CAMİLER İÇİN EZAN OKUYAN
ELEKTRONİK PANO KULLANMA KILAVUZU
GENEL ÖZELLİKLER:
S atın almış olduğunuz güncel tar h ve saat gösteren ve namaz vak tler nde
ezan okuyan elektron k b r panodur. Bu pano cam lerde anfiye bağlanılarak
kullanılır. Namaz vakt geld ğ nde anfiy otomat k olarak açar ve anfiye balğı
olan hoparlörlerden Ezan ses ver r. Her vakt n ezanını makamına göre okur.
İsten rse Cuma günler Sela okur. Pano Sd Kart hafızalıdır.SD kart vasıtasıyla
l, lçe, yurtdışı, temk nl vak tler, Ezan ses değ ş m vs. Çok kolayca yapılab l r.
Pano 220 V AC le çalışır. F ş n taktığınızda çalışmaya başlar ve lk kurulumda
ayarlanmış olan vak tler göster r. Bulunduğunuz bölgeye göre panonun
ayarlarını yapmanız gerek r.
Pano çer s nde 81 l n namaz vak tler yüklüdür. İsten l rse farklı ülkeler ç n
namaz vak tler yüklen leb l r. Tuş takımlarını veya uzaktan kumandayı
kullanarak namaz vak ler n görmek sted ğ n z l seçeb l r, mahall vakte göre
ler veya ger dak kasını ayarlayab l r, tar h ve saat ayarlarını yapab l rs n z.
Namaz vak tler tar h değ şt ğ nde otomat k olarak değ ş r.
PANONUN ÇALIŞTIRILMASI
- Elektr k Kablosu
- Anfi 220 V Çıkışı
- S gorta
- Anfi Hoparlör Çıkışı
- Ses Kablosu
- Sd Kart
Anfin z n fiş n panonun arka kısmında bulunan Anfi 220 V çıkışına ( ) takın. Ses
Kablosunun ( ) b r ucunu Anfi Hoparlör Çıkışına, ( ) d ğer ucunu da anfiye bağlayın.
Panonun fiş n ( ) pr ze takın.
- Anahtar
- Menu Tuşu
- ( + ) Tuşu
- ( - ) Tuşu
Panonun ön kısmında bulunan anahtarı ( ) I konumuna get r n. Pano çalışmaya
başlayacaktır. (Pano ezanları lk kurulumda ayarlanmış olan vak tlere göre
okuyacaktır. Bulunduğunuz bölgeye göre panonun ayarlarını yapmanız
gerek r.) Anahtarın 3 farklı konumu vardır. Anahtar - 0 - dayken pano kapalıdır. Anahtar I - konumuna get r ld ğ nde pano çalışmaya başlar. Bu konumda Pano ezan vakt
geld ğ nde anfiy çalıştırır ve anfiye bağlı olan hoparlörlerden ezan ses duyulur. (Pano
takılı ken anfin n sürekl açık konumda olması gerek r.) Anahtar - II - konumundayken
pano kapanır fakat anfi çalışmaya devam eder. Böylece sadece anfiy kullanab l rs n z.
(M krofon vb. c hazları kullanmak ç n)
PANONUN AYARLARLARININ YAPILMASI
Ayarlarını yapab lmek ç n res mde görter len Menu ( ), + ( ) ve - ( )tuşları kullanılır.
+ ve - tuşlarına aynı anda basıldığında Pano test konumuna g rer ve lk vakt n ezanını
okur. Aynı anda ekranda res mde görüldüğü g b ses
TARIH
ayarı yazısı çıkar. Ses ayarı + ve - tuşları kullanılarak
yapılır. Tekrar + ve - tuşlarına aynı anda basıldığında
b r sonrak vakt n ezanını okumaya başlar. Ezan
b tt kten sonra pano test konumundan çıkar.
Menü ve + tuşuna aynı anda basılıp
bırakıldığında
yandak
res mde
görüldüğü g b ekranda günün vak tler n
göster r. Vak t-1 İmsak vakt d r. Menu ve
artı tuşlarına aynı anda tekrar tekrar basılıp bırakılarak d ğer vak tler de görüleb l r.
Pano normal çalışma konumundayken + tuşuna uzun basıldığında yaz saat
uygulamasına göre tüm vak tler 1 saat ler alır. Tekrar 1 saat ger alab lmek ç n
tuşuna uzun basılır.
TARIH
SAAT - ISI
Ayar menüsüne g reb lmek ç n Menü tuşuna uzun basılır. Tar h kısmının noktaları
söndüğünde düğmeye basmayı bırakırız ve panonun ayar menüsüne g r lm ş olur.
TARIH
TARIH
Düğmey bıraktığınızda pano lk ayar olan ses ayarına
geçer. Ekran yandak şek lde olduğu g b gözükür.
Buradan + , - tuşlarını kullanarak ses kısıp
açab l rs n z.
Bu ayar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna basılır.
Ekran yandak res mdek g b gözükür. Buradan şayet
ht yaç duyulursa + ve - tuşları kullanılarak vak tler n
merkezlere göre mahall ler ger ayarı yapılab l r.
TARIH
Tekrar menu tuşuna basılır. Ekran res mdek g b
gözükür. + ve - tuşları kullanılarak lk ezanın sabah
vakt nde veya msak vakt nde okunması ayarlanır.
TARIH
Tekrar menu tuşuna basılır. Ekran res mdek g b
gözükür. + ve - tuşları kullanılarak Sabah ezanının
namaza duruş vakt nde veya yarım saat erken
okunması ayarlanır.
TARIH
Tekrar menu tuşuna basılır. Ekran res mdek g b
gözükür. + ve - tuşları kullanılarak
Ayar 1 veya 0 yapılır. 1 yapıldığında pano yaz saat
uygulamasına otomat k geçer. 0 yapıldığında se yaz
saat uygulamasına geçmez.
TARIH
Tekrar menu tuşuna basılır. Ekran res mdek g b
gözükür. + ve - tuşları kullanılarak
Bulunduğunuz l n plaka kodunu g rerek o l n vak tler
ayarlanır.
TARIH
Tekrar menu tuşuna basılır. Ekran res mdek g b
gözükür. + ve - tuşları kullanılarak
Panoda yüklü bulunan k farklı ezan sesler arasında
seç m yapılır.
TARIH
Tekrar menu tuşuna basılır. Ekran res mdek g b
gözükür. + ve - tuşları kullanılarak
Ayar 1 veya 0 yapılır. 1 yapıldığında pano cuma günü
öğle ezanından 1 saat önce SELA okur. 0 yapıldığında
se okumaz.
TARIH
Tekrar menu tuşuna basılır. Ekran res mdek g b
gözükür. + ve - tuşları kullanılarak haftanın günü
ayarlanır.
TARIH
Tekrar menu tuşuna basılır. Ekran res mdek g b
gözükür. + ve - tuşları kullanılarak ve aralarda menü
tuşuna basılarak sırasıyla Gün, Ay, Yıl, Saat, Dak ka
ayarı yapılır.
TARIH
Tüm ayarlar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna
basılır. Ekran res mdek g b gözükür. 2 san ye sonra
ekran karır ve ayarlarınız yapılmış olarak tekrar açılır.
Bu şek lde tüm ayarlar tamamlanmış olur.
Download

Yükle