Örnek No: 25*
T.C.
ÇANAKKALE
2. İCRA DAİRESİ
2013/4349 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın
yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini
bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve
bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin
isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/07/2014
Emine PATAN
İcra Müdür Yardımcısı
151213
1.İhale Tarihi: 19/08/2014 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
2.İhale Tarihi: 03/09/2014 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
İhale Yeri: Çanakkale Şoförler Odası-Yediemin Otoparkı
No
1
Takdir Edilen
Değeri TL.
21.000,00
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
%1
17FR294 Plakalı , 2008 Model , FIAT Marka , 178 Tipli ,
1881790002646535 Motor No'lu , NM417800006467103
Şasi No'lu , Rengi Kırmızı , Albea Sole 1.3, çizik-vuruk yok,
185.000 km'de,dizel otomobil
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
1.İhale Tarihi: 19/08/2014 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi: 03/09/2014 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri: Çanakkale Şoförler Odası-Yedimemin Otoparkı
No
2
Takdir Edilen
Değeri TL.
26.000,00
Adedi
KDV
1
%1
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
17FR655 Plakalı , 2010 Model , RENAULT Marka , LB
Tipli , K7JA700R445527 Motor No'lu ,
VF1LBNKS543350924 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 110.00
km'de,benzin+tüplü otomobil
1.İhale Tarihi: 19/08/2014 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
2.İhale Tarihi: 03/09/2014 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
İhale Yeri: Çanakkale Şoförler Odası-Yediemin Otoparkı
No
3
Takdir Edilen
Değeri TL.
18.000,00
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
%1
17DL356 Plakalı , 2007 Model , RENAULT Marka ,
SYMBOL AUTH.1,5 DCI AC Tipli , K9KA700D134477
Motor No'lu , VF1LB240537096887 Şasi No'lu , Rengi Gri ,
platin renkte,arka bagaj kapısının ortasında hafif çökme
mevcut,220.00 km'de,dizel otomobil
1.İhale Tarihi: 19/08/2014 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.
2.İhale Tarihi: 03/09/2014 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.
İhale Yeri: Çanakkale Şoförler Odası-Yediemin Otoparkı
No
4
Takdir Edilen
Değeri TL.
26.000,00
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
%1
17FR631 Plakalı , 2010 Model , RENAULT Marka , LB
Tipli , K7JA7R444859 Motor No'lu , VF1LBNK5543371091
Şasi No'lu , Rengi Gri , platin,vuruk-çizik yok,85.000
km'de,benzinli otomobil
1.İhale Tarihi: 19/08/2014 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi: 03/09/2014 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri: Çanakkale Şoförler Odası-Yediemin Otoparkı
No
5
Takdir Edilen
Değeri TL.
26.000,00
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
%1
17FR640 Plakalı , 2010 Model , RENAULT Marka , LB
Tipli , K7JA7R444418 Motor No'lu , VFSLBNKS543341861
Şasi No'lu , Rengi Kahverengi , Kumsal beji,sol arka kapının
küçük camı kırık,tüplü+benzinli,97.600 km'de,
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
Download

il içi naklen atama başvuruları değerlendirme komisyon kararı