-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sürantrenman yetersiz yenilenmeyle
-
-
re anlatmak için birkaç terimin
-
antrenman sezonunun sonu-
-
Yüksek
Terleme
Gece terlemesi
ter
Teknik hareketlerin
kalitesi
Kontrollü hareket
-
Belirsiz teknik
sel hatalar
hata
Konsantrasyon
Normal
Tekniksel elementlerde
-
konsantrasyon Sinirlilik
olamama
sitesi
hissetme
toparlanma arzusu
istekli
-
-
-
-
-
-
-
Kas hasa-
-
-
-
mamak
-Sporcunun kapasitesinden
daha yüksek talep
-
-Yetersiz uyku
antrenman yüklenmesinde
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
kapasitesinde azalma
olma
azalma
-Maç korkusu
-
dan sonra yeterli derecede toparlanma-
-
-
bir sporcu antrenmanda her bir tekrar-
Ancak birçok sürantrenman duru-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
uyarma
Download

Yorgunluk ve sürantrenman