Yeşil çatılar için ideal
sistem!
DELTA®-FLORAXX
YEŞİL ÇATI SİSTEMİ
DELTA®-FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, DELTA®-FLORAXX TOP KEÇE filtrasyon
jeotekstil tabaka, DELTA®-FLORAXX drenaj levhası, DELTA®-FLORAXX TEX
jeotekstil keçe ve DELTA®-FLORAXX KÖK KORUYUCU’dan oluşan, yeşil çatı
düzenlemelerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir sistemdir.
DELTA®-FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, küçük ya da büyük bütün ekstansif yeşil çatı
uygulamalarında ve taş kaplı ters çatılarda kullanım için idealdir.
Ekstansif yeşil çatı uygulamaları, rüzgara, direkt güneş ışığına ve az suya dayanıklı
türler olan sedum türü bitkiler ve çimenin kullanıldığı yeşillendirme tipidir. Farklı bitki
türlerinin bir arada kullanılması daha iyi sonuç vermektedir.
DELTA®-Yeşil Çatı Sistemi’ni Oluşturan Bileşenler:
DELTA®-FLORAXX TOP KEÇE, perforasyon koruma ve filtrasyon amaçlı jeotekstil
tabakadır. Yeşillendirme ile arasındaki substrat malzemenin drenaj levhasının
kabarcıkları içine dolarak kapanmasını engeller.
DELTA®-Yeşil Çatı Sistemi’nin en önemli parçası olan DELTA®-FLORAXX, yüksek
su tutma kapasiteli kabarcıkları içinde bitkiler için gerekli suyu tutarken üzerindeki
perforasyonlar sayesinde suyun fazlasının kabarcıklı levha altındaki açık kanal
sistemine aktarılarak boşaltılmasını sağlar.
■ Perforasyon delikleri dolayısıyla difüzyona açık HDPE drenaj levhasıdır.
■ 20 mm yüksekliğinde sekizgen kabarcık yapısına sahiptir.
■ Basınca dayanıklıdır (200 kN/m²).
■ Kuru mevsimlerde 7 l/m2 su tutma kapasitesine sahiptir.
■ Kabarcıklar arasındaki drenaj kapasitesi: 10 l/s · m
■ Perforasyon deliklerinden drenaj hızı: 1,23 l/s · m²
■ Rulo ölçüsü: 2 m x 20 m
■ Toksik madde değildir.
■ Hızlı ve kolay uygulanır.
■ Uzun ömürlü, kimyasallara dayanıklı, çürümez.
■ EN 13252 normları uyarınca CE işareti belgeli
DELTA®-FLORAXX TEX, DELTA®-FLORAXX drenaj levhası ile kök tutucu folyo
arasında nem tutucu tabaka olarak serilir. 400 gr/m² ağırlığındaki DELTA®FLORAXX TEX, pürüzlü zeminlerde özellikle koruyucu görev yapar. Rulo ölçüleri, 2
m x 50 m’dir.
Sistemin en altında yer alan ve mevcut su yalıtımı üzerine serilen DELTA®FLORAXX KÖK KORUYUCU, yeşil çatı strüktürü ve zeminindeki su yalıtımını bitki
köklerinden korur. Yaklaşık 450 gr/m² ağırlığına sahip ve rulosunun sunum ölçüsü
katlı şekilde 4 m x 25 m olan DELTA®-FLORAXX KÖK KORUYUCU’nun rulosunun
bütün katları tamamen açıldığında 8 m x 25 m.’dir.
DELTA®-FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi’nin bütün bileşenleri, rulo halinde sunumları
sayesinde su yalıtımının üzerine kolaylıkla döşenir.
DELTA-FLORAXX - Yaklaşık drenaj kapasitesi ve uzunlukları:
Yüzey Eğimi
Drenaj Kapasitesi
Max. Drenaj Uzunlukları
%1
0,86 l/sm
40 m
%2
1,2 l/sm
55 m
%3
1,5 l/sm
70 m
DELTA-FLORAXX YEŞİL ÇATI
SİSTEMİ bileşenlerinin çatı
zeminine binen birim ağırlığı
Yakl. 1,8 kg/m²
Yeşil çatılar için en ideal drenaj levhası!
DELTA®-FLORAXX
Sekizgen şeklindeki kabarcıklar
sayesinde daha dayanıklı ve
güçlü drenaj!
DELTA®-FLORAXX, yüksek su tutma kapasitesi ve üstün drenaj özellikleri ile yeşil
çatı düzenlemelerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış perforasyonlu ve
difüzyona açık drenaj levhasıdır. DELTA®-FLORAXX, yüksek basınç dayanımı
sağlamak üzere 20 mm yüksekliğinde, sekizgen şekilli kabarcık yapısına sahiptir.
Yüksek su tutma kapasitesine sahip ve fazla suyun drenajını etkin bir şekilde
gerçekleştiren bu özel levha, küçük ya da büyük bütün çatı üstü bahçelerde kullanım
için idealdir.
Bitki köklerine dayanıklı ve çevre dostu olan DELTA®-FLORAXX, yüksek yoğunluklu
polietilenden üretilmiştir.
DELTA®-FLORAXX, yüksek su tutma kapasiteli kabarcıkları içinde bitkiler için gerekli
suyu tutarken üzerindeki perforasyonlar sayesinde suyun fazlasının kabarcıklı levha
altındaki açık kanal sistemine aktarılarak boşaltılmasını sağlar.
DELTA®-FLORAXX, rulo halinde sunumu sayesinde su yalıtım sisteminin üzerine
kolaylıkla döşenir.
■ Basınca dayanıklı (200 kN/m2)
■ Yeşil çatı uygulamalarında ideal drenaj
■ Kuru mevsimlerde 7 l/m2 su tutma kapasitesi
■ Hızlı ve kolay uygulama
■ Perforasyon koruma amaçlı jeotekstil
DELTA®-FLORAXX TOP ile birlikte
kullanıldığında en ideal yeşil çatı drenaj sistemi
■ Uzun ömürlü
■ EN 13252 normları uyarınca CE işareti belgeli
Teknik Özellikler
Ürün adı
DELTA®-FLORAXX
Malzeme
HDPE (içme suyuna zarar vermez)
Kabarcık yüksekliği
20 mm
Basınç dayanımı
yakl. 200 kN/m²
Su tutma kapasitesi
yakl. 7 l/m²
Kabarcıklar arasındaki drenaj
kapasitesi
yakl. 10 l/s · m
Perforasyonlardan (deliklerden) drenaj yakl. 1.23 l/ m² · s
hızı
Kabarcıklar arasındaki hava hacmi
yakl. 14 l/m²
Kimyasal özellikleri
Kimyasallara karşı dayanıklı
Bitki köklerine karşı dirençli
Çürümeye karşı dayanıklı
Toksisite
Toksik madde değildir, çevre kirliliğine sebep
olmaz
Isı dayanımı
-30°C ile +80°C arasında
Rulo ölçüleri
2 x 20 m
DELTA®-FLORAXX FİLTRASYON JEOTEKSTİL TABAKA
DELTA®-FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ’ni oluşturan bileşenlerden filtrasyon ve süzme
özelliğine sahip, ayrıca perforasyonlu drenaj levhasının su depolanan kabarcıklarına toprak
partiküllerini dolmasını engelleme ve noktasal yükü dağıtma amaçlı jeotekstil örtü. Sonsuz
polipropilen liflerinin termik işlemle kaynaklanarak sağlamlaştırılmasıyla üretilmiştir.
Perforasyonlu drenaj levhası üzerine serilir ve üzerine substrat karışım (toprak tabaka)
dökülür.
Tedarikçi: Dörken Sistem
Malzeme:
1. % 100 Polipropilen (UV ışınlarına dayanıklı)
a. Ürün: DELTA®-FLORAXX TOP
b. Renk: Gri
c. Ağırlık: yakl. 105 gr\m² (EN 965)
d. Spesifik Yoğunluk: ort. 0,91
e. Erime sıcaklığı: 165°C
f. Kalınlık: 2 kN/m² sürekli yük altında 0,38 mm, 200 kN/m² sürekli yük altında
0,32 mm.
g. Gerilme direnci: 6,6 kN/m (EN ISO 10319)
h. Uzama oranı: % 50 (EN ISO 10319)
i.
Delinme direnci: 950 N (EN 12236)
j.
Koni düşürme testi: 40 mm (EN918)
k. Kopma dayanımı: 240 N (ASTM D4533)
l.
Açılma genişliği 090w: 0,150 mm (EN ISO 12956)
m. 10 cm su kolonundan akış miktarı: 150 l/(m²·s)
n. Kimyasal özellikleri: Kimyasallara ve alkali maddelere dayanıklı, içme
suyuna zarar vermez.
o. Rulo ölçüsü: 100 m x 2,10 m
DELTA®-FLORAXX TOP, kenarlarda toprak tabakası yüksekliğine kadar, ruloların üst üste
geldiği yerlerde ise en az 10 cm bindirme payı ile döşenmelidir.
Gider yerlerinde jeotekstil çapraz biçimde kesilir ve kafes içine döndürülerek sabitlenir. Gider
etrafına çakıl döşenir. Çakıl tabakanın kaplayacağı en yaklaşık 20-30 cm olacaktır. 16/32’lik
çakıl kullanılabilir.
DELTA®-FLORAXX NEM TUTUCU TABAKA
DELTA®-FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ’ni oluşturan bileşenlerden nem tutma ve mekanik
pürüzlere karşı koruma amaçlı keçe örtü. Düz çatı zeminine, kök koruyucu üzerine,
perforasyonlu drenaj levhası altına serilir.
Tedarikçi: Dörken Sistem
Malzeme:
1. % 100 Polyester (geri dönüşüm malzeme içermez)
a. Ürün: DELTA®-FLORAXX TEX
b. Renk: Gri melanj
c. Ağırlığı: yakl. 400 (+/- 10 g) gr\m²
d. Rulo ölçüsü: 50 m x 2 m
DELTA®-FLORAXX TEX kenarlarda toprak tabakası (substrat tabaka) yüksekliğine kadar
çıkacak ve çift kat olacak şekilde döndürülür.
Kenar bitişlerinde 20~30 santimetre eninde bir bölüme yerleştirilecek çakıl, nem tutucu
keçeyi sabitler ve UV ışınlarından korur.
Gider yerlerinde keçe çapraz biçimde kesilir ve kafes içine döndürülerek sabitlenir. Gider
etrafına çakıl döşenir.
DELTA®-FLORAXX KÖK KORUYUCU
DELTA®-FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ’ni oluşturan bileşenlerden bitki köklerine karşı
koruma amaçlı membran. Düz çatı zeminine su ve ısı yalıtımı üzerine serilir. Membran
üzerine ise, sırasıyla nem tutucu tabaka olarak keçe ve yeşil çatılar için özel tasarlanmış
perforasyonlu drenaj levhası döşenecektir.
Tedarikçi: Dörken Sistem
Malzeme:
1. Alçak yoğunluklu polietilen
®
a. Ürün: DELTA -FLORAXX KÖK KORUYUCU
b. Renk: Siyah
c. Kalınlık (tek kat): 450 μ
d. Ağırlığı: yakl. 450 (+/- 10 g) gr\m²
e. Rulo ağırlığı: yakl. 89 kg
f. Kopma Noktası dayanımı: MD: 25 M Pa / TD: 15 M Pa
g. Kopma Noktası uzaması (+/- 50): MD: % 250-1000 / TD: % 900-1350
h. Isıl yapışma: 105-125 °C
i.
Pusluluk: % 6-30
j.
Parlaklık: % 40-85
k. Rulo ölçüsü: 25 m x 4 m (çift kat olduğundan rulo tamamen açıldığında 25 m
x 8 m olacaktır)
DELTA®-FLORAXX KÖK KORUYUCU kenarlarda toprak tabakası (substrat tabaka)
yüksekliğine kadar çıkacak ve çift kat olacak şekilde döndürülür.
Kenar bitişlerinde 20~30 santimetre eninde bir bölüme yerleştirilecek çakıl, kök koruyucu
membranı sabitler ve UV ışınlarından korur.
Gider yerlerinde membran çapraz biçimde kesilir ve kafes içine döndürülerek sabitlenir.
Gider etrafına çakıl döşenir.
Kök Koruyucu membranlar, birbiri üzerine en az 30 cm bindirme payı ile döşenmelidir.
Download

DELTA®-FLORAXX