAR
Ülkemizde Hizmet Kalite Standartları
kapsamında 2008 yılında mavi kod, 2009 yılında
pembe kod, 2011 yılı Temmuz ayında ise beyaz
kodun da hayata geçmesi ile 3 farklı renkli
kod uygulaması başlatılmıştır.
Beyaz kod
hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti
önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim
aracıdır. Bu kodla ilgili sağlık çalışanlarına
eğitimler verilmekte, beyaz kod
uygulamasına yönelik
olarak her dönem tatbikat
gerçekleştirilmektedir. Olaya maruz kalan
çalışanlara ise gerekli
destek sağlanmaktadır. Ardından,
gerçekleşen olaylara ilişkin kayıtlar kalite
yönetim birimlerine
teslim edilmekte ve gerekli düzeltici
önleyici faaliyetler yapılmaktadır.
BEYAZ KOD UYGULAMA REHBERİ
BU REHBER BİRİMİNİZDE YAŞANAN GÜVENLİK İHLALİ
DURUMUNDA YAPILACAKLARIN ÖZETİDİR.
GÜVENLİK EKİPLERİNİN OLAY YERİNE ULAŞMA SÜRESİ
KADAR BEYAZ KOD ÇAĞRISI VERMEKTE ÖNEMLİ BİR
SORUMLULUKTUR.
1111 #
• *Olayla ilgili Beyaz Kod Olay Bildirim Formu;
olay saati, olay nedeni, oluş şekli, olaya
karışanlar v.s. gibi bilgileri eksiksiz olarak
doldurarak Beyaz Kod ekip lideri ve Başhekim
tarafından imza altına alınır ve kalite yönetim
birimine teslim edilir, kalite yönetim birimi
çalışan güvenliği komitesine sevk eder. Olay
yeri kamera kayıtları, yedeklemek suretiyle
kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
• * Çalışan Güvenliği Komitesi, Beyaz Kod ekibi
ve Üst Yönetim acilen toplanır, olayla ilgili
incelemeleri yapar, gerekli kararları alır,
gerekirse düzeltici ve önleyici faaliyet yapmak
üzere üst yönetime rapor sunar
ALO 113 BEYAZ KOD
• BEYAZ KOD’dan BAHSETMİŞKEN BİRAZDA
ŞİDDET’ TEN BAHSEDELİM
• İşyerlerinde fiziksel,psikolojik yada sözel şiddet
tüm dünyada görülmekte ve hemen hemen
tüm ülkelerden rapor edilmektedir.Bu durum
şiddetin saptanması kurumsal ve kişisel olarak
önlem alınması ve eğitimle farkındalık
oluşturulması yoluyla önlenebilmektedir.
ŞİDDETİN ÇEŞİTLERİ
• A-FİZİKSEL ŞİDDET: Fiziksel şiddet bir kişiye veya
guruba karşı onlar üzerinde fiziksel, cinsel veya
psikolajik zarara neden olacak şekilde fizik kuvvet
uygulamaktır.
• B- PSİKOLOJİK ŞİDDET(DUYGUSAL İSTİSMAR): Fizik
güçle tehdit’de dahil,bir kişi veya guruba karşı
onların fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal
gelişimine zarar verebilecek şekilde kasıtlı güç
kullanımıdır. Sözel istismar,mobbing/zorbalık,taciz
ve tehditide içerir.
•
•
•
•
BENİM PARAMLA MAAŞ ALIYON !
SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYON MU?!
O ŞİMDİ GELİP BENDEN ÖZÜR DİLEYECEK !
BENİM İŞİMİ GÖRMEYECEKSEN DAHA
BURDA NİYE OTURİRSEN !
• İLLA Bİ TANIDIKMI LAZIM
• ŞUNU AL BAKİM , BU İLAÇLARI DEVLET
ÖDÜYOR MU?
Sağlık çalışanlarına yönelik
şiddeti önlemek önemli
•
•
•
•
•
Sağlık çalışanlarında;
Moral bozukluğu ve yoğun stres
Fiziksel ve ruhsal sıkıntılar
Yargı sürecinin getirdiği sıkıntılar
Hizmet sunumunda;
• Çalışanın verimliliğinde azalma
• Hastaya yaklaşımda olumsuzluk
• Hata oranında artma
• Yapılan araştırmalara göre şiddet ; diğer iş yerlerine göre
en çok sağlık alanında görüldüğü ortaya çıkmıştır.
• Sağlık kurumlarında çalışmanın,diğer iş yerlerine göre şiddete
uğrama yönünden 16 kat daha riskli olduğu belirtilmiştir.
• En yüksek şiddete maruz kalınan yerler en yüksek oranla acil
servisler olarak bulunmuştur.Bu oranı yataklı servisler
izlemektedir.
• Şiddete en çok Doktor ve hemşireler maruz kalmaktadırlar.
• Şiddete uğrayan personel tutanak ve dilekçe ile çalışan haklarına baş
vurarak işlem başlatılır.
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
HAKKINDA 2012/23 SAYILI GENELGE
• BEYAZ KOD UYGULAMASI(1111#)
• ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ(dilekçe-tutanak)
• RİSK DEĞERLENDİRMESİ
• ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
• HİZMETTEN ÇEKİLME
• HUKUKİ YARDIM (113-KURUM HUKUK BÜROSU-
CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI)
İŞLEM BASAMAKLARI
Olay anında vakit
geçirmeden beyaz
kod başlat.
Güvenlik ekipleri
gelince beyaz kod
uygulamasını
sonlandır
1-ÇAĞRI ATMA: Olayı gören/ fark eden kişi kendine en
yakın hastane telefonundan önce 1111#’i arar. Çıkan
otomatik operatörün beyaz kod durumu başlatılmıştır
uyarısıyla çağrı başlamıştır.
2-ÇAĞRI SONLANDIRMA: Beyaz Kod ekibi olay yerine
gelince beyaz kodun başlatıldığı telefondan önce 1111 #
tuşlanır, daha sonra otomatik operatörün ‘’beyaz kodu
sonlandırmak için kare’yi tuşlayın’’ işlem sonlandırılır.
MAVİ KOD UYGULAMA REHBER
BU REHBER BİRİMİNİZDE YAŞANAN BİR
KARDİOPULMONER RESÜSTASYON (CPR) DURUMUNDA
YAPILACAKLARIN ÖZETİDİR.
CPR ’A İLK MÜDAHELE KADAR CPR EKİBİNİN OLAY
YERİNE ULAŞMA SÜRESİDE SON DERECE ÖNEMLİ
OLDUĞUNDAN MAVİ KOD ( ÇAĞRI ATMA ) ÖNEMLİ BİR
SORUMLULUKTUR.
2222 #
ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
MAVİ KOD EKİBİNDE KİMLER VAR
•
•
•
•
•
Doktor (ekip lideri)
Hemşire
Anestezi teknisyeni
Güvenlik görevlisi
Sedyeci personel
• *Bu prosedür kalp ve solunumu duran
hastaların yaşama döndürülme hizmetlerinin
planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.
• •Öncelikle mavi kod müdahale ekibi, hastanın
servis doktoru, hemşiresi ve tüm personel
sorumludur. Eekip 7 gün 24 saat hazır
olmalıdır.
İŞLEM BASAMAKLARI
Hastanın durumunu
tanımla (Bilinci
kapalı, Nabzı
alınamıyor, Solunum
yok, cildi mor.)
Mavi kod ekibine
resüsütasyonda
yardım et.
En yakın sabit
telefondan Mavi
Kod ekibi pager
cihazına çağrı yap.
Acil
arabasını/çantasını
defibilatör, EKG
cihazını olay yerine
getirt.
Mavi kod ekibi olay
yerine gelince mavi
kod çağrısını iptal et
Mavi kod ekibi
gelene kadar
kardiyak masajla
hastaya
müdahaleye başla.
1-ÇAĞRI ATMA: Hastanın durumunu
tanımlayan kişi kendine en yakın hastane
telefonundan önce 2222#’yi arar. Çıkan
otomatik operatörün mavi kod başlatıldı
anonsunu duyunca telefonu kapatır.
2-ÇAĞRI SONLANDIRMA: Mavi Kod
ekibi olay yerine gelince mavi kodun
başlatıldığı telefondan önce 2222 sonra #
tuşlanarak çağrı sonlandırılır.
PEMBE KOD UYGULAMA REHBERİ
BU REHBER BİRİMİNİZDE YAŞANAN BİR BEBEK
KAÇIRMA DURUMUNDA YAPILACAKLARIN ÖZETİDİR.
GÜVENLİK EKİPLERİNİN OLAY YERİNE ULAŞMA SÜRESİ
KADAR PEMBE KOD ÇAĞRISI VERMEK DE ÖNEMLİ BİR
SORUMLULUKTUR.
3333 #
Pembe kod
Hastanede servislerde tedavi için
bulunan bebek veya çocuk hastayı
kaçırma
girişiminin veya kaçırma durumunun
tespit edilmesi halinde uygulanan acil
durum yönetim
aracıdır.
Hastane kendi özgün koşulları
çerçevesinde çocuk kaçırılma
durumları için bir uyarı
sistemi kurmaktadır.
İŞLEM BASAMAKLARI
Olayı gördüğünde/fark
ettiğinde vakit
geçirmeden pembe kod
başlat.
Güvenlik ekipleri gelinceye kadar
olay yerinden giriş çıkış
yapılabilecek kapıların
kapatılmasını sağla.
Güvenlik ekipleri gelince
pembe kod uygulamasını
sonlandır.
• 1-ÇAĞRI ATMA: Olayı gören/ fark eden kişi
kendine en yakın hastane telefonundan önce
3333#’ü arar. Çıkan otomatik operatörün
‘’Pembe kod’’ başlatılmıştır anonsunu
duyduktan sonra çağrı başlatılmıştır.
• 2-ÇAĞRI SONLANDIRMA: Pembe Kod ekibi
olay yerine gelince pembe kodun başlatıldığı
telefondan tekrar pembe kod çağrısı
(3333#)yapılarak çağrı sonlandırılmış olur.
Sağlık çalışanları
• *Hastaneye kabul edilen hastalar için F BT 167 (Hemşirelik
Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu) ile hastaya ve
ailesine ait kişisel bilgiler sorgulaması yapılır.Özel durumu
olan(anne babası ayrı olan,sosyal hizmetler ve çocuk
esirgemeden gelenler , adli vaka ile gelenler,kimsesiz
çocuklar ve refakatçisi olmayan çocuklar, evlilik dışı doğan
çocuklar VB) bebek ve çocuk hastaların dosyalarına özel
durumu kırmızı kalemle ve büyük harfle ÖZEL DURUM
notu düşülerek belirtilmelidir. Özel durumu olan bu
hastalar servislerde hemşire deskinin karşısındaki odaya
yatırılmalı. Oda kapısı mümkün olduğunca açık tutulur.
Hemşire ve servis güvenlik personeli tarafından sık sık
gözlemlenir.
Bebek çalan kişilerin genel profili:
Genellikle bebek çalan kişiler bayan olup 15–48
yaşları arasındadır. Şişman görünüşlü ve genellikle
normalden kalın giyinmiş, hızlı–telaşlı hareket eden
kişilerdir.
Ellerinde genellikle bir çanta veya torba vardır.
Daha önce mutlaka hastane işleyişini öğrenici çaba
göstermişlerdir.
Eski bir hastane personeli olabilirler.
Sık sık hastane ziyaretleri yapmış olabilir.
Hastane personeli ile arkadaşlık kurma gayreti
göstermişlerdir.
Genellikle sabıkaları yoktur.
TEŞEKKÜRLER
Download

Sağlıkta Ulusal Renkli kodlar ve çalışan hakları