1. Adı Soyadı: Aslıhan Örs Gevrekci
2. Unvanı: Yard. Doç. Dr.
3. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Doktora
Alan
Üniversite
Yıl
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Bilkent Üniversitesi
2005
Genetik
University of London
2009
4. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2010
5. Yayınlar
5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
Gulsuner, S., Tekinay, A.B., Doerschner K., Boyaci, H., Bilguvar, K., Unal, H., Örs, A.,
Atalar, E., Basak, N.,Topaloglu, H.Tan, M., Tan, U., Murat Gunel, M. Ozcelik, T., (2011)
Homozygosity mapping and targeted genomic sequencing reveal the gene responsible for
cerebellar hypoplasia and quadrupedal locomotion in a consanguineous kindred. Genome
Research 21(12), 1995-2003; doi:10.1101 / gr.126110.111
Örs, A., Grimaldi, M., Kimata, Y., Wilkinson, C.R.M., Jones, N. and Yamano, H., (2009)
The transcription factor Atf1 binds and activates the APC/C ubiquitin ligase in fission yeast.
J. Biol. Chem., 284: 23989-23994; doi:10.1074 / jbc.M109.018309
5.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
Yilmaz S., Misirlioğlu M., Ors Gevrekci A., Askın C., Adısen M. Z. (2013) Cortical
Representation of Parafunctional Tooth Clenching : an fMRI Experiment, Avrupa Baş ve
Boyun Radyoloji Topluluğu, İzmir, Türkiye
Gungor I., Ors Gevrekci A. (2013) Characterization of SPBC409.08 and SPAC9.02c Genes
in Schizosaccharomyces pombe, 20. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, Zonguldak, Türkiye
Örs Gevrekci A., Güngör İ. (2013) Characterization of Polyamine Synthase and Transporters
in Fission Yeast, 7. Uluslararası Fission Yeast Toplantısı, Londra, İngiltere
Örs A. (2012) Identification of novel APC/C regulators in fission yeast. 1 st Uluslararası
Türkiye Moleküler Biyoloji Topluluğu Kongresi, İstanbul, Türkiye
Örs A. (2012) The characterization of spermine and spermidine family transporters in S.
pombe Gordon Research Conferences, Membrane Transport Proteins, Les Diablerets, İsviçre
Boyaci H., Örs A., Boyaci P., Ozçelik T., Uysal H., Doerschner K. (2011) Structural and
functional analysis of brains of patients with congenital mirror movement disorder. Society
for Neuroscience (SfN) 41st Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Washington
DC , ABD
1
Örs A., Yamano H. (2008) An unusual couple: Atf1 and Apc5. MCRI Scientific Retreat,
Wye, İngiltere
Örs A., Yamano H. (2007) Characterization of fission yeast APC/C subunits. Fourth
International Fission Yeast Meeting , Copenhagen, Danimarka
5.3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Güngör İ., Örs Gevrekci A. (2013) Schizosaccharomyces pombe’de SPBC409.08 ve
SPAC9.02c Genlerinin Karakterizasyonu, 20. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, Zonguldak,
Türkiye
Örs A., Abaci-Türk E., Ürgen B., Boyaci H., Doerschner K. (2011) Somatosensory cortex
mapping with fMRI. 16th Türk Manyatik Rezonans Derneği Toplantısı, İstanbul, Türkiye
Örs A., Doerschner K., Gulsuner S., Uysal H., Bilgen R., Ozcelik T., Boyaci H. (2011)
Functional and morphological analysis of the brain in congenital mirror movement disorder.
10th Ulusal Nörobilim Kongresi , İstanbul, Türkiye
5.4. Uluslararası Atıflar
Gulsuner, S., Tekinay, A.B., Doerschner K., Boyaci, H., Bilguvar, K., Unal, H., Örs, A.,
Atalar, E., Basak, N.,Topaloglu, H.Tan, M., Tan, U., Murat Gunel, M. Ozcelik, T., (2011)
Homozygosity mapping and targeted genomic sequencing reveal the gene responsible for
cerebellar hypoplasia and quadrupedal locomotion in a consanguineous kindred. Genome
Research 21(12), 1995-2003; doi:10.1101 / gr.126110.111
o atıf 1. BMC Med. Genet. (2012)
o atıf 2. Brain (2013)
Örs, A., Grimaldi, M., Kimata, Y., Wilkinson, C.R.M., Jones, N. and Yamano, H., (2009)
The transcription factor Atf1 binds and activates the APC/C ubiquitin ligase in fission
yeast. J. Biol. Chem., 284: 23989-23994; doi:10.1074 / jbc.M109.018309
o atıf 1. Eukaryot Cell. (2010)
o atıf 2. Genetics (2010)
o atıf 3. Mol. Biol. Cell. (2011)
o atıf 4. Annu Rev. Biochem. (2012)
o atıf 5. J. Biol. Chem. (2012)
6. Ulusal & Uluslararası Projeler
TÜBITAK 1001 İnsan beyninin yapısal ve işlevsel mimarisinin genetik kökenli merkezi
sinir sistemi bozuklukları incelenerek araştırılması, Danışman. Bütçe: 316,010 TL
(2012-2015)
TÜBITAK 3501 Kariyer Geliştirme Fonu, S.pombe’de Poliamin yolağında görevli aday
genlerin karakterizasyonu ve bu genlerin strese karşı savaşta ve hücre döngüsü
kontrolündeki rolünün araştrlmas, Yürütücü. Bütçe: 120,145 TL (2011-2013)
TÜBITAK 1001 Araştırma Projesi, Bağlamın görsel algıya etkileriyle ilgili olarak insane
korteksindeki sinirsel etkinliklerin ve işlevsel bağlantıların incelenmesi, Bursiyer. Bütçe:
338,123 TL (2009-2013)
2
7. İdari Görevler
ERASMUS Program Kordinatörü (2010- 2013)
8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
BSCB (Britanya Hücre Biyolojisi Topluluğu)
S. pombe Community
9. Ödüller
Marie Curie Reseach Institute doktora bursu
Bilkent Üniversitesi Lisans bursu
10. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2011-2012
İlkbahar
Güz
2012-2013
İlkbahar
2013-2014
3
Güz
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci Sayısı
Hücre Biyolojisi I
3
0
29
Hücre Biyolojisi Laboratuvarı I
0
3
30
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı I
0
3
23
Gen Regülasyonu
3
0
3
Hücre Biyolojisi II
3
0
30
Hücre Biyolojisi Laboratuvarı II
0
3
23
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
II
0
3
20
DNA Onarım Mekanizmaları
3
0
4
Hücre Biyolojisi I
3
0
44
Moleküler genetik
3
0
17
Hücre Biyolojisi Laboratuvarı I
0
3
28
Molekuler Biyoloji Laboratuvarı I
0
3
23
Gen Regülasyonu
3
0
4
Hücre Biyolojisi II
3
0
39
Hücre Biyolojisi Laboratuvarı II
0
3
23
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
II
0
3
20
DNA Onarım Mekanizmaları
3
0
5
Fizyolojik Psikoloji
3
0
39
Genel Psikoloji I
3
0
55
Genel Psikoloji II
3
0
40
Genel Psikoloji IV
3
0
59
Download

1. Adı Soyadı: Aslıhan Örs Gevrekci 2. Unvanı: Yard. Doç. Dr. 3