2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA YAPILACAK OLAN ĠL BĠRĠNCĠLĠĞĠ SPOR FAALĠYETLERĠ
TEKNĠK TOPLANTI VE MÜSABAKA TARĠHLERĠ
SPOR BRANġI
KATEGORĠ
YAġ GRUBU
MÜSABAKA TARĠHĠ
TEKNĠK TOPLANTI
TARĠHĠ-YERĠ
GENÇ A
97-98-99-2000
28 Kasım 2014
25.Kas.14
25.Kas.14
Fikret Ünlü Judo Salonu
VOLEYBOL
GENÇLER B
1999-2000
08 Aralık 2014
27.Kas.14
27.Kas.14
Kazım Karabekir S.S.
TENĠS
GENÇ A
97-98-99-2000
02 Aralık 2014
29.Kas.14
29.Kas.14
Tenis Kortu
MASA TENĠSĠ
GENÇLER A
97-98-99-2000
05 Aralık 2014
25-27 Kasım 2014
27.Kas.14
Kazım Karabekir S.S.
FUTBOL
GENÇLER A
97-98-99-2000
02 Ocak 2015
01-19 Aralık 2014
25.Kas.14
Yunuskent Futbol Sahası
BASKETBOL
GENÇLER A
97-98-99-2000
02 Ocak 2015
22-26 Aralık 2014
16.Ara.14
Kazım Karabekir S.S.
KÜÇÜK
2003-2004
16 Ocak 2015
27.Ara.15
27.Ara.15
Yunus Emre S.S.
YILDIZ
2001-2002
BADMĠNTON
GENÇLER A
97-98-99-2000
16 Şubat 2015
29-31 Aralık 2014
29.Ara.14
VOLEYBOL
GENÇ A
97-98-99-2000
23 Ocak 2015
05-09 Ocak 2015
30.Ara.14
YILDIZ
2001-2002
23.Oca.15
10.Oca.15
10.Oca.15
GENÇ A
97-98-99-2000
KARATE
WUSHU
Yunus Emre S.S.
Kazım Karabekir S.S.
MASA TENĠSĠ
KÜÇÜK
2002-2003
13 Şubat 2015
10-11 Ocak 2015
10.Oca.15
Yunus Emre S.S.
HENTBOL
GENÇ A
97-98-99-2000
23 Ocak 2015
12-20 Ocak 2015
06.Oca.15
Yunus Emre S.S.
YÜZME
GENÇ A
97-98-99-2000
19 Ocak 2015
14.Oca.15
14.Oca.15
Fikret Ünlü Olmp. Yüz.
Hvz.
YILDIZ
2001-2002
19 Ocak 2015
15.Oca.15
15.Oca.15
GENÇ A
97-98-99-2000
KROS
Ereğli Yolu
GÜREġ
GENÇ B
22 Ocak 2015
18.Oca.15
18.Oca.15
Kazım Karabekir S.S.
JUDO
YILDIZ
2001-2002
10 Şubat 2015
17-18 Ocak 2015
17.Oca.15
Fikret Ünlü Judo Salonu
VOLEYBOL
YILDIZ
2001-2002
20 Şubat 2015
12-22 Ocak 2015
06.Oca.15
Kazım Karabekir S.S.
VOLEYBOL
KÜÇÜK
2002-2003
23 Şubat 2015
10-20 Şubat 2015
20.Oca.15
Kazım Karabekir S.S.
FUTSAL
YILDIZ
2000-2001
20 Şubat 2015
10-13 Şubat 2015
20.Oca.15
Yunus Emre S.S.
GÜREġ
YILDIZ
2001-2002
25 Şubat 2015
14-15 Şubat 2015
14.Şub.15
Kazım Karabekir S.S.
GENÇ A
97-98-99-2000
27 Şubat 2015
14-15 Şubat 2015
14.Şub.15
Kazım Karabekir S.S.
HENTBOL
KÜÇÜK
2002-2003
27 Şubat 2015
23-27 Şubat 2015
17.Şub.15
Yunus Emre S.S.
BASKETBOL
KÜÇÜK
2002-2003
28 Şubat 2015
23-27 Şubat 2015
17.Şub.15
Kazım Karabekir S.S.
BADMĠNTON
YILDIZ
2001-2002
02 Mart 2015
28 Şubat-01 Mart
28.Şub.15
Yunus Emre S.S.
MASA TENĠSĠ
YILDIZ
2001-2002
05 Mart 2015
28 Şubat-01 Mart 2015
28.Şub.15
Yunus Emre S.S.
06 Mart 2015
03.Mar.15
03.Mar.15
ġUBAT GÜREġ
YILDIZ
DÜZENLEMELİ
YILDIZ
DÜZENLEMESİZ
HALK OYUNLARI
GENÇ
DÜZENLEMELİ
GENÇ
DÜZENLEMESİZ
1999-2000
2001-2002
2001-2002
Kazım Karabekir S.S.
97-98-99-2000
97-98-99-2000
BASKETBOL
YILDIZ
2001-2002
09 Mart 2015
02-06 Mart 2015
24.Şub.15
Kazım Karabekir S.S.
FUTSAL
GENÇ A
97-98-99-2000
13 Mart 2015
02-13 Mart 2015
24.Şub.15
Yunus Emre S.S.
14.Mar.15
14.Mar.15
Yunus Emre S.S.
YILDIZ
2001-2002
16 Mart 2015
Genç A
97-98-99-2000
06 Nisan 2015
YÜZME
KÜÇÜK
2003-2004
20 Mart 2015
15.Mar.15
15.Mar.15
Fikret Ünlü Olmp. Yüz.
Hvz.
HENTBOL
YILDIZ
2001-2002
20 Mart 2015
16-20 Mart 2015
10.Mar.15
Yunus Emre S.S.
TENĠS
KÜÇÜK
2003-20014
20 Mart 2015
14-15 Mart 2015
14.Mar.15
İl Müd. Tenis Kortu
JUDO
KÜÇÜK
2003-20014
23 Mart 2015
21.Mar.15
21.Mar.15
Fikret Ünlü Judo Salonu
FUTBOL
KÜÇÜK
2003-20014
25 Mart 2015
09-20 Mart 2015
03.Mar.15
Yunuskent Futbol Sahası
FUTBOL
YILDIZ
2001-2002
30 Mart 2015
20-30 Mart 2015
17.Mar.15
Yunuskent Futbol Sahası
YÜZME
YILDIZ
2001-2002
03 Nisan 2015
25.Mar.14
25.Mar.14
Fikret Ünlü Olmp. Yüz.
Hvz.
KARATE
GENÇ A
97-98-99-2000
03 Nisan 2015
29.Mar.15
29.Mar.15
Yunus Emre S.S.
P.ATLETĠZM
GENÇ A
97-98-99-2000
01 Nisan 2015
30-31 Mart 2015
30.Mar.15
P.ATLETĠZM
YILDIZ
2001-2002
06 Nisan 2015
01-02 Nisan 2015
01.Nis.15
P.ATLETĠZM
KÜÇÜK
2003-2004
13 Nisan 2015
06-07 Nisan 2015
13.Nis.15
BADMĠNTON
KÜÇÜK
2003-2004
17 Nisan 2015
08-09 Nisan 2015
08.Nis.15
KÜÇÜK
2003-2004
YILDIZ
2001-2002
17 Nsan 2015
04-05 Nisan 2015
04 Nisan 2015
Piri Reis satranç Eğitim
Merkezi
GENÇ A
97-98-99-2000
YILDIZ
2001-2002
11 Nisan 2015
11 Nisan 2015
İl Müdürlüğü Tenis Kortu
YILDIZ
2001-2002
25.Nis.15
25.Nis.15
GENÇ A
97-98-99-2000
TAEKWONDO
MART
NĠSAN
MÜSABAKANIN
YAPILCAĞI YER
JUDO
KASIM
OCAK
SONUÇ BĠLDĠRME
TARĠHĠ
SATRANÇ
TENĠS
OKÇULUK
19 Nisan 2015
29 Nisan 2015
Yunus Emre S.S.
Kazım Karabekir S.S.
Not: Tertip Komitesi müsabaka yer,saat ve tarihlerini uygun gördüğü hallerde değiĢtirebilir.
Not: Tertip Komitesi kararınca seri baĢı uygulaması bir önceki yılda dereceye giren ilk 4 takım için uygulanacaktır.
Not: Teknik Toplatılar belirtilen tarihte saat 15:30 da Ġl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Aynı günde birden
fazla branĢın tektik toplantısı olması halinde Tertip Komitesi saat değiĢikliği yapacaktır.
AY
Download

N ot: Tertip K omitesi mü sabaka yer,saat ve tarihlerini uygun