Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0364-T
Adresi :
Merkez Mah. Tatlıpınar Sok. No:13 Mart
Plaza Kat:2
Kağıthane 34400
İSTANBUL / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Tel
: 0212 321 09 00
Faks
: 0212 321 09 75
E-Posta : [email protected]
Website : www.cevreanaliz.com
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kuruyemiş, Yağlı
Tohumlar,
Kurutulmuş Meyve
Sebzeler, Tahıl ve
Baklagiller,
Baharatlar, Çaylar,
Pirinç
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁ + B₂
+ G₁ + G₂) Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
AOAC 999.07
Karabiber
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin
(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
İşletme içi metot-“ DMS
98129”
(Modifiye edilen
R-BIOPHARM, Ref. No:A9
-P07.V6)
Bebek Mamaları
Aflatoksin B₁ Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
AOAC 999.07
EN 15851
Süt, Süt Tozu ve
Bebek Mamaları
Aflatoksin M₁ Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
AOAC 2000.08
ISO 14501
Tahıllar, Tahıl Bazlı
Ürünler ve Tahıl
Bazlı Bebek ve
Çocuk Gıdaları
Okratoksin A Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
EN 15835
Tahıllar, Tahıl Bazlı
Ürünler
Okratoksin A Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
AOAC 2000.03
EN 14132
Kahve Çekirdeği,
Öğütülmüş Kahve,
Kahve Ekstraktı
Okratoksin A Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
AOAC 2000.09
EN 14132
Bira, Şarap ve
Meyve Şarapları
Okratoksin A Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
AOAC 2001.01
EN 14133
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
AB-0364-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Zerdeçal ve
Kırmızıbiber
Okratoksin A Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
İşletme içi metot-“ DMS
77418”
(Modifiye edilen R-Biopharm
A4-P14.v4.)
Tahıllar, Tahıl Bazlı
Ürünler ve Tahıl
Bazlı Bebek ve
Çocuk Gıdaları
Deoksinivalenol (DON) Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
EN 15891
Tahıllar, Tahıl Bazlı
Ürünler ve Tahıl
Bazlı Bebek ve
Çocuk Gıdaları
Zearalenon (ZON) Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
EN 15850
Meyve Suları
Nektarları ve
Püreleri
Patulin Tayini
HPLC-UV Kullanılarak
AOAC 2000.02
Katı Haldeki Elma
Ürünleri
Bebek ve Çocuklar
için Meyve Bazlı
Püre ve Meyve
Suları
Patulin Tayini
HPLC-UV Kullanılarak
EN 15890
Distile Alkollü
İçkiler
Patulin Tayini
HPLC-UV Kullanılarak
İşletme içi metot-“ DMS
90643“
(Modifiye edilen AOAC
2000.02 )
Tahıllar, Tahıl Bazlı
Ürünler ve Tahıl
Bazlı Bebek ve
Çocuk Gıdaları
Fumonisin (FB₁ +FB₂) Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
CEN TS 16187
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
AB-0364-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Tahıl, Hafif Fırıncılık
Ürünleri ve Tahıl
Bazlı Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Multi-Mikotoksin (Aflatoksin B₂, B₁, G₂, G₁,
Okratoksin A, Deoksinivalenol,
Zearalenon, Fumonisin B₁ ve Fumunisin B₂
) Analizi
İşletme içi metot - “DMS
86803”
(Modifiye edilen Mass
Spectrom.2006 Vol. 20)
LC- MS/MS Kullanılarak
Bebek Formülleri,
Devam Formülleri,
Bebek ve Küçük
Çocuk Ek Gıdaları
ve Bebekler için
Üretilen Tüm
Gıdalar
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
(Benzo(a)antrasen, Krisen, Benzo(b)
floranten, Benzo(a)piren) Tayini
Süt, Süt Katkılı
Ürünler ve Bebek
Mamaları
Melamin Miktarı Tayini
LC-MS/MS Kullanılarak
ISO/TS 15495
Kahve, Kahve
Ürünleri ve
Alkolsüz İçecekler,
Enerji İçecekleri
Kafein Tayini
HPLC-UV Kullanılarak
BVL L 46.00-3
Gıdalar
Asesülfam K, Aspartam, Sakkarin Tayini
HPLC-UV Kullanılarak
BVL L00.00-28
Bal
Şeker Bileşenleri (Fruktoz, Glukoz,
Sakkaroz ve Maltoz) Analizi
TS 13359
LC- MS/MS Kullanılarak
İşletme içi metot-“ DMS
86798”
(Modifiye edilen J. Agric.
Food Chem 2010, 58, 1210112104)
HPLC-RID Kullanılarak
Gıdalar
Benzoik Asit ve Sorbik Asit Tayini
GC-FID Kullanılarak
AOAC 983.16
Katı, Sıvı Yağlar ve
Gıdalardan
Ekstrakte Edilen
Yağlar
Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Tayini,
Toplam, Doymuş, Doymamış ve Trans Yağ
Analizi
GC-FID Kullanılarak
AOAC 963.22
AOAC 996.06
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
AB-0364-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Et, Et Ürünleri ve Et
ve Et Ürünü İçeren
Bebek Maması
Nitrat ve Nitrit Analizi
IC Kullanılarak
EN 12014-4
Sebze ve Sebze
Ürünleri ve Sebze
ve Sebze Ürünleri
İçeren Bebek
Maması, Tahıl ve
Tahıl Ürünleri
İçeren Bebek
Mamaları
Nitrat Analizi
IC Kullanılarak
EN 12014-2
Gıdalar
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg),
Arsenik (As), Demir (Fe), Bakır (Cu), Çinko
(Zn), Kalay (Sn) ve Aluminyum (Al) Tayini
ICP-MSD Kullanılarak
EN 15763
Gıda ile Temas
Eden
Materyaller-Cam
Porselen ve
Seramik
Kaplamalar
Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Salınımı
ICP-MSD Kullanılarak
ISO 4531-1
ISO 6486-1
ISO 7086-1
Destile Alkollü
İçecekler ve
Alkolsüz İçecekler
Metil Alkol ve Etil Alkol Tayini
GC/FID-HS Kullanılarak
İşletme içi metot-“DMS
19166”
(Modifiye edilen AOAC
972.10)
Bira
Metil Alkol ve Etil Alkol Tayini
GC/FID-HS Kullanılarak
İşletme içi metot-“DMS
19168”
(Modifiye edilen AOAC
984.14)
İşletme içi metot-“DMS
19236”
(Modifiye edilen AOAC
999.10)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
AB-0364-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Yüksek Su ve Asit
İçerikli,
(Taze ve
Dondurulmuş
Meyve Sebzeler,
Taze Baklagiller)
Yüksek Yağ İçerikli,
(Kuruyemişler,
Yağlı Tohumlar ve
Zeytin)
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Kullanılarak
(Acephate, Acequinocyl, Acetamiprid,
Acetochlor, AcibenzolarSMethyl,
Aclonifen, Acrinathrin, Alachlor, Aldicarb,
Aldicarbsulfone, Aldicarbsulfoxid,
Aldoxycarb, Ametoctradin, Ametryn,
Aminocarb, Anilazine, Anilofos, Aramite,
Atrazin, Atrazine2Hydroxy,
Atrazinedesethyl, Atrazinedesisopropyl,
Azamethiophos, Azimsulfuron,
Azinphosethyl, Azinphosmethyl,
Azocyclotin, Azoxystrobin, Beflubutamid,
Benalaxyl, Bendiocarb, Benfuracarb,
Benoxacor, Bensulfuronmethyl, Bensulide,
Benzoximate, Bifenazate, Bifenox,
Bifenthrin, Bioresmethrin, Bitertanol,
Boscalid, Brodifacoum, Bromacil,
Bromuconazole, Buprimate, Buprofezin,
Butafenacil, Butocarboximsulfoxide,
Buturon, Cadusafos, Carbaryl,
Carbendazim, Carbofuran,
Carbofuran3Hydroxy, Carbosulfan,
Carboxine, Carfentrazoneethyl,
Chlorantriprole, Chlorfenvinphos,
Chlorfluazuron, Chloridazon, Chloroxuron,
Chlorpyrifos, Chlorsulfuron, Cinidonethyl,
Clethodim, Clodinafoppropargyl,
Clofentezine, Clothianidin, Cyanazine,
Cyazofamid, Cycloate, Cyenopyrafen,
Cyflufenamid, Cyloxydim, Cypermethrin,
Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine,
İşletme içi metot - “DMS
100894”
(Modifiye edilen EN 15662)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
AB-0364-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Yüksek Su ve Asit
İçerikli, (Taze ve
Dondurulmuş
Meyve Sebzeler,
Taze Baklagiller)
Yüksek Yağ İçerikli,
(Kuruyemişler,
Yağlı Tohumlar ve
Zeytin) Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Desmedipham, Diafenthiuron, Diallate,
Diazinon, Dichloflunid, Dichlorvos,
Dicrotophos, Diethofencarb,
Difenoconazole, Diflubenzuron,
DimethanamidP, Dimethoate,
Dimethomorph, Diniconazole, Dioxacarb,
Dioxathion, Diphenamid, Diuron, Dodine,
EPN, Epoxiconazole, EPTC, Ethiofencarb,
Ethion, Ethirimol, Ethofumasate,
Ethoprophos, Ethoxysulforon, Etofenprox,
Etoxazole, Famoxadone, Fenamidone,
Fenamiphos, FenamiphosSulfoxide,
Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole,
Fenbutatinoxide, Fenhexamid,
Fenoxapropethyl, Fenoxycarb, Fenpiclonil,
Fenpropathrin, Fenpropimorph,
Fenpyroximate, Fenthion, Fenthionsulfon,
Fentin, FlampropMisopropyl,
Flazasulfuron, Florasulam,
Fluazifoppbutyl, Flucarbazone,
Flucythrinate, Flufenacet, Flufenoxuron,
Flumetsulam, Flumioxazin, Fluometuron,
Fluopicolide, Fluopyram, Fluquinconazole,
Fluridon, Flurtamone, Flusilazole,
Fluthiacetmethyl, Flutolanil, Flutriafol,
Foramsulfuron, Formetanate, Fosthiazate,
Furathiocarb, Halfenprox,
Halosulfuronmethyl,
Haloxyfop2ethoxyethyl, Haloxyfopp,
Haloxyfoppmethyl, Heptenophos,
Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil,
Imazamethabenzmethyl, Imazamox,
Imazethapyr, Imidacloprid, Indoxacarb,
IodosulfuronMethylSodium, Iprovalicarb,
Isofenphos, Isoproturon, Kinetin,
KresoximMethyl,
İşletme içi metot - “DMS
100894”
(Modifiye edilen EN 15662)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
AB-0364-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Yüksek Su ve Asit
İçerikli, (Taze ve
Dondurulmuş
Meyve Sebzeler,
Taze Baklagiller)
Yüksek Yağ İçerikli,
(Kuruyemişler,
Yağlı Tohumlar ve
Zeytin) Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon,
Malathion, Mandipropamid, Mecarbam,
Mepanipayrim, Mepiquat, Mesotrione,
Metalaxyl, Metamitron, Methacrifos,
Methamidophos, Methidathion,
Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide,
Metolachlor, MetolachlorS,
Metominostrobin, Metosulam,
Metrafenone, Metribuzin,
Metsulfuronmethyl, Mevinphos,
Molinate, Monocrotophos, Monolinuron,
Myclobutanil, Napropamide,
Nicosulfuron, Norflurazon, Nuarimol,
Ofurace, Omethoate, Oxadiazon, Oxadixyl,
Oxamyl, Oxasulfuron, Oxycarboxin,
OxydemetonMethyl, Paraoxoxnethyl,
Parathion, Penconazole, Pencycuron,
Pendimethalin, Penoxsulam, Permethrin,
Pethoxamid, Phenmedipham, Phenthoate,
Phorate, PhorateSulfone, Phosalone,
Phosmet, Phosphamidon, Picolinafen,
Picoxystrobin, Pinoxaden, Pirimicarb,
PirimiphosMethyl, Primiphosethyl,
Primisulfuronmethyl, Prochloraz,
Profenofos, Profoxydim, Promecarb,
Prometryn, Propanil, Propaquizafop,
Propargite, Propazine, Propetamphos,
Propiconazole, Propoxur,
Propoxycarbazone, Proquinazid,
Prosulfocarb, Prosulfuron,
Prothioconazole, Prothiophos, Proxsulam,
Pymetrozine, Pyraclostrobin,
PyraflufenEthyl, Pyrazophos, PyrethrinI,
Pyridaben, Pyridaly, Pyridaphenthion,
Pyridate, Pyrifenox, Pyrimethanil,
Pyriproxyfen,
İşletme içi metot - “DMS
100894”
(Modifiye edilen EN 15662)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
AB-0364-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Yüksek Su ve Asit
İçerikli, (Taze ve
Dondurulmuş
Meyve Sebzeler,
Taze Baklagiller)
Yüksek Yağ İçerikli,
(Kuruyemişler,
Yağlı Tohumlar ve
Zeytin) Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Qinoxyfen, Quinalphos, Quinmerac,
QuizalofopPEthyl, Resmethrin,
Rimsulfuron, Sethoxydim, Silthiofam,
Simazine, Spirodiclofen, Spiromesifen,
Spiroxamine, Sulfosulfuron,
TauFluvalinate, TCMTB(Busan),
Tebuconazole, Tebufenozide,
Tebufenpyrad, TEPP, Tepraloxydim,
Terbuthylazine, Terbutryn, Tetraconazole,
Thiabendazol, Thiacloprid, Thiazopyr,
Thifensulfuronmethyl, Thiobencarb,
Thiodicarb, Thiomethoxam,
Thiophanatemethyl, Tolfenpyrad,
Tolyfluanid, Tralkoxydim, Triadimefon,
Triadimenol, TriAllate, Triasulfuron,
Triazophos, Tribenuronmethyl,
Trichlorfon, Tridemorph, Trifloxystrobin,
Trifloxysulfuronsodium, Triflumizole,
Triforine, TrinexapacEthyl, Triticonazole,
Zoxamide,2,4,5-T ,2,4-D ,2.4-DB
,2-Naphthyloxyaceticacid, 4-CPA,
Amidosulfuron, Bentazone, Bromoxynil,
Cyclanilide, Dinocap, Dinoseb, Dinoterb,
Dithianon, DNOC, Endosulfan sulfate,
Fluazifop, Fluazinam, Fludioxonil,
Fluroxypyr, Fomesafen, Imazosulfuron,
Ioxynil, Isoxaflutole, MCPA, MCPB,
Mecoprop, Novaluron, Teflubenzuron,
Thidiazuron, Triclopyr, Triflumuron,
Fipronil )
İşletme içi metot - “DMS
100894”
(Modifiye edilen EN 15662)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
AB-0364-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Yüksek Su ve Asit
içerikli,
(Taze ve
Dondurulmuş
Meyve Sebzeler,
Taze Baklagiller)
Yüksek Yağ içerikli,
(Kuruyemişler,
Yağlı Tohumlar ve
Zeytin)
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC/MS Kullanılarak
Tecnazene, Ethalfluralin, Trifluralin, alphaHCH, Hexachlorobenzene, beta-HCH,
Lindane(gamma BHC), Quintozene (PCNB),
delta BHC, Tefluthrin, Formothion,
Parathion-methyl, Chlorpyrifos-methyl,
Vinclozolin, Heptachlor, Fenitrothion,
Ethofumesate, Aldrin, Dicofol, Chlorthal
dimethyl, Bromophos-methyl, Butralin,
Chlozolinate, Heptachlor exoepoxide,
Heptachlor endoepoxide, Procymidone,
Bromophos-ethyl, 2,4′-DDE, Alpha
endosulfan, Chlorfenson, Dieldrin, 4,4′
-DDE, 2,4′-DDD, Oxyfluorfen, Endrin, beta
endosulfan, Chlorfenapyr,
Chlorobenzilate, Chlorpropylat, 4,4′-DDD,
2,4-DDT, Endosulfan sulfate, Quinoxyfen,
4,4′-DDT, Bromopropylate, Tetradifon,
Lambda cyhalothrin, Cyhalothrin
(Gamma), beta cyfluthrın,
α-Cypermethrin, Fenvalerate,
Esfenvalerate
İşletme içi metot-“DMS
100894”
(Modifiye edilen EN 15662)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
AB-0364-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yüksek Su içerikli,
Yüksek Su ve Asit
içerikli ve Yüksek
yağ içerikli, Taze ve
Dondurulmuş
Meyve Sebzeler,
Baklagiller,
Kuruyemişler, Yağlı
tohumlar ve Zeytin
Dithiocarbamat Kalıntılarının
(CS₂ cinsinden) Tayini
HPLC-DAD Kullanılarak
işletme içi metot - “DMS
104651”
(Modifiye edilen CRL- SRM
Version 2 Analysis of
Dithiocarbamate Residues in
of Plant origininvoling
clevage into Carbon
Disulfide, Partitioning into
İsooctane and Determinative
Analysis by GC-ECD
CRL,2009)
Gıda ve Gıda
Takviyeleri
Boya Aranması- Sentetik Boya Miktarı
Tayini
E100-Kurkumin
E102-Tatrazin
E104-Kinolin Sarısı
E110-Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S
E120-Koşineal, Karminik Asit, Karminler
E122-Azorubin, Karmosin
E124-Ponso (ponceau) 4R, Koşineal Red A
E129-Allura Red AC
E131-Patent Blue V
E132-Indigotin (Indigo Karmin)
E133-Brilliant Blue FCF
E142-Green S
E151-Brilliant Black BN,Black PN
İşletme içi metot-“ DMS
25139”
(Modifiye edilen T.C. Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı, Gıda
Maddeleri Muayene ve
Analiz Yöntemleri)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
AB-0364-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıda Takviyeleri
Boya Aranması- Sentetik Boya Miktarı
Tayini
HPLC- UV Kullanılarak
E102-Tatrazin
E104-Kinolin Sarısı
E110-Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S
E120-Koşineal, Karminik Asit, Karminler
E122-Azorubin, Karmosin
E124-Ponso (ponceau) 4R, Koşineal Red A
E129-Allura Red AC
E131-Patent Blue V
E132-Indigotin (Indigo Karmin)
E133-Brilliant Blue FCF
E142-Green S
NMKL No:130
Destile İçkiler
(Viski, Votka,
Brendi)
Alkol Tayini
EEC No 2870/2000
Şarap
Alkol Tayini
EEC No 000/90
Bira
pH Tayini
AOAC 945.10
Şarap
pH Tayini
AOAC 960.19
Alkolsüz İçecekler,
Bira
Karbondioksit Tayini
TS 2259
Katı ve Sıvı Yağlar
Asit Sayısı Tayini
AOCS Cd 3d-63
Katı ve Sıvı Yağlar
İyot Sayısı Tayini
AOCS Cd 1b-87
Katı ve Sıvı Yağlar
Kırılma İndisi Tayini
ISO 6320
Katı ve Sıvı Yağlar
Peroksit Sayısı Tayini
AOCS Cd 8b-90
Katı ve Sıvı Yağlar
Sabunlaşma Sayısı Tayini
AOCS Cd 3-25
Katı ve Sıvı Yağlar
Serbest Yağ Asitleri Tayini
AOCS Ca 5a-40
Zeytinyağı
UV Işığında Özgül Absorbans (Soğurma)
Tayini
TS 341
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
AB-0364-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Baharat ve çeşni
veren maddeler
Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
ISO 930
Baharatlar ve çeşni
veren maddeler
Kül Tayini
ISO 928
Baharatlar ve çeşni
veren maddeler
Rutubet Tayini
AOAC 986.21
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Rutubet Tayini
ISO 712
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
pH Tayini
AOAC 943.02
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Ham Protein Tayini
ICC Standard No. 105/2
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Toplam Kül Tayini
ISO 2171
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Toplam Yağ Tayini
TS 4967
Et ve Et Ürünleri
Azot-Protein Tayini
ISO 937
Et ve Et Ürünleri
Hidroksiprolin-Kolajen Tayini
Kolajen/Protein Oranı
NMKL No.127
Et ve Et Ürünleri
Kül Tayini
ISO 936
Et ve Et Ürünleri
Rutubet Tayini
ISO 1442
Et ve Et Ürünleri
Tuz Tayini
ISO 1841-2
Et ve Et Ürünleri
Yağ Tayini
ISO 1443
Süt ve Süt Ürünleri
Yağ Tayini
ISO 8262-3
Süt ve Süt Ürünleri
Protein Tayini
APHA 15.12 Part:B
Süt
Asitlik Derecesinin Tayini
TS 1018
Peynir
Asitlik Tayini
TS 591
Peynir ve İşlem
Görmüş Peynir
Ürünleri
Klorür Miktar Tayini
ISO 5943
Asitli Gıdalar
pH Tayini
AOAC 981.12
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
AB-0364-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Meyve Ürünleri
Asitlik Tayini
AOAC 942.15
Viskoz Gıdalar
Kırılma İndisi Tayini
Kuru Madde İçeriği Tayini
TS 6593
ISO 1743
Şeker ve Şuruplar
Sülfatlandırılmış Kül Tayini
AOAC 900.02
Şeker
Çözelti Rengi
ICUMSA GS2 / 3-10
Beyaz Şeker
Suda Çözünmeyen Madde (Sediment)
ICUMSA GS2 /3/ 9 -19
Beyaz Şeker
Beyaz Şeker Çözeltisinde Bulanıklık Tayini
ICUMSA GS2 / 3-18
Kakao Ürünleri
pH Tayini
AOAC 970.21
Çay
Su Ekstraktı Tayini
ISO 9768
Tüm Gıdalar
Toplam Kükürtdioksit (SO₂) Tayini
AOAC 962.16
Tüm Gıdalar
Ham Selüloz (Lif) Tayini
ISO 5498
Tüm Gıdalar
Gluten -ELISA
İşletme içi metot - “ DMS
102671“
(Modifiye edilen ELISA
RIDASCREEN Gliadin)
İşlem Görmüş
Gıdalar, Tahıl ve
Tahıl Ürünleri,
Meyve ve Sebzeler
Diyet Lifi Tayini
AOAC 991.43
Tüm Gıdalar
Monosodyum Glutamat Tayini
AOAC 970.37
Sıvı Paketli
Gıdalarda (Su,
Meyve Suyu,
Salamura, Yağ veya
Şurup v.b)
Net Ağırlık ve Süzme Ağırlığı
NMKL No.55
Tüm Gıdalar
Enerji Değerleri ve Besin Öğesi
Miktarlarının Hesaplanması Analizi
FAO Food and Nutrition
Paper 77-Food
Energy-Methods of Analysis
and Conversion Factors
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
AB-0364-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tüm Gıdalar
Toplam Şeker Tayini
İşletme içi metot-"DMS
65651"
(Modifiye edilen LUFF
Metodu)
Gıda ile Temas
Eden Plastik
Malzeme
Toplam Migrasyon Analizi
(Sulu, Asitli, Alkollü)
EN 1186-3
Gıda ile Temas
Eden Plastık
Malzeme
Toplam Migrasyon Analizi (Yağlı, İsooctan
ve %95 etanol)
EN 1186-14
Gıda Katkı
Maddeleri
Sülfat Külü-Sülfatlandırılmış Kül Tayini
Food Chemical Codex 7,
App.2
Gıda Katkı
Maddeleri
Toplam Ağır Metal Tayini (Pb cinsinden)
İşletme içi metot-DMS
22494
(Modifiye edilen Food
Chemical Codex 4)
Gıdalar
Aerobik Koloni Sayımı 30 °C
ISO 4833
Gıdalar
Koliform Bakteri Sayımı
EMS Tekniği
ISO 4831
Gıdalar
Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO 7251
Gıdalar
Clostridium perfringens Sayımı
ISO 7937
Gıdalar
Salmonella spp. Aranması
ISO 6579
Gıdalar
Bacillus cereus Sayımı
ISO 7932
Gıdalar
Koagülaz pozitif Stafilokokların Sayımı
(Staphylococcus aureus ve diğer türler)
ISO 6888-1
Gıdalar
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1
ISO 21527-2
Gıdalar
Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 16649-2
Gıdalar
Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO / TS 16649-3
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
AB-0364-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar
Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 4832
Gıdalar
Salmonella spp. Aranması
AOAC 2003.09
Dupont BAX System PCR
Assay for Salmonella
Gıdalar
Escherichia coli 0157: H7 Aranması
Dupont Qualicon BAX Q7
System
Gıdalar
Listeria monocytogenes Aranması
ISO 11290-1
Gıdalar
Listeria monocytogenes Aranması
AOAC 2003.12
Dupont Qualicon BAX Q7
System Real-Time PCR Assay
Gıdalar
Escherichia coli 0157 Aranması
ISO 16654
Gıdalar
Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı
EMS Tekniği
ISO 21528-1
Gıdalar
Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21528-2
Gıdalar
Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı
ISO 15213
Gıdalar
Isıya dirençli Campylobacter spp.
Aranması
EN ISO 10272-1
Gıdalar
Listeria monocytogenes Aranması
Dupont BAX Q7 System
Real-Time PCR Assay (LEB 24)
Gıdalar
Küf ve Maya Sayımı
BioMerieux Tempo, 80 001
Gıdalar
Aerobik Koloni Sayımı
AOAC 2008.10
BioMerieux Tempo, 80 007
Gıdalar
Koagülaz pozitif Stafilokokların Sayımı
BioMerieux Tempo, 80 002
Gıdalar
Enterobactericeae Sayımı
BioMerieux Tempo, 80 003
Gıdalar
Escherichia coli Sayımı
BioMerieux Tempo, 80 004
AOAC 2009.02
Gıdalar
Koliform Bakteri Sayımı
BioMerieux Tempo, 80 006
Gıdalar
Cronobacter sakazakii Aranması
Dupont Qualicon BAX Q7
System
Gıdalar
Rope Spor Sayımı
TS 5000
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
AB-0364-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar
Laktik Asit Bakteri Sayımı
ISO 15214
Gıdalar
Vibrio cholerae ve Vibrio
parahaemolyticus Aranması
ISO 21872
Gıdalar
Salmonella spp. Aranması
İşletme içi metot- DMS
102747
(Modifiye edilen Biorad
Rapid Agar)
Gıdalar
Listeria monocytogenes Aranması
İşletme içi metot- DMS
102748
(Modifiye edilen Biorad
Rapid Agar)
Süt, süt ürünleri,
bebek formülleri,
devam formülleri
ve ek gıdalar
Cronobacter sakazakii Aranması
ISO/ TS 22964 (IDF / RM
210)
Et ve Et Ürünleri
Pseudomonas spp. Sayımı
ISO 13720
Gıdalar
Stafilokokal Enterotoksinlerin Aranması
AOAC 993.06
İşlenmiş veya
İşlenmemiş Tüm
Gıdalar, Gıda
Katkıları
Genetik Modifiye Organizamaların
Kalitatif Tespiti
ISO 24276
ISO 21569
BIOTECON Diagnostics
Foodproof GMO Screen
35S/NOS/bar/FMV Test Kit
Manuel
İşlenmiş veya
İşlenmemiş Tüm
Gıdalar, Gıda
Katkıları
Genetik Modifiye Organizamaların
Kalitatif Tespiti
Real Time PCR Kullanılarak
Real Time PCR Kullanılarak
ISO 21569
ISO 24276
B:9 35S/NOS Qualitative
nucleic acid based methods.
B:8 bar-Qualitatitive nucleic
asid based methods
B:7 FMV.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
AB-0364-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İşlenmiş veya
İşlenmemiş Tüm
Gıdalar, Gıda
Katkıları
Genetik Modifiye Organizamaların
Kalitatif Tespiti
Gıdalar
Bitkisel DNA İzolasyonu
Gıdalar
Hayvansal DNA İzolasyonu
Real Time PCR Kullanılarak
ISO 24276
ISO 21569
Eurofins GeneScan GMO
Screen RT 35S/NOS/FMV
Test Kit Manuel
Eurofins Genespin DNA
Izolasyon Kit Manuel
ISO 21571
Congen Surefood Kit Manuel
ISO 21571
Hayvansal Ürünler
Domuz Etinin Saptanması
RT-PCR Kullanılarak
İşletme içi metot-DMS
102750
(Modifiye edilen Food
Control (23) - 2012)
Hayvansal Ürünler
Tavuk Etinin Saptanması
RT-PCR Kullanılarak
İşletme içi metot-DMS
102753
(Modifiye edilen Food
Control (23) - 2012)
Hayvansal Ürünler
Sığır Etinin Saptanması
RT-PCR Kullanılarak
İşletme içi metot- DMS
102759
(Modifiye edilen Food
Control (23) - 2012)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
AB-0364-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Hayvansal Ürünler
At Etinin Saptanması
RT-PCR Kullanılarak
İşletme içi metot-DMS
102762
(Modifiye edilen Meat
Science (70) - 2005)
Hayvansal Ürünler
Eşek Etinin Saptanması
RT-PCR Kullanılarak
İşletme içi metot-DMS
102766
(Modifiye edilen Meat
Science (70) - 2005)
Hayvansal Ürünler
Hindi Etinin Saptanması
RT-PCR Kullanılarak
İşletme içi metot-DMS
102767
(Modifiye edilen Food
Control (23) - 2012)
Çevre Yüzey
Örnekleri
Salmonella spp. Aranması
ISO 18593
EN ISO 6579
Çevre Yüzey
Örnekleri
Aerobik Koloni Sayımı
ISO 18593
ISO 4833
Çevre Yüzey
Örnekleri
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 18593
ISO 21528-2
Çevre Yüzey
Örnekleri
Küf ve Maya Sayımı
ISO 18593-ISO 21527-2
Çevre Yüzey
Örnekleri
Escherichia coli Sayımı
ISO 18593-ISO 16649-2
Çevre Yüzey
Örnekleri
Koagulaz Pozitif Stafilokokların Sayımı
ISO 18593-EN ISO 6888-1
Çevre Yüzey
Örnekleri
Toplam Koliform Sayımı
ISO 18593-ISO 4832
Çevre Yüzey
Örnekleri
Listeria monocytogenes Aranması
ISO 18593-EN ISO 11290-1
Tavuk, Sığır ve
Köpek Yemi
Aflatoksin B₁ Tayini
HPLC-FL Kullanılarak
ISO 17375
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
AB-0364-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yem
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg),
Arsenik (As), Sodyum (Na), Fosfor (P) ve
Kalsiyum (Ca) Tayini
ICP-MSD Kullanılarak
ISO 27085
Kanatlı Yemi
Enerji Değerinin Hesaplanması Analizi
Commission Regulation (EC)
No 152/2009-Annex-VII-TS
9610
Yem
Ham Katı Sıvı Yağ Tayini
Commission Regulation (EC)
No:152/2009 Annex III-H
Yem
Ham Kül Tayini
Commission Regulation (EC)
No 152/2009 Annex-III-M
Yem
Ham Protein Tayini
Commission Regulation (EC)
No:152/2009-Annex III C
Yem
Ham Selüloz Tayini
ISO 6865
Yem
HCl'de Çözünmeyen Kül Tayini
Commission Regulation (EC)
No 152/2009 Annex-III-N
Yem
Rutubet Tayini
Commission Regulation (EC)
No 152/2009 Annex-III-A
Yem
Nişasta Tayini
Commission Regulation (EC)
No 152/2009 Annex-III-L
Yem
Şeker Tayini
Commission Regulation (EC)
No 152/2009 Annex III-J
Yem
Üre Tayini
Commission Regulation (EC)
No 152/2009 Annex-III-D
Yem
Üreaz Aktivitesinin Tayini
TS 4707 ISO 5506
Yem
Suda Çözünebilen Klorür Miktarı Tayini
Commission Regulation (EC)
No 152/2009 Annex-III-Q
Yem
Enterobactericeae Sayımı
ISO 21528-2
Yem
Salmonella spp. Aranması
Dupont BAX System
Real-Time PCR Assay
ISO 6579
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/20)
Akreditasyon Kapsamı
ÇEVRE
Endüstriyel Analiz Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0364-T
AB-0364-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Gıdalar
Revizyon No: 04 Tarih: 24 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Numune Alma (Mikrobiyolojik Numuneler
için )
İşletme içi metot- DMS
102877
(Modifiye edilen TS 2409
Tavuk - Gövde Etleri (Karkas),
TS 2812/T4 Bitkisel
Margarin,
TS 5000 Ekmek,
TS 1331 Tereyağı,
TS 591 Beyaz Peynir,
TS 980 Sosis,
TS 1019 Pastörize Süt,
TS 1070 Türk Sucuğu,
TS 11566 Et ve Et
ürünleri-Kıyma)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı