Sakarya Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenci Profili ve Memnuniyet
Düzeyinin Ölçülmesi
Ali Osman KURT
FenBilKon-7, Mersin Üniversitesi, 4-5 Mayıs 2015
www.fbe.sakarya.edu.tr
AMAÇ
Nitelikli öğrenci kabulü ve kaliteli öğretim ile
memnuniyet düzeyi yüksek alan yetkin mezun
 ”Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Öğrenci
Profili ve Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi” başlığı ile sunulan bu
çalışma ile SAÜ FBE özelinde lisansüstü öğretimde öğrencilerin
Üniversite / Enstitü tercih nedenleri araştırılmıştır.
 Buradan elde edilen verilerle Enstitümüz ve programlarının tanıtımı
ile ilgili metot ve stratejiler revize edilmiştir.
Sempozyum 2. konu başlığı: “Lisansüstü Programlara Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Kabulü”
Öğrenci Profili
ve
Tercih Edilme Nedenlerimiz
(Yeni Kayıt Anket Sonuçları)
İzmir
1%
2014-2015 Bahar Yarıyılı
Yalova Kastamonu
1%
1%
Sivas
1%
Balıkesir
1%
Osmaniye
1%
Aydın Tekirdağ Ağrı
1%
1%
Amasya 1%
Bolu
1% Düzce Manisa Karabük
1%
Kırşehir1%
1%
1%
1%
(Güz Yarıyılı sonuçları
parantez içerisinde verilmiştir)
Çanakkale
2% Bilecik
2%
Ankara
2%
(% 4)
(% 14)
Bursa
3%
(% 4)
(% 4)
Sakarya
%30
(% 42)
Kocaeli
%16
(% 14)
İstanbul
%34
(% 21)
Yeni Gelen Öğrencilerin İkamet Ettikleri İllere Göre Dağılımı
(Yeni Kayıt Anket Sonuçları)
Mezun Olduğu Üniversite (Lisans)
Balıkesir Ü.
Kastamonu Ü. 1%
1%
Ankara Ü.
1%
Bileci
Karabük Ü.
k
1%
Şeyh
Edeba Doğu
li Ü. Akdeniz Ü.
2%
2%
Diğer
(25 farklı Üni.)
%16
SAÜ
%35
Karadeniz Teknik Ü.
2%
Çukurova Ü.
2%
Bülent Ecevit Ü.
2%
Uludağ Ü.
3%
Hacettepe Ü.
3%
Selçuk Ü.
3%
Gazi Ü.
Yıldız
3%
Tek.Ü. İstanbul
Ü.
4%
4%
Anadolu Ü.
8%
Kocaeli Ü.
8%
(Yeni Kayıt Anket Sonuçları)
Enstitümüzü / Lisansüstü Programımızı İlk Nereden Duydunuz?
Diğer Televizyon
%1(14) %1 (0,5)
Basılı medya (gazete)
ve afiş-duyuru
%4 (2)
Bilimsel
yayınlar
%9 (14)
duyuru
epostası
%3
sosyal
medya
%22
arama
motor
u
%75
İnternet
%43
(44)
Arkadaş
tavsiyesi
%42 (24)
2014-2015 Bahar Yarıyılı
(Güz Yarıyılı sonuçları
parantez içerisinde verilmiştir)
(Yeni Kayıt Anket Sonuçları)
2014-2015 Bahar Yarıyılı
(Güz Yarıyılı sonuçları
parantez içerisinde verilmiştir)
Diğer şıkkını işaretleyenlerin
%39'u "mezun olduğum
üniversite" cevabını
vermiştir.
(% 13)
(% 10)
(% 8)
(% 16)
(% 29)
(% 24)
Bu şık bahar yarıyılı anketlerinde
ilave edilmiştir.
(Yeni Kayıt Anket Sonuçları)
Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi
(Ders Değerlendirme Anket Sonuçları)
Derse devam durumu
Dersin çok az
bir bölümüne
devam ettim
7%
Derse %50
oranında devam
ettim
13%
Derse hiç devam
etmedim
1%
Dersin bütün
haftalarına
tam ve eksiksiz
katıldım
32%
Derse büyük
oranda
katıldım
47%
(Ders Değerlendirme Anket Sonuçları)
Bu dersi daha önce almamış bir öğrenciye
önerir misiniz?
Hayır, önermem.
3%
Hayır, kesinlikle
önermem.
0%
Kararsızım
9%
Evet
öneririm
41%
Evet,
kesinlikle
öneririm.
47%
(Ders Değerlendirme Anket Sonuçları)
Önermeme nedeni
Ders İngilizce olup
anlamakta ve takip
etmekte zorlandım
2%
Ders yoğun iş yükü
getirmektedir
11%
Ders, ders planına
uygun olarak
işlenememektedir
7%
Ders içerik ve işleyiş
olarak lisansüstü
düzeyde bilgi/veri
sunmamaktadır
30%
Ders etkili ve
verimli
işlenmemektedir
22%
Ders, çok ileri
düzeyde
bilgi/veri
sunmaktadır
28%
(Ders Değerlendirme Anket Sonuçları)
Açık canlı ders uygulaması hakkında bilginiz var mı?
Evet var,
ancak hiç
katılmadı
m
47%
Hayır
bilgim
yok
41%
Evet var ve
katıldım
12%
Diğer
13%
Zamanı
m
olmadı
57%
Katılıma açık
olduğunu
bilmiyordum
13%
İlgimi
çekmedi
17 %
(Ders Değerlendirme Anket Sonuçları)
teşekkürler
TEZ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ANKET
(Tez teslim edilmeme nedeni - % dağılım grafiği)
60
52.4
50
40
30
20
19.4
19.4
10
7.8
1.0
0
Ailevi ve Kişisel Sebepler
(Askerlik /Sağlık gb.)
Yabancı Dil Yetersizliği
Tespit edilen tez konusunun Danışman öğretim üyesi ile
danışman tarafından kabul
iletişim kurulamaması
görmemesi
Toplam 103 öğrenciye ulaşılmıştır.
Diğer: İş yoğunluğu, araştırma devam ediyor, makale şartı, ..
Diğer (Belirtiniz):……
PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI VE ORANLARI
ÖĞRENCİ SAYISI
(Tezli YL)
ÖĞRENCİ
SAYISI (DR)
TOPLAM
ÖĞRENCİ
ÖĞRETİM
ÜYE SAYISI
(PROF.)
ÖĞRETİM
ÜYE SAYISI
(DOÇ.)
ÖĞRETİM
ÜYE SAYISI
(Y.DOÇ.)
TOPLAM
ÖĞR.ÜYE.
ÖĞRENCİ /
ÖĞR.ÜYE.
ORANI
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ
174
97
271
2
8
17
27
10
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
130
18
148
3
2
13
18
8
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
256
118
374
9
6
20
35
11
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
119
379
85
53
417
248
118
101
185
95
2360
115
65
59
7
14
260
69
56
8
5
74
53
33
20
57
16
624
4
19
7
1
8
39
188
435
93
58
491
301
151
121
242
111
2984
119
84
66
8
22
299
6
6
3
0
8
19
5
3
9
1
74
8
2
3
2
3
18
4
5
0
4
14
13
7
5
9
4
81
11
8
13
8
6
46
17
20
7
6
33
14
16
12
14
9
198
17
7
12
4
6
46
27
31
10
10
55
46
28
20
32
14
353
36
17
28
14
15
110
7
14
9
6
9
7
5
6
8
8
8
3
5
2
1
1
3
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
TOPLAM 13 Prog.
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
HESAPLAMALI MEKANİK VE İMALAT
NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK
TOPLAM 5 Prog.
KALİTE YÖNETİMİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MÜHENDİSLİK YÖNETİM
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
EĞİTİM BİRİMİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TOPLAM
ÖĞRENCİ
SAYISI
4951
ÖĞRETİM
ÖĞRENCİ
TOPLAM İDARİ
TOPLAM
ÜYESİ SAYISI
SAYISI / İDARİ
PERSONEL
ÖĞRETİM
/ İDARİ
PERSONEL
SAYISI
ÜYESİ SAYISI PERSONEL
SAYISI
SAYISI
10
495
346
35
YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ VE MEZUN SAYILARI
YIL
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
LİSANSÜSTÜ
TOPLAM
Y.LİSANS
MEZUN
DOKTORA
MEZUN
MEZUN TOPLAM
2003
902
178
1080
148
26
174
2004
940
219
1159
191
28
219
2005
761
266
1027
243
20
263
2006
725
305
1030
252
22
274
2007
1322
396
1718
234
29
263
2008
1342
404
1746
246
34
280
2009
1055
408
1463
384
48
432
2010
995
495
1490
419
83
502
2011
1489
561
2050
274
35
309
2012
2086
601
2687
286
49
335
2013
2988
617
3605
349
34
383
2014
3559
656
4215
365
41
406
3391
449
3840
TOPLAM
www.fbe.sakarya.edu.tr
Download

Ders Memnuniyet Anketleri - FenBilKon7 :: Mersin Üniversitesi