ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ATIKSULARININ ARITMA TESİSİ GİRİŞ PARAMETRELERİ VE DEŞARJ
STANDARTLARI
PARAMETRE
Sıcaklık (˚C)
pH
Askıda katı madde (mg/L)
Yağ ve gres (mg/L)
Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L)
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L)
Sülfat (SO4=) (mg/L)
Toplam sülfür (S) (mg/L)
Fenol (mg/L)
Serbest klor (mg/L)
Toplam azot (N) (mg/L)
Toplam fosfor (P) (mg/L)
Arsenik (As) (mg/L)
Toplam siyanür (Toplam CNˉ) (mg/L)
Toplam kurşun (Pb) (mg/L)
Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L)
Toplam krom (Cr) (mg/L)
Toplam civa (Hg) (mg/L)
Toplam bakır (Cu) (mg/L)
Toplam nikel (Ni) (mg/L)
Toplam çinko (Zn) (mg/L)
Toplam kalay (Sn) (mg/L)
Toplam gümüş (Ag) (mg/L)
Clˉ (Klorür) (mg/L)
Krom (Cr )
Demir (Fe)
Florür (F)
Civa (Hg)
Balık Biyodeneyi (ZSF)
Metilen mavisi ile reaksiyon veren
yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L)
ATIKSU ALT YAPI
GİRİŞ
PARAMETRELERİ
8-20
6-9
800
500
ölçülmedi
1200
1000
2
20
5
130
20
3
10
3
2
5
0.2
2
5
10
5
5
10000
50
0.2
Biyolojik olarak
parçalanması Türk
Standartları Enstitüsü
standartlarına uygun
olmayan maddeler
boşaltımı prensip
olarak yazaktır.
KOMPOZİT
NUMUNE
2 SAATLİK
KOMPOZİT
NUMUNE 24
SAATLİK
6-9
200
20
6-9
100
10
400
1500
300
1500
20
2
15
1
1
2
0.1
2
0.5
1
1
3
-
5
-
0.5
10
15
10
TABLO19
0.5
0.05
10
TABLO19
DEŞARJ
STANDARDI
DEŞARJ
STANDARDI
Download

EOSB Atıksularının Arıtma Tesisi Giriş Parametreleri ve Deşarj