TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen lisansüstü programlara
2014–2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.
ANABİLİM DALI
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
BİYOLOJİ
FİZİK
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
25
25
5
15
30
DOKTORA
6
12
3
-
*Kimya Mühendisliği Doktora Programında aranan koşullar;
Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyomedikal
Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Enerji
Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
mezunu olmak.
Anabilim Dallarında aranacak şartlar;
Lisans Programı dışından gelecekler için bilimsel hazırlık uygulanabilir.
BAŞVURU TARİHİ VE YERLERİ
Başvurular 24 Aralık 2014-/ 02 Ocak 2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evraklar ile
birlikte Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
1-Başvuru Formu (Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinde bulunan) doldurulup çıktısı
alınacaktır,
2-Diploma Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
3-Transkript belgesinin fotokopisi (Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan
adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını
belirten belge getirmeleri gerekir. Getirmedikleri takdirde YÖK’ün karşılığı uygulanacaktır.)
4-ALES Sonuç Belgesi fotokopisi (Yüksek lisans programına başvuracak adayların
sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı (ALES)’ den en az 55 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç
Belgesi)
5-Varsa Yabancı Dil sonuç belgesi: (YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan
en az 50 puana sahip olduklarını gösterir belge.)
Not: Yabancı dil belgesi olmayan adaylar mezun olana kadar bu şartı sağlamak
zorundadırlar. Öğrenciler Üniversitemiz tarafından 13 Ocak 2015 tarihinde dil sınavına
girebileceklerdir. Sınava girmek isteyen adayların başvuru formundaki Üniversite
Yabancı Dil Sınavına Katılmak İstiyorum, bölümünü doldurması gerekmektedir. Sınav yeri
Orman Fakültesi saat 10:00
DOKTORA
1-Başvuru Formu (Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinde bulunan) doldurulup çıktısı
alınacaktır,
2-Diploma: Yüksek Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
3-Transkript belgesinin fotokopisi (Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan
adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını
belirten belge getirmeleri gerekir. Getirmedikleri takdirde YÖK’ün karşılığı uygulanacaktır.)
4- ALES Sonuç Belgesinin fotokopisi (Doktora programına başvuracak adayların
sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı (ALES)’den en az 60 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç
Belgesi)
5- Yabancı Dil Sonuç Belgesi fotokopisi (YDS veya eş değerliği kabul edilen
sınavlardan en az 55 puana sahip olduklarını gösterir belge.)
Not: Yüksek Lisans yapanların Yüksek lisans not ortalamasının 4 tam not üzerinden
en az 3 olması gerekir.
MÜLAKAT TARİHLERİ VE YERİ
6 Ocak 2015 Salı saat 10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nda yapılacaktır.
DEĞERLENDİRME
YÜKSEK LİSANS
Programlara başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük
sisteme dönüştürüldükten sonra) %25’i ve mülakat notunun %25’i dikkate alınarak başarı
notu hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların
toplamının en az 55 olması gerekir. Mülakattan 100 Tam puan üzerinden en az 50 puan
almak gerekir. En yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen
kontenjan kadar öğrenci alınacaktır.
DOKTORA
Doktora programlarında mülakat değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az %60 alan ve
genel başarı notunda tam notun en az %70 sağlayan adaylar başarılı kabul edilir. ALES
puanının %50’si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme dönüştürüldükten
sonra) %25’i ve mülakat notunun %25’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanacaktır.
KESİN KAYIT TARİHLERİ
13-14 Ocak 2015 tarihlerinde Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Diploma: Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı
fotokopisi,
2. Transkript belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
3. 2 Adet Fotoğraf
4. Nüfuz cüzdanı fotokopisi
5.Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesinin aslı (Askerlik Şubesi
Başkanlığından son 1 ay içerisinde alınmış). Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin
aslı,
Not: Öğrenciler kesin kayıta gelirken yukarıdaki belgeleri Enstitümüze teslim etmek
zorundadırlar. Belgeleri teslim etmeyenler kayıt hakkı kazanamaz.
ADRES:
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı
Bulvarı No:10 18200
Çankırı
Tel
Fax
: 0376 212 35 81-82
: 0376 212 43 22
Web : http://fbe.karatekin.edu.tr
Download

türkiye cumhuriyeti çankırı karatekin üniversitesi fen bilimleri