TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Mustafa Cem UZAL
ÖZGEÇMİŞ
Ortaöğretimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı.
1984 yılında İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi’nden
mezun oldu.
1991 yılında İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon
Onkolojisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.
2005’de doçent, 2011’de profesör oldu.
1991-1993 yılları arasında College de Medicine bursu ile Paris Tenon Hastanesi
Radyoterapi Bölümünde ve Gustave Roussy Enstitüsü Brakiterapi Bölümünde staj
yaptı.
1996-1999 yılları arasında İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümünde uzman doktor olarak görev yaptı.
1999 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalına
kurucu öğretim üyesi olarak yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2006-2008 yılları
arasında Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2011-2012 yıllarında Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı yaptı.
Meme Kanseri, Jinekolojik Kanserler, Pediatrik Tümörler, Yumuşak Doku ve Kemik
Tümörleri, Hematolojik Maligniteler, Brakiterapi ve Medikal Fizik ilgi alanlarıdır.
Prof. Dr. Zafer KOÇAK
ÖZGEÇMİŞ
Ortaöğretimi Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi’nde tamamladı.
1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.
2006’da doçent, 2012’de profesör oldu.
1999 yılında Danimarka Aarhus Üniversitesi Onkoloji Kliniğinde Prof. Dr. Jens
Overgaard sorumluluğunda “Guest Researcher” olarak çalıştı ve eğitim aldı.
2003-2005 yılları arasında ABD’de Duke Üniversitesi’nde Prof.Dr. Lawrence B. Marks
sorumluğunda “Research Associate” olarak çalıştı ve torakal radyoterapiye bağlı
normal doku hasarı üzerine eğitim gördü ve çalışmalarda bulundu.
Akciğer kanserleri, gastrointestinal sistem kanserleri, primeri bilinmeyen kanserler ve
cilt kanserleri ile ilgilenmektedir.
Torakal radyoterapi ve normal doku hasarı konularında yoğun çalışmaları
bulunmaktadır.
Doç. Dr. Hasan Murat ÇALOĞLU
ÖZGEÇMİŞ
1968 yılında Ağrı’da doğdu.
1986 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi.
1992 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
2000 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon
Onkolojisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.
2002 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında
yardımcı doçent kadrosuna atandı
2008 yılında 6 ay ABD’de Cleveland Clinic, Taussig Cancer Institute’de prostat
brakiterapisi konusunda çalışmalarda bulundu.
2010 yılında doçent oldu
Başlıca ilgi alanları, genitoüriner sistem tümörleri, santral sinir sistemi tümörleri ve
baş-boyun tümörleridir.
Doç. Dr. Vuslat YÜRÜT ÇALOĞLU
ÖZGEÇMİŞ
1971 yılında Aydın’da doğdu.
1989 yılında Aydın Cumhuriyet Lisesi’ni bitirdi.
1995 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında
uzmanlık eğitimini tamamladı.
2008 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında
yardımcı doçent kadrosuna atandı
2010 yılında doçent oldu
2013 yılında 1 ay Avusturya’da Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
Bölümünde IMRT konusunda çalışmalarda bulundu.
Başlıca ilgi alanları, genitoüriner sistem tümörleri, santral sinir sistemi tümörleri, başboyun tümörleri ve çocukluk çağı tümörleridir.
Doç. Dr. Mert SAYNAK
ÖZGEÇMİŞ
Ortaöğretimini Konya'nın Seydişehir ilçesinde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1998 yılında bitirdi.
Radyasyon Onkolojisi uzmanlığını 2003 yılında yine İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'ndan aldı.
2007 yılında yardımcı doçent, Mart 2012'de doçent ünvanı aldı.
Kasım 2008- Ekim 2009 tarihleri arasında ABD’nde North Carolina Üniversitesi,
Radyasyon Onkolojisi Departmanı’nda “Davetli Araştırmacı” olarak görev yaptı.
2013 yılında Almanya'nın Erlangen Üniversitesi'nde 2 ay süre ile "Misafir Öğretim
Üyesi" olarak bulundu.
Çalışmalarında akciğer, gastrointestinal sistem ve cilt kanserleri ile ilgilenmektedir.
Yrd. Doç. Dr. Ruşen COŞAR
ÖZGEÇMİŞ
Ortaöğretimini İstanbul 50. Yıl Ahmet Merter İlköğretim
Okulunda tamamladı.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1995 yılında bitirdi.
Radyasyon Onkolojisi uzmanlığını 2002 yılında yine İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi
Anabilim Dalı'ndan aldı.
2003 yılında Uzman Doktor, 2007 yılında yardımcı doçent ünvanı aldı.
Meme Kanseri, Jinekolojik Kanserler, Yumuşak Doku ve Kemik Tümörleri, Hematolojik
Maligniteler.
Uzm. Dr. Dilek NURLU
ÖZGEÇMİŞ
Ortaöğretimini Muğla’nın Ortaca ilçesinde tamamladı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2004 yılında bitirdi.
Radyasyon Onkolojisi uzmanlığını 2011 yılında yine Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'ndan aldı.
Çalışmalarında meme, jinekoloji kanserleri, lenfoma ve sarkomlar ile ilgilenmektedir.
Uzm. Dr. Nilüfer KILIÇ DURANKUŞ
ÖZGEÇMİŞ
Ortaöğretimini İstanbul Oğuzkaan Kolejinde tamamladı.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2007 yılında bitirdi.
Radyasyon Onkolojisi uzmanlığını 2013 yılında yine
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'ndan aldı.
2011 yılında 2 ay İsviçre’de Lozan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümünde
misafir araştırma görevlisi olarak bulundu.
Dr. Funda ÇUKURÇAYIR
ÖZGEÇMİŞ
Ortaöğretimi Isparta Anadolu Lisesi’nde tamamladı.
2007 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
2014 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.
Dr. Görkem TÜRKKAN
ÖZGEÇMİŞ
Ortaöğretimi Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı.
2003 yılında Zonguldak Fen Lisesi’nden mezun oldu.
2003-2008 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde
eğitimine devam etti.
2009 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
2012 yılından beri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda
uzmanlık eğitimine devam etmektedir.
Dr. Kadriye Ayşenur ARLI
ÖZGEÇMİŞ
Ortaöğretimi Cemal Şaşmaz Fen Lisesi’nde tamamladı.
2012 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
2012 yılından beri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi AD’nda uzmanlık eğitimine devam etmektedir.
Download

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı