Güney Marmara Nöroşirürji günleri Bilimsel programı hazırlanmış olup, her ayın son Perşembe günü, saat : 19:00’da
yemek ardından Gönlüferah Otelinde yapılacaktır. Katılımınız birliğimizi güçlendirecek ve bizleri mutlu kılacaktır.
Saygılarımla
Prof. Dr. Kaya Aksoy
Güney Marmara Nöroşirürji Günleri Bilimsel Programı
1 ) Torakolomber Travmalar
Oturum Başkanı :
24 Aralık 2014
Prof. Dr. Muammer Doygun
Konuşmacılar :
Sınıflama ve Cerrahi -
Prof. Dr. Olcay Eser
Rehabilitasyon -
Doç. Dr. İltekin Duman
Olgu Üzerinden Tartışma -
Prof. Dr. Şeref Doğan
2 ) Erişkin Posterior Fossa tümörleri
Oturum Başkanı :
29 Ocak 2015
Prof. Dr. Selçuk Yılmazlar
Konuşmacılar :
Malign tümörler -
Doç. Dr. M. Ali Ekici
Benign tümörler -
Prof. Dr. Murat Coşar
Onkolojik tedavi -
Doç. Dr. Bülent Orhan
3 ) İnme Tedavisi
Oturum Başkanı :
26 Şubat 2015
Prof. Dr. Ender Korfalı
Konuşmacılar:
İnmede Girişimsel Nöroradyoloji -
Prof. Dr. Bahattin Hakyemez
İnmede Cerrahi -
Doç. Dr. Hasan Kocaeli
4) Yüksek Grade Glial Tümörler
Oturum Başkanı :
26 Mart 2015
Prof. Dr. Kudret Türeyen
Konuşmacılar :
Rezeksiyon Derecesi -
Prof. Dr. Ahmet Bekar
Yüksek Grade Tümörlerde Kişiye Özgü Tedavi –
Prof. Dr. Türker Kılıç
Radyoterapi -
Uz. Dr. Nihat Sözer
5 ) Spinal Disrafizm
Oturum Başkanı:
30 Nisan 2015
Yr. Doç. Dr. Özgür Taşkapılıoğlu
Konuşmacılar:
Embryoloji -
Prof. Dr. Kaya Aksoy
Klinik ve Cerrahi -
Prof. Dr. Yusuf Tüzün
6 ) Disk Cerrahisi, Bilinen Bilinmeyen Doğrular – Yanlışlar
28 Mayıs 2015
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Şeref Dogan Prof. Dr. Kaya Aksoy
Konuşmacılar :
Ağrı kökeni –
Op. Dr. Suat Boyacı
Siyah diskte ne yapmalı –
Yr. Doç. Dr. Turgut Kuytu
Ne zaman, Ne ile, Neden inter vertebral stabilizasyon – Op. Dr. Alper Türkkan
Olgu Sunumu –
Olgu Sunumu –
Op. Dr. Faruk Abaş
Op. Dr. Ali Kırdök
Not : Toplantılar her ayın son Perşembe günü Gönlü Ferah otelde, saat 19:00’ da başlamaktadır.
Download

Güney Marmara Nöroşirürji günleri Bilimsel programı hazırlanmış