Ö Z G E Ç M İ Ş
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
Öğretim Üyesi
Veteriner Cerrahi
www.ibrahimdemirkan.net
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Cerrahi Anabilim Dalı
Afyonkarahisar
Tel: 0272 214 9309
Fax: 0272 228 1349
Treponema pedis
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1
Bölüm 1
Kişisel Bilgiler, Öĝretim Durumu ve Deneyimler
1.1
Kişisel Bilgiler
Doğum yeri
Doğum tarihi
Medeni hali
1.2
1.3
Şereflikoçhisar-Ankara
03 Mayıs 1967
Evli, 2 çocuk
Yüksek Öğretim
1990
Lisans Diploması
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
1994-1998
Doktora (PhD), University of Liverpool, İngiltere
“Spirochaetes in bovine digital dermatitis“
Derneklere Üyelikler
Veteriner Onkoloji Derneği (Kurucu Üye, Başkan)
Türk Veteriner Hekimleri Derneği
Türk Veteriner Cerrahi Derneği
New York Academy of Sciences, Amerika Birleşik Devletleri (96-98)
Association of Veterinary Teachers and Research Workers, UK (95-99)
1.4
İş Deneyimi
1990
Serbest Veteriner Hekim (8 ay), Akyurt, Ankara
1991
Veteriner Hekim Asteğmen, 219. dönem, Van.
1992
Veteriner Hekim, Çevre Bakanlığı (4 ay), Ankara
1993-2003
Öğretim Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Cerrahi
1999
Post-Doc. Araştırmacı, Liverpool Üniversitesi, İngiltere,
“Isolation, identification and characterisation of a novel spirochaete from bovine digital
dermatitis”. OD0212, İngiltere
Grade: Part time
1999-2000
Post Doc. Kıdemli Araştırmacı, Liverpool Üniversitesi, İngiltere,
“Isolation, identification and characterisation of a novel spirochaete from severe
virulent ovine foot rot”. Wellcome Trust, İngiltere. Grade: C.
2003-2004
Post Doc. Kıdemli Araştırmacı, Liverpool Üniversitesi, İngiltere,
“Control of digital dermatitis in cattle: understanding transmission and spread of
disease. Department for Environmental, Food and Rural Affairs (DEFRA), İngiltere.
University of Liverpool, Grade: A, 20K pa.
2003-bugün
Öğretim Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı.
2
2012-2014
Kurucu Dekan, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Liverpool Üniversitesi ve İngiltere Ziraat-Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı’nın
(DEFRA-MAFF) ortaklaşa desteklediği ve sığırlarda digital dermatitis ile
koyunlarda foot rot’un (piyeten) etyo-patolojisi üzerine iki projede görev
aldım. Bu çalışmalar sonunda 3 (üç) adet yeni, henüz isimlendirilmemiş,
anaerob spiroket bakteriler (Treponema spp) izole ettim. Bu çalışmaların
içeriğinin tamamı tarafımdan hazırlanmıştır.
Treponema pedis
Kullandığım yöntemler ve izole ettiğim bakteriler Liverpool Üniversitesi
kanalıyla Birleşik Krallık tarafından patentlendi. Bakterilerle ilgili bilimsel
çalışmalar Liverpool Üniversitesi bünyesinde geniş bir araştırma ekibi
tarafından sürdürülerek yeni tür bir spiroket bakteri (Treponema pedis) izole
edilerek adlandırılmıştır.
[International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
(2009) 59: 987-91]
1.5
1.6
İdari Görevler
2006 - 2009
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı (Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
2011 - 2012
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı (Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
2006 - 2008
Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı (Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
2008 - 2010
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu-Üye (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
2008 - 2011
Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu-Üye (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
2008 - 2011
Senato Üyeliği (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
2008 - 2011
Müdür, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
2011 - 2012
Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu-Üye (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
2012 - 2014
Kurucu Dekan, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Araştırma İlgi Alanları
Veteriner Cerrahi (Temel ilgi alanım)
Sığır topallıkları (özellikle digital dermatitis)
Mikrobiyoloji (Treponema türleri)
Moleküler epidemiyoloji
Anesteziyoloji
Küçük Hayvan Ortopedisi (özellikle kalça eklemi)
Onkoloji (kolorektal kanser)
3
1.7
1.8
1.9
Sertifika ve Diğer Faaliyetler
1991
Sertifika “Recto-Vaginal Metodla Sun’i Tohumlama”
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü
Meslekiçi Eğitim Seminerleri, İzmir İl Müdürlüğü.
1994
Sertifika, Sığır Tırnak Bakımı. Reaseheath College, İngiltere.
1995-97
Başkan, Türk Öğrenci Derneği, Liverpool Üniversitesi, İngiltere
Akademik Ziyaretler
1998
California Veterinary Diagnostic Laboratory System
Kaliforniya Üniversitesi, Davis, Amerika Birleşik Devletleri
2005
University of Liverpool – İngiltere
2008
University of Mosonmagyovar – Macaristan
2009
Hannover University, Veteriner Fakültesi - Almanya
2010
Viyana University of Veterinary Medicine – Avusturya
2011
Frieberg University – Almanya
2011
Gotingen Üniversitesi – Almanya
2011
Essen-Duisburg Üniversitesi - Almanya
2011
Lizbon Üniversitesi – Portekiz
2011
Murcia Üniversitesi - İspanya
2011
University of Camerino, Faculty of Veterinary Medicine - İtalya
2012
Glasgow Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - İskoçya
2014
University of Warmia and Mazury in Olsztyn - Polonya
Yabancı Dil
İngilizce (ÜDS- 92.5)
4
PROJELER
Adı
Isolation and cultivation of a
spirochaete from bovine digital
dermatitis
Isolation and characterisation of
spirochaetes from severe ovine foot
rot
Control of digital dermatitis in cattle:
understanding transmission and
spread of disease
Köpeklerde diş kırıklarında amalgam
ve cam ionomer semen
restorasyonunun karşılaştırılması
Symphysis mandibula ayrılmalarında
kemik yapıştırıcısı, kemik çimentosu
ve amalgamın tutucu etkilerinin
karşılaştırılması: Ex vivo taze koyun
kemiğinde biyomekanik bir çalışma
A new approach on different aspects
of welfare, environment and food
interactions in central and
southeastern europe with the use of
ICT
Sığırlarda postmortem yabancı cisim
prevalansının araştırılması
Farelerde probiyotik yoğurdun ve
kefirin kolo-rektal kanser üzerine
koruyucu ve sağaltıcı etkilerinin
karşılaştırılması
Köpeklerde ksilazin - ketamin
anestezisinin renal ve portal vendeki
kan akımı üzerine olan etkisinin
doppler - ultrasonografi ile
araştırılması
Buzağılarda metacarpal ve
metatarsal kırıkların sağaltımında
plaka ve intramedular pin
uygulamalarının karşılaştırılması
Sığır dermatitis digitalis
lezyonlarından treponema izolasyonu
ve klasifikasyonu
Proje
Destekleyen
Yılı / No
Miktarı
Görev
MAFF
İngiltere
1999
OD0212
-
Araştırmacı
Welcome Trust
İngiltere
2000
-
Araştırmacı
DEFRA
İngiltere
2003-2004
350.000.00
İngiliz Sterlini
Kıdemli
Araştırmacı
AKÜ-BAPK
2006
-
Araştırmacı
AKÜ-BAPK
2007
3591.00
TL
Yürütücü
Leonardo da Vinci
2007-2009
LLP-LdV-TOI-2007-TR002
228.668,51
AVRO
Araştırmacı
TÜBİTAK-2209
2008-2009
1000.00
TL
TÜBİTAK-1001
2009-2012
TOVAG-109O306
223.000
TL
Yürütücü
AKÜ-BAPK
2011-2012
7.500
TL
Danışman
AKÜ-BAPK
2011-2013
10.000
TL
Yürütücü
TÜBİTAK-1001
2013-2015
TOVAG-112O888
313.000
TL
Yürütücü
Danışman
5
Bölüm 2
Bilimsel Yayınlar
2.1 SCI / SCI-Expanded Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Demirkan, İ. (2004) Surgical treatment of a sloughed hoof by skin grafting in a young bull. Canadian
Veterinary Journal, 45, 418-420.
2. Demirkan, I., Carter, S.D., Hart, C.A., Woodward, J.M. (1999) Isolation and cultivation of a spirochaete from
bovine digital dermatitis. Veterinary Record, 145: 497-498.
3. Demirkan, I., Williams, H.F., Dhawi, A., Carter, S.D., Winstanley, C., Bruce, K.D., Hart, C.A. (2006)
Characterization of a spirpochaete isolated from a case of bovine digital dermatitis. Journal of Applied
Microbiology, 101, 948-955.
4. Demirkan, I., Blowey, R.W., Carter, S.D., Murray, R.D., Walker, R.W. (1999) Serological evidence of
spirochaetal infections associated with digital dermatitis in dairy cattle. Veterinary Journal, 157: 69-77.
5. Demirkan, I., Carter, S.D., Winstanley, C., Bruce, K.D., McNair, J.M., Woodside, M., Hart, C.A. (2001)
Isolation and characterisation of a novel spirochete from severe virulent ovine foot rot. Journal of Medical
Microbiology, 50: 1061-1068.
6. Demirkan, I., Blowey, R.W., Murray, R.D., Carter, S.D., Woodward, J.M. (1998) The frequent detection of a
treponema in bovine digital dermatitis by polymerase chain reaction and immunocytochemistry. Veterinary
Microbiology, 60: 285-292.
7. Demirkan, I., Carter, S.D., Murray, R.D. (2000) Skin diseases of the bovine digit associated with lameness.
Veterinary Bulletin, 70: 649-670.
8. Demirkan, İ. ve N. Güzel, (2004) An outbreak of digital dermatitis in Turkish dairy cattle. Indian Veterinary
Journal, 81, 1331-1333.
9. Demirkan, I., Atalan, G., Gökçe, HI., Özaydin, I., Çelebi, F. (2002) Comparative study of butorphanolketamine HCl and xylazine-ketamine HCl combinations for their clinical and cardiovascular/respiratory effects
in healthy dogs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26: 1073-1079.
10. Demirkan İ, Altın S, Çevik-Demirkan A, Korkmaz M (2010) Kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) uçmanın
engellenmesi amacıyla kullanılan tenektomi, kapsülektomi veya tenektomi + kapsülektomi tekniklerinin
etkinliğinin karşılaştırılması. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (6): 1017-1024.
11. Korkmaz M, Sarıtaş ZK, Demirkan İ (2014) Surgical treatment of penile prolapse in a red eared slider
(Trachemys scripta elegans). Research Journal for Veterinary Practitioners, 2 (1): 17-18.
12. Sarıtaş, ZK, Sarıtaş TB, Korkmaz M, Yaprakçı MV, Pamuk K, Demirkan I, Sıvacı RG (2013) Comparison of
effects of lidocaine and fentanyl in epidural anaesthesia in dogs. Bratislava Medical Journal - Bratisl Lek Listy
(Baskıda).
13. Sarıtaş, ZK, Sarıtaş TB, , Pamuk K, Korkmaz M, Yaprakçı MV, Yilmaz O, Demirkan I, (2013) Evaluation of
preiemptive dexketoprofen trometamol effect on blood chemistry, vital signs and postoperative pain in dogs
undergoing ovariohysterectomy. Bratislava Medical Journal - Bratisl Lek Listy (Baskıda).
6
14. Korkmaz M, Yavuz Ü, Demirel HH, Demirkan I (2013) Conjunctival dermoid in a Belgian Malinois dog.
Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (Baskıda).
15. Balci C, Kaya E, Demirkan İ, Sıvaci R, Ibis AH, Akbulut G, Ela Y. (2012) Effects of abdominal compartment
syndrome on gastric emptying time. Bratislava Medical Journal - Bratisl Lek Listy, 113: 99-102.
16. Pamuk K, ZK Saritas, Demirkan I, Acar A, Korkmaz M, Acar DB (2011) Animal Welfare Related to Evaluate
Intraocular Pressure in Anatolian Buffaloes: Preliminary Report. Journal of Animal and Veterinary Advances.
10 (8): 987-990.
17. Cevik-Demirkan A, Ozdemir V, Demirkan I. (2011) The ovarian and uterine arteries in the chinchilla
(Chinchilla lanigera). Journal of South African Veterinary Association, 81: 54-57.
18. Vink WD, Jones G, Johnson WO, Brown J, Demirkan I, Carter SD, French NP. (2009) Diagnostic
assessment without cut-offs: application of serology for the modelling of bovine digital dermatitis infection.
Preventive Veterinary Medicine, 92 (3):235-248.
19. Evans, N.J., Brown, J.M., Demirkan, I., Murray, R.D., Birtles, R.J., Hart, C.A., Carter, S.D. (2009)
Treponema pedis sp. nov., a novel spirochete isolated from Bovine Digital Dermatitis lesions. International
Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 59: 987 - 991.
20. Evans, N.J., Brown, J.M., Demirkan, I., Singh, P., Getty, B., Timofte, D., Vink, W.D., Murray, R.D., Blowey,
R.W., Birtles, R.J., Hart, C.A., Carter, S.D. (2009) The association of unique, isolated treponemes with
bovine digital dermatitis lesions. Journal of Clinical Microbiology, 47: 689-696.
21. Evans, N.J., Brown, J.M., Demirkan, I., Birtles, R., Hart, C.A., Carter, S.D. (2009) In vitro susceptibility of
bovine digital dermatitis associated spirochaetes to antimicrobial agents. Veterinary Microbiology, 136: 115120.
22. Evans, N.J., Brown, J.M., Demirkan, I., Murray, R.D., Vink, W.D., Blowey, R.W., Hart, C.A., Carter, S.D.
(2008) Three unique groups of spirochetes isolated from digital dermatitis lesions in UK cattle. Veterinary
Microbiology, 130: 141-150.
23. Pamuk K, Saritas, ZK, Demirkan I, Korkmaz M. (2009) Comparison of dental restoration for experimentally
induced cavity with amalgam, resin composite or glass ionomer cement in dogs. Journal of Animal and
Veterinary Advances. 8 (10): 1982-1988.
24. Kocogulları, C.U., Emmiler M., Cemek, M., Sahin, O., Aslan, A., Ayva, E., Tur, I., Buyukokuroglu, M.E.,
Demirkan, I., Cekirdekci, A. (2008) Can Dantrolene protect spinal cord against ischemia-reperfusion injury?
an experimental study. Thoracic and Cardiovascular Surgeon, 56: 1-6.
25. Çevik-Demirkan, A., Özdemir, V., Demirkan, İ., Türkmenoğlu, İ. (2007) Gross morphological features of
plexus brachialis in the chinchilla (Chinchilla lanigera). Journal of the South African Veterinary Association,
78 (1), 21-24.
26. Yılmaz, O., Ucar, M., Sahin, O., Sevimli, A., Demirkan, I. (2008) A diffuse uterine macro-abscess formation
associated with unilateral pyometra in a pointer bitch- a case report. Indian Veterinary Journal, 85: 309-311.
27. Civelek, T., Turan, M.K., Birdane, F.M., Demirkan, I. (2007) Serum lipid concantrations in military patrol dogs
trained for controlled aggression. Revue Vet Med, 158: 7-12.
28. Çevik-Demirkan, A., Özdemir, V., Türkmenoğlu, I., Demirkan, İ. (2007) Anatomy of the hind limb skeleton of
the chinchilla (Chinchilla lanigera). ACTA Veterinaria Brno, 76: 5001-508.
7
29. Vink, W.D., Carter, S.D., Demirkan, I., Brown, J., Hart, C.A., Murray, R.D., French, N.P. (2005) Genetic
diversity of isolates of Treponema spp. associated with bovine digital dermatitis, and implications for
epidemiology of the condition. Research in Veterinary Science Supplement A, 78: 19.
30. Dhawi, A., Hart, C.A., Demirkan, İ., Davies, I., Carter, S.D. (2005) Bovine digital dermatitis and severe
virulent ovine foot rot: A common spirochaetal pathogenesis. Veterinary Journal, 169: 232-241.
31. Öztürk, S., Demirkan, İ., Kibar, M., Bumin, A., Pekkaya, S. (2004) Transrectal ultrasonographic examination
of the urinary system in Holstein cows. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: 263-267.
32. Kamiloglu, A., Demirkan, I., Baran, V., Tuzcu, M. (2003) Identification and surgical treatment of penile
tumors in young bulls. Indian Veterinary Journal, 80, 1284-1286.
33. Özaydın, I., Kılıç, E., Baran, V., Demirkan, I., Kamiloglu, A., Vural, S. (2003) Reduction and stabilisation of
hip luxation by transposition of ligamentum sacrotuberale in dogs: an in vivo study. Veterinary Surgery, 32:
46-51.
34. Murray, R.D., Downham, D.Y., Demirkan, I., Carter, S.D. (2002) Some relationship between spirochaete
infections and digital dermatitis in four UK dairy herds. Research in Veterinary Science, 73: 223-230.
35. Atalan, G., Uzun, M., Demirkan, I., Çenesiz, M. (2002) Effect of medetomidine-butorphanol-ketamine
anaesthesia and atipamezole on heart and respiratory rate and cloacal temperature of domestic pigeons.
Journal of Veterinary Medicine A, 49: 281-285.
36. Ozaydin, I., Kiliç, E., Baran, V., Demirkan, I., Kamiloglu, A., Vural, S. (2001) The treatment of experimental
coxofemoral luxation by ligamentum sacrotuberale transposition and its fixation by interference screws in
dogs. Research in Veterinary Science (Suppl 1A): 14.
2.2
Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
37. Demirkan, İ., Hitit, A., Sarıtaş, Z.K., Pamuk, K., Korkmaz M., Çevik Demirkan, A. (2011) Symphysis
mandibula ayrılmalarında kemik yapıştırıcısı: Ex vivo taze koyun kemiğinde biyomekanik bir çalışma. Atatürk
Üniversitesi Veteriner Bilimler Dergisi, 6 (29): 111-116.
38. Demirkan, İ., Korkmaz, M., Çevik-Demirkan, A. (2009) Simental ırkı bir buzağıda aşağı ekstremite
amputasyonu ve protez uygulaması. Kocatepe Veteriner Dergisi, 2 (2): 39-43.
39. Demirkan, İ., Yüksel, H., Korkmaz, M., Çevik-Demirkan, A. (2008) A metastatic seminoma in a dog.
Kocatepe Veterinary Journal, 1: 63-67.
40. Demirkan, İ., Çevik-Demirkan, A. (2004) In utero fetal surgery. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10 (1-2), 66-74.
41. Demirkan, I., Atalan, G., Cihan, M., Sözmen, M., Kankavi, O. (2004) Replacement of ruptured Achilles
tendon by fascia lata grafting. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10 (3-4): 21-26.
42. Demirkan, İ. (2004) Use of hoof boot for the treatment of foot lesions in dairy cows. Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dergisi, 51 (2): 93-97.
43. Demirkan, İ., Kılıç, E. (2003) Correction of the intertarsal joint instability in a rooster by a polyester fibre
suture. Veteriner Cerrahi Dergisi, 9 (1-2), 59-61.
44. Demirkan, I. (1996) Mortellaro disease (digital dermatitis): a general account. Journal of the Faculty of
Veterinary Medicine University of Kafkas, 3: 123-125.
8
45. Korkmaz M, Yaprakçı MV, Pamuk K, Demirkan İ, Sarıtaş ZK. (2014) Pelikanlarda (Pelecanus onocrotalus)
ateşli silah yaralanması sonucu oluşan kırıkların değerlendirilmesi. YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 25 (2):
37-40.
46. Taşkaya Ş, Demirkan İ, Çevik Demirkan A, Korkmaz M (2013) Kedi gingivitis sağaltımında amoksisilin –
klavulanik asit ve sulfadimetilprimidin – trimetoprim ajanlarının klinik etkilerinin karşılaştırılması. Atatürk
Üniversitesi Vet. Bil. Derg, 8(3): 216-223.
47. Szucs E, Gulyas G, Cziszter LT, Demirkan I (2009) Stillbirth in dairy cattle: Review. Lucrari Stiintifica
Zootehnie si Biotehnologii, 42: 622-636.
48. Çevik-Demirkan A., Özdemir, V., Türkmenoğlu, İ., Demirkan, İ. (2007) Şinşilla’da (Chinchilla lanigera) aorta
abdominalis’in son dallarının morfolojik yapısı, Veteriner Bilimleri Dergisi, 23: 67-70.
49. Pamuk K, Sarıtaş ZK, Demirkan İ, Korkmaz M. (2009) Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Cerrahi Kliniğine getirilen hastaların değerlendirilmesi: 1090 olgu (2001-2008). Kocetepe Veteriner Dergisi, 2
(1) 29-33.
50. Sarıtaş ZK., Demirkan, İ., Birdane F., Pamuk, K., Kormaz, M. (2006) Bir buzağıda karşılaşılan torakal
özefagus obstruksiyonunun cerrahi sağaltımı. Veteriner Cerrahi Dergisi, 12: 56-58.
51. Atalan, A., Cihan, M., Demirkan, İ., Sözmen, M. (2003) Surgical treatment of Musculus gastrocnemius
tendon rupture by use of tensor fascia lata autograft: An experimental study on rabbit model. Kafkas
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9 (1) 23-28.
52. Atalan G, Demirkan İ, Yaman H, Cihan M, Önder F, Sözmen M. (2003) Effect of topical kefir application on
open wound healing: An in vivo study. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9 (1), 43-47.
53. Kamiloğlu A, Demirkan İ, Baran V. (2002) Comparison of ceftiofur sodium by intravenous regional
antibiotherapy and local oxytetracycline application for treatment of bovine digital dermatitis. Kafkas
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8, 107-110.
54. Atalan G, Demirkan İ, Güneş V, Cihan M, Çelebi F,Çitil M. (2002) Comparison of xylazine + ketamine-HCl
anaesthetic agents with acepromazine + butorphanol + ketamine combinations for their clinical and
cardiorespiratory effects in dogs. Veteriner Cerrahi Dergisi, 8, 35-40.
55. Atalan, G., Özba, B., Erdoğan, H.M., Demirkan, I., Çelebi, F. (2001) Köpeklerde xylazin-ketamin HCl
anestezik ajan kombinasyonunun medetomidin-ketamin HCl kombinasyonuyla klinik ve kardiyovasküler
etkileri yönünden karşılaştırılması. Turkish Journal of Veterinary Surgery, 7 (1-2): 21-27.
56. Özaydın, İ., Demirkan, İ., Özba, B., Cihan, M. (2000) A case of congenital permanent frenulum linguae and
lingua bifida (bifid tongue) in an Anatolian sheep (Kangal) dog. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine
University of Kafkas, 6: 107-109.
2.3
Kitap (Bölüm)
57. Demirkan, İ., “Kritik Hastalarda Kanül, Sonda ve Dren Uygulamaları”, Veteriner Acil Klinik: İlkyardım,
Transport, İlk Müdahale, ed. İ. Özaydın, 13-34, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum, 2004. [ISBN: 975-288-864X].
58. Demirkan, İ., “Acil Hastalarda Sinir Sisteminin Muayenesi”, Veteriner Acil Klinik: İlkyardım, Transport, İlk
Müdahale, ed. İ. Özaydın, 67-78, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum, 2004. [ISBN: 975-288-864-X].
9
59. Demirkan, İ., “Kanatlılarda Acil Klinik”, Veteriner Acil Klinik: İlkyardım, Transport, İlk Müdahale, ed. İ.
Özaydın, 369-374, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum, 2004. [ISBN: 975-288-864-X].
60. Demirkan, İ., “Diz Bölgesinin Muayenesi”, Dış Hastalıklar: Klinik Muayene Yöntemleri, ed. N. Güzel, 219223, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 17, Aydın, 2003. [ISBN: 975-8254-17-0].
61. Demirkan, İ., “Tarsal Bölgenin Muayenesi”, Dış Hastalıklar: Klinik Muayene Yöntemleri, ed. N. Güzel, 233238, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 17, Aydın, 2003. [ISBN:975-8254-17-0].
62. Özaydın, İ., Özba, B., Demirkan, İ., “Sinir Sisteminin Muayenesi”, Dış Hastalıklar: Klinik Muayene
Yöntemleri, ed. N. Güzel, 253-273, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 17, Aydın, 2003. [ISBN: 9758254-17-0].
63. Demirkan, İ., “Scapula ve omuz eklemi” Kedi ve Köpeklerde Kemik ve Eklemlere Cerrahi Yaklaşım Atlası,
Piermattei DL, Johnson KA. Medipres, Malatya, 2011. [ISBN: 978-975-6676-50-9].
2.4
Sözlü Bildiriler
64. Korkmaz M, Sarıtaş ZK, Bülbül A, Demirkan İ (2014) Boynuz köreltme işlemi uygulanan buzağılarda preemptive uygulanan dexketoprofen trometamol’un akut kortizol, inflamatuar yanıt ve oksidatif stres üzerine
olan etkisi. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014, ANTALYA. pp: 115-116.
65. Korkmaz M, Sarıtaş ZK, Demirkan İ, Ulutaş E (2014) Tırnak kesimi uygulanan sığırlarda dexketoprofen
trometamol’un stres ve oksidatif stres üzerine olan etkisi. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim
2014, ANTALYA. pp: 245-246.
66. Korkmaz M, Sarıtaş ZK, Demirkan İ (2014) Kırmızı Yanaklı Bir Su Kaplumbağasında (Trachemys scripta
elegans) Penis Prolapsusunun Cerrahi Sağaltımı. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014,
ANTALYA. pp: 323-324.
67. Bozkurt, Z., Szücs, E., Sossidou, E., Katalin, G., Mishev, P., Cziszter, L., Venglovosky, J., Tekerli, M.,
Akbulut, H., Demirkan, İ., Koçak, S., Köse, M., Türkmenoğlu, İ. (2008) WELANIMAL Projesi (LLP-LdV-TOITR-002) ICT teknikleri kullanılarak orta ve güney doğu Avrupa'da hayvan refahı, çevre ve gıda etkileşimlerine
farklı açılardan yeni bir yaklaşım. II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Erzurum, Türkiye, 55-56 ve 122-123.
68. İbiş, A.H., Balcı, C., Saka, Ö., Yeğit, M., Akbulut, G., Kaya, E., Demirkan, I. (2007) Abdominal kompartman
sendromunda intraabdominal basınç artışının gastric boşalma zamanı üzerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Derneği Dergisi, Supplement 1, 35: 29.
69. İbiş, A.H., Balcı, C., Saka, Ö., Pancaroğlu, M., Akbulut, G., Kaya, E., Demirkan, I. (2007) Köpeklerde
oluşturulan abdominal kompartman sendromunun reflü ve aspirasyona etkisi. Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Derneği Dergisi, Supplement 1, 35: 30.
70. Vink, W.D., Carter, S.D., Demirkan, I., Brown, J., Hart, C.A., Murray, R.D., French, N.P. (2005) Genetic
diversity of isolates of Treponema spp. associated with bovine digital dermatitis, and implications for
epidemiology of teh condition. Research in Veterinary Science, Supplement A, 78: 19.
71. Demirkan, I., Atalan, G., Gökçe, HI., Özaydin I., Çelebi, F. (2002) Comparative study of butorphanol-ketamin
HCl and xylazine-ketamin HCl combinations for their clinical and cardiovascular/respiratory effects. VIIIth
National Congress of Veterinary Surgery, Gevaş, Van, Turkey, 3-6 June, pp. 12.
72. Demirkan, I., Carter, S.D., Bell, S.C., Barnes, A., Hart, C.A., Woodward, M.J. (2000) A spirochaete isolated
from a cow with digital dermatitis: identity, characteristics and serological response. XIth International
Symposium on Disorders of the Ruminant Digit. Parma, Italy, 3-7 September.
10
73. Demirkan, I. (2000) Treponema spirochaetes isolated from digital dermatitis and severe virulent ovine footrot. VIIth National Congress of Veterinary Surgery, Bursa, Turkey, 25-28 October, pp. 27.
74. Demirkan, I. (1999) Isolation and cultivation of a treponema (anaerobic spirochaete) from a case of bovine
digital dermatitis by immunomagnetic separation. 1st National Congress for Buiatri, Ankara, Turkey, 20-22
October, pp. 87-88.
75. Demirkan, I. (1998) Possible association between spirochaetes and lesions of digital dermatitis found in
cattle. 10th International Symposium on Lameness in Ruminants. Editors: CJ Lischer and P Ossent, Lucerne,
Switzerland, pp 266-267.
76. Demirkan, I., Murray, R.D., Carter, S.D., Blowey, R.W. (1997) A new spirochaete implicated in digital
dermatitis in cattle. Annual Conference of Association of Veterinary Teachers and Research Workers,
Scarborough, United Kingdom. pp. 29.
77. Demirkan, I., Murray, R.D., Carter, S.D., Blowey, R.W. (1996) Detection of Borrelia burgdorferi antibodies in
sera of cows with digital dermatitis by ELISA and Western blotting techniques. Annual Conference of
Association of Veterinary Teachers and Research Workers, Scarborough, United Kingdom, pp. 59.
78. Demirkan, I. (1996) Digital dermatitis: history, importance and future. 5th Proceedings of Turkish Veterinary
Surgeons, Kars, Turkey, pp. 18-19.
79. Demirkan, I., Murray, R.D., Carter, S.D., Blowey, R.W. (1996) Detection of Borrelia burgdorferi antibodies in
sera of cows with digital dermatitis by ELISA and Western blotting techniques. 5th Proceedings of Turkish
Veterinary Surgeons, Kars, Turkey, pp. 14-15.
80. Kamiloglu, A., Demirkan, I., Tuzcu, M., Baran, V. (2002) Identification and surgical treatment opitons for
penile tumors in young bulls. VIIIth National Congress of Veterinary Surgery, Gevaş, Van, Turkey, 3-6 June,
pp. 66.
81. Vink, W.D., Carter, S.D., Demirkan, I., Evans, N., Brown, J., French, N. (2006) Molecular epidemiology of
treponemes associated with Bovine Digital Dermatitis: tip of the iceberg?". Proceedings, International
Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics XI conference, Cairns, Australia.
82. Atalan, G., Demirkan, I., Günes, V., Cihan, M., Çelebi, F., Çitil, M. (2002) Clinical and cardiovascular effects
of acepromazine-butorphanol-ketamine HCl combinations in dogs. VIIIth National Congress of Veterinary
Surgery, Gevaş, Van, Turkey, 3-6 June, pp. 3.
83. Laven, R.A., Demirkan, I., Carter, S.D., Blowey, R.W. (2000) Relationship of antibodies to spirochaetes and
the prevalence and severity of digital dermatits. XIth International Symposium on Disorders of the Ruminant
Digit. Parma, Italy, 3-7 September.
84. Ozaydın, I., Kılıç, E., Baran, V., Demirkan, I., Kamiloglu, A. (2000) The treatment of experimental coxofemoral luxation by ligamentum sacrotuberale transposition and its fixation by interference screw in dogs.
VIIth National Congress of Veterinary Surgery, Bursa, Turkey, 25-28 October, pp. 107.
85. Atalan, G., Özba, B., Erdogan, H.M., Demirkan, I., Celebi, F. (2000) The comparison of xylazine-ketamine
combination with the combination of medetomidine-ketamine in terms of their clinical and cardiopulmonar
effects. VIIth National Congress of Veterinary Surgery, Bursa, Turkey, 25-28 October, pp. 49.
86. Ozaydin, I., Demirkan, I., Atalan, G. (1999) Importance of anaerobes in veterinary surgery. Symposium on
Anaerobic Infections in Animals. Kars, Turkey, pp. 59.
11
2.5
Poster Bildirileri
87. Kılıç, E., Özba, B., Özaydın, İ., Kamiloğlu, A., Öztürk, S., Demirkan, İ. (2002) Congenital atresia urethralis
distalis in calves: 2 cases. VIIIth National Congress of Veterinary Surgery, Gevaş, Van, Turkey, 3-6 June, pp.
111.
88. Özba, B., Özaydin, I., Demirkan, İ. (2000) Ramus mandibulae fracture encountered in a calf and its
operative treatment. VIIth National Congress of Veterinary Surgery, Bursa, Turkey, 25-28 October, pp. 148.
89. Baran, V., Özaydın, İ., Demirkan, İ. (2000) The treatment of the rupture of both the superficial and profound
flexor tendons using the locking suture techniques in a horse under spinal anaesthesi. VIIth National
Congress of Veterinary Surgery, Bursa, Turkey, 25-28 October, pp. 149.
90. Vink, W.B., Murray, R.D., Demirkan, I., Carter, S.D., French, N.P. (2004) The use of mathematical and
observational epıdemiological studies to investigate the transmission of bovine digital dermatitis. XIIIth
Interantional Symposium on Disorders of the Ruminant Digit. Maribor, Slovenya, 11-15 February, p 52.
91. Demirkan, I. (2004) Exungulatio secunda: a treatment trial of a skin auto-grafting. IXth National Congress of
Veterinary Surgery, Manavgat, Antalya, Turkey, 22-25 September, pp. 149-150.
92. Kaya, E., Balcı, C., İbiş, A.H., Akbulut, G., Demirkan, İ. (2010) Evaluation of renal function changes in the
experimentally created abdominal compartment syndrome. European Journal of Nuclear Medicine and
Molecular Imaging. Suppl. 2, Vol. 37. S465.
93. Sarıtaş, Z.K., Sarıtaş, T.B., Pamuk, K., Korkmaz, M., Yaprakçı, M.Y., Demirkan, İ., Sıvacı, R.G. (2011)
Evaluation of the effects of fentanyl and lidocaine in dog’s epidural anaesthesia. 17th FECAVA Eurocongress
and 6th TSAVA Congress, September 7-10, Istanbul, Turkey. p. 480.
94. Sarıtaş, Z.K., Sarıtaş, T.B., Pamuk, K., Korkmaz, M., Yaprakçı, M.Y., Yılmaz, O., Demirkan, İ. (2011)
Evaluation of the effect of preemptive dexketoprofen trometamol on postoperative pain in
ovariohysterectomised dogs. 17th FECAVA Eurocongress and 6th TSAVA Congress, September 7-10,
Istanbul, Turkey. p. 480.
95. Korkmaz M, Demirkan İ, Yüksel H, Çevik Demirkan a. (2008) Bir köpekte metastazik seminoma. XI. Ulusal
Verteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası, 198-199.
96. Demirkan İ, Korkmaz M. (2008) Simental ırkı bir buzağıda aşağı ekstremite amputasyonu ve protez
uygulaması. XI. Ulusal Verteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası, 190-191.
97. Sevimli A, Demirkan İ, Ulucan A, Korkmaz M, Cıngı CÇ. (2012) İki günlük bir buzağıda damak yarıklığı ile
birlikte gözlenen servikal ektopia kordis olgusu. Patoloji Kongresi.
Editöre Mektup
98. Demirkan, I. (2008) Veteriner onkoloji derneği. Kocatepe Veterinary Journal, 1: 99-106.
99. Carter, S.D., Blowey, R.W., Murray, R.D., Demirkan, I. (1996) Serological testing for borreliosis. Veterinary
Record, 138: 600.
12
Ödüller
1. Veteriner Cerrahi Derneği “En Başarılı Genç Araştırıcı Ödülü, 2000”.
2. TÜBİTAK Hüsamettin Tugaç Vakfı “Araştırma Ödülü, 2000”.
3. Veteriner Cerrahi Derneği “TÜBA TEÇEP ödülü nedeniyle – Kedi ve Köpeklerde Kemik ve Eklemlere Cerrahi
Yaklaşım Atlası”- 2014.
4. Veteriner Cerrahi Derneği “TÜBA TEÇEP ödülü nedeniyle – Küçük Hayvan Ultrasonografi Atlası” – 2014.
Ulusal ve Uluslararası Degilerde Yayın Hakemliği
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Australian Veterinary Journal (2001-2002) - 2 makale
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2001-2002) - 8 makale
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2009-2010)
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011)
Veteriner Cerrahi Dergisi
Kocatepe Veterinary Journal
Editörlük
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (Editorial Board – 2013/bugün)
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
(Editorial Board – 2013/bugün)
Kocatepe Veterinary Journal
(Dergi Kurgu ve Kurucusu; Editör Yardımcılığı)
13
Atıf Listesi
İbrahim DEMİRKAN’a ait site edilen makaleler
Site Sayısı
Site Edilen
Yazar
35
Demirkan I
33
Demirkan I
32
Demirkan I
27
Demirkan I
1
Demirkan I
2
Demirkan I
1
Demirkan I
11
Demirkan I
12
Demirkan I
4
...Demirkan I
9
...Demirkan I
12
...Demirkan I
23
...Demirkan I
7
...Demirkan I
1
...Demirkan I
12
...Demirkan I
Site Edilen Makale
Demirkan I., Blowey R.W., Carter S.D., Murray R.D., Walker R.W.
“Serological evidence of spirochaetal infections associated with digital dermatitis in
dairy cattle”
Veterinary Journal
Demirkan I., Blowey R.W., Murray R.D., Carter S.D., Woodward J.M.
“The frequent detection of a treponema in bovine digital dermatitis by polymerase
chain reaction and immunocytochemistry”
Veterinary Microbiology
Demirkan I., Carter S.D., Hart C.A., Woodward J.M.
“Isolation and cultivation of a spirochaete from bovine digital dermatitis”
Veterinary Record
Demirkan İ., Carter S.D. Winstanley C., Bruce K.D., McNair J.M., Woodside M., Hart
C.A.
“Isolation and characterisation of a novel spirochete from severe virulent ovine foot rot”
Journal of Medical Microbiology
Carter S.D., Blowey R.W., Murray R.D., Demirkan I.
“Serological testing for borreliosis”
Veterinary Record
Demirkan I, Atalan G, Gökçe HI, Özaydin I, Çelebi F.
“Comparative study of butorphanol-ketamine HCl and xylazine-ketamine HCl
combinations for their clinical and cardiovascular/respiratory effects in healthy dogs”
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
“Spirochaetes in bovine digital dermatitis”
Doktora Tezi, University of Liverpool
Özaydın, I., Kılıç, E., Baran, V., Demirkan, I., Kamiloglu, A., Vural, S.
“Reduction and stabilisation of hip luxation by transposition of ligamentum
sacrotuberale in dogs: an in vivo study”
Veterinary Surgery
Demirkan İ., Carter S.D., Murray R.D.
“Skin diseases of the bovine digit associated with lameness”
Veterinary Bulletin
Vink WD, Jones G, Johnson WO, Brown J, Demirkan I, Carter SD, French NP.
“Diagnostic assessment without cut-offs: application of serology for the modelling of
bovine digital dermatitis infection”
Preventive Veterinary Medicine
Evans NJ, Brown JM, Demirkan I, Birtles R, Hart CA, Carter SC.
“In vitro susceptibility of bovine digital dermatitis associated spirochaetes to
antimicrobial agents”
Veterinary Microbiology
Evans NJ, Brown JM, Demirkan I, Murray RD, Birtles RJ, Hart CA, Carter SD.
“Treponema pedis sp. nov., a spirochaete isolated from bovine digital dermatitis
lesions”
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
Evans NJ, Brown JM, Demirkan I, Singh P, Getty B, Timofte D, Vink WD, Murray RD,
Blowey RW, Birtles RJ, Hart A, Carter SD.
“Association of unique, isolated treponemes with bovine digital dermatitis lesions”
Journal of Clinical Microbiology
Kocogullari CU, Emmiler M, Cemek M, Sahin O, Aslan A, Ayva E, Tur L,
Buyukokuroglu ME, Demirkan İ, Cekirdekci A.
“Can dantrolene protect spinal cord against ischemia/reperfusion injury? An
experimental study”
Thoracic and Cardiovascular Surgeon
Civelek, T., Turan, M.K., Birdane, F.M., Demirkan, I.
“Serum lipid concantrations in military patrol dogs trained for controlled aggression”
Revue Vet Med
Atalan, G., Uzun, M., Demirkan, I., Çenesiz, M.
“Effect of medetomidine-butorphanol-ketamine anaesthesia and atipamezole on heart
and respiratory rate and cloacal temperature of domestic pigeons” Journal of
Veterinary Medicine A
Cilt
Yıl
Sayfa
157
69-77
1999
60
285-292
1998
145
497-498
1999
50
1061-1068
2001
138
600
1996
26
1073-1079
2002
94
1998
32
46-51
2003
70
649-670
2000
92
235-248
2009
136
115–120
2009
59
987–991
2009
47
689-696
2009
56
1–6
2008
158
7-12
2007
49
281-285
2002
-
14
15
...Demirkan I
21
...Demirkan
16
Demirkan I
2
Demirkan I
34
… Demirkan I
2
… Demirkan I
1
... Demirkan I
1
... Demirkan I
2
... Demirkan I
3
Demirkan I
2
Demirkan I
1
... Demirkan I
1
... Demirkan I
3
... Demirkan I
1
... Demirkan I
1
... Demirkan I
1
...Demirkan I
Murray, R.D., Downham, D.Y., Demirkan, I., Carter, S.D.
“Some relationship between spirochaete infections and digital dermatitis in four UK
dairy herds”
Research in Veterinary Science
Dhawi, A., Hart, C.A., Demirkan, İ., Davies, I., Carter, S.D.
“Bovine digital dermatitis and severe virulent ovine foot rot: A common spirochaetal
pathogenesis”
Veterinary Journal
Demirkan, I., Williams, H.F., Dhawi, A., Carter, S.D., Winstanley, C., Bruce, K.D.,
Hart, C.A.
“Characterization of a spirpochaete isolated from a case of bovine digital dermatitis”
Journal of Applied Microbiology
Demirkan, I., Atalan, G., Gökçe, H.I., Özaydin, I., Çelebi, F.
“Comparative study of butorphanol-ketamine HCl and xylazine-ketamine HCl
combinations for their clinical and cardiovascular/respiratory effects in healthy dogs”
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
Evans, N.J., Brown, J.M., Demirkan, I., Murray, R.D., Vink, W.D., Blowey, R.W., Hart,
C.A., Carter, S.D.
“Three unique groups of spirpchetes isolated from from digital dermatitis lesions in UK
cattle”
Veterinary Microbiology
Ozturk, S., Demirkan, I., Kibar, M., Bumin, A., Pekkaya, S.
“Transrectal ultrasonographic examination of the urinary system in Holstein cows”
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences
Çevik-Demirkan, A., Özdemir, V., Demirkan, İ., Türkmenoğlu, İ.
“Gross morphological features of plexus brachialis in the chinchilla (Chinchilla
lanigera)”
Journal of the South African Veterinary Association
Atalan, G., Özba, B., Erdoğan, H.M., Demirkan, I., Çelebi, F.
Comparison of the clinical and cardiovascular effects of the combination of xylazineketamine HCl with medetomidine-ketamine HCl in dogs.
Turkish Journal of Veterinary Surgery
Atalan G, Demirkan İ, Güneş V, Cihan M, Çelebi F,Çitil M.
Comparison of xylazine + ketamine-HCl anaesthetic agents with acepromazine + butorphanol +
ketamine combinations for their clinical and cardiorespiratory effects in dogs
Veteriner Cerrahi Dergisi
Demirkan, I., Atalan, G., Cihan, M., Sözmen, M., Kankavi, O.
Replacement of ruptured Achilles tendon by fascia lata grafting.
Veteriner Cerrahi Dergisi
Demirkan, İ, Çevik-Demirkan A.
In utero fetal surgery
Veteriner Cerrahi Dergisi
Ozaydin, I., Kiliç, E., Baran, V., Demirkan, I., Kamiloglu, A., Vural, S.
The treatment of experimental coxofemoral luxation by ligamentum sacrotuberale
transposition and its fixation by interference screws in dogs
Research in Veterinary Science (Supplement A)
Özaydın, İ., Demirkan, İ., Özba, B., Cihan, M.
A case of congenital permanent frenulum linguae and lingua bifida (bifid tongue) in an
Anatolian sheep (Kangal) dog.
Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Kafkas
Atalan, G; Demirkan, I; Yaman, H; Cina, M
Effect of topical kefir application on open wound healing on in vivo study
Ozaydin, I.; Kilic, E.; Baran, V.;Demirkan, I.; Kamiloglu, A.; Vural, S.
The treatment of experimental coxo-femoral luxation by ligamentum sacrotuberale
transposition and its fixation by interference screw in dogs
Research in Veterinary Science
Conference: 55th Annual Conference on Current Topics in Veterinary
Science Location: Scarborough, England, UK Date: April 09-12, 2001 Sponsor(s):
Association of Veterinary Teachers and Research Workers
Szucs, E; Gulyas, L; Cziszter, LT; Demirkan, I
Stillbirth in dairy cattle: a review
Zootehnie si Biotehnologii
Çevik-Demirkan A, Ozdemir V, Turkemnoglu I, Demirkan I.
Anatomy of the hind limb skeleton of the chinchilla (Chinchilla lanigera)
ACTA Veterinaria Brno
73
223-230
2002
169
232-241
2005
101
948-955
2006
26
1073-1079
2002
130
141-150
2008
29
263-267
2005
78
21-24
2007
7
21-27
2001
8
35-40
2002
10
21-26
2004
10
66-74
2001
70
14
2001
6
107-109
2000
9
43
2003
32
46
2003
42
622
2009
76
501-508
2007
15
KİTAPLAR TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR
Atıf yapan kitabın künyesi
Sayfa
1066
Veterinary Medicine
A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and
goats
10th edition, 2007, Elsevier
Editors: Otto M. Radostits, Clive C. Gay, Kenneth W.
1067
ve
1068
Hinchcliff, Peter D. Constable
1068
1066
Atıf yapılan makaleler
Demirkan İ., Carter S.D. Winstanley C., Bruce
K.D., McNair J.M., Woodside M., Hart C.A.
“Isolation and characterisation of a novel
spirochete from severe virulent ovine foot rot”
Journal of Medical Microbiology
Demirkan I., Blowey R.W., Carter S.D., Murray
R.D., Walker R.W. “Serological evidence of
spirochaetal infections associated with digital
dermatitis in dairy cattle” Veterinary Journal
Demirkan I., Blowey R.W., Murray R.D., Carter
S.D., Woodward J.M. “The frequent detection of
a treponema in bovine digital dermatitis by
polymerase
chain
reaction
and
immunocytochemistry” Veterinary Microbiology
Dhawi, A., Hart, C.A., Demirkan, İ., Davies, I.,
Carter, S.D. “Bovine digital dermatitis and severe
virulent ovine foot rot: A common spirochaetal
pathogenesis” Veterinary Journal
50
1061-1068
2001
157
69-77
1999
60
285-292
1998
169
232-241
2005
Toplam atıf sayısı: 334
16
Download

ÖZGEÇMİŞ (Tıklayınız) - Prof.Dr.İbrahim Demirkan