BULMACA 1: EVİMİZ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
1
A
L
I
I
Z
E
M
İ
N
-
K
A
T
I
2
T
Ü
E
B
D
B
Ç
Y
Ğ
F
Ü
U
A
U
3
N
F
F
P
C
M
İ
Ü
İ
L
I
G
V
O
4
B
Z
Ü
B
S
D
B
Z
Z
M M
B
A
D
5
O
F
I
A
K
P
Z
M
V
A
K
A
N
A
6
D
Z
G
C
N
G
T
E
R
A
S
L
Ç
J
7
R
J
G
A
C
İ
F
-
Ü
E
Ö
K
A
Ğ
8
U
E
D
D
H
R
U
H
H
Ü
M
O
T
K
9
M
U
Ç
N
J
İ
D
A
O
S
G
N
I
S
10
G
L
V
A
İ
Ş
I
V
I
C
O
O
A
K
11
A
N
K
V
I
İ
P
U
G
C
U
L
P
Ç
12
R
J
I
S
F
G
H
Z
İ
C
I
U
L
U
13
A
E
Z
I
G
Ü
Y
U
S
Ü
N
K
Ü
I
14
J
V
A
T
A
V
A
N
-
A
R
A
S
I
1) Yukardaki bulmacada 14 Türkçe sözlük saklıdır (soldan sağa veya yukarıdan aşağıya).
Bunlar aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri bulmacada bul.
1. YÜZME-HAVUZU 2. TAVAN-ARASI 3. ZEMİN-KATI 4. BODRUM 5. BALKON 6. TAVAN 7. GİRİŞ
8. GARAJ 9. TERAS 10. BACA 11. OLUK 12. ÇATI 13. ODA 14. EV
2) Bu sözcüklerin Almanca karşılıkları ikinci sayfadaki bulmacadadır. Bunları da bul ve üçüncü
sayfadaki listeyi iki dilli olarak tamamla!
1
Lale ve Göksel Yılmaz/ Evimiz
BULMACA 2: UNSER HAUS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
1
I
D
Ğ
N
A
E
L
I
I
T
Ü
D
T
Z
2
E
E
B
D
B
I
Ç
S
Ğ
F
Ü
A
E
I
3
D
C
U
B
U
N
N
C
F
F
P
C
R
M
4
A
K
C
A
M
G
İ
H
İ
L
I
H
R
M
5
C
E
G
L
Z
A
Ü
W
S
D
B
B
A
E
6
H
G
Z
K
M
N
M
I
F
I
K
O
S
R
7
R
A
P
O
Z
G
V
M
A
K
Z
D
S
G
8
I
R
N
N
J
J
G
M
C
F
Ü
E
E
E
9
N
A
Ö
Ğ
E
D
D
B
H
U
H
N
Ü
M
10
N
G
K
E
R
D
G
E
S
C
H
O
S
S
11
E
E
U
Ç
R
A
U
C
H
F
A
N
G
D
12
N
J
D
O
S
G
S
K
L
V
A
İ
I
A
13
I
C
O
A
K
N
K
E
L
L
E
R
K
C
14
V
I
İ
P
G
C
U
N
P
Ç
J
I
S
H
Bulmacada saklı Almanca sözcükler (soldan sağa veya yukarıdan aşağıya):
1. SCHWIMMBECKEN 2. ERDGESCHOSS 3. RAUCHFANG 4. DACHRINNE 5. DACHBODEN 6.
TERRASSE 7. EINGANG 8. GARAGE 9. KELLER 10. BALKON 11. ZIMMER 12. DECKE 13. DACH
2
Lale ve Göksel Yılmaz/ Evimiz
Aşağıdaki listeyi sayfa 2’de bulduğun sözcüklerle tamamla! Almanca sözcüklerin ön eklerini
(der, die, das) unutma.
3
ev:
_________________________________________
oda:
_________________________________________
çatı:
_________________________________________
oluk:
_________________________________________
baca:
_________________________________________
bodrum:
_________________________________________
teras:
_________________________________________
balkon:
_________________________________________
giriş:
_________________________________________
tavan:
_________________________________________
tavan arası:
_________________________________________
zemin katı:
_________________________________________
garaj:
_________________________________________
yüzme havuzu:
_________________________________________
Lale ve Göksel Yılmaz/ Evimiz
BULMACALARIN ÇÖZÜMLERİ:
Bulmaca 1:
A B C D E F G
1
Z E M
2
3
4 B
B
5 O
A
6 D
C
G T
7 R
A
İ
8 U
R
9 M
İ
10 G
Ş
11 A
12 R
13 A E
14 J V
T A V A
H
İ
Y
Ü
Z
M
E
H
A
V
U
Z
U
N
I J K L M
N - K A T
A
V
B A
A N
R A S L Ç
K A
O T
N I
O
L
U
K
- A R A S
N
I
O
D
A
I
Bulmaca 2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
A B C D E F G H I J
D
E
E
I
S
D C
B
N
C
A K
A
G
H
C E
L
A
W
H G
K
N
I
R A
O
G
M
I R
N
M
N A
B
N G
E R D G E S C
E E
R A U C H F
K
K E L L
N
Lale ve Göksel Yılmaz/ Evimiz
K L
D
A
C
H
B
O
D
E
N
H O
A N
M
T
E
R
R
A
S
S
E
N
Z
I
M
M
E
R
S S
G D
A
E R
C
H
Download

1 BULMACA 1: EVİMİZ - Schule mehrsprachig